Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. МОВИ НАРОДІВ ОБЛАСТІ. ФОЛЬКЛОР 


ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. МОВИ НАРОДІВ ОБЛАСТІ. ФОЛЬКЛОР

Див. №38-41

 

Література про життя і творчість місцевих письменників

232. Каляка М[икола] М[ихайлович]. Літературна лоція Херсонщини (ХVІІ - початок ХХІ ст.): сучас. літ.-краєзнав. регіон. довід. Т 1: А-Муш /Микола Каляка; зібрав, упорядкував, переповів, додав М. М. Каляка; заг. ред. Вік-Кошовий; передм. авт., світлини Д. Маяцький. – К.; Херсон: Просвіта, 2009. - 260 с. - Бібліогр.: с. 246. - Імен. покажч.: с. 247-260.
Видання знайомить з історією літературної акваторії краю, провідними прозаїками, поетами, нарисовцями, публіцистами, драматургами, які народилися, проживали у наших краях або чиї життєві і творчі шляхи перетиналися з Наддніпрянщиною.

233. Ми - єдина родина: [інтерв'ю з М. Братаном] /записала Таїсія Щерба //Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2009. - №6. - С.23-25.

234. Паливода Вадим. Збережи собор душі своєї: [до 85-річчя з дня народж. М. Василенка] /Вадим Паливода //Новий день. - 2009. – 14 трав. (№20). - С.20.

235. Щерба Таїсія. Пам'яті товариша: [Ю. К. Голобородька. Некролог] /Таїсія Щерба //Наддніпрян. правда. - 2009. - 8 трав. (№35). - С. 8.

236. Щерба Таїсія. Слово прощання: [про Ю. К. Голобородька. Некролог] /Таїсія Щерба //Херсон. вісн. - 2009. - 7 трав. (№18). - С.13; Новий день. - 2009. - 7 трав. (№19). - С.2; Маяк. - 2009. – 9 трав. (№19). - С.9; Літ. Україна. - 2009. - 28 трав. (№20). - С.2.
Про Голобородька Ю. К. див. також №247
237. Пасіченко Олена. Церковний орден - письменнику і журналісту: [М. М. Гурепку з смт Нововоронцовки] /Олена Пасіченко //Вісті. - 2009. - 8 трав. (№19). - С.5.

238. Копенко Віта. Ода степовику: [М. Я. Дєєву з Нижньосірогоз. р-ну] /Віта Копенко //Червон. промінь. - 2009. – 12 черв. (№24). - С.4.

239. Гридасов Віктор. Віталій Зленко. Яким він був...: [до 70-річчя від дня народж. поета і журналіста] /Віктор Гридасов //Новий день. - 2009. - 28 трав. (№22). - С.16.
Про Сосніна В. див. №173
Про Шаройка В. див. №261

 

Літературна критика

240. Цветкова Ирина. Свет жар-птицы: [о кн. херсон. поэта Н. Касьянова "Перо жар-птицы"] /Ирина Цветкова //Новий день. - 2009. - 21 трав. (№21). - С.22.

 

Письменники і наш край

241. Прищепа Борис. Микола Куліш /Борис Прищепа //Вісн. Олешшя. - 2009. – 29 трав. (№43/44). - С.5.

242. Стех Марко. Куліш [Микола] і чорт: демонічні підтексти ранніх комедій драматурга /Марко Стех //Слово і час. - 2009. - №5. - С.3-23. - Бібліогр. у кінці ст.
Див. також №232

 

Твори місцевих письменників

243. Білий берег: укр. проза Херсонщини кінця ХХ - початку ХХІ ст./редрада: В. Г. Піддубняк (голов. ред.) та ін.; передм. І. Немченко. - Херсон: Наддніпряночка, 2009. - 296 с.: портр. - (Літературні скарби Херсонщини; Т. 2). - Присвяч. 65-річчю утворення Херсон. обл. та 50-річчю Херсон. обл. орг. Нац. спілки письм. України. – Зміст: Бондарчук Леонід. До Світланки; Африканська напасть; Місце для справжніх мужчин; Хто є ніхто, с. 19-30; Братан Микола. Страусине перо; 13. При місяці стоя, с. 33-48; Василенко Микола. Циця, с. 51-70; Гайдай Іван. Окупація, с. 73-78; Голобородько Юрій. Старі люди, с. 87-102; Гунько Олександр. Місто червоних плащів, с. 111-120; Гурепко Микола. Степова царівна, с. 123-128; Каляка Микола. Повінь 1953, с. 131-138; Кокостікова Галина. Батько, с. 141-144; Куліш Леонід. Жменя вишень; Пасту-шок, с. 155-164; Лаврунов Кость. Світлячок, с. 167-176; Марущак Анатолій. Шалений ферзь, с.179-192; Марченко Леонід. Звичайні люди; Зустріч, с. 195-206; Піддубняк Василь. Сліди на піску; Корнет; Шипшина в снігах глибоких, с. 217-230; Прищепа Борис. Денисові сини, с. 233-238; Тютюнник Алла. Вранішні сни, с. 263-276; Цокота Павло. Урок щедрості, с. 279-282; Янько Федір. Катя-Катерина, с. 285-295 та інші.

