Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
В.о. генерального директора
КЗ «Херсонська обласна
універсальна наукова
бібліотека ім. Олеся Гончара»
Херсонської обласної ради
                       Н. І. Коротун
19 березня 2020 р.

 

 

Правила користування

КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» Херсонської обласної ради

 

І. Загальні положення

1.1. Правила користування КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» Херсонської обласної ради (далі - Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами та доповненнями), «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 року № 275 (зі змінами та доповненнями), Статуту бібліотеки, інших законодавчих і нормативних актів України.

1.2. Правила визначають основні засади обслуговування користувачів бібліотеки).

1.3 Кожен громадянин України, незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке здійснюється через абонемент (у т. ч. міжбібліотечний), систему читальних залів, веб-сайт бібліотеки, бібліотечні пункти та інші форми обслуговування.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

IІ. Правила запису до бібліотеки

2.1. Право відвідування бібліотеки надає читацький квиток (річний або разовий).

2.2. Для запису до бібліотеки та отримання читацького квитка громадяни зобов’язані:

 • пред'явити документ, що посвідчує особу (паспорт);
 • надати фотокартку;
 • заповнити реєстраційну картку, в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце проживання, освіту, контактний телефон;
 • відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надати письмову згоду на обробку персональних даних;

Примітка: персональні дані, надані громадяном при заповенні реєстраційної картки користувача та внесені до БД, є конфіденційними і використовуються працівниками Бібліотеки згідно зі службовими обов'язками і тільки для наукової роботи або статистик (у внеособленому вигляді).

​​- у разі відмови громадянина дати згоду на збір і обробку своїх персональних даних обслуговування не здійснюється;
- якщо користувач письмово відкликає свою згоду на обробку персональних даних, він втрачає право користуватися інформаційними ресурсами Бібліотеки у читальних залах та за абонементами.

 • сплатити вартість послуг з оформлення реєстраційно-облікових документів користувача бібліотеки у розмірі, встановленому бібліотекою;
 • ознайомитись з Правилами.

Студенти (учні) повинні пред'явити студентський (учнівський) квиток.

2.3. Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

2.4. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

Примітка: ксерокопії, фотокопії та скановані копії документів, що засвідчують особу громадянина, не приймаються.

2.5. На кожного користувача заповнюються єдиний електронний формуляр, реєстраційна картка та формуляр читача у кожному структурному підрозділі, послугами якого у формі абонемента він користується.

2.6. Бібліотекою надаються пільги на оплату послуги з оформлення реєстраційно-облікових документів користувачів бібліотеки окремим категоріям користувачів згідно законодавства України, а саме:

 • Звільняються від оплати:

інваліди війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; інваліди по зору (І-ІІ групи); інваліди загальних захворювань (І-ІІІ групи); бібліотекарі; студенти бібліотечного факультету Херсонського училища культури.

 • Знижка на оплату послуги надається:
 • 75-відсоткова – учасникам бойових дій;
 • 50-відсоткова – учасникам війни; особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І-ІІ категорії); ветеранам праці; пенсіонерам за віком; багатодітним сім’ям.
 • Пільги надаються на підставі відповідних документів.

2.7. Перереєстрація користувачів проводиться щорічно з 1 січня в тому ж порядку, що й запис до бібліотеки (тільки за наявності оригіналу паспорта).

2.8. Користувачі бібліотеки, що отримали річний читацький квиток та під час реєстрації (перереєстрації) надали паспорт з відміткою про реєстрацію за місцем проживання у м. Херсоні, мають право не лише користуватися послугами читальних залів, а й отримувати додому документи з фонду відділу абонемента, художню літературу з фонду відділу документів іноземними мовами та ноти з фонду відділу мистецтв. Річний читацький квиток діє протягом календарного року (з 1 січня до 31 грудня).

2.9. Користувачі, що отримали разовий читацький квиток, мають право отримувати консультаційну допомогу фахівців бібліотеки в пошуку та відборі джерел інформації, отримувати в тимчасове користування документи з бібліотечного фонду у читальних залах бібліотеки, користуватись бібліотечними каталогами і картотеками. Термін дії разового читацького квитка – 1 день.

При повторному відвідуванні бібліотеки для отримання разового читацького квитка користувачі повинні надати оригінал документа, що посвідчує особу та сплатити вартість послуги з оформлення реєстраційно-облікових документів користувача (читацького квитка) у розмірі, встановленому бібліотекою.

