Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 3

Протокол засідання атестаційної комісії

Додаток 3 до Положення про проведення
атестації працівників підприємств, установ,
організацій та закладів галузі культури
 
 
 
 
ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії
 
N ______ від "_____"_______ 200 __
Присутні: голова                                                                                                           
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
                                                                                                                                    
секретар                                                                                                                       
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
                                                                                                                                    
члени атестаційної комісії                                                                                              
1.                                                                                                                                  
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
2.                                                                                                                                  
3.                                                                                                                                  
4.                                                                                                                                  
5.                                                                                                                                  
6.                                                                                                                                  
7.                                                                                                                                  
8.                                                                                                                                  
9.                                                                                                                                  
10.                                                                                                                                
11.                                                                                                                                
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
1. Атестація                                                                                                                  
                                             (прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника, який атестується)
                                                                                                                                    
2. Слухали питання атестації                                                                                         
(прізвище, ім'я, по батькові)
                                                                                                                                    
3. Запитання до працівника, який атестується                                                                
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
4. Відповіді на них                                                                                                         
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
5. Зауваження та рекомендації, висловлені членами атестаційної комісії                         
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника
відповідає займаній посаді                                     голосів;
відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії
з повторною атестацією через рік                          голосів;
не відповідає займаній посаді                     голосів.
7. За результатами атестації                                                                                          
(прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника, який атестується)
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
(указати - відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених недоліків
та виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді).
 
Голова атестаційної комісії                                                              
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
Секретар атестаційної комісії                                                         
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени атестаційної комісії                                                              
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
 
В.о. начальника відділу аналізу
та прогнозування соціокультурного
розвитку регіонів                                                        С.Є.Пахлова  

Календарь событий

   1 2 345
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930   
Библиотека работает
с 9:00 до 18:00
пятница – выходной день
последний понедельник месяца –
санитарний день