Херсонская областная
универсальная научная библиотека
им. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-ВС: 9:00-18:00

Положення про фонд відділу абонемента Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара

Положення про фонд відділу абонемента Херсонської обласної універсальної бібліотеки ім. Олеся Гончара

1. Загальні положення

1.1 Фонд відділу абонемента є складовою частиною фонду бібліотеки, входить до основного фонду постійного зберігання.
1.2 Це універсальний фонд, в якому зібрані документи з усіх галузей знань, розрахований на задоволення загальноосвітніх, культурних і професійних потреб користувачів.
1.3 Фонд функціонує в тісному взаємозв'язку з іншими частинами фонду бібліотеки: основного зберігання та спеціалізованим фондом.
1.4. Комплектування фонду здійснюється централізовано відділом комплектування та безпосередньо відділом абонемента у відповідності до Профілю комплектування фонду відділу .
 
2. Структура фонду
 
2.1. Структура фонду абонемента визначена з урахуванням специфіки і особливостей складових його частин, необхідністю забезпечення ефективного використання фонду і найбільш повного задоволення запитів користувачів.
2.2. Фонд відділу складається з таких підфондів:
 - фонд галузевої літератури;
 - фонд художньої літератури;
 - фонд періодичних видань.
 
3. Склад фонду
 
3.1. Фонд абонемента – це універсальний за змістом фонд загальноосвітнього характеру, розрахований на задоволення потреб користувачів.

3.2. Фонд містить такі види документів:

- за характером знакових засобів - текстові, матричні, комплексні;
- за призначенням для сприйняття - людиночитані, машиночитані;
- за мірністю запису інформації – двомірні;
- за каналом сприйняття –  
             візуальні, аудіовізуальні;
- за ступенем розповсюдження –
             опубліковані, неопубліковані;
- за способом документування –
             друковані, електронні;
- за рівнем узагальнення –
             первинні, вторинні;
- за матеріальним носієм інформації –
             паперові, пластмасові;
- за матеріальною конструкцією – аркушеві, дискові,
             комбіновані;
- за регулярністю виходу в світ –
             періодичні, неперіодичні;
- за часом з’явлення у світ –
             оригінали, копії;
- за місцем походження –
місцеві, регіональні, загальнодержавні, зарубіжні.
В тому числі фонд абонемента містить такі типи видань:
- за цільовим призначенням:
          офіційні, наукові, науково-популярні видання, науково-виробничі, виробничо-практичні, учбові, видання для організації дозвілля, літературно-художні видання;
- за матеріальною конструкцією:
            книжкові;
            журнальні;
            буклети;
            плакати;
            комплектні;
- за структурою:
            серійні;
            однотомні;
            багатотомні;
            зібрання творів;
            вибрані твори;
- види видань за обсягом:
            книги;
            брошури;
- за аналітико–синтетичною переробкою інформації:
            інформаційні,
            бібліографічні;
- за інформаційними знаками:
                                   текстові;
- за складом основного тексту:
                                    моновидання, збірники;
- за форматом:
                                   великого, середнього і малого формата;
- за інформаційними ознаками:
          статути, посібники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, практичні порадники, підручники, хрестоматії, практикуми, словники, довідники та альманахи.
3.3. Галузевий склад:
Фонд універсальний, тобто включає літературу з усіх галузей знання.
3.4. Фонд відділу містить літературу, видану в Україні, країнах СНД та за кордоном українською та російською мовами.
 3.5. В фонді відділу представлена література останніх 10 років видання, за винятком художньої літератури, хронологічна глибина якої від 1970 р. Хронологічна глибина фонду може змінюватись, залежно від попиту читачів.
 
4. Організація фонду
 
4.1. Фонд абонемента організований переважно в систематично-абетковому порядку відповідно до таблиць ББК.
4.2. Періодичні видання – за абеткою назв.
4.3. До найбільш актуальних видань, зосереджених у фонді (в основному –це дублетні видання) запроваджено відкритий доступ.
4.4. Фонд систематично (один раз на рік) звільняється від застарілих та зношених видань. Періодичні видання зберігаються 2 роки (поточний та попередній).
 
5. Інформація про фонд відділу
 
5.1. Фонд абонемента розкрито за допомогою системи основних каталогів і картотек бібліотеки:
-         читацького систематичного каталогу;
-         читацького абеткового каталогу;
-         генерального службового абеткового каталогу;
-         систематичної картотеки статей;
-         електронного каталогу;
-         електронної картотеки статей.
5.2. Фонд абонемента розкрито також за допомогою абеткового карткового каталогу, а також за допомогою електронного каталогу відділу.
5.3. Фонд абонемента розкривається через виставки: нових надходжень і тематичні.
5.4. Інформація про нові надходження здійснюєься через постійно-діючі виставки "Нові надходження" та "Нові періодичні видання", а також індивідуальні бесіди з користувачами.
 
6. Використання фонду
 
6.1. Фонд відділу абонемента забезпечує задоволення запитів всіх категорій читачів усіма видами зібраних документів універсальної тематики.
6.2. Режим використання: видача документів проводиться через кафедри технічного і гуманітарного профілю у відповідності з правилами користування абонементом.
6.3. Видання з фонду видаються читачам додому.
6.4. Документи з фонду відділу абонемента видаються по МБА.
 
7. Управління фондом
 
7.1. Управління фондом регламентовано Статутом бібліотеки, Положенням про систему фондів, Єдиним профілем комплектування фонду бібліотеки, Профілем комплектування фонду відділу, технологічними інструкціями бібліотеки та відділу, а також наказами дирекції.
7.2. 3 метою удосконалення фонду щорічно проводиться вивчення та аналіз показників його укомплектованості, використання та відповідності запитам користувачів відділу.
7.3. Методичне управління фондом здійснює Учена рада бібліотеки.
7.4. Адміністративне керування фондом здійснює зав. відділом.

Календарь событий

     1 2
3 4 5 6 789
10 11 12 13 141516
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 282930
31