Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

86. Гаврись Наталя. Її небесна Новомиколаївка. Тепер уже вічна: [про Героя Соц. Праці, колиш. кер. колектив. госп-ва Скадов. р-ну Л. О. Давиденко. Некролог] /Наталя Гаврись //Наддніпрян. правда. - 2009. - 20 лют. (№13). - С.3.

87. Сахно Віра. Євдокія Михайлівна Шевченко: [Герой Соц. Праці з смт Білозерки] /Віра Сахно //Придніпров. зірка. - 2009. - 20 берез. (№12). - С.2.

 

Окремі форми господарювання

88. Відповідальність перед людьми - головний стимул діяльності: [на запитання газ. відповів Л. М. Кошур, директор ДПДГ "Піонер" с. Любимівки Нововоронцов. р-ну] //Вісті. - 2009. - 6 берез. (№10). - С.3.

89. Він змалку вклонявся хлібу: [про І. І. Доценка, директора агрофірми "Мир" с. Горностаївки Новотр. р-ну] //Трудова слава. - 2009. - 30 січ. (№8). - С.2.

90. Віра Найдьонова: “Підтримайте село - і кризу подолаємо!”: [на запитання газ. відповіла директор ДГ "Асканійське" с. Тавричанки Кахов. р-ну] //Кахов. зоря. - 2009. - 15 січ. (№5/6). - С.2.

91. З роси і води тобі, господарю!: [про І. Доценка, директора агрофірми "Мир" с. Горностаївки Новотр. р-ну] //Новий день. - 2009. - 5 лют. (№6). - С.20.

92. Лебедев Валерий. Фермеры Херсонщины: если не мы, то кто?: [о деятельности Ассоц. фермеров Херсон. обл.] /Валерий Лебедев //Маркет плюс. Херсон. - 2009. – 22-28 янв. (№4). - С.4.

93. Математична модель приросту фітомаси листків шавлії лікарської: [дослідж. на базі ДПДГ "Новокаховське" с-ща Плодового Новокахов. міськради] /В.О. Ушкаренко та ін. //Вісн. аграр. науки. - 2009. - №2. - С.33-36. - Бібліогр. у кінці ст.

94. Микитюк Д. Як в "Асканійському" молоко виробляють: [про дослід. госп-во с. Тавричанки Кахов. р-ну] /Д. Микитюк, В.О. Найдьонова, М. Геймор //Пропозиція. - 2009. - №2. - С.28-30.
95. Степові перлини: агрофірма "Мир" та село Горностаївка: [Новотр. р-н] //Трудова слава. - 2009. - 6 лют. (№10). - С.1.
Див. також №13,105,106,108,109,111

 

Колективні сільськогосподарські підприємства, колгоспи і радгоспи

96. Бестюк Іван. У центрі кола: [про Н. М. Сапронову, голову с.-г. п-ва "Шлях волі" с. Рубанівки Великолепет. р-ну] /Іван Бестюк //Тавр. вісті. - 2009. - 20 берез. (№12). - С.1,2.

97. Гомон В.В. Добрий слід на Осокорівській землі: [залишив колиш. голова колгоспу "Україна" В. Я. Волченко. Нововоронцов. р-н] /В.В. Гомон //Таврія. - 2009. - 20 лют. (№8). – С.13.
98. Гомон Віктор. Все для людей і в ім'я людей: [до 80-річчя від дня народж. В. Я. Волченка, колиш. голови колгоспу "Україна" с. Осокорівки Нововоронцов. р-ну] /Віктор Гомон //Вісті. - 2009. - 20 лют. (№8). - С.2-3.

99. Гомон Віктор. Хлібороб від Бога: [І. С. Некрут, колиш. комбайнер колгоспу "Україна" с. Осокорівки Нововоронцов. р-ну] /Віктор Гомон //Вісті. - 2009. - 13 берез. (№11). - С.2.

