Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

МІСТО ГЕНІЧЕСЬК

[1784]
(До 235-річчя з часу заснування)

Перша згадка про Генічеськ (на той час це було невелике містечко) є в наказі Катерини II від 10 лютого 1784 року «Про устрій нових укріплень». Назва міста походить від слова «дженіче», що тюркською мовою означає «тонкий» (тонка стрілка). Спершу Генічеськ був казенним селом з назвами Енічі, Дженіче, Генічі та належав до Дніпровського повіту Таврійської губернії. З 1812 по 1837 рік паралельно вживалася й друга його назва – Усть-Азовське, існувала і третя назва – Тонка.

У 1837 р. Генічеськ отримав статус містечка і ввійшов до складу  Мелітопольського повіту Таврійської губернії. Після скасування кріпацького ладу основним заняттям генічан були рибний промисел, видобування солі та перевезення її в Таганрог й інші азовські порти. 

За даними перепису 1897 року в селищі мешкало 8100 чоловік. У 1898 - 1912 рр. споруджено порт та прокладено судохідний канал. В кінці ХІХ ст. Генічеськ перетворився на значний порт, звідки навантажені пшеницею кораблі відправлялися до Франції, Англії та інших країн. Вантажообіг порта досягав 16 млн. пудів на рік. У містечку діяли чавуноливарні майстерні, цегельні та черепичні заводи, млин, невеликі рибокоптильні.
Незважаючи на отриманий в 1903 році статус міста, ще довгий час у Генічеську зберігався напівселянський побут. На початку XX ст. діяли земська школа, двокласне міське училище, приватна гімназія, бібліотека, кінотеатр, любительський театр.  
З 1923 р. Генічеськ став центром однойменного району Мелітопольського округу. Протягом 1932-1938 р.р. місто входило до складу Дніпропетровської області, 1939-1944 р.р. – до Запорізької області. У 1938 р. Генічеськ віднесено до категорії міст районного підпорядкування.

Сучасні генічеські підприємства харчової та переробної галузі спеціалізуються на виробництві хлібобулочної, кондитерської продукції, олії рослинної, овочевих консервів тощо. На виробничих площах ВАТ «Генічеський машинобудівний завод» забезпечено виготовлення металевих виробів. У сфері автотранспортних перевезень основна діяльність покладена на ТОВ «Південьтранс». Розвивається мале підприємництво.

Сьогодні м. Генічеськ – один з найбільших курортів Азовського моря. Основними природними ресурсами є клімат рекреаційних зон Азовського моря, лікувальні грязі і ропа Сивашу, термальні води Арабатської Стрілки. Перспективою Генічеського району є Міжнародна клініка відновлювального лікування, яка у 2012 р. отримала статус національного проекту.

Діюча мережа освітніх закладів міста відповідає потребам населення. У місті діє краєзнавчий музей.

Щороку в м. Генічеську проводиться Всеукраїнський фестиваль національних культур «Таврійська родина», що стимулює творче зростання і духовне єднання людей різних національностей Херсонщини. У 2018 р. тут, недалеко від адмінкордону з окупованим Кримом, з великим успіхом відбувся фестиваль сучасної української музики «Твоя Країна fest», який проходить у 7 містах України за підтримки Міністерства інформаційної політики.
Нині м. Генічеськ включено до списку історичних населених місць України.

Література

Безлуцька Олена Петрівна. Географія судноплавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Безлуцька, А. М. Лещенко ; Херсон. держ. мор.  акад. – Херсон : ХДМА, 2013. – 251 с. : карти, табл., рис. – Бібліогр.: с. 119-120. – Термінол. слов.: с. 112-118. – Мор. карти в дод.: с. 121-251.
Про Генічеський морський торговельний порт, с.98.

Беличко Юрий Николаевич. Геническ. Катакомбы / Юрий Беличко. – Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2011. – 87 с. : цв. ил. – (Геническ и окрестные земли. Записки краеведа о далеком и недавнем прошлом : сер. осн. в 2011 г.).

