Головна Ресурси бібліотеки Наші видання Ділове досьє директора ЦБС Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 8 Програма з адвокації Української бібліотечної асоціації наступного п’ятиліття

Програма з адвокації Української бібліотечної асоціації наступного п’ятиліття

ДІЄВА БІБЛІОТЕКА – УСПІШНА ГРОМАДА!

Програма

адвокаційної діяльності

Української бібліотечної асоціації

на 2017 2021 рр.

 

Затверджено Конференцією

ВГО «Українська бібліотечна асоціація»

17 листопада 2016 р.

Мета програми:

Лобіювати та захищати права користувачів бібліотек територіальних громад на бібліотечне обслуговування та безперешкодний і рівноправний доступ до інформації, обстоювати їхні права в умовах суспільних  перетворень та об’єднання територіальних громад;  позиціонувати бібліотеки в суспільстві як відкритий простір для освіти, науки, культури,  дозвілля, комунікації та  підвищувати обізнаність членів громади, влади,  суспільства в цілому про цінність та потенціал бібліотек у здійсненні реформ.

Цього можна досягти шляхом реалізації таких цілей:

 • сприяння впровадженню нових соціальних нормативів бібліотечного  обслуговування в умовах утворення об’єднаних територіальних громад  (ОТГ);
 • формування модельних стандартів бібліотечного обслуговування та розроблення рекомендацій щодо їх впровадження в умовах адміністративної реформи з урахуванням процесів інтеграції бібліотечних мереж, культурних інституцій, освітніх установ;
 • підвищення обізнаності кожної територіальної громади про потенціал і  можливості бібліотеки в суспільних перетвореннях шляхом  ефективних комунікацій, PR та реклами.

Кожна  ціль передбачає виконання певних  завдань.

Ціль 1

Сприяння впровадженню нових соціальних нормативів бібліотечного  облуговування в умовах створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

Обґрунтування проблеми

Запровадження нових соціальних нормативів в умовах адміністративної  реформи може викликати зміну кількості бібліотек та в цілому парадигми  бібліотечного обслуговування окремих територій держави. Для запобігання ситуації, коли для частини мешканці в ОТГ може бути ускладнений доступ до бібліотечних ресурсів і послуг, доцільно запропонувати низку заходів, що допоможуть модернізувати бібліотечне обслуговування в територіальних громадах та підвищити його якість, сприятимуть впровадженню кращого досвіду  та розповсюдженню інновацій.

Завдання:

Аналізувати і моніторити впровадження нових мінімальних соціальних нормативів, запроваджувати успішний досвід та сприяти запобіганню ризиків.

Для реалізації цього завдання необхідно:

 • розробити рекомендації щодо запобігання ризиків та подолання труднощів, що постають перед бібліотеками в  процесі утворення об’єднаних територіальних громад та  пов’язаних з багатоваріантністю створення ОТГ, мікрорегіональним чи макрорегіональним рівнем реалізації програм і  проектів регіонального розвитку, визначенням переліку делегованих  повноважень, здійсненням заходів щодо передавання власності бібліотек, врегулюванням трудових відносин, та  щодо створення дорожньої карти управління бібліотеками в умовах територіальних громад;
 • здійснювати моніторингову діяльність шляхом збирання та узагальнення інформації щодо змін у структурі бібліотечної мережі внаслідок проведення територіально-адміністративної реформи, відстежувати відповідні індикатори на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. За даними моніторингу оцінювати якість бібліотечно-інформаційного обслуговування громад та дотримання мінімальних соціальних нормативів, використовуючи при цьому можливості і потенціал регіональних відділень УБА;
 • проводити моніторинг дотримання чинного законодавства під час структурних змін бібліотечних мереж та пошук шляхів правового врегулювання конфліктних ситуацій;
 • налагодити співпрацю з громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на сприяння впровадженню реформ;
 • ініціювати у фаховій пресі публікацію матеріалів з метою висвітлення і популяризації найкращого досвіду реорганізації бібліотечних  мереж у процесі створення ОТГ;
 • провести тренінги з представниками органів управління ОТГ щодо функціонування бібліотек (на рівні регіональних відділень УБА).

Ціль 2.

Формування модельних стандартів бібліотечного обслуговування та розроблення рекомендацій щодо їх впровадження в умовах адміністративної реформи з урахуванням процесів інтеграції бібліотечних мереж, культурних інституцій, освітніх установ.

Обгрунтування проблеми

Адміністративно-територіальна реформа має розглядатися як можливість проведення модернізації бібліотечної мережі, якісної зміни нормативно-правової бази і регламентуючих документів, розробленнянових модельних стандартів бібліотечного обслуговування, що базуються на практиках європейських країн та відповідають вимогам користувачів інформації, задовольняють потреби суспільства у доступі до світових інформаційних джерел через актуальні документні фонди на різних носіях інформації та віддалених ресурсів за допомогою Інтернету.

