Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

[1921]
(До 100-річчя з часу заснування)

Основні віхи історії

1921 р. Створена Херсонська особлива архівна комісія, яка перебувала у підпорядкуванні Миколаївської губернської архівної комісії.
1922 р. Керівництво архівною губернською справою перейшло до Одеського архівного управління.
1925 р. Створено Херсонське окружне архівне управління, яке розпочало діяльність у 1926 р.
1930 р. Ліквідовано Херсонське окружне архівне управління. Замість нього почало діяти Херсонське міське архівне управління.
1932 р. Херсонське міське архівне управління реорганізовано в Херсонський державний історичний архів.
1938 р. Херсонський державний історичний архів став філією Миколаївського обласного історичного архіву.
1944 р. Початок діяльності Державного архіву Херсонської області.

Література

Державний архів Херсонської області : анот. реєстр описів: фонди періоду до 1917 р. / Держ. архів Херсон. обл. ; упоряд. Ю. Коник. – Херсон : ХМД, 2006. – 137 с. – (Архівні зібрання України). – Покажчики: с. 91-135.

Державний архів Херсонської області : відомості про місця зберігання док. з особового складу : довідник / Держ. архів Херсон. обл.; упоряд. Л. Виноградова [та ін.] ; відп. ред. О. Марущак. – Херсон : ХМД, 2007. – 502 с. : табл.. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Державний архів Херсонської області : іл. путівник / Держ архів Херсон. обл. ; уклад О. Марущак, О. Стукалова. – Херсон : ХМД, 2006. – 3 арк. : 16 кольор. іл.

Державний архів Херсонської області : колекція карт і планів : опис фонду № 302 / Деж. архів Херсон. обл. – Херсон : ХМД, 2006. – 720 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Державний архів Херсонської області : путівник / Держ. архів Херсон. обл. ; упоряд. В. Баранюк, В. Боровик, Л. Виноградова. – Київ, 2003. – 736 с. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Державний архів Херсонської області. Фонди органів та організацій Компартії України та ЛКСМУ в Херсонській області : анот. реєстр описів / Держ. арх. служба України, Держ. арх. Херсон. обл. ; [авт.-уклад. О. Крутевич та ін.] ; упоряд. Ю. Коник [та ін.] ; редкол.: В. Лебідь (голова) [та ін.]. – Херсон : Айлант, 2019. – 675 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Державний архів Херсонської області. Фонди періоду після 1917 року : анот. реєстр описів / Держ. арх. служба України, Держ. арх. Херсон. обл. – Херсон : Айлант, 2013 – . – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
Т. 2 : Фонди Р-1251 – Р-3000 : схвалено наук.-вид. радою при Держ. арх. службі України (протокол від 19 груд. 2014 р. № 2) / упоряд. Ю. О. Коник [та ін.] ; редкол.: В. Лебідь (голова) [та ін.]. – 2015. – 455 с. – Покажч.: с. 391-449.

Карти і плани у фондах Державного архіву Херсонської області : покажчик / Держ. арх. служба України, Держ. арх. Херсон. обл. ; авт.-упоряд.: Т. Іващенко [та ін.]. – Херсон : Айлант, 2012. – 160 с. : 20 іл. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). – Імен. покажч.: с. 111-120. – Геогр. покажч.: с. 121-136. – Дод.: с. 137-140. – На тит. арк.: До 90-річчя арх. служби Херсонщини.

