Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки

Меню розділу

 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.10.2005 №745
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2005 р.
за № 1285/11565
 
 
 
 
 
Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки
 
     На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 (1298-2002-п) “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із змінами) і від 22.08.2005 N 790 ( 790-2005-п ) “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
     розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, згідно з додатком 1;
  схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури згідно з додатками 2-6;
     показники для віднесення бюджетних установ, закладів і організацій культури до відповідних груп за оплатою праці керівних працівників згідно з додатками 7-11.
2. Установити:
     1) що посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій культури, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;
     2) що працівникам установ, закладів та організацій культури, які мають статус національних, академічних може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством;
     3) надбавки працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
     - за високі досягнення у праці;
     - за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
     - за складність, напруженість у роботі.
     Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
     “народний” - у розмірі 40 відсотків, “заслужений” - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
     Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.
     Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації культури;
в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
     Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
     4) доплати працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
     - за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
     - за суміщення професій (посад);
     - за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
     Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
в) за науковий ступінь:
     доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
     кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
     Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
     Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації культури.
     Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;
г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;
     5) водіям автотранспортних засобів:
     - надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям І класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
     - доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
     3. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:
а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;
б) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;
в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.
     Преміювання керівників установ, закладів та організацій культури, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.
     4. У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.
     Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно з законодавством, зберігаються ці розміри посадових окладів, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці, і не підвищуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати.
     5. Умови оплати праці, передбачені цим наказом, застосовуються при обчисленні заробітної плати працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури незалежно від відомчого підпорядкування.
     6. Оплата праці працівників, посади яких не визначені цим наказом, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.
     7. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах затвердженого фонду заробітної плати встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, передбачених додатками 2-6.
     Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 №204 ( z0366-01 ) “Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури” (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.04.2001 за №366/5557, від 16.01.2002 №20 ( z0046-02) “Про оплату праці працівників національних закладів культури (мистецьких)” (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за №46/6334, від 16.01.2002 № 19 ( z0045-02 ) “Про оплату праці працівників національних закладів культури” (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за №45/6333, від 10.02.2003 №67 (z0175-03) “Про оплату праці працівників Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за № 175/7496, від 10.06.2002 № 366 (z0511-02) “Про оплату праці працівників Національного заповідника “Софія Київська” (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.06.2002 за №511/6799.
 
     Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.
 
     Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра В.В.Корнієнка.
 
Міністр                                                                      І.Д.Ліховий
 
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці
та соціальної політики
 
Заступник Міністра                                                     Н.І.Іванова
Міністерство фінансів
України України
Заступник Міністра                                                     В.М.Матвійчук
 
Центральний комітет
профспілки працівників
культури України Голова                                           Л.Ф.Перелигіна
 
вгору...
 
 
Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і туризму України
18.10.2005 № 745
Розміри
посадових окладів (ставок заробітної плати)
керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
 

 

Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти
Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати)
       1                  
1,00
332
        2                  
1,03
342
        3                  
1,06
352
        4                  
1,09
362
        5                  
1,12
372
        6                  
1,15
382
        7                  
1,18
392
       8                  
1,22
405
       9                  
1,31
435
10              
1,40
465
11              
1,50
498
12              
1,61
535
13              
1,72
571
14              
1,84
611
15              
1,97
654
16              
2,11
701
17              
2,26
750
18              
2,37
787
19              
2,49
827
20              
2,61
867
21              
2,74
910
22              
2,88
956
23              
3,02
1003
24              
3,17
1052
25              
3,35
1112

 

 
                      Начальник управління з питань
                      оплати праці та бюджетних програм                                       Н.Ю.Солодченко
 
 
 
Схема
тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем
Таблиця 4
Посади
Тарифні розряди відповідно до груп бібліотек, централізованих бібліотечних систем (їх філіалів)
Національні
І
ІІ
ІІІ
IV
1
2
3
4
5
Керівні працівники
Генеральний директор (директор) бібліотеки, централізованої бібліотечної системи
12-13
11-12
10-11
9-10
Завідувач бібліотеки
11-12
10-11
9-10
9
Завідувач філіалу бібліотеки, централізованої бібліотечної системи
11-12
10-11
9-10
9
Учений секретар
10-11
9-10
-
-
Начальник (завідувачі) відділів з основних видів діяльності
9-11
8-10
7-9
7-8
Начальники (завідувачі) інших відділів
8-10
7-9
7-8
7
Завідувачі секторів з основних видів діяльності
8-10
7-9
7-8
7
Завідувачі інших секторів (служб)
7-9
7-8
7
7
Головні: бібліотекар
бібліограф
методист
8-10
7-9
7-8
-
Головний інженер
11-12
10-11
9-10
-

 

     1. Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче посадових окладів, передбачених для аналогічних працівників IV групи.
     2. У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених для бібліотек IV групи, які є структурними підрозділами установи, підприємства або організації, посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, передбачених у табл. 1 додатка 3.
 
вгору...
 
