Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИПЛАТИ ДОПЛАТИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ПРАЦІВНИКАМ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
   
Постанова Кабінету Міністрів України №84 від 22.05. 2005 р.
 
     Відповідно до статті 30 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” Кабінет Міністрів України постановляє:
     1. Затвердити Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, що додається.
     2. Виплату доплати за вислугу років здійснювати починаючи з 1 січня 2005 р. у межах фонду оплати праці працівників бібліотек, затвердженого на відповідний рік.
 
 
ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОПЛАТИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ПРАЦІВНИКАМ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
№ 84 від 22.01.2005р.
 
     1. Доплата за вислугу років установлюється працівникам державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих) залежно від стажу роботи в такому розмірі:
Стаж роботи
Розмір щомісячної доплати до посадового окладу, відсотків
 
понад 3 роки
понад 10 років
понад 20 років
10
20
30
     2. Доплата за вислугу років виплачується щомісяця працівникам державних і комунальних біблі­отек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, згідно з додатком.
     3. До стажу роботи, що дає право на встановлення доплати за вислугу років, зараховується: час роботи в бібліотеках України, колишнього Союзу РСР на зазначених у переліку посадах; відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина по­требує домашнього догляду, - додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визна­ченою медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;
- час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював у бібліотеці;
- строкова військова служба, якщо працівник до призову на військову службу працював у біб­ліотеці та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу в бібліотеку;
- час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплачуваного ви­мушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).
     4. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання доплати за вислугу років, є трудова книжка та інший документ, що відповідно до законодавства підтверджують наявність стажу роботи.
     5. Доплата за вислугу років обчислюється з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат.
     Доплата виплачується працівникам бібліотек з дня прийняття на роботу у разі наявності стажу, який дає право на її одержання.
Нарахування та виплата доплати проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісниц­твом, зазначена доплата не виплачується.
     6. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, доплата за вислугу ро­ків обчислюється з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).
     7. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру доплати за вислугу років виникло протягом календарного місяця, доплата встановлюється з початку наступного місяця.
 
Додаток до Порядку
 
ПЕРЕЛІК
посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну,науково-дослідну, методичну діяльність
 
Генеральний директор, директор (завідувач) бібліотеки (філії), централізованої бібліотечної сис­теми, їх заступники
Учений секретар
Начальник (завідуючий) відділу (сектором) з основних видів діяльності, їх заступники
Головний науковий співробітник
Провідний науковий співробітник
Старший науковий співробітник
Науковий співробітник
Молодший науковий співробітник
Головні: бібліотекар, бібліограф, методист
Провідні: бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник, соціолог, психолог
Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник, соціолог, психолог всіх категорій
Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник, соціолог, психолог
Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів
Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 1

Календар подій

     1 2
3 4 5 6 789
10 11 12 13 141516
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 2930
31