Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Каталог періодичних видань ХІХ - першої половини ХХ ст. Вип. І. Журнали (1821-1925). Ч.1. А-З

Меню розділу
Херсонське обласне бібліотечне товариство
Херсонська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. Олеся Гончара

Періодичні видання ХІХ - першої чверті ХХ ст.
у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. Олеся Гончара
Каталог
Вип. І. Журнали (1821-1925)
 

                                                   Ч. І. А – З
 
 
 
 
                                                Херсон - 2008
 

Укладач
О.Г. Сак, Н.П. Дорошенко
Відповідальний редактор
Л.І. Зелена, заслужений працівник культури України
Відповідальна за випуск
Л.В. Неділько, заслужений працівник культури України

 

Каталог підготовлено за допомогою системи автоматизації бібліотек "ІРБІС"
 

 
Від укладачів   
Складовою частиною рідкісного та цінного фонду Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара, який нараховує понад 27 тис. одиниць зберігання, є колекція періодичних видань ХІХ - першої чверті ХХ ст. Вона включає журнали та газети і становить істотну (біля трьох тис. прим.) частину бібліотечного арсеналу для задоволення наукових, інформаційних, культурних та інших запитів користувачів. Тому вивчення і наукове опрацювання вищезазначеного комплексу документів, які вже зараз можна віднести до числа друкованих пам’яток, першочергове завдання сьогодення.
За об’єктивних обставин тривалий час цей великий інформаційний масив був, по суті, закритий для читачів. Ним користувалося обмежене коло науковців. І лише зі створенням спеціалізованого відділу рідкісних та цінних видань (1994р.) стало можливим його відокремлення від основної частини фонду, упорядкування і детальне вивчення. Був створений картковий алфавітний каталог. З 2004 року розпочато роботу зі створення електронної бази даних на фонд журналів.
Основною мотивацією створення друкованого каталогу часописів вказаного періоду є максимальне розкриття і популяризація бібліотечних колекцій, наближення їх до читацької аудиторії, як до фахівців - науковців, архівних, бібліотечних працівників, так і до широкого загалу користувачів.
Даний випуск започатковує реєстр журналів, хронологічні рамки якого окреслені 1821-1925 роками. Матеріали подано у формі алфавітного друкованого бібліографічного каталогу. Він складатиметься з трьох частин (ч. І. "А-З", ч. ІІ. "І-Р", ч. ІІІ "С-Я"), кожна з яких буде забезпечена допоміжним довідковим апаратом.
При складанні каталогу укладачі керувалися чинними держстандартами, "Схемою повного бібліографічного опису періодичного видання", розробленою науково-дослідним центром періодики Львівської НБ ім. В.Стефаника НАН України, джерелами наукової ретроспективної бібліографії як то, "Бібліографія української преси, 1816-1916" В.Ігнатієнка, "Русская периодическая печать, 1703-1900гг." М.М. Лісовського, "Библиография периодических изданий России, 1901-1916" в 4 т. під загальною редакцією В.М.Барашенкова, О.Д.Голубєвої та М.Я.Морачевського.
Оскільки серед наявних у фонді журналів в межах визначеного хронологічного періоду часописи, що вийшли друком в Україні, становлять меншість ("Агрономический журнал", "Акушерка", "Киевская старина", "Літературно-науковий вістник", "Основа", "Світло" тощо), було вирішено включити їх в загальний перелік, не відокремлюючи. Відомості про них сконцентровано в довідковому апараті.
Розташування матеріалу в каталозі алфавітне. Опис зроблено за наявними в бібліотеці примірниками з урахуванням повної ідентифікації кожного видання із вищезазначеними бібліографічними покажчиками періодики. За відсутності перших чисел журналу або повних річних комплектів складався уніфікований опис з використанням відомостей із бібліографічних джерел, таких як "Русская периодическая печать" М.М. Лісовського, "Библиография периодических изданий России, 1901-1916".
Мова бібліографічного опису відповідає мові вихідних відомостей часописів. В уніфікованому описі вказано назву і підзаголовок видання із вказівкою на подальші зміни, прізвища видавців і редакторів за весь період видання; місце видання, назву друкарні або видавничої організації зі вказівкою змін, коли вони є; перший і останній рік видання. Область приміток містить відомості про невихід чи зміну назви видання, його складові частини тощо. В області специфікації надано відомості про конкретні числа журналів, що наявні у фонді нашої бібліотеки.
В другій частині бібліографічного запису укладачі дещо відійшли від практики інших бібліотек. В кінці опису відсутні посилання на використаний бібліографічний покажчик. Проте частково розкрито зміст деяких часописів. Відомості про перші прижиттєві публікації видатних майстрів слова, політичних та громадських діячів, істориків тощо знайшли своє відображення в області анотації. Також акцентовано увагу на наявному краєзнавчому матеріалі й публікаціях з історії бібліотечної справи. Відомості, зазначені від укладачів, подано сучасною українською мовою.
Допоміжний апарат містить іменний та хронологічний покажчики, покажчики друкарень та видавництв і видавничих організацій, список місць видання, покажчики часописів, що вийшли друком в Україні і тих, що містять краєзнавчі матеріали, а також іменний покажчик місцевих авторів та персоналій.
 Порядок розташування матеріалу в покажчиках, окрім хронологічного, алфавітний. Хронологічний покажчик в порядку зростання фіксує хронологію кожного з часописів, наявних в бібліотечному фонді. В межах певного року назви часописів розміщено за алфавітом.
Матеріал у покажчику друкарень та видавництв скомпонований за алфавітом назв установ та прізвищ приватних осіб. Слова ж, "типография", "книгопечатня", "типолитография" тощо зазначено в кінці. Деякі скорочення розкриті, їх розширення наводиться у квадратних дужках. Всі матеріали, вміщені в довідковому апараті, за винятком списку місць видання, надано мовою оригіналу. В кінці кожної позиції у покажчиках обов’язково надається посилання на номери запису в каталозі.
Пропонований каталог, надаючи відомості про наявний фонд періодики, стане в нагоді усім тим, хто вивчає історію, досліджує та опрацьовує першоджерела з різних галузей знань, стежить за історичним розвитком культури, науки, літератури, цікавиться історичним розвитком життя суспільства. Бо в пресі, як в дзеркалі, відбиваються всі перипетії суспільного життя різних епох на всіх етнічних територіях.
Каталог періодичних видань ХІХ - першої половини ХХ ст. Вип. І. Журнали (1821-1925). Ч.1. А-З

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25262728
293031