244. Анастасьєв Анатолій. Застереження; Криниця; Робін Гуд – пташка лісова: [вірші] /Анатолій Анастасьєв //Жайвір. - 2009. – 25 квіт. (№17). - С.5.

245. Бабенко Іван. Пригода на полюванні; До чортиків; Нещастя баби Насті; Степові перегуки: [вірші] /Іван Бабенко //Придніпров. зірка. - 2009. - 26 черв. (№26). - С.8.

246. Братан Микола. На всі часи: [вірш] /Микола Братан //Херсон. вісн. - 2009. - 7 трав. (№18). - С.1.

247. Братан Микола. Прощальний сонет: [пам'яті херсон. письм. Ю. К. Голобородька] /Микола Братан //Ветеран. - 2009. - черв. (№6). - С.3.

248. Бутузов О[лександр] Г[лібович]. Дивина буття: вибрані вірші /Олександр Бутузов. - Херсон: Айлант, 2009. - 116 с.: портр.

249. Бутузов А[лександр] Г[лебович]. Заблудившийся ангел: лирика /Александр Бутузов. - Херсон: Айлант, 2009. - 72 с.: портр.

250. Врищ Надія. "Лише не забути б нам ...": [вірш] /Надія Врищ //Придніпров. зірка. - 2009. - 22 трав. (№21). - С.7.

251. Врищ Н[адія] С[еменівна]. Троянда на асфальті: зб. поезій /Надія Врищ; упоряд., ред. Т.М. Щерба; вступ. сл. М. І. Братана; худож. Т. Крючковська. - Херсон: Штрих+, 2009. - 58 с.: іл.

252. Жгун. И это мы: [рассказы] /Жгун. - Каховка: Кахов. гор. тип., 2009. - 304 с.

253. Кириченко Д[митрий] И[ванович]. Ступени Бесконечности: сб. стихов /Дмитрий Кириченко; авт. ред. - Новая Каховка: ПИЕЛ, 2009. - 112 с.

254. Косенко Игорь Петрович. Экипаж крейсера "Украина" /Игорь Петрович Косенко. - Херсон: ІТ, 2009. - 314 с.: портр.

255. Крюков Г[еоргій] В[олодимирович]. Гармидер: (гумор, сатира): [зб. віршів] /Георгій Крюков; худож. оформ. Ю.В. Долинська та ін.; ред. М.І. Братан. - Херсон: Айлант, 2009. - 28 с.: портр., іл.

256. Кутищев Виктор. Вы помните?; В поисках счастья; Не даёт покоя зависть; А сердце сохранило; Никогда не сомневался: [стихотворения] /Виктор Кутищев //Червон. промінь. - 2009. – 22 трав. (№21). - С.2.

257. Любомська Олена. Україну згадай: [вірш] /Олена Любомська //Джерела. - 2009. - 30 трав. (№10). - С.7.

258. Нижеголенко В[алентина] М[ихайлівна]. "Білобрисий": оповідання /Валентина Нижеголенко; ред. Н.Ф. Попова. - Херсон: Айлант, 2009. - 60 с.

259. Пронченко Алексей. Песнь ветерана; Нас мало осталось; Поклонись ветерану: [стихотворения] /Алексей Пронченко //Ветеран. - 2009. - черв. (№6). - С. 2; Рад. Таврія. – 2009. - 26 черв. (№26). – С.4.

260. Черкас С. Ленинскому комсомолу; Юным посвящается: [стихотворения] /С. Черкас //Вірність. - 2009. - трав.-черв. (№5/6). - С.1,4.

261. Шаройко Василь. Чистопілля; Я не хочу втратити державу; “Ми всі пам’ятати повинні про те …”; Доброта: [вірші. Є коротка біограф. довідка поета, уродженця с. Чистопілля Верхньорогач. р-ну] /Василь Шаройко //Рідний край. - 2009. - 1 трав. (№19). - С.3.

262. Швец О[льга] Д[митриевна]. Идите: [стихотворения] /Ольга Швец. - Херсон: Творч. центр "Ведьмы неспящего града", 2009. - 40 с.

263. Швидун Микола. Війна у дворі: [вірш] /Микола Швидун //Жайвір. - 2009. - 25 квіт. (№17). - С.5.
 

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223242526
2728293031