Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Каталоги і картотеки

Меню розділу

Система каталогів і картотек бібліотеки

Зорієнтуватися  в бібліотечному фонді читачеві допоможе система каталогів і  картотек, які є своєрідним путівником по фондах книгозбірні.

Система каталогів і картотек КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара" ХОР є складовою частиною її довідково-бібліографічного апарату. Кожен каталог має своє цільове призначення, дозволяє проводити пошук видань відповідно запитів читачів. Бібліотечні каталоги і картотеки взаємопов'язані між собою, доповнюють один одного і розкривають склад і зміст бібліотечного фонду в різних аспектах.

Каталоги  і картотеки містять каталожні  картки, на які, згідно існуючим правилам бібліографічного опису, занесені основні  дані про кожний наявний в бібліотеці документ.

Каталоги і картотеки бібліотеки розрізняються за видами відображених документів, призначенням, охопленням фондів, способом групування і формою представлення інформації.

До  складу каталогів і картотек бібліотеки входять: 

1. Електронний каталог

Електронний каталог вміщує бібліографічні записи на всі види документів, включаючи періодичні видання і статті, видані російською, українською та іншими мовами на різних носіях інформації і за різні хронологічні періоди. 
Пошук в електронному каталозі ведеться за різними ознаками: прізвищем автора, назвою видання, ключовими словами, роком видання, іншими ознаками. http://lib.kherson.ua/catalog.htm

У фондах бібліотеки є частина видань, інформація про яких не внесена до електронного каталогу. Для їх пошуку можна скористатися картковими каталогами.

2. Каталоги карткові

Абеткові систематичні карткові каталоги відображають фонди як бібліотеки в цілому, так і окремі фонди відділів-фондоутримувачів за окремою тематикою і видами документів. Каталоги знаходяться у віданні спеціалізованих відділів і розташовані або в Залі каталогів (3 поверх), або в приміщеннях спеціалізованих відділів.

Залежно від способу групування вміщеного матеріалу каталоги бібліотеки розділяються на два види: абетковий, систематичний.

В абеткових каталогах картки розставлені в алфавіті прізвищ авторів або заголовків книг, незалежно від їх змісту. За допомогою абеткових каталогів можна встановити: чи є в бібліотеці той або інший документ, скільки видань певного твору зберігається в бібліотеці.

У систематичних каталогах картки згруповані за галузями знань. Кожна група має ділення на певні логічні частини. Користуючись систематичним каталогом, можна добрати літературу з тієї або іншої галузі знань, з окремих проблем і тем. Щоб швидко відшукати потрібний розділ систематичного каталогу, радимо скористатися абетково-предметним покажчиком (АПП), який є своєрідним "ключем" до систематичних каталогів і картотек.

Читацький абетковий  каталог

У каталозі відображається фонд бібліотеки, який включає книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання, документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. мікрографічних, оптичних, електронних) українською, російською, кримсько-татарською мовами. У каталозі відображаються документи, хронологічне охоплення яких – з 1925 року.

Абетковий каталог нових надходжень

У каталозі відображається інформація  про документи (книги, брошури,  видання, що продовжуються, образотворчі  видання, нормативно-технічні, картографічні  видання, документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. мікрографічних, оптичних, електронних) українською, російською, кримсько-татарською мовами, які надійшли до бібліотечного фонду за останніх 3 місяці.

Абетковий каталог дореволюційних видань

У каталозі представлена інформація про  документи (книги, видання, що продовжуються) російською і українською мовами, видані з 1738 по 1924 рр.

Абетковий каталог електронних ресурсів

Каталог містить інформацію про фонд документів на електронних носіях (українською і російською мовами), виданих в період з 1993 року.

Абетковий каталог назв творів художньої літератури

Каталог включає бібліографічні записи заголовків творів художньої літератури (романи і повісті), опубліковані в книгах і збірках.

Читацький систематичний каталог

Каталог відображає фонд бібліотеки (книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання, документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. мікрографічних, оптичних, електронних)) українською, російською і кримсько-татарською мовами. У каталозі відображаються видання з 1925 року. Каталожні картки групуються відповідно до таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) – для документів, виданих з 1987 р. і таблиць бібліотечної класифікації (ТБК) – для документів, виданих до 1986 р. Картки розташовані в зворотній хронології (картки на нові видання розміщуються попереду). 