Билык Анна Анатольевна. Влюбись в Херсонский край : путеводитель / Анна Билык, Дмитрий Зайцев, Людмила Саенко ; [ред. Н. А. Крыжова]. – Киев : Картографія, 2015. – 87 с. : ил., карты.
Про м. Генічеськ, с. 37-39.

«Генічеська Бессарабія»: історична козацько-рибальська територія міста : проект: козацьке минуле України, до якого причетне місто Генічеськ. – [Генічеськ], 2018. – [6] с.

Генічеський район 2018 [Образотворчий матеріал] : календар / Упр. економіки Генічес. РДА, Генічес. район. краєзнав. музей Генічес. райради Херсон. обл. ; уклад.: Л. Фролова, О. Сухоруков. – [Генічеськ?], 2017. – [6] арк. кольор. іл.

Геническ // Шинкаренко Ольга Николаевна. Мой край – родное Приазовье : в словах и названиях / Ольга Шинкаренко. – Геническ, 2018. – С.12-14.

Генический район // Херсонщина туристическая : ежегод. реклам. кат. – Херсон, 2015. – С. 40-45.

Зимові візерунки : [фест.-конкурс], 30 листоп. – 1 груд. 2015 р., м. Генічеськ / Упр. культури Херсон. облдержадмін., КУ «Обл. навч.-метод. центр культури і мистец.», Від. культури Генічес. райдержадмін., Генічес. шк. естет. виховання. – Генічеськ, [2015?]. – [28] с. : кольор. іл.

Коваль Алла Петрівна. Знайомі незнайомці : походження назв поселень України / А. П. Коваль ; голов. ред. С. В. Головко. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2012. – 300, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 282. – Алф. покажч. назв поселень: с. 283-[301].
Про м. Генічеськ, с.160.

Менеджмент туристичної галузі : підручник / О. М. Білоусов [та ін.] ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон : Гельветика, 2017. – 579 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 505-525. – Дод.: с. 526-579.
Про м. Генічеськ, с.480-482.

Мещерякова Светлана Григорьевна. Геническому медицинскому училищу – 50 лет : [1966-2016 : фотоочерк] / С. Г. Мещерякова. – Мелитополь : Мелитопол. гор. тип., 2017. – 110, [1] с., [4] л. цв. фотоил. : фот.

Пихуля Виталий Михайлович. Геническ и геничане : сб. ист.-краеведч. фотоочерков : [книга-фотоальбом] / В. М. Пихуля. – [3-е изд., испр. и доп.]. – Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2016. – 200 с. : фот.

Прихненко Олександр Володимирович. Фантастичний Генічеськ [Образотворчий матеріал] : фотоальбом / Олександр Прихненко ; [вступ. сл. О. В. Прихненка]. – Мелітополь : Вид. будинок Мелітопол. міськ. друк., 2018. – 79 с. : кольор. фот.

70-річний шлях Херсонської області – досягнення та перспективи розвитку : матеріали обл. наук.-практ. конф., 13 берез. 2014 р. / КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. Освіти» Херсон. облради ; за заг. ред. С. Г. Водотики, Ю. В. Кузьменко. – Херсон : [б. в.], 2014. – 279 с. : табл., рис. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту:  Мовчазні свідки історії м. Генічеська : [пам'ятники міста] / О. Л. Акімова – С. 75-77; Геническ древний город Приазовского края / И. А. Пирогов. С. 189-193.

Херсонская область. 70 лет пути / предисл. Ю. Анисимова ; над кн. работали: В. Терек [и др.]. – Геническ : Квадро, [2014?]. – 175 с. : ил.
Генічеський район, с. 106-107.

Художники Геническа [Изоматериал] : альбом / авт.-сост. А. В. Прихненко, В. А. Шпак. – Изд. 2-е. – Киев : АДЕФ-Україна, 2017. – [112] с.

Шинкаренко Ольга Николаевна. Мой край – родное Приазовье : в словах и названиях / авт.-сост. Ольга Шинкаренко. – Геническ : [б. и.] ; Мелитополь : МГТ, 2018. – 87 с. : ил. – Слов. терминов: с. 82. – Библиогр.: с. 83.