2.10. За пред’явленим посвідченням особи користувач, який не має при собі річного читацького квитка, оформлює разовий читацький квиток у секторі обліку користувачів згідно п. 2.1.

2.11. Запис та перереєстрація користувачів, видача читацьких квитків заочно не здійснюється.

IIІ. Права користувачів

3.1. Діти віком до 18 років мають право на обслуговування у формі абонемента за умови надання документа, що посвідчує особу одного з батьків (паспорт) або законного представника та його письмового дозволу-гарантії.

3.2. Користувачі бібліотеки з вадами зору мають право на пріоритетне бібліотечне обслуговування в спеціалізованому відділі та на отримання з його фондів в тимчасове користування документів на спеціальних носіях інформації.

3.3. Юридичні особи мають право на бібліотечне обслуговування на підставі відповідних договорів.

3.4. Корстувачі бібліотеки мають право:

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до своїх персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються їх персональні дані з бази даних "Користувачі", мати доступ до своїх персональних даних і т. ін. згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних»;
 • безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат бібліотеки (крім комерційних баз даних);
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи з бібліотечного фонду;
 • одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу (далі МБА) у разі відсутності їх в бібліотечному фонді, сплативши поштові витрати;
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами Інтернет-зв'язку;
 • користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (зі змінами та доповненнями) та
 • Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами та доповненнями);
 • користуватись комп’ютерами, встановленими у приміщеннях бібліотеки спеціально для користувачів, за умови дотримання відповідних правил користування;
 • користуватися власними ноутбуками, нетбуками, iPad, електронними книжками тощо;
 • вносити видання, які відсутні у фонді бібліотеки з обов’язковою відміткою про це в контрольному листку чергового бібліотекаря сектору обліку користувачів;
 • брати участь в усіх соціокультурних заходах, які проводяться бібліотекою.

3.5. Одноразове замовлення від користувача на видання в читальних залах не обмежується.

3.6. Користувачі мають право забронювати необхідні документи у відділі обслуговування при необхідності подальшої роботи з ними терміном до 3-х діб, за умови можливості видачі цих документів іншому користувачу в період відсутності замовника послуги.

3.7. Право на обслуговування у формі абонемента мають лише особи, зареєстровані за місцем постійного проживання у м. Херсоні. Особи, які тимчасово перебувають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки її читальними залами.

3.8. Користувачі мають право одержати з фонду відділу абонемента, відділу документів іноземними мовами та відділу мистецтва для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном на 15 днів та на дворазове продовження цього терміну. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодичними виданнями може бути зменшено до 5 днів.

3.9. Користувачі мають право виносити за межі бібліотеки лише ті документи, які записані у читацькому формулярі або іншій обліковій формі.

3.10. Енциклопедичні та довідкові видання, словники, а також документи, одержані через МБА, видаються користувачам для користування тільки в читальному залі. Користування рідкісними та цінними виданнями здійснюється за окремими правилами.

3.11. Доступ до електронних ресурсів в інтернет-центрах бібліотеки регулюється окремими правилами.

IV. Обов'язки користувачів

4.1. Користувачі повинні знати і дотримуватись правил користування бібліотекою. Свої  зобов'язання їх виконувати вони мають підтвердити особистим підписом на читацькому квитку.

4.2. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку в місячний термін.

4.3. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати його вартість у розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.

4.4. При відвідуванні масових заходів (виставок, презентацій, конференцій, круглих столів тощо), а також разовому відвідуванні бібліотеки з наміром ознайомитися з її можливостями та каталогами для прийняття рішення щодо користування бібліотекою на постійній основі, користувачі повинні заповнити реєстраційну картку.

4.5. Здавати в гардероб верхній одяг, в т. ч. легкі куртки, напівпальто, дощові плащі та головні  убори, портфелі, сумки (спортивні, дорожні, господарські, сумки-рюкзаки, чемодани, дипломати, непрозорі пакети, дамські сумки та інші речі, розміром більш ніж 15´20 см, музичні інструменти у футлярах, зонти (за винятком особистих цінних речей).

Дозволяється мати при собі: читацький квиток, контрольний листок, зошит або папір для нотаток.

