Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

ДОПОМІЖНІ ПОКАЖЧИКИ

Іменний покажчик

 

Аверчев О.В. 97

Авраменко Н. 258

Азізова М. 352

Алісова К. 271

Алмашова В.С. 99

Альперт А.О. (288)

Амонашвілі Ш.О. (244)

Анадимб В.Б. (24)

Андрейченко Г.М. (234)

Андрєєв А. 158, 159, 163

Андрєєв В. 357

Андрєєва О. 33, 51, 281

Анісімов Ю.П. 49, 167

Арещенко О.В. (256)

Асєєва О.Т. (247)

Атаманчук Р.В. (206)

Афоніна О.Г. 44

 

Бабаков С.О. (69)

Базилевич О. (207)

Бальоха А.С. 272

Банашевська О. 130

Баранов В. (128),(129)

Баранов М.В. (206)

Батурін О. 27, 198

Батюк В. (373)

Безпальченко В.М. 40

Бейник А. 19

Бенюк Б.М. (322)

Берднікова О.Г. 110

Береговий В.М. 181

Бережко-Камінська Ю.М. (354)

Бережнов А. 146

Бехтольд А. (298)

Бистрянцева А.М. 45

Бихалова Е.В. 235

Бібік Г.В. 254

Бідний М. 62

Білий А.А. 185

Богданов В. (153)

Богун Т.М. (234)

Боднар О. 20

Боднарук В.В. (200)

Бойко В. 350

Бойко П.М. 41

Бойко Т.О. 248

Борисенко Н.М. 272

Боровик Т.В. (234)

Борткевич Л.В. 44, 116, 119, 120

Борченко К. 120

Бреус Д.С. 42

Бризгун В. (149)

Бурганови, родина (152)

Бурлаченко І. 133

Бутов Б. (316)

                 

Вальд В. 358

Василенко Л.М. 266

Василенко М.О. (342),(343)

Ващенко І.М. 102

Ведмеденко О.В. 113

Венгер К.О. 98

Верещака Т.Ю. 249

Веселов А.О. 356

Вєтрова К. 28, 80, 104, 325, 326

Вєтряна О.А. 236 

Вибранський В. 157

Відошевич Т. (177)

Вітюнін В. (340), (341)

Воліченко Ю.М. 118

Волобуєва В.А. 40

Вуйка В.В. 254

 

Гавдзинський А.С. (302),(303)

Гавриленко Р. (20)

Гайдученко Т.І. (234)

Галицька Н.Є. 116

Галуненко П.С. (374)

Гармаш С. (321)

Гепард М.А. (297)

Гіріна А.В. (234)

Глущенко О.В. 237

Голинська О.Г. 238

Голобородько О.К. 141, 142

Головастикова Т.І. (257)

Головатий В.В. (114)

Головко Ю. 279

Гоноболін О.Ч. (313),(314)

Гончар О.Т. (355)

Гончарова Є. 164

Горо С.П. (208)

Грабко А.А. 262

Гребенюк А. 21

Гребінський О.В. (206)

Григор'єва Л.О. 52, 85, 195, 200, 204

Григоркін О. 53, 86, 147, 336, 373, 375

Гунько О.П. 342, (344), 359, 360

Гурепко М.М. 202

 

Данилова О. (196)

Дедушинська А.–А.В. 254

Дейнега Я. (150)

Дементьєва О.І. 105, 248

Демченко О. 22, 81, 138, 267, 268, 283, 295, 300, 317, 327

Демчишина Р. 192

Дем'янова К. 65, 88, 182, 183

Дерев'янко Г.О. 239

Деркач В. 185, 293

Добровольська Л.В. 230

Доброскок С.О. (195)

Довженко Г.О. (304), (305)

Дорогокуп О. 133

Другальов В.В. (315)

Дудкін І. 151

Дяченко В.І. (258)

 

Євтушенко О.Т. 99

 

Жадан І.А. 40

Жарова І. (220), (224)

Жеков М.П. (206)

Жук М.І. (22)

Жукова Н.О. (138)

Жупина А.В. 106, 213

 

Завгородній Д. (143)

Загороднюк В.С. 361

Загребельна І. 299

Зайкаускасу Л. (318)