Історія в документах : зб. наук. доп. арх. читань, 19 квіт. 2012 р., м. Херсон / Херсон. облдержадмін., Держ. арх. Херсон. обл. ; упоряд. І. Ю. Сінкевич. – Херсон : Айлант, 2012. – 83 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк.: До 90-річчя арх. служби Херсонщини.
Зміст: Долі учасників бою під Крутами: невідома особова справа Валентина Отамановського / С. Г. Водотика, Л. А. Савенок. – С. 5-7. – Бібліогр. наприкінці ст.; З історії Херсонського педагогічного училища / Д. Л. Ганченко. – С. 8-12. – Бібліогр. наприкінці ст.; Михайло Андрійович Ємельянов – колекціонер, архівіст, краєзнавець, бібліофіл : (за матеріалами фондів Держархіву Херсон. обл.) / Н. М. Кузовова. – С. 12-18. – Бібліогр. наприкінці ст.; Документи особового походження у фондах Державного архіву Херсонської області / І. Ю. Сінкевич. – С. 18-23. – Бібліогр. наприкінці ст.; Культурно-освітня діяльність Херсонської профспілки робітників водного транспорту в 20-х роках XX ст. / М. І. Степаненко. – С. 23-29 : табл.; Історія повсякденності українського села в умовах окупації : (за матеріалами фонду Р-1520 Сільські управи Херсонщини) : [про події 1941-1944 рр.] / Г. В. Цибуленко. – С. 29-35. – Бібліогр. наприкінці ст.; Продовольчі та торговельні підприємства Півдня України на початку XX ст. : [згадується м. Херсон] / Л. О. Цибуленко. – С. 35-40. – Бібліогр. наприкінці ст.; Інформативні можливості фонду Скадовських для вивчення історії роду : (за матеріалами Держархіву Херсон. обл.) / І. В. Чорноіваненко. – С. 40-45. – Бібліогр. наприкінці ст.; Роль осередків Всеукраїнського товариства «Друзі дітей» у подоланні та профілактиці дитячої безпритульності та бездоглядності на Херсонщині у 20-х роках XX ст. : (за матеріалами ДАХО) / Т. Б. Букрєєв. – С. 45-51. – Бібліогр. наприкінці ст.; Умови праці та образ учителя земської школи Херсонської губернії кінця XIX ст. / В. П. Войтович. – С. 51-56. – Бібліогр. наприкінці ст.; Внесок Херсонщини в освоєння цілинних земель : (50-ті роки XX ст.) / А. В. Донець. – С. 56-59. – Бібліогр. наприкінці ст.; Еволюція поняття «Національний архівний фонд» в українському архівознавстві / Ю. В. Карпенко. – С. 59-62. – Бібліогр. наприкінці ст.; Економічне життя Херсонського краю в період окупації 1942-1944 рр. : (за матеріалами ДАХО) / А. І. Микитюк. – С. 62-66. – Бібліогр. наприкінці ст.; Особливості слідчого процесу періоду сталінських репресій : [на Херсонщині за матеріалами слідчих справ репресованих осіб] / О. О. Сєдін. – С. 66-69. – Бібліогр. наприкінці ст.; Архівна україніка на території Канади / Т. В. Старостіна. – С. 70-72. – Бібліогр. наприкінці ст.; Поміщицьке землеволодіння представників польської нації на території Півдня України наприкінці XVIII – на початку XIX ст. : (за матеріалами ДАХО) / О. С. Шершень. – С. 72-75. – Бібліогр. наприкінці ст.; Софія Богданівна Фальц-Фейн – «Таврійська баронеса» : [засн. с. Хорлів Каланч. р-ну] / А. І. Шишко. – С. 76-79. – Бібліогр. наприкінці ст.; Благовіщенський жіночий монастир на Херсонщині в період наступу більшовицької влади на православну церкву : [у 1917-1924 рр.] / Л. В. Ясинецька. – С. 79-83. – Бібліогр. наприкінці ст.;

Історія в документах : II арх. читання, 17 квіт. 2014 р., [м. Херсон : зб. наук. доп.] / Херсон. облдержадмін., Держ. арх. Херсон. обл. ; упоряд. І. Ю. Сінкевич. – Херсон : [Айлант], 2014. – 59 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Зміст: Оборона Херсона у 1941 році у спогадах одного з керівників міста Семена Кривошеїна / С. Г. Водотика, Л. А. Савенок. – С. 4-8. – Бібліогр. наприкінці ст.; Мікроісторія села Станіслав Білозерського району у 20-30-і роки XX ст. : (за док. Держ. архіву Херсон. обл.) / І. В. Лопушинська. – С. 9-14. – Бібліогр. наприкінці ст.; Створення державної архівної служби на Херсонщині у 20-х роках XX ст. / О. А. Макієнко. – С. 14-22. – Бібліогр. наприкінці ст.; Землеволодіння французів на Півдні України наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. : [на матеріалах Тавр. і Херсон. губерній] / Є. С. Сидорович. – С. 22-26. – Бібліогр. наприкінці ст.; Поляки у господарському житті Півдня України наприкінці XVIII – XIX ст. : [на матеріалах Херсон. губернії] / О. С. Сидорович. – С. 26-31. – Бібліогр. наприкінці ст.; Топоніміка вулиць міста Херсона: історія та сучасність / С. М. Чечет. – С. 31-36. – Бібліогр. наприкінці ст.; Формування складу населення дореволюційного Скадовська : [1894-1917 рр.] / І. В. Чорноіваненко. – С. 36-39. Бібліогр. наприкінці ст.; Від земської установи до Державного архіву Херсонської області / В. І. Іванчівський. – С. 39-42. – Бібліогр. наприкінці ст.; Херсонський історик Давидов: життєвий шлях та діяльність : [про д-ра іст. наук, професора, краєзнавця, викл. іст. ф-ту Херсон. держ. ун-ту в 1946-1950 рр.] / А. О. Кленін. – С. 42-48. – Бібліогр. наприкінці ст.; Народницький рух на Півдні України у другій половині XIX ст. / А. В. Лісна. – С. 49-53. – Бібліогр. наприкінці ст.; Селянський поземельний банк у формуванні ринку землі Херсонської губернії : [в кінці XIX – на поч. XX ст.] / А. С. Подшивалова. – С. 53-59. – Бібліогр. наприкінці ст.