100. Керейник Н.М. С юбилеем тебя, "Волна"!: [о деятельности коллектив. сельхозпредприятия г. Геническа] /Н.М. Керейник //Вестн. Приазовья. - 2009. - 26 февр. (№9). – С.9.

101. Хлібороб від природи: [І. С. Некрут, колиш. комбайнер колгоспу "Україна" с. Осокорівки Нововоронцов. р-ну] //Таврія. - 2009. - 20 берез. (№12). - С.12.
 

Природознавчі та технічні основи ведення сільського господарства

Меліорація

102. Бакшеев Е[фим] А[лексеевич]. Днепровские водохранилища и их народнохозяйственный эффект: воспоминания и размышления проектировщика /Е.А. Бакшеев; под ред. В.М. Хорева. - 2-е, доп. изд. - К.: Довіра, 2008. - 159 с.: цв.ил., табл., портр. - Библиогр.: с.157.
Каховське водосховище, с.8-30,79,109
Північно-Кримський канал, с.94-103
Північно-Рогачицька зрошувальна ситсема, с.126-129

103. Ракович Валентина. Зрошення-2008: арифметика справи: [з засід. колегії Херсон. обл. вироб. упр. меліорації і водн. госп-ва на базі Каланч. р-ну] /Валентина Ракович //Наддніпрян. правда. - 2009. - 25 берез. (№22). - С.2.

 

Рослинництво

104. Димов О.М. Стан і тенденції розвитку виробництва сої в ринкових умовах: [в т.ч. стат. дані по Херсон. обл. за 2001-2008 рр.] /О.М. Димов //Економіка АПК. - 2009. - №1. – С.97-102.
Див. також №93,166

 

Тваринництво

105. Дудок А.Р. Ріст і розвиток телиць з різною часткою спадковості за поліпшуючими породами: [дослідж. на базі племз-ду "Лідія" Скадов. р-ну] /А.Р. Дудок //Вісн. аграр. науки. - 2009. - №2. - С.75-77. - Бібліогр. у кінці ст.

106. Імуногенетичні особливості таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби: [результати дослідж. на базі племз-ду "Асканійське" с. Тавричанки Кахов. р-ну] /В.І. Вороненко та ін. //Вісн. аграр. науки. - 2009. - №1. - С.36-39. - Бібліогр. у кінці ст.

107. Коваль Аркадий. В степях Таврии: [стат. данные по разви-тию животноводства, а также пищ. пром-сти, рознич. торговли и ценовой ситуации в Херсон. обл. за 2007-2008 гг.] /Аркадий Коваль //Мясн. бизнес. - 2009. - №2. - С.80-86.
108. Коваль Т.П. Вплив паратипних чинників на ефективність довічного використання корів української червоної молочної породи: [дослідж. на базі племз-ду "Зоря" смт Білозерки] /Т.П. Коваль //Вісн. аграр. науки. - 2009. - №2. - С.37-39. - Бібліогр. у кінці ст.

109. Комплексный подход к делу: [интервью с дир. Херсон. свиновод. предприятия ООО "Фридом Фарм Бекон" В. А. Лесным] /записал Аркадий Коваль //Мясн. бизнес. - 2009. - №3. - С.83-86.

110. Підсумки роботи служби ветеринарної медицини за 2008 рік: [на Херсонщині] // Вісн. вет. медицини Херсонщини. - 2009. - лют. (№15). - С.1.

111. Радіонова Л.Л. Феномен жіночих перемог: [про В. І. Гапченко, колиш. директора племз-ду "Червоний Чабан" Каланч. р-ну] /Л.Л. Радіонова //Слава праці. - 2009. - 20 берез. (№11). - С.3.
Див. також №94, 167

 

Лісове господарство

112. Прищепа Борис. Відродження лісу: [в Цюрупин. держ. лісомислив. госп-ві] /Борис Прищепа //Вісн. Олешшя. - 2009. - 27 бе-рез. (№25/26). - С.5.
 

Календар подій

     1 2
3 4 5 6 789
10 11 12 13 141516
17 18 19 20 212223
24252627282930
31