Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

[1890]
(До 130-річчя з часу заснування)

Херсонський обласний краєзнавчий музей, який заснований у 1890 році відомим українським громадським діячем В. І. Гошкевичем, – музейний комплекс історичного, природознавчого, літературного та етнографічного напрямів.
У фондах зберігаються понад 170 тис. музейних предметів, серед яких – одне з найкращих в Україні археологічних зібрань; цікава колекція монет античних міст Північного Причорномор’я; великий комплекс зразків холодної та вогнепальної зброї XVII – XIX ст.; колекція мисливських рушниць XVIII – XIX ст.; зібрання порцеляни та антикварних меблів.
Основою природознавчого відділу є унікальна колекція флори та фауни Херсонщини, створена наприкінці XIX ст. відомим вченим-біологом Й. К. Пачоським.
У літературному відділі музею експонуються унікальні книжкові видання, рукописи, історичні та меморіальні речі визначних письменників: О. С. Пушкіна, Л. М. Толстого, О. Є Кручених, Д. Д. Бурлюка, Б. А. Лавреньова, М. Г. Куліша.

Література

Херсонский музей древностей : сб. газет. ст. и заметок, 1871-1928 / сост., подгот. текста, предисл., примеч. В. А. Черникова ; ред. О. В. Алеферко. – Херсон : Наддніпряночка, 2012. – 505 с. : портр., ил.

Антична колекція Херсонського краєзнавчого музею [Образотворчий матеріал] : каталог / Херсон. обл. краєзн. музей ; кер. проекту Т. Г. Братченко ; фот. Н. В. Очеретна ; авт.-упоряд. М. Й. Абікулова [та ін.] ; наук. ред. Ю. О. Ржевська. – Херсон : Айлант, 2015. – 91 с. : фот. – Слов.: с. 89-91. – Бібліогр.: с. 82-87. – Вид. присвяч. 155-річчю від дня народж. В. І. Гошкевича та 125-річчю створення ним музею.

Безлуцька О. П. Діяльність Й. К. Пачоського в контексті розвитку біологічної науки : (остання чверть XIX – перша половина XX ст.) : монографія / О. П. Безлуцька ; передм. І. І. Мойсієнко. – Херсон : Айлант, 2014. – 195 с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 151-166 та у дод.: с. 173-194.
Монографія присвячена комплексному дослідженню життя і наукової діяльності Й. К. Пачоського (1864-1942) – визначного українського та польського природознавця, засновника ентомологічного кабінету в м. Херсоні, на базі якого було створено природничо-історичний музей (зараз – відділ обласного краєзнавчого музею).

Дарунки родини Фальц-Фейнів у природничій колекції музею [Образотворчий матеріал] : кат.-альбом : до 150-річчя від дня народж. Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна / Херсон. обл. краєзн. музей ; наук. ред. Ю. О. Ржевська ; авт. вступ. сл., авт. тексту С. Ф. Ємельянова ; кер. проекту Т. Г. Братченко. – Херсон : Гілея, 2013. – 29 с. : портр., кольор. фот.

Ємельянова С. Ф. Каталог орнітологічної колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею / С. Ф. Ємельянова ; [наук. ред.: П. С. Панченко, К. О. Редінов, Ю. О. Ржевська ; фот. В. М. Ніколаєва] ; Херсон. обл. краєзн. музей. – Херсон : Айлант, 2017. – 89 с. – Бібліогр.: с. 85. – Алф. покажч. латин. назв птахів: с. 86-89.

Костенко А. Антична колекція Херсонського обласного краєзнавчого музею. Історія становлення (1890-1963 рр.) / Антон Костенко, Марина Абікулова ; Херсон. обл. краєзн. музей. – Херсон : Сектор археол. від. наук.-фонд. роботи ХОКМ, 2016. – 95 с. : фот. – Бібліогр.: с. 92-93 та в підрядк. прим.

Музей природи [Образотворчий матеріал] : путівник : [фотоальбом] / Херсон. обл. краєзн. музей ; кер. проекту Т. Г. Братченко ; фот. В. М. Ніколаєва ; авт. тексту А. В. Дерюжина ; наук. ред. Т. Г. Братченко, Ю. О. Ржевська. – Херсон : Гілея, 2015. – 33 с. – Слов. природн. термінів: с. 33.

