Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Річний план закупівель на 2011 рік

Меню розділу
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2011 рік
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара            02221900
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Комітет з конкурсних торгів ХОУНБ ім.. Олеся Гончара оголошує проведення закупівлі періодичних видань на ІІ півріччя 2011 року та І півріччя 2012 року з застосуванням процедури запиту цінових пропозицій.

Вимоги до учасників:

1. При поданні цінової пропозиції необхідно надати копії документів завірених власною «оригінальною» печаткою:

  • свідоцтво про державну реєстрацію;
  • довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  • свідоцтво платника податків;
  • дозвіл або ліцензію на проведення відповідного виду діяльності;
  • статут;
  • будь яке підтвердження наявності фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух фінансових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами);
  • довіреність на уповноважену особу;
  • наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

2. Поставка повного обсягу періодичних видань у відповідності з технічним завданням (специфікацією).

3. До ціни цінової пропозиції повинні бути включені витрати на транспортування, страхування, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів).

4. Основні умови договору про закупівлю періодичних видань не повинні відрізнятися від умов, вказаних у запиті цінових пропозицій.

Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті в строк вказаний в запиті цінової пропозиції.

 

Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Джерело
фінансу-вання
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Очікуваний початок проведення процедури закупівлі
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити для підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Видання періодичні
22.13.1
1131
кошти місцевого бюджету
 
Цінові пропозиції
лютий
 
-
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.02.2011 р. № 5
 
 
 
 
Голова комітету з
конкурсних торгів
Неділько Л. В.     
(прізвище, ініціали)
 
                           
(підпис)       М.П.
Секретар комітету з
конкурсних торгів
Саєнко Л. В.        
(прізвище, ініціали)
 
                           
(підпис)               

 

Додатки:

 

Технічне завдання. Специфікація на 2 півріччя 2011 року

Технічне завдання. Специфікація на 1 півріччя 2012 року

 

 

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3031