Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Наказ "Про внесення змін до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ"

Меню розділу

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

Н А К А З

 

02.09.2010 №311

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12 жовтня 2010 р.

за №913/18208

 

Про внесення змін до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ

 Відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України (2542-14), статей 6 та 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14), Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 №1232 (1232-2005-п), та з метою встановлення єдиних вимог до порядку проведення бюджетними установами і організаціями інвентаризації матеріальних цінностей

 

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 №90 (z0728-98), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за №728/3168 (із змінами), такі зміни:

1.1. У розділі 1:

пункт 1.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

  • "виявлення товарно-матеріальних цінностей, які застарілі або частково втратили свою споживчу властивість.";
  • у підпункті 1.5.3 пункту 1.5 слова "один раз у п'ять років" замінити словами та цифрами "за рішенням керівника установи один раз у п'ять років або протягом п'яти років з охопленням інвентаризацією щорічно не менше 20 відсотків одиниць бібліотечного фонду із обов'язковим завершенням розпочатої інвентаризації цього майна в структурному підрозділі (у матеріально відповідальної особи) протягом тридцяти днів";

друге речення пункту 1.20 викласти у такій редакції:

"Реалізація матеріальних цінностей здійснюється відповідно до законодавства України.".

1.2. Друге речення пункту 2.8 розділу 2 викласти у такій редакції:

"Списання таких об'єктів проводиться у порядку, встановленому законодавством України.".

1.3. Розділ 13 доповнити новим пунктом такого змісту:

"13.5. При інвентаризації бібліотечних фондів інвентаризаційною комісією визначається спосіб проведення інвентаризації; виявляються помилки, що допущені при шифруванні документів, розстановці фонду, оформленні видачі документів користувачам, а також встановлюється заборгованість користувачів перед бібліотекою, виявляються дублетні документи, документи, що не відповідають профілю комплектування фонду підрозділу чи бібліотеки в цілому, та документи, що потребують ремонту, оправи тощо.

 У разі встановлення факту відсутності документа проводиться його розшук у строк, визначений правилами користування бібліотекою щодо користування документом читачем, але не більше тридцяти днів".

1.4. Перше речення пункту 16.4 розділу 16 викласти у такій редакції:

"16.4. Термін зберігання документів з інвентаризації (інвентарні описи, порівняльні відомості, акти, протоколи інвентаризаційних комісій) в установах становить три роки за умови завершення ревізій згідно з Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 №41 (z0576-98), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за №576/3016 (зі змінами).".

2. Органам Державного казначейства України цей наказ довести до відома установ, що ними обслуговуються.

3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова                                                                                                                                        С.І.Харченко

 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/Laws/main.cgi?nreg=z0913-10

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20212223242526
2728293031