Музейна абетка : час дізнатися більше... : для мол. шк. віку / Херсон. обл. краєзн. музей ; уклад. Л. З. Вдовиченко, О. М. Вихор ; наук. ред. Ю. О. Ржевська ; кер. проекту Т. Г. Братченко ; дизайн Н. Очеретної. – Херсон : Гілея, 2013. – 41 с. : кольор. іл.

Й. К. Пачоський – видатний дослідник Таврійського краю : (до 150-річчя від дня народж.) : матеріали V обл. краєзн. читань, 27 січ. 2015 р., м. Херсон / КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. облради ; за ред. З. В. Філончук. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2015. – 75 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
У книзі йдеться про життя і наукову діяльність вченого, ботаніка, зоолога, засновника ентомологічного кабінету в м. Херсоні, на базі якого було створено природничо-науковий музей (зараз – відділ обласного краєзнавчого).

Раритети античної колекції Херсонського краєзнавчого музею [Образотворчий матеріал] : [альбом] / Херсон. обл. краєзн. музей ; кер. проекту Т. Г. Братченко ; фот. М. Афанасьєв, О. Корняков, О. С. Коуров ; авт. текста А. В. Костенко ; наук. ред. Ю. О. Ржевська. – Херсон : Гілея, 2015. – 33 с. – До 155-річчя від дня народж. засн. музею – археолога, історика та укр. громад. діяча Віктора Гошкевича (1860-1928 рр.). – До 125-річчя від дня засн. Херсон. обл. краєзн. музею.

Українська автентика [Образотворчий матеріал] : з колекції тканин Херсон. краєзн. музею : альбом-каталог / Херсон. краєзн. музей ; наук. ред. Т. Г. Братченко, Ю. О. Ржевська ; авт. тексту М. З. Аскурава ; фот. І. І. Бережний. – Херсон : Гілея, 2016. – 33 с. : кольор. фот. – На обкл. також: до 25-ї річниці незалежності України.

Кедровський В. Віктор Іванович Гошкевич (21.III 1860 – 2.III 1928) / Володимир Кедровський // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. – Київ; Херсон, 2015. – Вип. 11. – С.167-175.

Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. краєзн. конф. з міжнар. участю, 14-15 верес. 2017 р., [м. Каховка] / Виконком. Кахов. міськради, Новокахов. гуманіт. ін-т, Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна» [та ін.] ; [упоряд. М. В. Гончар]. – Каховка; Херсон : Гілея, 2017. – 211 с. : портр., карти.
Зі змісту: Георгій Скадовський та його роль у розбудові Археологічного музею Віктора Гошкевича : [про діяльн. вченого, уродженця смт Білозерки, в м. Херсоні у 1898-1909 рр.] / Антон Віталійович Костенко. – С. 172-174. – Бібліогр. наприкінці ст.; Внесок Володимира Пещанського у формування фонду Херсонського обласного краєзнавчого музею : [в 1919-1921 рр.] / Наталія Анатоліївна Остренко. – С. 189-190. – Бібліогр. наприкінці ст. : портр.

Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у XXI столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 лют. 2016 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціол. – Херсон : Гельветика, 2016. – 195 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту: Залучення учнівської молоді до музейної археології: мета, реалізація, здобутки (херсонський досвід) : [про діяльн. учнів. археолог. та краєзн. гуртків на базі обл. краєзн. музею у XIX-XXI ст.] / А. В. Костенко. – C. 26-31.

Філончук З. В. Карти в експозиції Херсонського обласного краєзнавчого музею / З. В. Філончук // Наш край у картографічних дослідженнях XVI-XX ст. : матеріали VII Обл. краєзн. читань, 27 січ. 2017 р., м. Херсон. – Херсон, 2017. – С. 21-25.; Географія та економіка в рідній шк. – 2017. – N 4. – С. 27-30 : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.

Гаврилюк Н. О. Марина Йосипівна Абікулова / Н. О. Гаврилюк, А. В. Костенко // Археологія. – 2018. – N 4. – С. 158-159 : фот.
Про археолога, колишнього старшого наукового співробітника краєзнавчого музею.

