Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Посадова інструкція бібліотекаря відділу комплектування

Меню розділу
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
"_____"___________ 200  р.
 
 
 
 
 

Посадова інструкція бібліотекаря відділу комплектування

 
дата складання___________                                                            №                   
 
 
1. Загальні положення
 
1.1.   Той, хто займає посаду бібліотекаря відділу комплектування, належить до категорії спеціалістів. Його бере на роботу та звільняє з роботи генеральний директор бібліотеки з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
1.2.   У своїй діяльності він керується:
-    Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу";
-    іншими законодавчими актами України;
-    Статутом бібліотеки;
-    положеннями бібліотеки;
-    нормативно-інструктивними матеріалами з питань бібліотечної справи;
-    наказами адміністрації;
-    цією посадовою інструкцією.
1.3.   Бібліотекар відділу комплектування повинен:
-    виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
-    доручену роботу виконувати вчасно і на високому рівні;
-    систематично підвищувати фахову кваліфікацію;
-    виконувати правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної охорони;
-    дотримуватись вимог Кодексу етики українського бібліотекаря.
 2. Підпорядкування
 
2.1.Бібліотекар відділу комплектування підпорядкований та одержує накази, виробничі розпорядження від завідувача відділу.
2.2.Додаткові розпорядження одержує від головного бібліотекаря відділу.
 
3. Функціональні обов'язки
 
Бібліотекар відділу комплектування:
3.1.   Приймає періодичні видання, звіряє їх із супровідними документами.
3.2.   Здійснює реєстрацію нових надходжень газет, журналів та інформаційних видань у базі даних АБІС ІРБІС.
3.3.   Штемпелює періодичні видання, розподіляє їх між структурними підрозділами бібліотеки.
3.4.   Складає списки на передачу періодики у відділи бібліотеки.
3.5.   Здійснює експорт даних до інших відділів бібліотеки.
3.6.   Систематично перевіряє базу даних АБІС "Періодика" на предмет виявлення пропусків, роздруковує їх, інформує про них передплатні агентства.
3.7.   Двічі на рік складає повні звіти про періодичні видання, що не надійшли до бібліотеки з різних причин.
3.8.   Виконує разові доручення адміністрації.
3.9.   В разі відсутності одного з працівників відділу, виконує його обов'язки.
 
4. Відповідальність
 
Бібліотекар відділу комплектування:
4.1.   Несе відповідальність за своєчасність і повноту та надходження періодичних видань у відділи бібліотеки.
4.2.   Несе матеріальну відповідальність за фонд, комп’ютерну техніку та бібліотечне устаткування, що закріплені за відділом згідно з діючим законодавством України.
4.3.   Несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених діючим законодавством України.
 
 
Посадову інструкцію
склав ____________________
 
"____" ____________200__р.
Посадову інструкцію
затвердив____________________
 
"____" ______________200__р.
 
 
З посадовою інструкцією
ознайомлений_____________
 
"____" ____________200__р.
 

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24252627282930