Застава Р.М. (189)

Засядько А.М. (168)

Захаров О. 8, 25, 35-37, 122

Звягінцева Н.Д. 356

Здоровцова І. 70

Зелена Л.І. 378

Зеленчук В.В. (174),(175)

Зінченко О. 134, 203, 284, 297, 316

Золотухіна-Лавінюкова О.В. 40

Зорін О. 119

 

Іванов О.С. (88)

Іванова Г. 356

Іванчук О. 103, 124, 135

Івашко О. 46, 127, 309, 328, 329

Ізмайлова В. 304

Ісаєва Н.Т. (216), 234

Ісай О.О. 120

 

Казначєєв В.П. (33)

Каліберда Ж. 260

Калініченко Л. 155

Кальє Т.В. (234)

Камінська М.О. 111

Капустянська Н. 354

Кара Д. (209)

Карнаухий Ю.О. 131

Карпій С.З. 269

Катєчкіна Т.М. (234), 240

Кацика Л. 331

Квітка О. 175

Кирієнко О.В. (348), (349)

Кирпа І. 107, 307

Кичинський А.І. 362

Кіпішинов Г.Ю. (206)

Кличановський А. 356

Коваленко В.І. (187)

Коваленко В.М. (289)

Коваленко І.В. 266

Коваленко О.В. (259)

Ковальов В.В. (206)

Ковальова Г. 117, 256

Ковальчук В.С. (210)

Ковнацька Л.М. (234)

Коврига Л.М. (217)

Коломієць Н.А. (336)-(339)

Колюбакіна А.А. 358

Комаровський В.Г. 363

Консевич Л.М. (234)

Копайгора В.О. 119

Копенко В. 50, 82, 193, 212, 333

Коробець А. 251

Коровай М. 87

Котенков В.М. (178),(180)

Котляр Ю.В. 280

Крайнова Л.М. (234)

Крилова А. 252

Кузнєцов П. (299)

Кузьменко Ю.В. 234

Кулагіна А. (162)

Куриленко Н.В. 40

Кучеренко Н. 218

Кучерук В. 71

Кучерява С. 72, 114

Кучма Т.І. (254)

Кушнарьова Н.В. (85)

Кушнеренко М.М. (167),(169)

 

Лаврова Л.В. (260)

Лагутенко Л. 91

Ладичук Д.О. 75, 102

Ласька С.С. 251, 253

Лащенко С. 207

Лебєдєва Я. (164),(166)

Лебідь Т.І. (254), 254

Лещенко А. 153

Лимар А.О. 108

Лисенко Н.П. (219)

Лиско С.Є. 241

Лисюк К.А. (254)

Лобанова Ю. (51)

Лобач В.С. 54

Лобач Л.В. (54)

Лобода І.А. (234)

Лозовий М. (307),(308)

Лут С.В. 254

Лянсберг О.В. 378

Лях В.Є. (234)

Ляшкевич А.І. 229

Ляшок О. 73, 125, 196, 220, 288, 323

 

Мазур П.В. (206)

Макаренко Н.В. (234)

Макеєв В.П. (202)

Макогон С. 66, 67, 136

Малєєв В.О. 40, 98

Малоземова О.А. (234)

Мальчик О.М. 242

Маляренко О. 364

Манан Ф. 209

Мангуплі Г.І. (234)

Манолова Н.С. (234)

Маринич Д. (154)

Маринін П.Г. (155)

Марквас К.Ф. 123

Мартиненко С.А. (234)

Марущак А.П. (11), 365

Марченко В.О. (130)

Махиня О.П. (131)

Маценко Т.М. (234)

Мацюта Р. (317)

Мельник І.А. 115

Менисенко В.В. 129

Мехліна С.Ю. (234)

Микитин Я.І. (68)

Минкін М.В. 110

Минкіна Г.О. 111

Мироєвський Д.П. (181)

Мироненко О. (300)

Михайлик О.В. (254)

Мілославський М.Б. (12)

Мінзер І. 23

Мінковська Н. 55

Мордвинови, родина (5)

Морозов О.В. 101

Моторний Д.К. (89)-(96)

Мотявіна М.І. (117)

