Херсонская областная
универсальная научная библиотека
им. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-ВС: 9:00-18:00

Робота з фахівцями - пріоритетний напрямок діяльності наукової бібліотеки

У статті аналізуються основні зміни та сучасні підходи до обслуговування спеціалістів у наукових бібліотеках.

Серед різноманітних напрямків діяльності Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара пріоритетним є робота зі спеціалістами, що, як і раніше, залишаються цільовою групою впливу наукової книгозбірні. В своїй роботі з фахівцями бібліотека дотримується базових принципів, таких як: забезпечення якісного та оперативного інформування; сприяння професійному розвитку; надання доступу до інформації; орієнтація на потреби професійного середовища; відкритість до співпраці та партнерства. Але слід зазначити, що в сучасних умовах робота з цією категорією користувачів бібліотеки та залучення їх до систематичного читання дещо ускладнюється. Для цього є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини.

По-перше, сьогодні українська наука перебуває у досить складному стані: відсутність фінансування на певні дослідження та розробки, необхідність значних коштів для видання монографій та наукових робіт - все це призводить до того, що кількість досліджень та праць сучасних науковців і спеціалістів-практиків постійно падає. Ці негативні тенденції відображаються у галузевому книговидавництві, яке теж переживає складні часи. Тому поповнення галузевих бібліотечних фондів не є задовільним.

По-друге, всесвітня мережа Інтернет стає головним джерелом інформації та основним конкурентом сучасних бібліотек. І, нарешті, більшість фахівців, окрім основної роботи, в силу економічних причин, займаються ще й додатковою, тому не завжди можуть знайти вільний час на візит до наукової бібліотеки.

Враховуючи ці обставини, бібліотека намагається формувати нову технологію взаємодії з користувачем-спеціалістом, шукає нові шляхи наближення його до фахової книги, широко залучаючи новітні інформаційні технології. Останнім часом бібліотека переглянула і визначила основні напрямки роботи з фахівцями та активно впроваджує їх у практику. Це: підтримка діяльності професійних колективів, що спрямована на розвиток освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, допомога в освоєнні сучасних інформаційних технологій; популяризація професійних освітніх комунікацій та онлайнових можливостей для професійного зростання; популяризація власних інформаційних продуктів бібліотеки та дистанційних сервісів книгозбірні; сприяння не тільки професійному, а й культурному розвитку та особистісному зростанню; розвиток практики виїзних інформаційних заходів та PR-акцій у професійному середовищі.

З розвитком та активним впровадженням інформаційних технологій зазнала суттєвої модернізації вся діяльність книгозбірні. Можливості інтернет-технологій дали новий поштовх для розвитку роботи з фахівцями. Навіть традиційні заходи (День спеціаліста, День інформації) сьогодні наповнюються інноваційними складовими. Це і презентації віртуальних виставок та інтернет-ресурсів, огляди професійних сайтів, просування електронної продукції книгозбірні та її дистанційних послуг, різноманітні тренінги. День періодики для фахівців сьогодні теж трансформується в новий формат: традиційна методика доповнюється оглядами періодики з Інтернету, презентаціями повнотекстових баз даних спеціалізованих ресурсів та електронних додатків до періодичних видань. Для потенційних користувачів-спеціалістів інформація про нові фахові надходження щомісяця актуалізується на сайті бібліотеки. Отже, інформаційні технології стали основою, на якій базується робота по залученню до спеціалізованого читання.

Зі зміною загальних функцій бібліотеки трансформуються й обов'язки бібліотекарів, які сьогодні стають не стільки «хранителями книг», скільки прогресивними інформаційними менеджерами. Особливі вимоги пред'являються до бібліотекарів, що працюють зі спеціалістами: поєднувати функції PR-менеджера, інформаційного працівника, тренера з інформаційних технологій та бібліотекаря.

Всю свою діяльність із фахівцями бібліотека формує з урахуванням їхніх інформаційних та освітніх потреб. Значна увага приділяється пошуку зацікавлених організацій, що прагнуть професійного розвитку та активізації співпраці на новому рівні з перевіреними та надійними партнерами. З року в рік розширюється коло організацій та установ, з якими бібліотека взаємодіє, хоча форми взаємодії можуть бути різними - від електронної розсилки інформації про нові надходження до комплексних інформаційних заходів.

