Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності
Головна Ресурси бібліотеки Наші видання Копштейн Арон Йосипович Література про життя та творчість А.Й.Копштейна

Література про життя та творчість А.Й.Копштейна

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ А.Й.КОПШТЕЙНА
 
СТАТТІ В ЗБІРНИКАХ ТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
 
1935

78. Підгайний Л. Оптимістична лірика //За марксо-ленінську критику.- №5.- С. 8 І-84.

Про збірку поезій «Розмова»

 
1936

79.Творчий вечір А. Копштейна //Червоний шлях.- №1.- С. 186—187.

 

80. Савченко Я. Творче дозрівання //Літ.газ.-29лип.

Про збірку поезій «Джерело»

 

81. Савченко Я. Лірична єдність //Літ. газ.- 6 серп.

 

82. Обговорення книги поезій Арона Копштейна //Літ.газ.- 17 листоп.

Про збірку поезій «Джерело»

 

1937

83.Воскрекасенко С. «Джерело» //Літ. критика. - №5.- С. 94—97.

 

84. Смульсон Л. Три поети //Молодняк.- №5.- С.129—137.

Копштейн А., с. 132—136.

 

1938
85.Новак Я. Копштейн А. «Держава сонця» //Літ. критика.- №2.- С. 133-135.
 
1939
86. Андреев И. «Радостный берег» //Лит. обозрение.- №21.-С. 28—30.
 
1940
87.Крижанівський С. Товариш: [Пам’яті поета А. Копштейна]//Літ. газ.- 30 серп.
 
1941
88.Арон Копштейн: До річниці з дня смерті //Рад. Україна.- №1.-С. 127.
 

89. Вірші А. Копштейна [«Синє море»] //Комуніст.- 5 берез.

 
90. Вшанування пам’яті А. Копштейна.//Літ. газ.- 10 січ.
 
91. Гончаренко І. На смерть поета А. Копштейна //Літ. жур­н.- №3.- С.18.
 
92. Джатіев Т. Бойовий друг //Рад. л-ра.- Кн. 3.- С. 94-121.
 
93. Джатиев Т. Памяти героя: Из фронтовой зап. книж­ки //Знамя.- №2.- С. 102-116.
 
94. Кацнельсон А. Пам’яті друга поета-бійця А. Копштейна //Рад. л-ра.- №3.- С. 122-125.
 
95. Крижанівський С. Арон Копштейн //Мол. більшовик.- №4.- С.88-95.
 
96. Кундзіч О.Посмертні видання: [«Вибрані твори» й «Синє море»] //Рад. л-ра.- № 4/5.- С. 321—327.
 
97. Масенко Т. Арон Копштейн //Літ. газ.- 7 берез.
 
98. Пам’яті Арона Копштейна //Літ. газ.- 7 берез.
 
99. Первомайський Л. Арон Копштейн //Копштейн А. Вибрані твори.- К.,- С. 3-15.
 
100. Первомайський Л. Поет, боєць, патріот //Комсомо­лець України. - 4 берез.
 
1948

101. Бурляй Ю. І словом, і життям //Дніпро.- №2.- С. 104—114.

Про творчість А. Копштейна, М. Шпака, Д. Канівського.

  
1955
102.Крижанівський С. Арон Копштейн //Копштейн А. Поезії.- К., - С.3-14.
 
103. Петров Ю. Поет – воїн: До 15-річчя з дня загибелі А. Копштейна //Літ. газ. - 3 берез.
 
1956
104. Первомайський Л. Арон Копштейн //Первомайський Л. З щоденника поета.- К. - С. 120-130.
 
105. Трегуб С. Образ поэта //Дружба народов. - №6.- С. 165-170.
 
1959
106. Гетманец М.Ф. Творчество А.И.Копштейна //Науч. Зап. Харьк. пед. ин-та.- Т. 32.- С. 21-53.
 
1965
107. Бондар В. Березневий спів: Пам’яті Арона Копштейна //Ленін. зміна.– 17 берез.
 
108. Гельфандбейн Г. Життя, як спалах: До 50-річчя А. Копштейна //Літ. Україна. - 23 берез.
 
109. Гетманец М.Он при жизни хотел быть таким...//Радуга.-№7. - С.169-173.
 