Додаток 3
до наказу Міністерства
культури і туризму України
18.10.2005 № 745
 
 
 
 
 
СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших
структурних підрозділів, технічних службовців і робітників культури
 Таблиця 1
Посади
Тарифні розряди
1
2
Художники-реставратори: вищої категорії
8-10
І категорії
7-9
ІІ категорії
6-8
ІІІ категорії
6-7
Реставратори всіх спеціальностей
6
Керівник художній
8-10
Провідний науковий співробітник
9-11
Старший науковий співробітник
9-10
Науковий співробітник
8-9
Молодший науковий співробітник
8
Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: провідні
8-9
І категорії
7-8
ІІ категорії
6-7
Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів
6
Бібліотекарі, бібліографи, методисти, редактори, художники: провідні
8-9
І категорії
7-8
ІІ категорії
7
Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник
6
Інструктор
6-7
Завідувач частини (художньої)
8
Диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, художник-постановник, артист (у культурно-освітніх закладах)
8
Керівники: студій, колективів (за видами мистецтва і народної творчості), музичної частини дискотеки, гуртків, самодіяльних об'єднань (клубів за інтересами)
6-8
Акомпаніатори, концертмейстери:
І категорії
7-8
ІІ категорії
6-7
Акомпаніатори, концертмейстери:
6
Керівники: колективу (театрального, самодіяльного); самодіяльного об'єднання прикладного та декоративного мистецтва; студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за інтересами; танцювального колективу; хору (фольклорного ансамблю); оркестру (ансамблю) духових інструментів; оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів
6-8
Культорганізатори, розпорядники танцювальних вечорів, ведучі дискотек:
І категорії
6-8
ІІ категорії
7
Культорганізатори, розпорядники танцювальних вечорів, ведучі дискотек
6
Організатор екскурсії:
І категорії
7-8
ІІ категорії
6-7
Організатор екскурсій
6
Асистенти: режисера, хормейстера, диригента, балетмейстера
6
Старший адміністратор
5-6
Адміністратор
4-5
Старший музейний доглядач
4
Музейний доглядач
1-3
Освітлювач (який веде розробку схем освітлення)
4-5

 

 вгору...
 
 
Схема
тарифних розрядів посад професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх бюджетних установ, закладів та організацій культури
 Таблиця 2

 

Посада
Тарифні розряди
1
2
Провідні професіонали: конструктор, інженер-технолог, інженер, інженер-електронік, інженер-програміст, архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, юрисконсульт, соціолог, психолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, механік, енергетик, проектувальник, іхтіолог, лектор, палеограф, археограф, гід-перекладач, перекладач, інструктор з протипожежної профілактики та інші
7-10
Професіонали і фахівці: конструктор, інженер-технолог, інженер, інженер-електронік, інженер-програміст, архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер), економіст, юрисконсульт, соціолог, психолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, механік, енергетик, проектувальник, іхтіолог, лектор, палеограф, археограф, гід-перекладач, перекладач, інструктор з протипожежної профілактики та інші
 
І категорії
8-9
ІІ категорії
7-8
ІІІ категорії
7
без категорії
6
Старший лаборант, який має вищу освіту
4-6
Старші: майстер, контрольний майстер
6-8
Майстер, контрольний майстер
5-7
Техніки всіх спеціальностей:
 
І категорії
7
ІІ категорії
6
без категорії
5
Лаборант
4-5
Завідувачі:
архіву
бюро перепусток
каси, бюро (квиткового)
господарства
гуртожитку
машинописного бюро
5-8
Уніформіст
3-5
Провідний лікар ветеринарної медицини
12
Лікар ветеринарної медицини І категорії
11
Лікар ветеринарної медицини ІІ категорії
10
Лікар ветеринарної медицини
9
Фельдшер (технік) ветеринарної медицини І категорії
9
Фельдшер (технік) ветеринарної медицини ІІ категорії
8
Фельдшер (технік) ветеринарної медицини
7

 

 Примітки:
     1. Посадові оклади режисерів, балетмейстерів, хормейстерів, диригентів, керівників студій за видами мистецтв і народної творчості, самодіяльних колективів, які мають звання “народний”, “зразковий”, лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів підвищуються на 10 відсотків.
     2. Оплата праці керівників гуртків, студій і колективів за видами мистецтва і народної творчості, у тому числі які мають звання “народний”, “зразковий”, лауреатів міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, лекторів (екскурсоводів), акомпаніаторів, концертмейстерів може провадитись як за посадовими окладами, так і за погодинними ставками. Посадові оклади акомпаніаторам, концертмейстерам, лекторам (екскурсоводам) установлюються за 4 години роботи в день, керівникам гуртків, студій та колективів за видами мистецтва і народної творчості - за 3 години роботи в день.
     3. Лекторам (екскурсоводам), які здійснюють екскурсійне обслуговування у печерах, катакомбах, підземних лабіринтах та інших аналогічних об’єктів, посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.
 

далі...

Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 1

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 1516
17181920212223
24252627282930