З метою розвитку партнерства та позиціонування іміджу бібліотеки в професійному середовищі як потужного інформаційного й освітнього закладу книгозбірня застосовує різноманітні засоби PR-технологій: виїзні рекламні кампанії, презентаційні та іміджеві акції, виїзні виставки нових надходжень з розповсюдженням інформаційно-рекламної продукції. Завдяки цій діяльності партнерами бібліотеки стали більше тридцяти установ та організацій міста. Якісне та оперативне інформування про нові надходження бібліотека надає всім навчальним закладам міста на основі електронної системи розсилки.

Найбільш давні та плідні зв'язки книгозбірня має з Херсонським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Вже стало традицією включення бібліотечних заходів до щорічних учбових програм центру. На базі книгозбірні зазвичай проходять масштабні Дні місцевого самоврядування, Дні держслужбовця. Як правило, до програми таких заходів входять не лише виступи фахівців обласних органів державного апарату, презентації виставок та огляди літератури. Використовуючи інформаційні технології, бібліотека акцентує увагу держслужбовців на фахових джерелах інформації, що містяться не тільки в бібліотеці, а й за її межами: надаються огляди інтернет-ресурсів «Теорія та практика місцевого самоврядування», «Урядова інформація в Інтернеті», «Ділова інформація на допомогу держслужбовцю», презентуються повнотекстові законодавчі бази даних. Книгозбірня також дбає про підвищення рівня інформаційної культури спеціалістів-держслужбовців. Так, до програми Дня держслужбовця, в якому брали участь бухгалтери селищних рад включено огляд фахових сайтів «Інтернет - бухгалтеру» та тренінг з інформаційного сервісу в Інтернеті. Зацікавив бухгалтерів запропонований віртуальний огляд сучасної української літератури «Художнє осягання історії і сучасності», що реально сприяв їх культурному розвитку. Адже вони мали змогу не тільки ознайомитися з найпопулярнішими художніми творами, а й обрати собі те, що сподобалося, для віртуального читання завдяки інтернет-посиланням.

Бібліотека долучається до модернізації системи професійної підготовки вчителів, співпрацюючи з Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів та з управлінням освіти Херсонської міської ради. Відповідно до навчальних програм книгозбірня готує тематичні Дні інформації, Дні періодики, Дні вчителя-предметника, орієнтуючи їх на європейські світові стандарти та впровадження новацій. Вдалому проведенню заходів сприяє тісна співпраця всіх структурних підрозділів бібліотеки. Так, під час Дня спеціаліста для викладачів іноземної мови у відділі документів іноземними мовами на тему: «Формування в учнів соціальної компетенції за допомогою вивчення іноземних мов», крім виступу методиста Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Херсонської обласної державної адміністрації, відбулося висвітлення кращого педагогічного досвіду з цього питання як з традиційних, так і з електронних джерел, презентація повнотекстової бази даних EBSCO тощо. Доступ до інформації, на думку бібліотекарів, є запорукою успішної виробничої діяльності сучасного вчителя. Тому до програми заходу було включено тренінг з ефективного використання баз даних та електронних бібліотек, що проведений на базі Регіонального тренінгового центру.

Значний інтерес викликала у вчителів міста презентація нової навчальної комп'ютерної програми GEDDIT (Німеччина), яка проходила у вигляді демонстраційної веб-клас сесії. Під час презентації, організованої спільно з Центром європейської інформації, учасники мали можливість не лише поспілкуватися з її розробниками, а й протестувати систему online.

Бібліотека намагається бути в курсі проблем, що є актуальними для фахівців. Наш складний час накладає значний негативний відбиток як на психічному, так і на фізичному здоров'ї дитини. Особливо це стосується дітей, що потерпіли через воєнні дії на Сході України. Такі діти потребують особливої уваги шкільних психологів. Тому в квітні 2015 року бібліотека організувала День фахівця для психологів та соціальних працівників закладів освіти, в рамках якого було проведено тренінг-навчання «Робота з дітьми в умовах підвищеного стресу». Цей День фахівця бібліотека провела завдяки новим партнерам: Психологічній службі допомоги населенню при Херсонському осередку Української спілки психотерапевтів та благодійному фонду «Сфера Добра». Упродовж заходу фахівці ознайомилися з основними техніками роботи з дітьми в умовах стресу, страху, подолання життєвих перепон, а також потренувалися застосовувати ці техніки на практиці. Після заходу шкільні психологи засвідчили, що тренінг значно збагатив їх інструментами психологічної допомоги дітям, що опинилися в стресогенних умовах.