110. Гетьманець М. Пісня в строю: //Прапор. - №3. - С. 86-87.
 
111. Котляров Б. Живое сердце поэта: К 50-летию со дня рожд. Арона Копштейна //Красное знамя. - 28 март.
 
112. Моторний О. Журналіст, поет, громадянин:[До 50- річчя від дня народж. А.Копштейна] //Наддніпрян. правда.- 18 берез.
 
1966
113. Кацнельсон А. Серце дитяче і мужність бійця //Копштейн А. Поезії.-К.-С. 5-10.
 
1967
114. Моторний О. Співець землі Таврійської //Ленін. прапор. - 16 квіт.
 
1968

115. Поруч з нами: Спогади про письменників, що загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни.- X.: Прапор.- 200 с.

Копштейн А., с. 76-97.

 

1973
116. Плахтін І. Таврійський легінь: Спогади про поета //Наддніпрян. правда. - 9 груд.
 
1975
117. Поет-воїн //Вечір. Харків. – 18 берез.
 
1980

118. Наровчатов С. Мы входим в жизнь: Кн. молодости. - М.: Сов. писатель.- 286 с.

Копштейн А., с. 199,202.

 
1983
119.Гришко М. Словом і власною кров’ю поета //Наддніпрян. правда.- 8 трав.
 
1985
120. Котляров Б. Пам’яті поета-воїна //Вечір. Харків.– 21 берез.
 
1986

121. Крижанівський С. Арон Копштейн //Крижанівський С. Ми пізнавали неповторний час: Портрети, есе, спогади. - К.- С.77-84.

 
1990
122. Акказіева Т. Волохинська, Волохинська…//Ленін. прапор. - 24 берез.
 
123. Сич А. Син весни //Наддніпрян. правда.- 18 берез.
  
1995
124. Левитас И. Строка, оборванная пулей //Евр. вести.-Дек.- (№23/24).- С.7.
 
1997
125. Пентелюк М. І. Штрихи до оцінки художньої творчості А.Копштейна //Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку: Наук. доп. Міжнар. наук.-метод. конф. 21-24 трав. Ч.II.-Херсон.-С 110-113.
 
1998

126. Зубрис Г. Еврейская шеренга русской поэзии //Голос надежды: Поэтич. сб /Ред.-сост. В.С.Плоткин.- Херсон.- С.3-9.

Є про А.Копштейна.

 
2000
127. Голобородько Я.Ю. Арон Копштейн //Голобородько Я.Ю. Літературний процес Таврійського краю: Навч.- метод. посіб.- Херсон.-С.81-90.
 
128. Зубрис Г. Поэт Арон Копштейн //Площадь Свободи. Херсон. - №12.-С.13.
 
2001
129. Акказієва Т.Муза Арона Копштейна //Джерела. - 26 лип.
 
 
130. Акказієва Т. ”Я народився в Херсоні...”//Арон Копштейн : Біобібліогр. покажч./ОДБ, ОУНБГ ім.Олеся Гончара. - Херсон. - С.3-10.- (Сер. ”Херсонські письменники – дітям”).
 
131. Голобородько Я.Ю. Муза Арона Копштейна: неспокій серця і душі...” //Арон Копштейн : Біобібліогр. покажч./ОДБ, ОУНБГ ім.Олеся Гончара.- Херсон. - С.11-16.- (Сер.”Херсонські письменники – дітям”).
 
132. Голобородько Я.Ю. Поетичний шлях Арона Копштейна //Голобородько Я.Ю. Хронологія слова: письменники українського півдня: Навч. посіб.- Херсон.-С.131-143.
 
2002
133. Акказієва Т. ”Я народився в Херсоні...”//Учитель.-12 верес.
 
2003

134. Голобородько Я.Ю. Письменники і Херсон.- Херсон: Персей.- 128с.

Копштейн А., с.39-41.

 
 
ВІРШІ, ПРИСВЯЧЕНІ А. КОПШТЕЙНУ
 
135. Бриф М. Там, на юге //Ленін. прапор. - 1988.- 25 черв.
 
136. Гончаренко І. На смерть поета А.Копштейна //Літ. журн.-1941.-№3.- С.18.
 
137. Кацнельсон А. Пам’яті друга поета-бійця А. Копштейна //Наддніпрян. правда.-1941.- 5 берез.
 
