Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Постанова Колегії Міністерства культури і туризму України "Про моделі бібліотечного обслуговування населення"

Меню розділу
Постанова
Колегії Міністерства культури і туризму України
                м.Київ                                            № 11/3         
                                                                                                                                      “30” 11. 2006 р.
Про моделі бібліотечного обслуговування
населення у сільській місцевості з
урахуванням сучасної економічної та
соціокультурної ситуації
 
     Розглянувши питання про моделі бібліотечного обслуговування населення у сільській місцевості з урахуванням сучасної економічної та соціокультурної ситуації, колегія Міністерства культури і туризму України відзначає реально існуючу потребу населення у послугах бібліотек, що відповідає конституційним правам громадян України на вільний доступ до інформації і знань, до культурного надбання, зосередженого у фондах бібліотек. Бібліотечні послуги сільському населенню надають 14 906 бібліотек-філій, що становить 82 відсотки від загальної мережі публічних бібліотек України.
     Державна бібліотечна політика здійснюється через підтримку діяльності централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що діють відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» як єдині структурно-цілісні утворення, з бібліотеками-філіями в межах адміністративного району, у т.ч. в сільській місцевості. Сільські бібліотеки-філії, за час свого існування, стали найважливішим елементом соціокультурної сфери села, центрами культури, освіти, дозвілля. За нинішніх умов така модель бібліотечного обслуговування у сільській місцевості є домінуючою.
     Водночас, з часу прийняття Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, робота бібліотек-філій у сільській місцевості повністю залежить від діяльності органів місцевого самоврядування. В окремих областях України спостерігається активізація процесів, спрямованих на ліквідацію ЦБС зі зміною адміністративного підпорядкування бібліотек-філій і переведення їх у сферу управління сільських рад. Наявною при цьому стає модель бібліотечного обслуговування сільського населення за умов децентралізації, коли самостійні сільські бібліотеки повністю залежать від сільського бюджету, рівня розуміння місцевою владою місця і ролі книги та інформації у житті громади.
     Процеси децентралізації розцінюються фахівцями бібліотечної справи як руйнація бібліотечної системи України, існуючої практики, ідей та відпрацьованої моделі бібліотечного обслуговування населення. Вона тягне за собою зниження рівня використання бібліотечних ресурсів, та може призвести до ліквідації сільських бібліотек через відсутність коштів у бюджеті сільської ради для їх утримання. Свідченням небажаних процесів децентралізації є щорічне зменшення кількості сільських бібліотек-філій. З 1999 року їх кількість зменшилась на 806 одиниць. Це призвело до того, що мешканці сіл знаходяться в умовах інформаційної ізоляції.
     Пошуком нових моделей бібліотечного обслуговування сільського населення стала реорганізація системи бібліотечного обслуговування населення шляхом об’єднання сільських і шкільних бібліотек із підпорядкуванням відділам культури райдержадміністрацій. В порядку експерименту реорганізація впродовж 2002 - 2006 років здійснювалася у Рівненській області.
     З метою запобігання можливих кризових явищ, пов’язаних з ліквідацією сільських бібліотек та неможливість виконувати ними свої суспільно значущі функції через невідповідність у фінансовому забезпеченні Колегія Міністерства культури і туризму України
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
     1. Взяти до відома довідку заступника директора департаменту мистецтва   і   регіональної   політики   –   начальника   відділу   аналізу прогнозування діяльності бібліотек (Шевченко І.О.).
     2. Відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек (Шевченко І.О.),   Українському   центру   культурних   досліджень   (Гриценко   О.А.), Національній парламентській бібліотеці   України   (Вилегжаніна Т.І.) при плануванні роботи на 2007 рік передбачити здійснення системного наукового дослідження стану бібліотек у сільській місцевості. Вивчити можливість створення у 2008 році Державної програми «Сільська бібліотека».
     3. Рекомендувати Міністерству   культури   і   мистецтв   Автономної Республіки Крим, управлінням культури і туризму обласних держави адміністрацій:
     3.1. вжити заходів щодо збереження діючої мережі централізованих бібліотечних систем та їхніх сільських бібліотек-філій; не допускати процес децентралізації, закриття та ліквідації сільських бібліотек-філій, їх переведення до сфери управління сільських рад;
     3.2. передбачати у місцевих бюджетах видатки для поповнення фондів сільських   бібліотек   книгами   та   періодичними      виданнями,   утримання приміщень, ремонту та технічного оснащення, оплати пільг працівникам сільських бібліотек відповідно до чинного законодавства;
    3.3. передбачити    створення    регіональних    програм    «Сільська бібліотека»,   спрямованих   на   забезпечення   бібліотечного   обслуговування сільського   населення      стаціонарними   або   мобільними   бібліотеками з урахуванням регіональної специфіки;
     3.4. у районах, де відбулася децентралізація бібліотечної системи забезпечити збереження самостійних сільських бібліотек, зобов’язавши органи місцевої влади створити умови для їх повноцінного функціонування;
     4. Експеримент з реорганізації системи бібліотечного обслуговування сільського населення шляхом об’єднання сільських і шкільних бібліотек та створення єдиної системи публічно-шкільних бібліотек, проведений впродовж 2002-2006 років відповідно до    розпорядження    голови    Рівненської облдержадміністрації № 431 від 22 липня 2002 р. за погодженням Міністерства культури і мистецтв України (лист від 5 липня 2002 р. № 12-3330/17) вважати таким, що відбувся в умовах Рівненської області; визнати його завершеним і рекомендувати продовження роботи об’єднаних публічно-шкільних бібліотек області у централізованих системах з підпорядкуванням відділам культури райдержадміністрацій.
     5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Міністра О.Г. Бенч.
 
 
                                  За Голову колегії                             
                                  Перший заступник Міністра                                  В.В. Корнієнко
 
Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 2

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031