Бібліотека надає інформаційні послуги й поза своїми межами, якщо того потребують користувачі. Особливий успіх у професійному середовищі має виїзна PR-акція «Інформаційні ресурси Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара на допомогу фахівцям», яка популяризує різноманітний спектр ресурсів та послуг книгозбірні для задоволення освітніх та інформаційних потреб фахівців. Значна увага приділяється віртуальному ресурсу - офіційному сайту книгозбірні, наочно демонструються його інформаційні та пошукові сервіси, особливості їх використання. Також акцентується увага на послугах МБА та електронної доставки документів, розглядаються їх переваги та умови надання віртуального абонемента.

Значну інформаційну діяльність книгозбірня проводить у педагогічних колективах вишів, коледжів, вищих професійних училищ, ліцеїв та загальноосвітніх шкіл міста. Бібліотечні працівники - часті гості на засіданнях кафедр, методоб'єднаннях, педрадах. Зазвичай це популяризація нових надходжень, огляди спеціалізованих електронних бібліотек та порталів. Популярністю користуються й цікаві віртуальні презентації сучасної літератури, творів лауреатів літературних премій, що сприяють всебічному культурному розвитку спеціалістів. Для педагогічних колективів шкіл, що розташовані на окраїнах міста, створені пересувні бібліотеки з фондів відділів абонемента, обслуговування користувачів та документів іноземними мовами. Формуються вони відповідно до запитів користувачів. Значний попит відмічається не лише на фахові видання, а й на видання дозвіллєвого характеру.

Активну та цілеспрямовану роботу з освітянами бібліотека веде на всіх рівнях. У полі зору книгозбірні й майбутні спеціалісти-педагоги. Для того, щоб залучати студентів до фахового читання, книгозбірня активно співпрацює з усіма кафедрами Херсонського державного університету. Майбутнім фахівцям пропонуються екскурсії, тренінги з користування електронним каталогом, виїзні PR-акції та Дні інформації.

Не оминає своєю увагою книгозбірня і фахівців дошкільного виховання. На базі міського ясел-садочка № 5 з успіхом пройшов День спеціаліста-методиста дошкільного закладу, де книгозбірня представила веб-презентацію «Найпопулярніші методики дошкільного виховання», новий інформаційний продукт бібліотеки - віртуальну виставку «Духовний храм людини: сім'я, родина, рід», провела тренінг з інформаційного сервісу в Інтернеті.

Вже кілька років поспіль бібліотека тісно співпрацює з Департаментом агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації. Традиційним є організація для його співробітників виїзних інформаційних заходів. Так, нещодавно під час проведення Дня періодики були представлені нові реальні та віртуальні фахові періодичні видання, повнотекстова база даних EBSCO - економіка.

До програми виїзних інформаційних заходів, окрім огляду фахових видань та віртуальних ресурсів, завжди включаються і тренінги різноманітної тематики: «Електронний каталог Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки: пошук інформації та бронювання видань», «Працюємо вдома: віртуальні послуги і сервіси для спеціаліста». Враховуючи позитивний досвід впровадження тренінгів, працівники відділу обслуговування розробили спеціалізований тренінг з тайм-менеджменту «Володарі часу», який сприяє підвищенню особистої ефективності та вмінню планувати власний час, допомагає самореалізації у важливих життєвих ситуаціях, особливо в професійній сфері. Апробація цього тренінгу в педколективах Херсонського ліцею мистецтв та Херсонського морехідного коледжу показала, що подібний формат роботи є актуальним та необхідним для спеціалістів.