138. Масенко Т. Памяти бійця першого лижного батальйону – поета Арона Копштейна //Літ. журн.-1941. - №2.- С32.
 
139. Плоткіна І. Пам’яті Арона Копштейна //Наддніпрян. правда.- 1990.- 5 верес.
 
140. Шамша П. “...Я розгорну листочки білі” //Наддніпрян. правда.- 1941.- 2 лют.
 
 
ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ
 
141. Копштейн Арон Йосипович [5 (18).III.1915, м. Очаків, тепер Миколаїв. обл. - 4. III.1940] - укр. поет //УРЕ.- 2-е вид.- К., 1980.- Т.5.-С.394.
 
142. Копштейн Арон Иосифович [5 (18).З.І915, Очаков, - 4.3.1940, Суоярви (Россия)], укр. сов. поэт // БСЭ.-3-е изд. -М., 1973.-Т.13.-С. 132.
 
143.Копштейн Арон (1915 - 1940). укр. поет //Енциклопедія україно-знавства.- Перевид. в Україні.- Л., 1994.-Т. 3.- С. 1131.
 
144. Копштейн Арон Иосифович (1915 - 1940) //Украинский советский энциклопедический словарь.- К., 1988.-Т.2.-С. 131.
 
145. Копштейн Арон Йосипович [5 (18). III. 1915, м. Очаків, тепер Миколаїв. обл. - 4.III.1940] - укр. рад. поет //Українська літературна енциклопедія: В 5-ти т.- К., 1990.-Т.2.- С.563.
 
146. Копштейн Арон Иосифович (18.III. 1915, г. Очаков, - 4.III. 1940) -укр. сов. поэт //Краткая литературная энциклопедия: В 8-ми т.- М., 1966.-Т.З.-С. 723.
 
147. Украинская литература [и евреи в ХХ веке] //Краткая еврейская энциклопедия в 10 т. - Иерусалим, 1996. - Т.8. - Кол. 1274-1278.
 

148. Дей О.І. Словник українських псевдонимівта криптонімів: (XVI-XX ст.).- К.:Наук. думка, 1969.- 559 с.

Про псевдоніми А.Копштейна - с. 93, 484.

 
*  *  *
 
149. [Біогр. довідка, портрет та бібліогр. творів]. // Укра­їнська радянська поезія: Антологія.- К., 1948.- С. 401.
 
150. Арон Копштейн :[Коротка біогр. довідка] //Українська радянська поезія.- К., 1951.- С. 659.
 
151. Арон Копштейн: [Біографія] //Антологія української поезії: В 4-х т. - К., 1957.-Т.4.- С. 65.
 
152. Арон Копштейн (1915—1940): [Биогр. справка] //Антология украинской поэзии: В 2-х т.- М., 1958. -Т.2.- С. 524.
 
 153. [Арон Копштейн] //Антологія української поезії: В 6-ти т. – К., 1985.-Т.5.-С. 15.
 
154. Арон Копштейн.: [Портрет] //Мол. більшовик.- 1940.- № 4.- С.89; 1957.- №4.- С.88.
 
155. Арон Иосифович Копштейн // Шалом. – 2000. - № 11. – С. 6: фотогр.
 

156. Книга Памяти. Российская Федерация: В 10-ти т.- М.,2004.-Т.5.-С.397.

Томи 2-9 цього видання містять списки воїнів, які загинули під час радянсько-фінляндської війни. У 5-му томі є відомості: “Копштейн Арон Иосифович, 1915 г.р., г. Очаков. Красноармеец. 389 лыжэск, 88 сд. Погиб в бою 04.03.1940.”

 

157. Кутинський М. Некрополь України: Довід. про місця поховання або смерті історич. і культур. діячів України від давнини до сучасності //Дніпро.- 1995.- № 10/11.- С. 138-144.

Копштейн А., с. 138.

 

158. Олтар скорботи : Мартиролог укр. письменства: //Літ.Україна.-1997.-20 берез.-С.7.

Є відомості про А.Копштейна

 
 
БІБЛІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ
 

159. А.И.Копштейн: Памятка читателю /ХОУНБ им.А.М.Горького; Сост. А.П.Мокрицкая.- Херсон, 1984.- 2 с.