4.6. Основними документами, що дають право на обслуговування користувачів у бібліотеці, є читацький квиток та контрольний листок. Контрольний листок видається користувачу в секторі обліку після пред’явлення ним читацького квитка. Обидва документи користувач повинен надати бібліотекарю того структурного підрозділу, який він відвідує. Після закінчення роботи у структурному підрозділі обидва документи повертаються користувачеві.

4.7. Відвідувачі відділу обслуговування користувачів, яким потрібно працювати з документами у двох секторах одночасно, отримують контрольний листок з відміткою про те, що читацький квиток залишився у секторі, який першим видав йому документи.

4.8. У бібліотеці дозволяється користуватися власним ноутбуком (нетбуком, планшетом тощо), але без звукових сигналів, це також відноситься і до мобільних телефонів. Розмовляти по мобільному телефону дозволяється лише у відведених зонах відпочинку.

4.9. Відвідувач повинен попередити про наявність при собі власного персонального комп’ютера (ноутбуку, нетбуку, планшетного комп’ютера - iРad) працівника сектору обліку користувачів при одержанні контрольного листка.

4.10. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку.

4.11. За кожний документ, отриманий в тимчасове користування, користувач розписується в обліковій формі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

4.12. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

4.13. Репродукування документів з фондів бібліотеки здійснюється тільки з дозволу бібліотекаря, який видав документ в тимчасове користування та за допомогою множильної техніки, встановленої в приміщенні бібліотеки.

Репродукування видань, отриманих в бібліотеці в тимчасове користування можливо виключно з метою подальшого використання в інформаційних, наукових, учбових та культурних цілях.

Дозволяється копіювати опубліковані статті та інші невеликі за обсягом твори, уривки з письмових та аудіовізуальних творів відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (ст. 22, 23, 25). Роздрукування повних текстів є об'єктом авторського права і забороняється.

4.14. Фотографування документів з фонду бібліотеки без дозволу бібліотекаря забороняється.

4.15. Електронні копії видань можна отримати тільки на видання, які не є об'єктами авторського права.

4.15. При виході з бібліотеки (в т. ч. тимчасовому) користувач зобов'язаний:

 • здати контрольний листок працівнику сектору обліку користувачів з відмітками відділів, послугами яких він користувався;
 • якщо до зони обслуговування вносилися документи, які не належать бібліотеці, – пред’явити бібліотекарю самі документи та дозвіл на їхнє внесення.

4.16. У разі тимчасового виходу за межі бібліотеки, користувач має залишити черговому бібліотекарю сектору обліку користувачів свій контрольний листок, попередивши про повернення протягом дня.

4.17. Користувачі повинні дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, каталогів та картотек, комп’ютерів, меблів та іншого майна, яке є комунальною власністю і перебуває на балансі бібліотеки. Користувач, який завдав шкоду власності бібліотеки, відшкодовує повну вартість, необхідну на її відновлення або заміну.

4.18. Користувач, який втратив чи пошкодив документ з фонду бібліотеки або одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. У разі пошкодження підшивки періодичних видань, користувач сплачує вартість її відновлення. Відповідальність за дефектність (виявлені пошкодження) видання несе користувач, який брав його останнім.

4.19. За поведінку та безпеку неповнолітніх користувачів, втрату або псування (пошкодження) ними документів з фонду бібліотеки, технічних засобів, обладнання або іншого майна бібліотеки відповідальність несуть їхні батьки, опікуни, навчальні заклади чи установи, під наглядом яких вони перебувають.

4.20. Працюючи на персональних комп’ютерах користувачі повинні дотримуватись відповідних правил, встановлених бібліотекою.

4.21. Користувачі мають поважати права інших користувачів бібліотеки, дотримуватись тиші, порядку, чистоти в приміщеннях бібліотеки та на її території. Не порушувати громадський порядок, ввічливо ставитись до працівників та відвідувачів бібліотеки.

4.22. Користувачі повинні дотримуватись розпорядку роботи бібліотеки, закінчити працювати і здати документи за 15 хв. до закінчення її роботи,  залишити приміщення книгозбірні не пізніше години, вказаної у розпорядку її роботи.

4.23. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4.24. Користувач несе відповідальність за документи з фондів бібліотеки, залишені ним без догляду.

4.25. У разі порушення користувачем правил, що діють в бібліотеці, він може бути позбавлений права користуватися нею.

4.26. При порушеннях, не відображених чинними правилами, адміністрація бібліотеки залишає за собою право прийняття окремого рішення з кожного конкретного випадку.