Мудрак О.П. (52)

Муржак Р.Г. 3

Мхоян Л.А. (132)

               

Набєгов Р.В. (206)

Надєждіна І.М. 371

Нарожна Т. 310

Наумич В.І. (345)

Невойт О.І. (234)

Немченко I.В. 355

Нестеренко В.О. (86)

Нетилько Т.В. (261)

Нечипуренко О. 186

Нємцев С. (30), (32)

Нищук Є.М. (323)

Ніколаєнко А. 370

Нурієв Ш. (375)

 

Обелець А.А. (296)

Обод В.І. (6)

Олексюк Оксана Володимирівна 379

Олексюк Олег Васильович 289, 315, 337-339, 345-347, 366, (379)

Олійник О. 74, 154, 156, 301

Олійник О.О. (262)

Онищенко С.О. 99

Опанасенко Л. 152

Опара В. (147)

Орлов О. 294

Остапішина О.Е. 75

Охтінов Д.С. 42

 

Павлова А. (160)

Павлова С. 10

Падалко Г.Т. (263)

Палічева Г.В. 270

Пальона В.М. (221)

Параскевич П.К. (346),(347),355

Партишева Л.В. 235

Пахомова А. 222

Педченко В.В. 367

Первак С.В. 204

Петрук Е. 223

Пєшков О.А. (206)

Півень С. (163),(165)

Піддубна-Бутвінська В.Т. (264)

Піддубняк В.Г. 106, 213, 214, 224, (287), 348

Піменова О. 2

Пітоєв О. 194, 334

Пічура В.І. 45

Платонова А. 353

Подмазка О.В. 100

Поливода О.О. 240

Полуфакін А.О. 92, 144, 178

Полухіна Г.Р. 243

Пономаренко С.В. 116

Попович А.О. 244

Постова А.О. 245

Приймак В.В. 251, 253

Примакова В.В. 230

Пронько В. (319)

Проценко В.О. 239

Пугачова Н.І. (254)

Пустова Т. 341

Пустовий О. (340),(341)

 

Радіонова Л. (301)

Раймс М.Д. 75

Ратушний А. (148)

Ремига Л.Т. (13)

Ріжко Т. (161)

Ромулич М. (282),(284)

Рудя Л. 18, 58, 63, 149, 208-211, 231, 277, 377

Русначенко М. (376)

 

Савченко М. 48, 59, 76, 109, 121, 176, 306, 312, 318, 322, 324

Савчук І. 43

Салівончик Р.С. (206)

Сафонов С. 39

Селіванова У.Й. (276)

Селятенко О.В. 232

Семен О.Т. 108

Семикопенко А. 139

Сердюк Л.М. (279)

Середа О.М. (170)

Сидьолкіна С.Л. (283)

Силіна А.М. (234)

Силюкова О. 184

Сироїжко Л. 303

Сінько Я.О. (206)

Скляров В. (158)

Скок С.В. 40

Скоріненко Ю. 38

Смірнов С.В. (295)

Смолко Д. 356

Соболь В.О. (156)

Соков А. 179

Соколенко Г. 137

Солдат О.П. (226)

Солодка Е. 319

Сосунович Л. 259

Софієнко О. (255)

Співаковський О.В. (171)

Стебакова В. 44

Степашко О. 7

Стойчич Д. (282),(284)

Сторчеус Р.О. (206)

Стратічук Н.В. 77

Сухін О.А. 73

Сухомлинський В.О. (236)

Сушко В. 233

 

Таратута-Бердник Т.В. (234)

Тартиця В. 285, 286

Твардовський В. (377)

Терентьєва М. 363

Терещенко О. 296

Терлецька І. 246

Тертичний Д. 145

Теслюк В.І. (265)

Тимков О. (292)

Тимошевська Л.В. (234)

Тимощук Я. 188

Тихонов В. 4

Тішина С.П. (278)

Тома Л. 351

Торчанська А. 184

 

Уманець Г.І. (14)

Уманська В.В. 106

Урбанський І. 140, 197

Устинова Н. (255)

Ушкаренко В.О. 110

 

Фальц-Фейн С.Б. (7)

Федоренко О.О. 40

Ференц В.І. (141)

