Oles Honchar
Kherson regional
universal scientific library
MO-TH: 9:00-18:00
SA-SU: 9:00-18:00
Part`s menu

13 серпня                 

КЕДРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

[1890-1970], державний і політичний діяч, публіцист
(До 130-річчя від дня народження)

Кедровський Володимир Іванович народився у родині херсонських землевласників. Отримав домашню освіту. Закінчив Херсонське реальне училище, що спеціалізувалось на військово-морській архітектурі, пізніше продовжив навчання у морехідній школі (каботажному училищі). Але через свою українську, антиімперську діяльність, зокрема агітацію серед матросів, отримати роботу на морському флоті не зміг.
Після закінчення Одеського (Новоросійського) імператорського університету В. Кедровський отримав фах у галузі статистики та економіки. З 1911 року до 19 липня 1914 року працював у Херсонському земстві. Ще з юнацьких років він належав до ЦК Української партії соціалістів-революціонерів, був членом Української Старої Громади в Херсоні.    
Під час роботи в земстві Кедровським В. І. виявлено рецидиви неписьменності серед людей, бо в школах вивчали чужу мову, а пізніше не мали літератури для читання українською мовою. На підставі зібраних матеріалів ним укладено огляд народної освіти в Херсонській губернії за 1910 р. та позашкільної освіти за 1912 р. Кожного літа, в 1912-1914 рр., організовував загальноосвітні шеститижневі курси для вчителів земських шкіл Херсонської губернії. За порадами та вказівками членів Старої Громади, намагався поставити навчання так, щоб познайомити вчителів з елементами українознавства.
Володимир Іванович Кедровський – учасник Першої світової війни. У 1917 р. брав активну участь в українізації військових частин. На II Всеукраїнському військовому з’їзді (5-11 червня 1917 р.) його обрано членом і заступником голови Україського генерального військового комітету. З 1917 р. він – член Української Центральної Ради. 1 вересня 1917 р. його призначено заступником Генерального секретаря військових справ. У новосформованому уряді отримав звання підполковника армії УНР.
З 1 квітня 1918 р. по 15 жовтня 1918 р. очолював статистичне бюро і відділ освіти та бібліотек у Херсонській земській управі. У 1919 р. виконував обов’язки головного державного інспектора Армії УНР, пізніше працював послом у Латвії.
У 1920 р. померли в Херсоні його четверо малих синів разом з усією родиною дружини, усього 16 осіб.
У грудні 1923 р. Володимир Іванович Кедровський з дружиною Мартою емігрували до США. У перші роки життя в США він став активістом українських організацій, працював співредактором газети «Свобода». З 1941 по 1955 роки працював у Генеральній кабельній корпорації у Прес Ембой (штат Нью-Джерсі). У 1955-1963 рр. він – шеф українського відділу радіостанції «Голос Америки» у Вашингтоні.
У 1966 р. видав спогади «Обриси минулого» та «1917-й рік».
Помер Володимир Іванович Кедровський у м. Метачен (штат Нью-Джерсі), похований у Саут-Баунд-Брук.
Херсонці шанують пам'ять про державного та політичного діяча, публіциста Кедровського В. І., на його честь названа одна з вулиць обласного центру.