Систематичний каталог нових  надходжень

Каталог містить картки на видання (книги, брошури, видання що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання, документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. мікрографічних, оптичних, електронних) українською, російською і кримсько-татарською мовами, що надійшли до бібліотеки за останніх 3 місяці.

Систематичний каталог дореволюційних видань

Каталог відображає фонд документів (книги, видання, що продовжуються), виданих російською і українською мовами в період з 1738 по 1924 рр.

Систематичний каталог електронних  ресурсів

У каталозі розміщена інформація про документи на електронних носіях (українською і російською мовами), видані в період з 1993 року.

Абетково-предметний покажчик

До систематичних каталогів ведеться абетково-предметний покажчик. Абетково-предметний покажчик – це абетковий перелік понять (наочних рубрик) і тем, який супроводжується вказівкою класифікаційних індексів (ББК, ТБК), за якими збирається література з певної теми в систематичному каталозі.

Він полегшує пошук документів в систематичних каталогах і картотеках, завдяки тому, що напроти назви поняття (предмету) вказаний класифікаційний індекс, який відображає галузь знань, до якої відноситься питання, що цікавить читача; показує тематичний зв'язок суміжних галузей.

Всі вищезазначені каталоги знаходяться в Залі каталогів, який розташований на 3-му поверсі бібліотеки. Біля каталогів завжди знаходиться черговий бібліограф, який у разі потреби надає допомогу читачам у пошуку потрібної відповіді на запит.

(Організація каталогів знаходиться у віданні відділу каталогізації. Завідуюча відділом: Капелюх Ірина Олексіївна, тел.: +38 0552 26-16-85).  

Каталоги спеціалізованих відділів:

Абетковий каталог відділу міського абонемента

Каталог включає картки на документи, які зберігаються у фонді відділу (книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання, документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. мікрографічних, оптичних, електронних), видані в період з 1950 року.

Каталог розташований у відділі міського абонемента.

(Відповідальність за організацію, ведення і надання консультацій щодо користування каталогом несе відділ міського абонемента. Зав. відділом: Богданова Софія Яківна, тел.: +38 0552 26-63-97).

Абетковий каталог документів іноземними мовами

Каталог включає бібліографічні записи на фонд відділу: книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, картографічні видання, кінофотофонодокументи і документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. оптичних, електронних).

У каталозі відображаються документи мовами: англійською, німецькою, французькою, польською, італійською, іспанською, угорською, грецькою, болгарською, в'єтнамською, корейською, португальською, румунською, татарською, турецькою, шведською, японською. 
Каталожні картки групуються за мовами, в межах окремої мови – за абеткою.

Систематичний каталог документів іноземними мовами

У каталозі розміщуються бібліографічні записи на фонд відділу: книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, картографічні видання, кінофотофонодокументи і документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. оптичних, електронних).
Каталог відображає документи мовами: англійською, німецькою, французькою, польською, італійською, іспанською, угорською, грецькою, болгарською, в'єтнамською, корейською, португальською, румунською, татарською, турецькою, шведською, японською. 

Каталожні картки групуються за мовами, в межах окремої мови – відповідно до таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК). 

Абетковий і систематичний каталоги відділу документів іноземними мовами знаходяться у відділі документів іноземними мовами. 

(За організацію, ведення і консультування читачів біля каталогів відповідальність несе відділ документів іноземними мовами. Завідуюча відділом: Мащенко Олена Олексіївна, тел.: +38 0552 32-18-30).

Абетковий каталог нотних видань

У каталозі відображається фонд нотних видань бібліотеки, а також тексти музичних творів з періодичних видань, збірок і видань, що продовжуються. У каталозі розміщені картки з бібліографічним описом видань українською, російською, англійською і іншими мовами.

До каталогу ведеться допоміжний довідковий апарат (Абеткова картотека назв пісень), завдяки якому можна знайти будь-яку пісню за її назвою і ноти до неї.