Історія в документах : III арх. читання, 20 квіт. 2016 р., [м. Херсон : зб. наук. доп.] / Херсон. облдержадмін., Держ. арх. Херсон. обл. ; упоряд. І. Ю. Сінкевич. – Херсон : Айлант, 2016. – 67 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
Зміст: Історія Херсона у концепті фронтиру : [кінець XIX – поч. XX ст.] / С. Г. Водотика, Л. А. Савенок. – С. 4-8. – Бібліогр. наприкінці ст.; Земські архіваріуси: професійний портрет : [на матеріалах Волин., Катеринослав., Полтав., Тавр., Херсон. та Чернігів. губерній (кінець XIX – поч. XX ст.)] / О. А. Макієнко. – С. 9-16. – Бібліогр. наприкінці ст.; Фонд Херсонської міської управи як джерело з історії краю наприкінці XIX – початку XX століть / О. М. Крючкова. – С. 16-19. Бібліогр. наприкінці ст.; Новотроїцьке : [сторінки історії смт] / О. І. Шинкаренко. – С. 20-23; Перші особи Херсонського окружного виконавчого комітету : [в 1923-1930 рр.] / І. В. Лопушинська. – С. 23-28. – Бібліогр. наприкінці ст.; Утворення національних районів на Херсонщині у документах Державного архіву Херсонської області : [1924-1935 рр.] / І. Ю. Сінкевич. – С. 28-42. – Бібліогр. наприкінці ст. : табл.; Реабілітована арія херсонського маестро : [Я. В. Дюміна, дир. Херсон. муз. училища в 1908-1937 рр.] / Г.Б. Проценко. – С. 42-45. – Бібліогр. наприкінці ст. : портр.; Життєвий шлях Бориса Лавреньова у документах Державного архіву Херсонської області : [про письменника, уродженця м. Херсона] / Н. М. Сухина. – С. 45-49. – Бібліогр. наприкінці ст. : іл.; Образ дореволюційного Херсона у спогадах Л. П. Соловйова : [у ст. авт. аналізує життя та діяльність місц. краєзнавця та показує його роль як дослідника історії міста] / В. М. Кібець. – С. 49-55. – Бібліогр. наприкінці ст. : портр.; З історії повоєнного кінопрокату в Херсонській області : (1944-1952) / Ю. О. Коник. – С. 55-60; Від землевпорядної експедиції до Інституту землеустрою : [з історії Держ. підприємства «Херсонський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою»] / Д. Л. Ганченко. – С. 60-63. – Бібліогр. наприкінці ст. : фот.; Микола Іванович Братан поет, прозаїк, драматург у документах держархіву області : [про херсон. письменника] / Я. Г. Фітьо. – С. 63-67. – Бібліогр. наприкінці ст. : фот.

Історія в документах : IV арх. читання, 24 квіт. 2018 р., м. Херсон / Херсон.обл. держ. адмiн., Держ. арх. Херсон. обл. ; [упоряд. І. Ю. Сінкевич]. – Херсон : Айлант, 2018. – 71 с. – Джерела та бібліогр. наприкінці ст. – До 100-річчя Укр. революції 1917-1923 рр.
Зміст: Документальні джерела з історії національної революції 1917-1921 років із фондів Державного архіву Херсонської області / О. О. Марущак. – С. 5-10. – Бібліогр. наприкінці ст.; В обороні революційних надбань на Херсонщині (остання сесія губернського земського зібрання у травні 1918 року) / О. А. Макієнко. – С. 22-29. – Бібліогр. наприкінці ст.; Херсонський український театр імені Т. Г. Шевченка у революційному буревії : [про події 1917-1928 рр.] / І. Ю. Сінкевич. – С. 30-36. – Бібліогр. наприкінці ст. : фот.; Реалізація жіночих прав періоду державотворення 1917-1919 років на Херсонщині / Н. В. Толубець. – С. 36-40. – Бібліогр. наприкінці ст.; Документальна історія американських реемігрантів на Херсонщині у роки Великого терору : [про політ. репресії 1937-1938 рр.] / І. В. Лопушинська. – С. 46-51. – Бібліогр. наприкінці ст.; Використання документів Державного архіву та архіву СБУ в Херсонській області в процесі викладання теми «Сталінські репресії на півдні України» / А. А. Кучеренко. – С. 54-56. – Бібліогр. наприкінці ст.; Микола Олександрович Василенко – поет, прозаїк, почесний громадянин м. Херсона : (за док. Держархіву області) / К. А. Гуляєва. – С. 56-60. – Бібліогр. наприкінці ст.; Документи Державного архіву Херсонської області про антирелігійну діяльність Херсонського обласного комітету ЛКСМ України в 1945-1965 рр. / О. Б. Татарченко. – С. 60-64.

Карпова А. П. З історії розвитку архівної справи на Херсонщині / Антоніна Карпова // Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2001. – Вип. 6. – С. 5-13.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17181920212223
24252627282930