Філь О. 132

 

Хорець М.О. (254)

Христич З.І. (234)

 

Цинар М.Ф. (34)

Цуркан Л В. 118

 

Чемойдар Ю. 170

Чернишенко Н.І. 368

Чернишова Є.О. 111

Чернов О.О. (206)

Чернявський М.Ф. (352),(353)

 

Шагін С.Т. (290)

Шаповал Н.М. (227)

Шарет М. (8),(9)

Шаригін А.В. (206)

Шафрановська Л.М. (234)

Шахман І.О. 45

Швагер І.Г. (84)

Швець О. 356

Швець Ю. 320

Шерман І.М. 118

Шестакова Т.Г. (234)

Шеховцова В.М. (254), 254

Шешеня В.В. (211)

Шилік А.В. (206)

Шинкаренко О.М. 369

Шнабська А. 190, 191

Шокуров О.А. (183)

Шпильовий М. 150, 228, 247

Шульга В. (157)

Шурхало Д. 43

 

Щасливцев І.Г. (10)

Щербина Б.М. (55)

Щербина Д. (159)

Щербініна З. 356

 

Юрченко А. 6

Юрченко А.П. (49)

 

Яблонська А.М. 5

Яворська І.М. (234)

Яїцький А.М. 273

Яковлєв А.А. (16),(17)

Яковлєва О. 34

Яковчук В.С. 115

Янковий С.В. (212)

Яновський С. 31, 32, 96, 112, 171, 274, 313, 314

Янько Ф.О. (348),(349)

Ярема О.О. 78

Ярова Н. 335

Ясинська А.М. 102

Яценко А. 292

Яценко Л. 205

Географічний покажчик

Аеропорт міжнародний див. ”Херсон”

Антонівка, смт, Дніпровський р-н м. Херсона 234

Антонівка, с-ще, Скадовський р-н 106

Арабатська Стрілка, півострів 26, 127, 173

 

Балка Великі Сірогози, ландшафтний заказник 50

Берислав, м. 38, 69, 145

Берлін, м., Німеччина 166

Бехтери, с., Голопристанський р-н 375

Білозерське поселення 30, 32

Борозенське, с., Великоолександрівський р-н 87, 250, 299

           

Велика Кардашинка, с., Голопристанський р-н 84

Велика Олександрівка, смт 72, 114, 168, 279

Великі Копані, с., Олешківський р-н 190, 191

Великолепетиський р-н 192, 193

Верби, с., Нижньосірогозький р-н 212

Верхній Рогачик, смт 205, 207, 348, 349

Верхньорогачицький р-н 222

Веселе, с-ще, Бериславський р-н 27

Виноградове, с., Олешківський р-н 51

Високопілля, смт 140, 189

Високопільський р-н 197

Вірьовчина, р., права притока р. Кошова 44

Водосховище див. Каховське

 

Генічеськ, м. 6, 19, 76, 150, 228, 325, 329

Генічеська Гірка, с., Генічеський р-н 152

Генічеський береговий маяк 70

Генічеський р-н 26, 46, 127, 184, 369

ГЕС див. Каховська

Гола Пристань, м. 108, 112, 147, 157, 170, 218, 225, 328, 335-339

Голопристанський р-н 39

Горностаївка, смт 149, 209, 277, 377

Горностаївський р-н 111

Григорівка, с., Чаплинський р-н 46-48, 192-194

 

Дем'янівка, с., Нижньосірогозький р-н 276

Дніпро, р.

- Нижній 45, 97, 102, 116

Дніпровське, с-ще, Білозерський р-н 30, 32, 119-121

Дніпровський екологічний коридор 41

Дніпряни, смт, Новокаховська міськрада 185, 278

Долматівка, с., Голопристанський р-н 86

Дубівка, с., Горностаївський р-н 210

 

Заводівка, с., Горностаївський р-н 271

Загреб, м., Хорватія 162

Заказник ландшафтний див. “Балка Великі Сірогози”

Заповідники див.

