Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Положення про комісію по роботі з фондом Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара

Меню розділу
ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
"_____"___________ 200  р.
 
 
 

 

 

Положення про комісію по роботі з фондом Херсонської обласної універсальної наукової

бібліотеки ім. Олеся Гончара

 
1. Загальні положення
 
1.1. Дане положення визначає порядок функціонування Комісії по роботі з фондом бібліотеки.
1.2. Комісія є дорадчим органом, який діє на постійній основі.
1.3. Комісія створена з метою покращання якості комплектування і зберігання фонду бібліотеки, забезпечення принципу колегіальності у вирішенні найбільш важливих питань, які виникають у практиці роботи.
1.4. Персональний склад Комісії затверджується генеральним директором бібліотеки.
1.5. До її роботи можуть залучатися науковці, спеціалісти з різних галузей науки та промисловості, інші фахівці бібліотеки на правах радників.
1.6. Контроль за діяльністю Комісії здійснює генеральний директор бібліотеки.
1.7. У своїй діяльності Комісія керується діючими законодавчими та нормативно-правовими актами України, постановами та наказами Міністерства культури і туризму України, нормативними та інструктивними документами з бібліотечної справи, регламентуючою і технологічною документацією бібліотеки, "Тимчасовою інструкцією про порядок вилучення документів з фонду ХОУНБ ім. О.Гончара", даним Положенням, перспективними та річними планами роботи бібліотеки та її структурних підрозділів.
 
2. Основні завдання комісії
 
2.1. Сприяння керівництву бібліотеки у прийнятті найбільш обґрунтованих рішень з питань організації роботи з фондом і забезпечення його зберігання.
2.2. Здійснення контролю за:
-    якістю формування фонду у процесі комплектування;
-    раціональною організацією фонду;
-    якістю відбору документів на депозитарне зберігання;
-    забезпеченням збереження фонду в процесі комплектування, обробки, зберігання і використання;
-    правильністю відбору документів ( з різних причин) на вилучення із фонду.
2.3. Визначення доцільності придбання окремих документів у колекціонерів, в приватних зібраннях, букіністичних магазинах та інших джерелах; оцінка їх вартості.
2.4. Оцінка вартості видань, які надійшли до бібліотеки в дарунок чи без супровідного документа.
2.5. Вивчення матеріалів і прийняття рішень за підсумками планових і позапланових перевірок фонду.
2.6. Надання консультативної допомоги працівникам бібліотеки за профілем діяльності Комісії.
 
3. Зміст роботи комісії
 
3.1. Комісія виконує наступні функції:
-    обговорює питання, що стосуються зміни принципів і профілю комплектування та структури усіх фондів бібліотеки, пропозицій по їх доукомплектуванню;
-    дає експертну оцінку проектам документів, які регламентують різні напрямки роботи з фондом, а також Моделі фонду бібліотеки;
-    при необхідності розглядає пропозиції від приватних осіб і колекціонерів щодо придбання окремих видань, оцінює їх вартість;
-    аналізує стан зберігання фонду і правильність ведення облікових документів у структурних підрозділах; розробляє рекомендації стосовно цих питань;
-    здійснює контроль за виконанням затверджених графіків і строків перевірки та вивченням різних частин фонду бібліотеки; приймає рішення за їх підсумками;
-    розробляє принципи відбору документів на депозитарне зберігання;
-    розглядає відібрані відділами - фондоутримувачами документи і приймає остаточне рішення про передачу їх на депозитарне зберігання, до обмінно-резервного фонду або на списання;
-    розглядає і підписує акти на виключення (з різних причин) видань із фонду. Контролює правильність оформлення актів;
-    заслуховує звіти відділів з питань роботи з фондом.
3.2. Комісія наділена правами відхиляти надані акти на списання документів у разі недостатньої обґрунтованості виключення видань із фонду бібліотеки.
3.3. Члени Комісії, розглянувши і завізувавши в установчому порядку акти на вилучення документів із фонду бібліотеки, передають їх на розгляд і затвердження генеральному директору бібліотеки.
 
4. Організація роботи комісії
 
4.1. Комісія працює відповідно до річного плану, затвердженого її головою.
4.2. Засідання Комісії проводиться один раз на квартал. У разі виникнення термінових питань, які входять до її компетенції, вони можуть бути внесені до порядку денного позачергового засідання Комісії.
4.3. Прийняті рекомендації оперативно доводяться до виконавців. У разі розбіжності з ними Комісія свої пропозиції виносить на розгляд Ради при генеральному директорі.
4.4. Організаційну роботу з підготовки засідань Комісії і ведення документації виконує вчений секретар.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22232425
26272829