Державний архів Херсонської області : путівник / Держ. ком. арх. України, Держ. арх. Херсон. обл. – Київ : [б. в.], 2003. – 736 с. – (Архівні зібрання України. Путівники). – Імен. покажч.: с. 695-701. – Покажч. геогр. назв: с.703-710. – Предм.-темат. покажч.: с. 711-726.
Про м. Генічеськ, с. 37, 41, 69, 86, 148, 174, 196, 197, 222, 223, 230, 247, 279, 309, 328, 332, 361, 383, 392, 450, 454, 458, 478.

Державний архів Херсонської області : фонди періоду після 1917 року : анот. реєстр описів / Держ. арх. служба України, Держ. арх. Херсон. обл. ; редкол.: В. Боровик (голова) [та ін.]. – Херсон : Айлант, 2013 –   . – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
Т. 1 : Фонди Р-1 - Р-1250 / авт.-уклад. Т. Іващенко [та ін.] ; упоряд. О. Бахіна [та ін.] ; авт. передм. І. Мякота. – 2013. – 531 с. – Назва на корінці : Фонди періоду після 1917 року. – Предм.-темат. покажч.: с. 499-517. – Імен. покажч.: с. 518-519. – Геогр. покажч.: с. 520-525.
Про м. Генічеськ, с. 378-380, 382-388.     
Т. 2 : Фонди Р-1251 - Р-3000 : схвалено наук.-вид. радою при Держ. арх. службі України (протокол від 19 груд. 2014 р. № 2) / упоряд. Ю. О. Коник, О. Крутевич, І. Сінкевич ; редкол.: В. Лебідь (голова) [та ін.]. – 2015. – 455 с. – Покажч.: с. 391-449.
Про м. Генічеськ, с. 45, 75, 76, 78, 79, 104, 129, 334, 341, 342.

Енциклопедія сучасної України. Т. 5 / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; наук. ред. І. М. Блюміна [та ін.] ; наук. консультанти та рецензенти Б. Бакула [та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – 728 с. : 2329 чорно-білих іл., 313 кольор. іл., 20 карт. – Скор.: с. 721-727.
Зі змісту: Генічеськ – місто Херcонської області. – С.463; Генічеське – солоне озеро у Генічеському районі. – С. 463; Генічеський краєзнавчий музей. – С.463-464; Генічеський район. – С. 464.

Бейник Андрій. Генічеськ був столицею шахів / Андрій Бейник // Вгору. – 2016. – 11 серп.(№ 32). – С. 7 : фот.

Варакина Дина. Пройду по Монастырской, сверну я на Вокзальную... / Дина Варакина // Вестн. Приазовья. – 2013. – 28 нояб.(№ 48). – С. 8 : фот. ; 5 дек.(№ 49). – С. 8 : фот.
З історії вулиць міста. Вміщені старі та сучасні назви.

Гурепко Микола Михайлович. Генічеську 225 років! : [сторінки історії] / Микола Гурепко // Новий день. – 2009. – 15 жовт.(№ 42). – С. 5.

По пути созидания. В Геническе агропредприятие запустило современный цех по производству сока // Ключи. – 2018. – 3 окт. (№ 40). – С. 3.
Про підприємство ТОВ «Дніпро».

Слуцкая Юлия. Геническу – 24 года и... 2 века! : [о символике города] / Ю. Слуцкая // Вестн. Приазовья. – 2008. – 25 сент.(№ 39). – С. 9.

Мандич Тамара. Генічеськ : [вірш] / Тамара Мандич // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори). – Київ; Херсон, 2015. – Вип. 11. – С. 218.

Прихненко Александр Владимирович. Место в океане : роман / Александр Прихненко. – Изд. 2-е, перераб. – Мелитополь : Издат. дом МГТ, 2013. – 411 с.
У романі описуються події, які відбувались у м. Генічеську в 1942 р.

Генічеськ // Малі міста України. Херсонська область : бібліогр. покажч. – Київ, 2017. – С. 33-62 : іл.

Місто Генічеськ // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2014 рік :  бібліогр. покажч. – Херсон, 2013. – Вип. 41. – С. 118-126.

Знаменні і пам`ятні дати Херсонщини на 2019 рік

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 232425262728
293031