4.27. Користувачам не дозволяється:

 • передавати читацький квиток іншій особі, користуватися квитком іншого користувача, а також користуватися одним квитком двома і більше особами;
 • відвідувати бібліотеку в стані, який не відповідає правилам санітарної та особистої гігієни;
 • приходити до бібліотеки в нетверезому стані, під впливом наркотичних речовин;
 • входити в бібліотеку з тваринами, крім собак-поводирів;
 • самостійно розміщувати оголошення, афіші та інші матеріали політичного та рекламного характеру, а також займатися комерційною діяльністю в приміщенні бібліотеки, проповідувати і здійснювати інші подібні дії;
 • порушувати норми поведінки в громадських місцях; ображати працівників при виконанні службових обов'язків, застосовувати ненормативну лексику та фізичну силу, створювати дискомфортні умови для оточуючих;
 • здійснювати дії, які можуть завдати шкоди майну бібліотеки;
 • палити в приміщенні бібліотеки;
 • без дозволу адміністрації проводити фото і відео зйомку в приміщеннях бібліотеки; використовувати власні технічні засоби, у т. ч. мобільні телефони та портативні сканери, для несанкціонованого копіювання бібліотечних документів;
 • виконувати будь-які дії, що можуть призвести до перебоїв у роботі окремих ПК та локальної комп’ютерної мережі бібліотеки (встановлювати програмне забезпечення на комп’ютери бібліотеки, змінювати існуючу конфігурацію операційної системи, запускати з електронних носіїв будь-які програми та файли, вимикати або перезавантажувати комп’ютери та ін.);
 • заходити в службові приміщення та зони, користуватись ліфтом, службовими телефонами, службовими каталогами і картотеками, персональними комп'ютерами без дозволу працівників бібліотеки;
 • самостійно вносити зміни, виправлення, робити помітки в читацькому квитку та контрольному листку;
 • робити помітки на каталожних картках та виймати їх з каталожних ящиків;
 • виносити документи з відділів бібліотеки без дозволу бібліотекаря;
 • приймати їжу та вживати напої в читацьких зонах.

V. Права і обов'язки бібліотеки

5.1. Бібліотека має право:

 • відповідно до законодавства, «Типових правил користування бібліотеками в Україні», з врахуванням характеристики своїх фондів, основних напрямів діяльності, визначених установчими документами (Статутом), самостійно встановлювати власні правила користування її послугами, вносити до них зміни і доповнення;
 • вносити зміни до графіку роботи бібліотеки, за умови своєчасного доведення інформації про зміни до користувачів, в т. ч. встановлювати літній графік обслуговування; переносити, за необхідністю,  санітарний день (з останнього понеділка місяця на інший день);
 • здійснювати обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності;
 • самостійно визначати: документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальному залі; кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві; строки користування документами через абонемент;
 • встановлювати обмеження у використанні документів, що мають особливу історичну цінність або поганий фізичний стан;
 • встановлювати пільги для окремих категорій користувачів;
 • визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами, у т. ч. за псування бібліотечного обладнання;
 • встановлювати перелік платних послуг (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (зі змінами та доповненнями) та Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами та доповненнями);
 • припиняти видачу документів за 30 хв. до закриття бібліотеки.

5.2. У разі виникнення непередбачених обставин (аварії, відключення електроенергії, водопостачання, опалення тощо), що перешкоджають нормальному функціонуванню бібліотеки та не дозволяють обслуговувати користувачів, за розпорядженням генерального директора припиняється обслуговування або скорочується його час.

5.3. Бібліотека зобов'язана:

 • під час запису до бібліотеки ознайомити користувача з Правилами;
 • розміщувати Правила в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті бібліотеки;
  • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. платні;
  • створювати належні умови для роботи в бібліотеці та використання бібліотечного фонду, ;
  • дбати про культуру обслуговування користувачів;
  •  задовольняти потреби у створенні в бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
  • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
  • враховувати читацькі запити та інтереси під час формування фонду, проведення соціокультурних заходів;
  • дотримуватися графіку обслуговування користувачів, у випадку внесення змін – своєчасно повідомляти користувачів про них;
  • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди; вживати  заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до особистої інформації, наданої користувачами під час запису до бібліотеки, інших осіб.

Погоджено
на Вченій раді бібліотеки
№ 1 протоколу
від 10 березня 2020 р.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031