Література

Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. / Тавр. фундація (Осередку вивч. укр. діаспори), Херсон. держ ун-т, Міжкаф. наук. лаб. «Укр. літ. в англомов. світі» ; редкол.: І. В. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ; Херсон : Просвіта, 2005 –   .
Вип. 10. – 2015. – 243 с. : портр. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл.: 120 років від дня народж. Василя Вишиваного.
Зі змісту: Обриси минулого. Деякі останні діячі-українофіли напередодні революції 1917 року. Андрій Михайлович Грабенко (1857-?); Микола Хведорович Чернявський (22.XII 1867 ?) / Володимир Кедровський. С.120-157.
Вип. 11. – 2015. – 251 с. : фот. – На обкл.: До 160-річчя від дня народження та 100-річчя від часу смерті Софрона Крутя (Феофана Василевського); До 120-річчя від дня народж. Івана Дніпровського.
Зі змісту: Обриси минулого. Деякі останні діячі-українофіли напередодні революції 1917 року. Іван Митрофанович Луценко; Віктор Іванович Гошкевич (2. III.1860 2. III. 1928); Олександр Кандиба-Олесь (5. XII.1878 – 22. VII.1944); Петро Карманський (29.V.1878 – 14. IV. 1956) / Володимир Кедровський. – С. 157-195.
Вип. 12. – 2016. – 311 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл.: До 160-річчя від дня народж. та 100-річчя від часу смерті Івана Франка.
Зі змісту: Обриси минулого. Деякі останні діячі-українофіли напередодні революції 1917 року. Олександр Антонович Кошиць (12. IX. 1875 21. IX. 1944); Капітан Лев Мацієвич (13. I. 1877 7. X. 1940) / Володимир Кедровський. С. 98-121.
Вип. 13. – 2017. – 319 с. : портр. – Бібліогр. наприкінці окремих ст. – На обкл.: До 125-річчя від дня народж. Миколи Куліша.
Зі змісту: Обриси минулого. Деякі останні діячі-українофіли напередодні революції 1917 року. Останні зустрічі з Є. Х. Чикаленком; Парфеній Григорович Смола / Володимир Кедровський. С.100-113.

Діяльність земських установ на Херсонщині, 1865-1920 : зб. док. : до 150-річчя створення органів зем. самоврядування на Херсонщині / Держ. арх. служба України, Херсон. облдержадмін., Держ. архів Херсон. обл. ; уклад. В. О. Лебідь [та ін.] ; передм., комент. О. Макієнка. – Херсон : Айлант, 2015. – 635 с. + 1 буклет (4 с.). – Текст укр., рос. – Покажч.: с. 507-628. – Бібліогр.: с. 629-634, в комент: с. 507-590, в підрядк. прим. до передмови та наприкінці док.
Зі змісту: Зі спогадів В. І. Кедровського про Андрія Михайловича Грабенка, 1966 р. – С. 502-504; Зі спогадів В. І. Кедровського про Миколу Федоровича Чернявського : [зав. від. нар. освіти в губ. земстві], 1966 р. – С. 505-506.
З коментарів
: Кедровський В.І.(1890-1970) – український військовий, державний і громадський діяч, журналіст, член ЦКУПСР. – С. 572.

Зі спогадів В. І. Кедровського про розвиток національної ідеї у земському середовищі // Діяльність земських установ на Херсонщині, 1865-1920 : зб. док. : до 150-річчя створення органів зем. самоврядування на Херсонщині. – Херсон, 2015. – С. 405-406.

Володимир Кедровський : [біогр. довідка] // Оленковський М. П. Історичні постаті та історичні події у майбутніх назвах вулиць Херсонщини / Микола Оленковський. – Херсон, 2010. – С. 44-45 : іл.

Музичко О. Актуалізація біографій героїв української минувшини за доби Української революції 1917-1921 рр. на Півдні України : [в т. ч. згадується про події в м. Херсоні та про діяльність громад., військ. та політ. діяча, журналіста В. І. Кедровського] / Олександр Музичко // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. – Київ, 2017. – Вип. 15. – С.142-155.

Оленковський М. Володимир Кедровський – авторитетна постать української західної діаспори : [громад. діяч, працював статистом в Херсоні на поч. XX ст.] / Микола Оленковський // Вісник Таврійської фундацї (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. – Херсон, 2007. – Вип. 4. – С. 48-54. – Бібліогр. у кінці ст.

Кедровський Володимир Іванович // Енциклопедія історії України. – Київ, 2007. – Т. 4. – С. 168.

Кедровський Володимир Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2012. – Т. 12. – С. 577.

Захаров А. Улица полковника Кедровского / Александр Захаров // Гривна – СВ. – 2016. – 14 июля (№ 29). – С. 13 : портр.
Про громадського, військового та політичного діяча, журналіста, уродженця м. Херсона, а також про увічнення його пам'яті у назві однієї з вулиць м. Херсона.

Кедровський Володимир Іванович : (1890-1970) // Молодь Херсонщини. – 2008. – Липень (№ 2). – С. 3.

Подобєд П. Повернення Володимира Кедровського / Павло Подобєд // Голоприст. вісн. – 2013. – 25 січ.(№ 25). – С. 6 : фот.

Calendar

     12
3 4 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930