Історію боротьби захисників Херсонщини у зоні АТО представили у виставці «АТО. Хроніки війни» // Наддніпр. правда. – 2016. – 19 жовт.(№ 80).
Про виставку в музеї, на якій експонуються подарунки (фотографії, предмети побуту бійців, обмундирування, зразки зброї) херсонських військових з позивними «Ксандор», «Монах», «Фотограф», «Кіт» та «Сибіряк».

Костенко А. В. Археологічний музей В. І. Гошкевича (1890-1898 рр.) / Антон Віталійович Костенко // Археологія. – 2015. – N 2. – С. 137-147 : портр. – Бібліогр. наприкінці ст.

Костенко А. В. І. В. Фабриціус (1882-1966 рр.): археолог та музеєзнавець / А. В. Костенко, А. В. Шевченко // Археологія. – 2016. – N 2. – С. 122-133 : фот. – Бібліогр. наприкінці ст.
На основі невідомих раніше архівних джерел та опублікованої літератури відтворено життєвий шлях та наукову діяльність Ірини Василівни, в т. ч. у м. Херсоні, де вона займалась вивченням археології під керівництвом вітчима В. І. Гошкевича та працювала директором Історико-археологічного музею (зараз – Херсонський обласний краєзнавчий музей).

Краєзнавчому музею – 120 // Наддніпр. правда. – 2010. – 15 жовт.(№ 77). – С. 1.

Кучерява О. Дерево життя в музеї / Олена Кучерява // Новий день. – 2015. – 3 верес.(№ 36). – С. 24 : фот.
У статті розповідається про етнографічну виставку «Одвічне дерево життя».

Кучерява О. «Час дізнатися більше!» / Олена Кучерява // Новий день. – 2015. – 22 жовт.(№ 43). – С. 25 : фот.
Про виставку «Лапідарій – амфорний зал» у музеї, на якій представлені надгробки, деталі архітектурного декору, кам'яні знаряддя праці, пам'ятні дошки та середньовічні амфори.

Лопушинський А. І. Виставка «Людина і зброя» у Херсонському обласному краєзнавчому музеї. Історія створення та існування / А. І. Лопушинський, Е. В. Ветрук // Летопись Причерноморья. – 2018. – N 7. – С. 114-119.

«На копіях музей не побудуєш» / записав Олег Батурін // Новий день. – 2015. – 16 лип.(№29). – С. 18 : фот.
Інтерв'ю з директором Херсонського обласного краєзнавчого музею Т. Г. Братченко про проблеми установи та її Каховської філії (історичний музей).

Огороднікова І. Видатному вченому – 150 років / Ірина Огороднікова // Рад. Таврія. – 2014. – 28 берез.(№ 13).
Про Й. К. Пачоського, вченого, ботаніка, зоолога, засновника ентомологічного кабінету в м. Херсоні, на базі якого було створено природничо-історичний музей (зараз – відділ обласного краєзнавчого музею).

Рожкован Н. В Херсоні презентували виставку «Іконописець 2018» / Наталія Рожкован // Наддніпр. правда. – 2018. – 2 квіт.(№ 24).
Про виставку робіт херсонців – учасників проекту «Іконописець» в музеї.

Сінкевич І. Йосип Пачоський: таємниці життя вченого / Ірина Сінкевич // Наддніпр. правда. – 2014. – 24 груд.(№ 102).

Яновський С. Агресора викрила музейна виставка / Сергій Яновський // Голос України. – 2016. – 26 жовт.(№ 203). – С. 12 : фот.
Про виставку «АТО. Хроніка війни» в краєзнавчому музеї, в експозиції якої – подарунки (фотографії, предмети побуту бійців, обмундирування, зразки зброї) херсонців-учасників антитерористичної операції на сході України з позивними «Ксандор», «Монах», «Фотограф», «Кіт» та «Сибіряк».

Куліш Л. У краєзнавчому музеї : [вірш] / Леонід Куліш // Серед степу широкого... Шевченкіана Херсонщини : [зб. творів херсон. авт.]. – Херсон, 2014. – С. 50.

Херсонський обласний краєзнавчий музей // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2015 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 2016. – Вип. 42. – С.101-107.

Calendar

   1 2345
678 9 10 1112
13 1415 16 171819
20 21 22 23242526
2728293031