Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Наука та наукознавство

22.12.2023 16:38

В епоху глобальних змін і проблем розвиток науки має величезне значення і вимагає вивчення самої науки як соціального явища. Тож чільне місце в джерельній базі наукових досліджень  посідають періодичні видання, які слугують вагомим ресурсом наукової інформації.

У 2023 році виповнюється 30 років єдиному в НАН України журналу з питань історії науки, наукознавства і наукометрії «Наука та наукознавство».

«Наука та наукознавство» («Science and Science of Science», ) — міжнародний науковий журнал, який засновано в 1993 році Академією наук України (сьогодні Національна академія наук України) і Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва (сьогодні Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»). Журнал продовжує традиції республіканського міжвідомчого наукового збірника «Наукознавство та інформатика», який почав виходити в 1969 році за ініціативи Геннадія Михайловича Доброва – засновника наукознавства в Україні та першого керівника ДУ ІДНТПІН НАН України, що з 1991 року носить його ім'я.           

Основна мета періодичного видання — систематичне дослідження досвіду, тенденцій та перспектив розвитку науки в Україні та світі. До широкого кола питань, що розглядаються на сторінках видання, належать: науково-технологічна та інноваційна політика, стан і тенденції розвитку науково-технологічного потенціалу, інфраструктура науки, питання міжнародного науково-технологічного співробітництва, наукометрія, вебометрія, історія розвитку науки та наукових шкіл,  розкриття впливу науки на економіку, культуру, освіту та інші сфери життя.

Журнал є майданчиком для обговорення дискусійних питань з реформування, розвитку та функціонування науки в Україні.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України(Категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук з економічних та історичних наук. Редакція видання орієнтується на різні групи читачів: як спеціалістів з дослідження науки (наукознавців, організаторів науки, філософів, істориків науки), так і широке коло читачів.

Основне предметне поле публікацій журналу: наука в житті людей і суспільства, результати наукознавчих досліджень, результати досліджень в галузі історії та філософії науки.

Постійні рубрики журналу: наука, технології та інновації в сучасному світі; проблеми розвитку науково-технічного потенціалу та його взаємодії з економікою, системою освіти та культурою; горизонти розвитку науки (з минулого, через сучасне в майбутнє); праця наукознавця та історика науки (основні наукові праці, дисертаційні дослідження, рецензії, огляди профільних наукових журналів; з історії винаходів та відкриттів; Україна у світовому контексті, хронологія основних подій у науково-організаційному житті української науки.

Періодичність виходу : 4 раз на рік. Мова видання: українська, англійська.

У редакційну колегію журналу входять спеціалісти України, Великої Британії, США, Китаю, Угорщини. Головний редактор — Заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., старший науковий співробітник Попович О. С. Заступники головного редактора — д.е.н., професор В. П. Соловйов і д.ф.-м.н., професор Ю. А. Храмов. Учений секретар — Т. М. Велентейчик.

До редакційної ради та редколегії журналу входять також відомі спеціалісти в галузі економіки, наукознавства, організації науки та історії науки з України (В. Ф. Мачулін, Я. С. Яцків, О. О. Грачев, І. Ю. Єгоров, Л. П. Кавуненко, Б. Р. Кияк, С. В. Кульчицький, А. С. Литвинко, О. С. Онищенко, В. І.Онопрієнко, О. С. Попович, В. П. Рибачук, Л. В. Рижко, С. М. Рябченко, В. С. Савчук), Великої Британії (С. Радошевич), США (П.Джозефсон), В'єтнама (Май Ха), Угорщини (П.Тамаш).

Журнал «Наука та наукознавство» завжди намагається оперативно реагувати на актуальні проблеми розвитку науки і науково-технологічної політики, які вимагають вирішення вже сьогодні.

Календар подій

    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829