 

160. Арон Копштейн : Біобібліогр. покажч./ОДБ, ОУНБГ ім.Олеся Гончара.- Херсон, 2001.-24с.- (Сер.”Херсонські письменники – дітям”).

 

161. Копштейн Арон Йосифович. 1915-1940: [Коротка біогр. довідка, бібліографія творів та літ. про нього] //Українські письменники: Бібліогр. слов.: У 5-ти т.- К., 1965.-Т. 4.- С. 699-702.

 

162. Копштейн Арон Йосипович: [Коротка біогр. довідка] //Літературна Харківщина: Довідник /За заг. ред. М.Ф.Гетманця. - Х., 1995. - С. 180.

 

163. [Арон Копштейн] //Письменники Радянської України: Біобібліогр. покажч. - К., 1970.-С.209.

 

164. Арон Йосипович Копштейн //Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2005 рік: Бібліогр. покажч.- Херсон, 2004.-С. 28-31.

 

165. ”Веселка” - дітям: Бібліогр. покажч. дит. л-ри. 1934-1984.-К.: Веселка, 1985.-631 с.

Копштейн А., с. 433.

 

166. Видавництво “Радянський письменник”, 1933-1983: [Кат. кн.] /Уклад. П’янов В.Я.- К.: Рад. письменник, 1983.-278 с.

Копштейн А., с. 139,266.

 

167. Каталог Библиотеки всемирной литературы: Библиогр. описание томов.- М: Худож. лит., 1979.- 160с.

Копштейн А., с. 68, 93.

 

168. Каталог книг издательства «Художественная литература»: 1946-1966.- М.: Худож. лит., 1970.-Т.1- 610 с.

Копштейн А., с. 264,271, 293, 314.

 

169. Каталог книг издательства «Художественная литература»: 1946-1966.- М.: Худож. лит., 1970.- Т.2.- 505 с.

Копштейн А., с. 140.

 

170. Мацуев Н. Советская художественная литература и критика, 1958-1959: Библиография.- М.: Сов. писатель, 1962.-672 с.

Копштейн А., с. 168, 625.

 

171. Прапор. 1956-1988: Покажч. змісту журн. /Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка.- X., 1989.- 301 с.

Копштейн А., с. 106.

 

172. Художня література, видана на Україні за 40 років, 1917-1954: Бібліогр. покажч.: Ч. І. Українська художня література. - X.: Вид. Кн. палати УРСР, 1958.- 438 с.

Копштейн А., с. 167.

 

173. Шиперович Б. Издательство «Советский писатель»: Библиография, 1934-1974.-М.: Сов. писатель, 1982.-551 с.

Копштейн А., с. 149.

 

174. В литературном строю: Воспоминания о сов. писателях: Рек. библиогр. справ.- М.: Книга, 1987.- 247 с.

Копштейн А., с. 215.

 

175. Співдружність літератур: Бібліогр. покажч., (1917-1966).-X.: Ред.- вид. від. Кн. палати УРСР, 1969.- 560 с.

Копштейн А., с. 370, 432, 554.

 

176. М.Т.Рильський: Бібліогр. покажч., 1907-1965.- К., 1970.-518 с.

Копштейн А., с. 241, 507.

 

 

ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

177.Державний архів Херсонської області: Путівник /Держ. ком. архівів України, ДАХО. – К., 2003.-738 с.- (Архівні зібрання України).

Копштейн А.Й., с. 464-465.

 

Ф.р. 3818 оп. 1 спр.1 (особистий фонд)

 

178. Лист Арона Копштейна брату про службу в Червоній Армії на Далекому Сході і фотографія поета (27 груд. 1937 р.).- Фотокоп.-5 арк.

 

179. Листи Олександри Савчук до брата А.Копштейна про відправку на фронт і поранення поета (8 січ., 14 берез. 1940 ).- Фотокоп.- 4 арк.

 

180. Лист українського поета С.Крижанівського до сестри поета про збирання й видання творів А. Копштейна (24 лют.1955 р.).- Фотокоп.- 2 арк.

 

181. Заява спадкоємців Арона Копштейна про авторські права на його твори та лист поету Леоніду Первомайському про дитячі роки поета (1957 р.).- Коп.- 7 арк.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 91011
12 13 14 15 161718
19 20 21 22 232425
262728293031 
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день