Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Бібліографія - орієнтир у світі літератури

Майстер-клас

1. Відкриття майстер-класу
                               Методист ЦБС

2. Екскурсія-презентація бібліотеки
                               Ознайомлення з бібліотекою - базою проведення майстер-класу

3. Бібліографічне обслуговування в бібліотеці: сучасні вимоги, практична реалізація, перспективи вдосконалення
                               Практичні поради. Бібліограф ЦБС

4. Тренінги:

1. Розробка алгоритму виконання та захист однієї з форм довідкового обслуговування читачів в бібліотеці
- тематична довідка
- уточнююча довідка
- адресна довідка
- фактографічна довідка
2. Організація презентації та популяризації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки
- абетковий каталог
- систематичний каталог
- систематична картотека статей
- тематична картотека
- краєзнавча картотека
3. Аналіз стану довідкового апарату бібліотеки - бази майстер-класу
4. Інформуємо користувачів
                     Скарбничка досвіду. Зав. бібліотекою - базою

5. Запрошуємо на урок до бібліотеки
                                Показовий захід. Бібліотека - база майстер-класу

Література

Берестова Т. Поисковые инструменты библиотеки //Библиография.- 2006. - №6. - С.18-30.
Борисова О.О. Библиотечно-библиографическая реклама //Библиография. - 2003. - №3. - С.101-105.
Борцова Н. Инновации в информационно-библиографической деятельности вузовской библиотеки //Науч. и техн. б-ки. - 2007. - №9. - С.45-53.
Горшкова Т. Выявление информационных потребностей читателей как условие оптимизации выполнения справок //Библиотековедение. - 2007. - №4. - С.50-53.
Данова Р. Друкований каталог - важливе джерело інформації про бібліотечні фонди //Вісн. Кн. палати. - 2003. - №3. - С.20-23.
Диомидова Г.Н. Библиографоведение: учеб. для сред. спец. учеб. заведений. - СПб.: Профессия, 2002. - 288 с.
Добко Т.В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування: практ. посіб. /Наук. ред. В.М.Горової. - К.: НБУВ, 2004. - 90 с.
Долматова Е.Н. Хорошо организованный СПА - залог успешной работы //Библиография. - 2002. - №5. - С.31-33.
Климаков Ю.В. Муниципальная библиотека: справочно-библиографический аппарат: учеб.-метод. пособ. - М.: Либерея-Бибинформ, 2005. - 88 с.
Лешко С. Основні види довідкових видань: бібліографічні довідкові видання в Україні //Наук. пр. Нац. б-ки ім. В.І.Вернадського.- Вип. 16. - К., 2006. - С.458-466.
Ломачинська І.М. Бібліографознавство: навч. посіб. для дистанц. навчання. - К.: Ун-т "Україна", 2004. - 300 с.
Масловская Н. Справочно-библиографический фонд как источник знания //Наук. пр. Нац. б-ки ім. В.І.Вернадського. - Вип. 16. - К., 2006.- С.137-143.
Нещерет М.Ю. О поиске информации и таланте библиографа //Библиотековедение. - 2003. - №2. - С.49-53.
Свіркова Л. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: нові тенденції і проблеми //Бібл. форум України. – 2008.- №1. - С.22-25.
Ситник С. Современный библиограф: портрет в библиотечном интерьере //Библиография. - 2002. - №6. - С.7-9.
Соломатова О. Интеллектуальный капитал в профессии //Библ. дело. - 2006. - №7. - С.29-31.
Справочник библиографа /Науч. ред.. А.Н.Ванеев, В.А.Минкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Профессия, 2005. - 592 с.
Степанов В.К. Тенденции развития библиографических сервисов библиотек в эпоху цифровых коммуникаций //Науч. и техн. б-ки. - 2006. - №3. - С.13-20.
Худокормова В. Информационно-библиотечный центр: новая структура или требование времени? //Бібл. форум України. - 2007. - №4. - С.30-32.

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 252627282930