Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

20 жовтня (1 листопада)   

ДНІПРОВА ЧАЙКА

[1861-1927], прозаїк, драматург

(155-річчя від дня народження)

 

Дніпрова Чайка (справжнє прізвище – Людмила Олексіївна Березіна) народилася в селі Карлівці, тепер Зелений Яр на Миколаївщині, у родині священика, в якій глибоко шанували народну творчість. Її дитячі роки пройшли у с. Збур’ївці Голопристанського району. У 1879 році закінчила Одеську приватну жіночу гімназію. Потім вчителювала, посилено вивчала українську мову, літературу, зокрема творчість Т. Шевченка.

Першим друкованим віршем письменниці була епітафія «На смерть Тургенева», вміщена в газеті «Одесский вестник» від 27 вересня 1883 року за підписом Л. Березіна. Дебют 22-річної поетеси в одеській періодиці залишився мало поміченим. Працюючи у приватній гімназії, вона зближається з демократично настроєною інтелігенцією, з представниками Одеської та Херсонської громад, зокрема з українським бібліографом, критиком і фольклористом М. Ф. Комаровим та українським фольклористом, етнографом і громадським діячем О. О. Русовим.

В умовах, коли самодержавство забороняло викладання рідної мови у школах і вищих учбових закладах, не дозволяло друкувати українські книжки, молода письменниця стала на захист знедоленого народу, української культури і мови. Нею написано чимало віршів, оповідань, лібрето дитячих опер. Вперше українською мовою в одеському альманасі «Нива» у 1885 році надруковано вірші «Вісточка» та «Пісня» під псевдонімом Дніпрова Чайка.

У 1885 році, одружившись із Феофаном Василевським, колишнім учасником боротьби проти турків у Боснії та Герцеговині, Дніпрова Чайка переїхала до Херсона. Тут її чоловік обіймав посаду губернського статистика, іноді він виступав як літератор під псевдонімом Софрон Круть. Разом із ним вона стала активним членом Херсонської громади, організованої земським статистиком О. Русовим. У 1886 році у белетристичному збірнику «Степ» , що вийшов у Херсоні, надруковані два її вірші: «На лимані», «Зірка». Дніпрова Чайка популяризувала твори Т. Шевченка, передових російських письменників, за що зазнала переслідування з боку влади. У 1887 році за активну участь у роботі просвітницького гуртка Ф. Василевського звільнено з посади у земстві і піддано під гласний нагляд поліції. За цих обставин сім’я вимушено переїхала до с. Королівки на Київщину, де письменниця продовжувала багато і плідно працювати: писала вірші, оповідання, збирала фольклорний матеріал, записувала українські народні пісні.  

За мотивами та образами народних казок Дніпрова Чайка створила лібретто опер «Коза-дереза», «Пан Коцький», «Зима й Весна, або Снігова Краля», «Весна-красна», «Проводи Сніговика Снігуровича». На лібретто деяких опер музику написав композитор М. Лисенко. Ці опери і сьогодні користуються успіхом у дітей.

Наприкінці 1895 року родина Василевських повернулася до Херсона на запрошення губернської земської управи. У Херсоні Дніпрова Чайка знову бере активну участь у громадській діяльності, допомагає у роботі херсонської організації допомоги політичним в’язням, зберігає вдома заборонену літературу, за що її у 1905 році заарештовано, конфісковано рукописи. 

З 1908 року вона мешкає у м. Києві, де включається в роботу київської культурно-освітньої громадської організації «Просвіта», підтримує дружні стосунки з Оленою Пчілкою, Б. Грінченком, А. Кримським, зустрічається з М. Коцюбинським.

На Таврійській землі розквітнув талант Дніпрової Чайки. Пейзажна лірика письменниці пройнята таврійськими реаліями – образами Дніпра, плавнів, таврійської стихії, чайок, тиші і вирізняється різноманітністю інтонаційної палітри. Південноукраїнський колорит її творчості простежується у творах «Плавні горять», «Вольтер’янець», «Чи сквиталась» та ін.

Найбільшу популярність Дніпровій Чайці принесли її поетичні мініатюри - поезії в прозі. Багато з них – це романтично-символічні мініатюри на «морську тематику». Ряд поетичних мініатюр письменниця присвятила своїм товаришам по творчій праці - М. Лисенку («Кобза»), Б. Грінченку («Дисонанси»), Ганні Барвінок («Вінки»).

