Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Розпорядження Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи

Кабінет Міністрів України

Розпорядження

від 24 лютого 2016 р. № 111-р

Київ

Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року

1. Схвалити Концепцію державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року, що додається.

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення розробити та подати в шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України                                                                                     А.Яценюк

Інд. 73


Схвалено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 111-р

Концепція
державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року

Проблема, яка потребує розв’язання

Протягом останніх десятиліть у зв’язку з об’єктивними та суб’єктивними причинами політичного, соціального та економічного характеру книга в Україні значною мірою втратила свою роль, внаслідок чого стрімко знижується рівень освіченості, культури, духовності суспільства.

Протягом останніх п’яти років випуск вітчизняної видавничої продукції становить близько однієї книги на рік на одну особу.

Результати аналізу розвитку видавничої галузі свідчать про наявність ряду значних проблем, які стримують розвиток книговидання, зокрема зниження рівня інтересу до читання, недостатній рівень державної підтримки, низький рівень попиту українців на вітчизняну видавничу продукцію, зумовлений зростанням цін на неї та зменшенням реальних доходів населення. Питома вага витрат домогосподарств на задоволення культурних потреб, у тому числі придбання книг та відпочинок, за останні роки становить 2,4 відсотка.

У країнах Європейського Союзу, США вплив держави насамперед полягає у створенні сприятливих умов для розвитку видавничої галузі, зокрема шляхом запровадження системи численних преференцій для суб’єктів видавничої справи, в тому числі податкових пільг.

Основним засобом підтримки книговидання з боку урядів європейських країн та США є закупівля за бюджетні кошти від 25 до 40 відсотків щорічного накладу книжок, які виходять друком у цих країнах, для поповнення фондів публічних, дитячих, спеціалізованих та університетських бібліотек.

Водночас у Канаді прийнято програму розвитку видавничої галузі, метою якої є створення сприятливих умов для видання і розповсюдження видавничої продукції канадських авторів. Зазначена програма є основним механізмом державної підтримки видавничої галузі, обсяг фінансування якої становить близько 30 млн. доларів США на рік.

В Україні внаслідок недостатньої державної підтримки вітчизняної книговидавничої справи та популяризації читання:

знизився рівень читацької активності та читацької компетентності громадян як один з визначальних факторів розвитку особистості та досягнення нею високого соціального статусу;

у торговельній мережі представлений незначний асортимент вітчизняної видавничої продукції, доступ громадян, у тому числі осіб з порушенням зору, до книги як джерела знань та культури обмежений;

зменшилися сукупні і середні тиражі вітчизняної видавничої продукції, зокрема технічної, спеціальної, наукової та навчальної літератури.

Для українського суспільства характерне різке скорочення потреби у вітчизняній видавничій продукції, що призводить до суттєвого зменшення обсягів її виробництва.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є відродження соціального значення книги та читання як процесу культурного, духовного, професійного та інтелектуального збагачення людини, суттєве підвищення якості і професіоналізму кадрового ресурсу, створення сприятливих умов для розвитку видавничої галузі та системи інформування про вітчизняну видавничу продукцію, що дасть можливість підвищити рівень конкурентоспроможності України як європейської держави.

Концепцію передбачається реалізувати протягом 2016-2020 років.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Концепцію передбачається реалізувати шляхом:

розроблення методики та механізму проведення систематичного дослідження стану вітчизняного видавничого ринку і рівня популярності читання у суспільстві;

удосконалення системи проведення моніторингу читацького попиту в бібліотеках та формування на основі отриманих результатів переліку видань, випуск яких здійснюється за державним замовленням;

розроблення та запровадження методики залучення до читання вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів початкових і середніх класів загальноосвітніх навчальних закладів;

популяризації вітчизняної видавничої продукції в засобах масової інформації (створення циклів теле- та радіопрограм, спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації, розміщення соціальної реклами);

підготовки та проведення просвітницьких кампаній, літературних конкурсів, інших заходів щодо популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;

використання сучасних інформаційних технологій для поширення інформації про вітчизняну видавничу продукцію, що дасть змогу збільшити чисельність читацької аудиторії;

розміщення зовнішньої реклами вітчизняної видавничої продукції;

широкого представлення вітчизняних суб’єктів видавничої справи на міжнародних книжкових виставкових заходах;

здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток мережі розповсюдження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень на центри популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;

збільшення обсягів випуску видавничої продукції, зокрема кількості найменувань видань та їх тиражів;

розроблення і здійснення комплексу заходів, спрямованих на захист вітчизняного видавничого ринку, зокрема від контрафактної продукції;

надання державної підтримки видавництвам, видавничим організаціям, поліграфічним та книготорговельним підприємствам, що випускають або розповсюджують видання, аудійовані у спеціальному цифровому форматі для осіб з порушенням зору або надруковані рельєфно-крапковим шрифтом;

формування державного замовлення на випуск видань, аудійованих у спеціальному цифровому форматі для осіб з порушенням зору або надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом.

Очікувані результати

Реалізація Концепції сприятиме:

зменшенню до 2020 року кількості громадян, які протягом року не прочитали жодної книги, не менш як у 2 рази;

збільшенню кількості читачів, які протягом року відвідували бібліотеки, не менш як на 25 відсотків;

розробленню оптимального механізму визначення потреби публічних бібліотек в асортименті видань та систематичному поповненню бібліотечних фондів необхідною вітчизняною видавничою продукцією;

створенню належних умов для формування читацької культури та духовно-ціннісних орієнтацій, задоволенню естетичних потреб, а отже, підвищенню культурного, професійного та інтелектуального рівня населення;

збільшенню кількості друкованих одиниць вітчизняної видавничої продукції до двох книг на одну особу на рік, а також сукупного тиражу такої продукції;

збільшенню вітчизняної видавничої продукції за кордоном не менш як на 10 відсотків;

створенню мережі об’єктів роздрібної торгівлі вітчизняною видавничою продукцією;

модернізації поліграфічних підприємств, які спеціалізуються на випуску видавничої продукції;

захисту вітчизняного ринку від контрафактної продукції;

створенню належних умов для задоволення культурних, освітніх потреб осіб з порушенням зору.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюватиметься в межах загального обсягу державного замовлення на виробництво телерадіопрограм та випуск видавничої продукції, а також за рахунок коштів суб’єктів видавничої справи.


Публікації документа:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D1%80

Офіційний вісник України від 11.03.2016 — № 18, стор. 490, стаття 747, код акту 80982/2016

Урядовий кур'єр від 11.03.2016 — № 47

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 141516
17181920212223
24252627282930