Модельна бібліотека має бути універсальною установою, спроможною виконувати інформаційну, освітню, культурну та просвітницьку функції. Задля вирішення цього завдання бібліотеки повинні мати актуалізовані бібліотечні фонди, у т.ч. аудіовізуальні та електронні документи, досконале технічне і програмне оснащення та кваліфікований персонал.

Завдання:

Теоретично дослідити, обґрунтувати і розробити модельні стандарти бібліотечного обслуговування, базуючись на принципах інтеграції бібліотечних мереж та з урахуванням досвіду європейських країн. Розробити рекомендації щодо їх використання та реально домогтися їхнього впровадження на експериментальних майданчиках в окремих ОТГ.

Для реалізації цьогозавдання необхідно:

 • вивчити найкращий міжнародний досвід зі створення модельних стандартів бібліотечного обслуговування та узагальнити успішні приклади;
 • теоретично обґрунтувати організаційні, технологічні, фінансові умови моделей бібліотечного обслуговування громад різних рівнів;
 • розробити методичні рекомендації зі створення модельних бібліотек та бібліотечних мереж з урахуванням процесів інтеграції в умовах утворення та функціонування об’єднаних територіальних громад та з урахуванням статусу, завдань і функцій бібліотек та бібліотечних мереж обласного і національного рівнів, практично використовуючи при цьому міжнародний досвід і теоретичні обґрунтування;
 • запровадити модельні стандарти побудови бібліотечних мереж, формування ресурсів та організації бібліотечного обслуговування в окремих ОТГ, що будуть слугувати експериментальними майданчиками, вивчати їхній досвід для подальшого розповсюдження та удосконалення роботи бібліотек всієї країни.

Ціль 3.

Підвищення обізнаності громади про потенціал бібліотеки у суспільних перетвореннях шляхом ефективних комунікацій, PR та реклами.

Обгрунтування проблеми

Роль бібліотек у суспільних перетвореннях та забезпеченні прав і свобод людини недооцінена, що призводить до неефективної реалізації їхнього потенціалу як соціальних інституцій. Частково це спричинила недостатня обізнаність громади, органів державної влади, суспільства в цілому про можливості сучасної бібліотеки, про інформаційні продукти і соціально значущі послуги (в тому числі і он лайн-сервіси), які може надати бібліотека, створюючи гармонійний комунікаційний простір для суспільної взаємодії. Бібліотеки потребують системних іміджевих та PR заходів, спрямованих на висвітлення можливостей та реалізацію їхнього потенціалу як об’єднувальної ланки між громадою, органами влади, окремими громадянами, що сприятиме реформам та суспільним перетворенням, консолідації та розвитку місцевої громади.

Завдання:

Підвищити рівень обізнаності громадян що до можливостей сучасної бібліотеки в наданні послуг як окремим користувачам, так і громаді в цілому, розробити рекомендації щодо здійснення адвокаційних заходів.

Для реалізації даного завдання необхідно:

 • ініціювати у мас-медіа публікацію матеріалів щодо розкриття можливостей сучасних бібліотек, надання ними різноманітних послуг (в тому числі послуг доступу до офіційної інформації, е-послуг органів влади та державних установ, інших онлайн-послуг);
 • налагодити ефективну комунікацію з громадськими та іншими організаціями з метою здійснення спільних проектів (проведення заходів) з просування бібліотеки в суспільстві (всеукраїнські акції «Моя бібліотека найкраща», «Читай! Формат не має значення» та інші);
 • провести PR- кампанію на телебаченні, радіо, в соціальних мережах, пропагуючи історії успіху про бібліотеку та її користувачів, надаючи пріоритет темам «Бібліотеки – мости до електронного урядування», «Все про Європу: дізнавайся у бібліотеках», «Бібліотека: сучасна, креативна твоя»;
 • ініціювати проект «Нова хвиля», в межах якого здійснювати  заходи щодо популяризації бібліотечної професії із залученням членів Молодіжної секції УБА  та студентської молоді;
 • розробити методичні рекомендації щодо запровадження PR-заходів в бібліотеках, що будуть сприяти розкриттю її потенціалу та покращенню іміджу в суспільстві.

Розробники: Агаркова В.В., Барабаш С.І., Варюхіна Л.М., Влезько Н.В., Загуменна В.В., Лугова Л.А., Моісєєва С.А., Синиця Н.М., Спанчак Т.І., Ткаченко О.В., Шевченко І.О.


Публікації документа:

http://ula.org.ua/images/documents/3584/ULA_Advocacy_Progr_2016.pdf

Календар подій

   1 2 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день