Систематичний каталог нотних видань

Каталог містить інформацію про фонд нотних видань бібліотеки, тексти музичних творів з періодичних видань, збірок і видань, що продовжуються. Каталожні картки на нотні видання, видані в період з 1961 до 1986 рр., розташовані за таблицями класифікації нотних видань (ТК нотних видань), каталожні картки на нотні видання, видані після 1987 р., групуються за таблицями ББК).

Пошук здійснюється за таблицями класифікації нотних видань. Пошук нот в систематичному каталозі полегшує абетково-предметний покажчик, завдяки тому, що в абетково-предметному покажчику напроти назви поняття (предмету) вказаний класифікаційний індекс, за яким в систематичному каталозі можна знайти бібліографічні описи нотних видань і текстів музичних творів, необхідних читачеві.

Абетковий каталог фонодокументів

У каталозі розміщена інформація про аудіальний фонд бібліотеки: грамплатівки, магнітні записи, аудіокасети, видані українською, російською, англійською та іншими мовами. Картки групуються за абеткою назв творів і прізвищ авторів музичних творів в прямій хронології.

До  каталогу ведеться картотека назв пісень з грамплатівок, магнітних записів і аудіокасет.

Пошук здійснюється за абеткою назв творів і прізвищ авторів музичних творів.

Абетковий каталог оптичних документів (компакт-дисків, DVD-дисків, CD-ROM тощо)

Каталог відображає інформацію про оптичні  документи, які зберігаються у відділі  документів з мистецтва. Бібліографічні описи документів розташовані за абеткою в прямій хронології.

Абетковий каталог кінофотодокументів

Каталог містить інформацію про фонд відеокасет (українською, російською, англійською та іншими мовами) з фонду відділу документів з мистецтва. Картки з бібліографічним описом документів розташовуються за абеткою в прямій хронології.

Вищезазначені каталоги розташовані у відділі документів іноземними мовами.

(Відповідальність за організацію, ведення і консультування  читачів біля каталогів несе відділ документів з мистецтва. Завідуюча відділом: Краснолуцька Тетяна Леонідівна, тел.: +38 0552 26-16-87).

Абетковий каталог рідкісних, цінних і стародрукованих книг

У каталозі відображається фонд відділу рідкісних і цінних видань і відділу зберігання документного фонду (формат ФД): книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, картографічні видання, документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. мікрографічних, оптичних, електронних). Хронологічне охоплення документів, які представлені в каталозі, – з 1720 року.  Картки в каталозі групуються за абеткою, в прямій хронології, згідно російсько-української абетки. До каталогу ведеться допоміжний апарат (тематичні картотеки).

Систематичний каталог рідкісних, цінних і стародрукованих книг

Каталог відображає фонд відділу рідкісних і цінних видань і відділу зберігання документного фонду (формат ФД): книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, картографічні видання, документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. мікрографічних, оптичних, електронних). У каталозі міститься інформація про видання, які були видані в період з 1720 року українською і російською мовами.

Картки з бібліографічним описом групуються за галузями знань і темами.

(За  організацію, ведення і консультування читачів біля каталогу відповідальність несе відділ рідкісних і цінних видань. Завідуюча відділом: Сак Ольга Генадіївна, тел.: +38 0552 42-42-88).

Систематичний каталог документів з бібліотекознавства і бібліографознавства

У каталозі відображаються: книги, брошури, видання, що продовжуються, статті з газет, журналів, збірок, видань, що продовжуються, рецензії, неопубліковані матеріали з профільної тематики (бібліотекознавство і бібліографознавство) українською і російською мовами з 1979 року. Каталожні картки групуються за галузями знань в систематичному порядку (за таблицями ББК).

Каталог знаходиться у віданні науково-методичного відділу, в якому і розташований.

(Відповідальна за ведення і організацію каталогу завідуюча науково-методичним відділом Сватула Тетяна Леонідівна, тел.: +38 0552 26-16-87).

Зведений краєзнавчий каталог

Каталог служить для пошуку інформації про місто, область, регіон. Включає картки на книги, статті зі збірок і періодичних видань тощо.