У 1919-1920 р.р. у Києві побачив світ двотомник творів Дніпрової Чайки.

На початку 20-х років Дніпрова Чайка, прикута тяжкою хворобою до ліжка, майже не бралася за перо. З часом вона пробує писати лежачи, домовляється з видавцями про випуск зібрання творів, однак смерть обірвала її творчі плани.

13 березня 1927 року Дніпрова Чайка померла в с. Германівці. Поховано її у Києві на Байковому кладовищі.

Актуальним сьогодні є вивчення літратурної спадщини Дніпрової Чайки, яка невелика за обсягом, але вагома за своїм змістом, демократичними ідеями.

У 2013 році ім'я письменниці присвоєне Херсонській обласній бібліотеці для дітей.

Література

Твори / Дніпрова Чайка ; вступ ст., впорядкув., підгот. текстів та прим. О. В. Килимника. - К.: Держ. вид-во худож. літ., 1960. - 510 с.: іл., портр.

Вибрані твори / Дніпрова Чайка; упорядкув., підгот. текстів, передм. та прим. М. О. Вишневської ; худож. В. В. Руденко. - К.: Дніпро, 1987. - 278 с. : портр.

Дівчина Чайка : казка / Дніпрова Чайка; худож.С.Караффи-Корбут. - Л.: Каменяр, 1969. - 17 с.

Проводи Сніговика-Снігуровича : вірші, поезії в прозі, оповідання, казки, п'єси : для мол. та серед. шк. віку / Днiпрова Чайка ; упоряд., передм. В. Пінчук; іл. В. Євдокименко. - К. : Веселка, 1993. - 271 с., [8] арк. іл.

Галина криниця : [поема] / Дніпрова Чайка. // Вишиванка : херсон. літ.-худож. зб.- К. ; Херсон, 2008. - Число 2. - С. 8-21.

Казка про Сонце та його сина / Дніпрова Чайка // Українські літературні казки : у 2 т. - К., 2007 - Т. 2. - С. 92-104.

Краплі-мандрівниці / Дніпрова Чайка // Лелія : казки та оповід. для дітей. - Х., 2005. - С. 94-105.

Малою була я; Серце і розум; Свідок; Великдень : з неопублік. поезій / Дніпрова Чайка // Вишиванка : херсон. літ.-худож. зб. - К.; Херсон, 2007 - Число 1. - С. 16-19.

На лимані; Нічною добою; Безщасна; Щербата; Плавні горять / Дніпрова Чайка // Акорди : антол. укр. лірики від смерті Шевченка. - К., 2005. - С. 208-213.

Осінній палач; Дівчині : з неопублік. поезій / Дніпрова Чайка // Вісн. Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори). - К.; Херсон, 2010. - Вип.7. - С. 70-72.

Тарасова думка; Думка. Перед портретом Т. Шевченка : [вірші] / Дніпрова Чайка. // Серед степу широкого... Шевченкіана Херсонщини. - Херсон, 2014. - С. 26-29.

Чорнявая дівчино …; Думка. Перед портретом Т. Шевченка : з неопублік. поезій / Дніпрова Чайка // Вісн. Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори). - К.; Херсон, 2012. - Вип. 8. - С.150-152.

Про життєвий та творчий шлях

Немченко Іван Васильович. Поезія Дніпрової Чайки : монографія / І. В. Немченко. - Херсон : ХДПУ, 2002. - 130 c. 

Пінчук В. Г. Дніпрова Чайка: життя і творчість / Володимир Пінчук. - К.: Вища шк., 1984. - 119 с.

Ржепецький Леонід Андрійович. Дніпрова Чайка: відома і невідома : навч. посіб. / Л. А. Ржепецький. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 2001. - 61 с. - Бібліогр.: с.61.

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. Вип. 8 / Херсон. держ. ун‑т, Міжкафедр. наук. лаб. «Укр. л-ра в англомов. світі», Тавр. фундація (ОВУД) ; редкол.: І. В. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. - К.; Херсон : Просвіта, 2012. - 323 с. : портр., іл. - Бібліогр. наприкінці ст. - На обкл.: 150-річчя від дня народж. Дніпрової Чайки.