Прагнучи відповідати потребам фахівців, бібліотека систематично проводить моніторинг та аналіз інформаційних запитів спеціалістів, оцінку наданих інформаційних послуг. Як правило, збір інформації здійснюється за допомогою анкетування. Окрім вивчення тематики запитів, анкетування передбачає й уточнення вимог фахівців до сервісного обслуговування. Реагуючи на запити фахівців, бібліотекарі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара намагаються заповнити прогалини в комплектуванні за допомогою ресурсів Інтернет. Так, здійснюється вебліографування ресурсів Інтернет з тем, які недостатньо представлені у фондах бібліотеки: «Історія бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах», «Ринок нерухомості в Україні: оподаткування, страхування, управління», «Фондовий ринок України», «Економічний ризик та економічна безпека», «Залучення інвестицій», «Банківський маркетинг», «Світова економіка», «Світова валютна система» та ін. Тематичні інтернет-ресурси представлені як у друкованих бібліографічних покажчиках, так і на веб-сайті бібліотеки.

Не втрачають своєї актуальності в роботі з фахівцями й традиційні книжково-ілюстративні виставки та перегляди, які залишаються найпростішим способом популяризації спеціалізованої літератури. Наприклад, протягом 2015 року для спеціалістів було підготовлено близько 40 книжково-ілюстративних виставок та переглядів. Ряд виставок було організовано за запитами користувачів-фахівців - «Будівельній галузі України - європейську якість», «Легка промисловість України: надія на відродження» та ін. Крім того, на базі книгозбірні систематично проходять різноманітні семінари, конференції та круглі столи, і подібні перегляди та тематичні виставки є не тільки ідеальним допоміжним інструментом певного заходу, це - стовідсоткова реклама бібліотечного фонду перед спеціалізованою аудиторією.

Бібліотека давно стала комфортним майданчиком для спілкування спеціалістів та науковців на найвищому рівні. Херсонська торгово-промислова палата в партнерстві з бібліотекою щорічно проводить тут міжнародні форуми фахівців різних галузей з актуальних питань розвитку регіону такі, як: екологічний форум «Чиста ріка, чисте місто, чиста планета»; економічний форум «Киргизька Народна Республіка та Херсонщина - перспективи співпраці» та інші. Центр екологічної інформації, що діє в бібліотеці, об'єднує екологів, науковців, фахівців природоохоронної діяльності та широку громадськість для вирішення екологічних проблем регіону. Круглий стіл на тему: «Біорізноманіття острівних екосистем Північного Причорномор'я» зібрав у центрі широкий представницький загал високого професійного рівня. З доповідями виступили директор Біосферного заповідника «Асканія Нова» та директор Національного природного парку «Джарилгацький», у дискусіях щодо зміни існуючої системи заповідного природокористування та розширення екологічної мережі області взяли участь директор Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, спеціалісти Чорноморського біосферного заповідника та Національного природного парку «Олешківські піски», наукові співробітники Херсонського аграрного університету та обласного краєзнавчого музею, Херсонської гідробіологічної станції.

Впровадження різноманітних форм роботи з фахівцями позитивно позначилося на статистичних показниках бібліотеки. В останні роки спостерігається помітна динаміка зростання кількості спеціалістів та науковців від загальної кількості користувачів: 2014 р. - 41, 24%; 2015 р. - 43, 92%.

Бібліотека прагне розвивати привабливі для фахівців сервіси, що відповідають запитам інформаційного суспільства. Так, окрім вже впроваджених сервісів «Віртуальна довідкова служба», «Електронна доставка документів» та інших, у найближчий час планується створення нової послуги «Віртуальний науковий кабінет». Цей сервіс допоможе фахівцям, не виходячи з дому, працювати з інформаційними ресурсами бібліотеки, створювати необхідні для власного дослідження напрацювання, отримувати актуальну інформацію про нові надходження. Тобто, заощаджувати свій час, зусилля та кошти. У свою чергу для бібліотеки - це ідеальний інструмент моніторингу інформаційних потреб віддалених користувачів, адже за допомогою голосування (анкетування), представленого в кабінеті, можна не тільки дослідити запити фахівців, а й налагодити тісний діалог між бібліотекою та зацікавленим користувачем.

Розвиваючи різноманітний спектр ресурсів та послуг для задоволення освітніх та інформаційних потреб фахівців, бібліотека підтверджує свої пріоритети та на ділі демонструє свою цінність для громади.

 

Оксана Шестакова,

Провідний бібліотекар відділу обслуговування Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара

Джерело інформації: Науковий, інформаційний щоквартальний журнал «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика».- №2 (4).- 2016.- 25-28 стр.

Календарь событий

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031