У каталозі відображається фонд бібліотеки з краєзнавства: книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання і документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. мікрографічних, оптичних, електронних), неопубліковані документи краєзнавчого змісту з кінця ХVIII ст. Також до каталогу включені аналітичні бібліографічні описи статей з книг, газет, журналів, збірок, видань, що продовжуються, рецензії.

Каталог відображає документи українською і російською мовами.

Спосіб  групування карток в каталозі:

 • основний ряд – систематичний, в межах кожного ділення – абетковий, згідно українсько-російської абетки.
 • у біобібліографічній частині матеріал розміщений за персоналіями, які розташовані за абеткою.
 • у топографічній частині застосовується систематична розстановка в межах кожного населеного пункту.

Каталог розташований в читальній залі відділу краєзнавчих  документів і бібліографії. 
(Відповідальна за організацію і ведення каталогу завідуюча відділом краєзнавчих документів і бібліографії Токовило Оксана Валеріївна, тел.: +38 0552 42-43-19).

Абетковий каталог місцевих видань

У каталозі збирається інформація про місцеві видання, які зберігаються у фонді бібліотеки: книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання і документи на новітніх носіях інформації (в т.ч. мікрографічних, оптичних, електронних). Хронологічне охоплення документів, які представлені в каталозі, – з 1863 р. Каталог містить інформацію про документи, видані українською і російською мовами.

Картки  в каталозі розташовуються за абеткою, згідно українсько-російської абетки, в зворотному хронологічному порядку.

Каталог розташований в читальній залі відділу краєзнавчих  документів і бібліографії.

(Каталог знаходиться у віданні відділу краєзнавчих документів і бібліографії. Відповідальна за організацію і ведення каталогу завідуюча відділом Токовило Оксана Валеріївна, тіл.: +38 0552 42-43-19).

3. Спеціалізовані карткові картотеки на фонди відділів

Систематична картотека статей

Систематична картотека статей відображає зміст журналів, газет, збірок, виданих українською і російською мовами. Представлена в ній інформація відзначається новизною, актуальністю і конкретністю тематики. Картки в систематичній картотеці статей зберігаються до того часу, доки статті актуальні і на них існують запити користувачів.

Складовими частинами картотеки є картотеки «Рецензії» і «Персоналії».

Спосіб  групування матеріалу в картотеці – систематичний, у зворотній хронології, в картотеці «Персоналії» - абетковий.

До  картотеки ведеться абетково-предметний покажчик. 

Систематична картотека статей розташована в залі каталогів. Біля картотеки постійно знаходиться черговий бібліограф, який надає допомогу користувачам у пошуку необхідної інформації. 

(За  організацію і ведення систематичної  картотеки статей несе відповідальність  інформаційно-бібліографічний відділ. Завідуюча відділом Лянсберг Ольга Василівна, тел.: +38 0552 32-18-30).

4. Допоміжні картотеки

Вони  створюються з метою додаткової зручності пошуку необхідної інформації. Їх назва відображає зміст матеріалів, які розкриваються.

 • Абеткова картотека назв пісень з нотних збірок.
 • Картотека назв пісень з грамплатівок.
 • Абеткова картотека назв пісень з фонодокументів.
 • Картотека персоналій.
 • Картотека рецензій.
 • Тематичні картотеки колекцій (розташування карток за абеткою):
  • картотека стародруків;
  • картотека мініатюрних і малоформатних видань;
  • картотека книг з автографами;
  • картотека книг з екслібрисами і написами;
  • картотека книг зі штампами;
  • картотека серійних видань;
  • картотека персоналій;
  • картотека книг з портретами видатних осіб XVI – XX ст.;
  • картотека факсимільних і репринтних видань;
  • картотека зразків поліграфічного мистецтва;
  • картотека «Україніка»;
  • картотека зарубіжних видань української діаспори;
  • картотека періодичних видань української діаспори;
  • картотека дореволюційних періодичних видань: журнали VIII – XX ст.

Під час роботи з каталогами і картотеками в Залі каталогів слід звертати увагу на відмітки місць зберігання документів – сигли (скорочені назви відділів).

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 232425262728
293031