Зі змісту: Компаративний аналіз на уроках літературного краєзнавства: (на прикладі казок Дніпрової Чайки) / Л. Бондаренко, с. 85-89; Вивчення творчості Дніпрової Чайки на уроках літератури рідного краю (за сугестивною технологією) / О. Хлань, с.90-94; Багатство тем і мотивів поезій у прозі Дніпрової Чайки / В. Плакса, с. 115-118; Оповідання Дніпрової Чайки «У школі» / О. Будугай, с.119-125;  Засоби поетизації образу України у творчості Дніпрової Чайки та методика їх вивчення у середній школі / Л. Мозгова, с. 127-132.; Потенціал дитячих творів Дніпрової Чайки в розвитку літературознавчої компетентності студентів / О. Мірошниченко, с. 134-138; Жіночі орази в прозі Дніпрової Чайки: (відгомін етнографічно-побутової традиції) / Г. Немченко, с. 139-144; Херсонський період у житті Дніпрової Чайки / Г. Мартинова, с. 145-149; Дніпрова Чайка і сучасність / Г. Немченко, с. 212-222.

Дніпрова Чайка та Софрон Круть // Голобородько Олександр Костянтинович. Живильні промені : краєзнав. розвідки, портрети сучасників / Олександр Голобородько. - Херсон, 2014. - С.51-56 : фот.

Історія української культури : у 5-ти т. Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини XIX століття / НАН України; редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. - 2005. - 1292, [1] с. : портр., кольор. іл. - Бібліогр.: с. 1242-1264 та в підрядк. прим. - Імен. покажч.: с. 1266-1289.

Про Дніпрову Чайку, с. 183, 187, 199, 256, 262.

Ковалів Юрій Іванович. Історія української літератури, кінець XIX - поч. XXI ст. : у 10 т. : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Юрій Ковалів ; ред. Г. Т. Сенькович. - К. : Академія, 2013. - (Альма-матер : сер. засн. в 1999 р. ).

Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. - 510 с. - Бібліогр.: с. 497-510.

Дніпрова Чайка, с. 351-355.

Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. - 622 с. - Бібліогр.: с. 616-622.

Дніпрова Чайка, с. 151-158.

Немченко І. «Пропагувала українство, як могла» / Іван Немченко // Історія «Просвіти» Херсонщини. - К.; Херсон, 2002. - Т.1. - С. 99-103.

Художній розвиток Дніпрової Чайки // Голобородько Я. Ю. Хронологія слова. Письменники українського півдня : навч. посіб. / Ярослав Голобородько. - Херсон, 2001. - С. 5-27.

«Я» – концепції Дніпрової Чайки : [файли долі та творчості] // Голобородько Я. Південний ареал. Консорціум літературної Таврії: роман-монографія / Ярослав Голобородько. - К., 2007. - С. 33-48.

Дніпрова Чайка // Каляка Микола Михайлович. Літературна лоція Херсонщини (XVII - початок XXI ст.) : сучас. літ.-краєзнав. регіон. довід. : у 2-х т. / Микола Каляка - К. ; Херсон, 2009. - Т.1. - С.123-124

Дніпрова Чайка [справж. - Василевська Людмила Олексіївна; 20.X (1.XI) 1861, с. Карлівка, тепер Зелений Яр Доманівського р-ну Миколаїв. обл. - 13.III 1927, с. Германівка, тепер с. Красне Друге Обухівського р-ну Київ. обл.] - укр. письменниця, перекладачка // Українська літературна енциклопедія : в 5-ти т. - К., 1990 - Т.2. - С.74-75.

Мистецька гордість // Херсон. вісн. - 2012. - 12 лип.(№28). - С. 20 : фот.

Міхіна В. Б. Дніпрова Чайка. Поезія в прозі «Морське серце» / В. Б. Міхіна // Вивч. укр. мову та літ. - 2014. - N 10/11. - С. 23-26 : іл.

Шумило Наталя. Дніпрова Чайка: «Будуйте будинок нового життя» / Наталя Шумило // Дивослово : укр. мова і літ. в навч. закл. - 2014. - N 2. - С. 48-51.

У статті розглянуто оригінальні поезії у прозі української письменниці, уродженки Херсонської губернії.

Нові монети України // Нумізматика і фалеристика - 2012. - N 1. - С. 2-7.

Дніпрова Чайка : літ розвідки, бібліогр. нариси / склад. А. Крат, О. В. Лянсберг, Г. П. Мокрицька, Ю. Слущенко. - Херсон, 1996. - 56 с. - (Літературно-краєзнавчі студії).

Дніпрова Чайка // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2011 рік: бібліогр. покажч.- Херсон, 2010.- С. 42-47.

Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2016 рік

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13141516
17181920212223
24252627282930