            - “Хортиця”, національний

            - Чорноморський біосферний

Запоріжжя, м. 31

Зелений Под, с., Горностаївський р-н 208

Зміївка, с., Бериславський р-н 267

Золоті Піски, м., Болгарія 220, 224

 

Іванівка, смт 130, 215

Іллінка, с-ще, Чаплинський р-н 115

Іловайськ, м., Донецька обл. 206

Інгулець, с., Білозерський р-н 289

 

Каланчак, смт 186

Каланчацький р-н 184, 306

Кам’янська Січ 31

Канада 250

Канів, м., Черкаська обл. 348, 349

Каховка, м. 15, 18, 22, 55, 66-68, 128, 129, 136, 138, 143, 155, 206, 267, 268, 283, 295, 300, 317, 327, 330, 332, 334

Каховська ГЕС 54, 302, 303

Каховське водосховище 43, 116

Каховський р-н 184

Київ, м. 6, 58-61, 316, 322-324, 348, 349

Князе-Григорівка, с., Великолепетиський р-н 331

Козачі Лагері, с., Олешківський р-н 206

Корея 172

Коридор екологічний див. Дніпровський

Костянтинівка, с., Горностаївський р-н 63

Крим 10, 306

Кучерявоволодимирівка, с., Чаплинський р-н 246

 

Лазурне, смт, Скадовський р-н 137, 148, 149

Лемурійське озеро 46-48

Литва 318

Любимівка, с., Іванівський р-н 370

 

Маринське, с., Горностаївський р-н 211

Маяк див. Генічеський береговий

Миколаївська губернія 371

Миколаївська обл. 230

Милове, с., Бериславський р-н 135

Монтефіоре, м., Італія 307, 308

 

Наддніпрянське, смт, Дніпровський р-н м. Херсона 110, 214

Нижні Сірогози, смт 206, 263, 333

Нижньосірогозький р-н 50, 192, 193

Нікополь, м., Дніпропетровська обл. 145

Німеччина 51

Нова Збур'ївка, с., Голопристанський р-н 262

Нова Каховка, м. 16, 17, 20, 34, 54, 118, 133, 153, 160, 187, 196, 268, 293, 296, 302-305, 340, 341, 344

Нововоронцовка, смт 202, 285, 286, 292

Нововоронцовський р-н 62

Новодмитрівка, с., Білозерський р-н 113

Новокаїри, с., Бериславський р-н 107, 109

Новоолександрівка, с., Нововоронцовський р-н 181

Новоолексіївка, смт, Генічеський р-н 247 

Новорайськ, с-ще, Бериславський р-н 103, 124, 182, 183

Новорепівка, с., Новотроїцький р-н 206

Новотроїцьке, смт 52, 117, 132, 154, 156, 195, 200, 256, 301

Новотроїцький р-н 74, 184, 204

 

Одеса, м. 138, 159

Одеська губернія 371

Одеська обл. 230

Озеро див. Лемурійське

Олександрівка, с., Білозерський р-н 206

Олешки, м. 178-180, 206, 290, 298

Олешківський р-н 78, 144

Ольвія 30, 32

Ольгине, с., Горностаївський р-н 231

Ольгівка, с., Бериславський р-н 258

 

Пардубіце, м., Чехія 158

Париж, м., Франція 163, 165

Півострів див. Арабатська Стрілка

Порт морський див. Херсонський, торговельний

Поселення див. Білозерське

Правдине, с., Білозерський р-н 259, 264

Прага, м., Чехія 128, 129

Приазов’я 369

Приморське, с., Скадовський р-н 162

 

Республіканець, с., Бериславський р-н 31

Рим, м., Італія 161

Ріки див.

     - Вірьовчина

     - Дніпро

Роздольне, с., Каховський р-н 198, 199

Рубанівка, с., Великолепетиський р-н 350

 

Сергіївка, с., Каховський р-н 206

Сиваське, смт, Новотроїцький р-н 206

Сивашівка, с., Новотроїцький р-н 85

Сімферополь, м., Крим 145

Січ див. Кам’янська

Скадовськ, м. 134, 309-312, 376

Скадовський р-н 184

Софія, м., Болгарія 160

Станіслав, с., Білозерський р-н 141, 142

Стара Збур'ївка, с., Голопристанський р-н 53, 373

США 182

 

Тавричанка, с., Каховський р-н 213

Таврійськ, м., Новокаховська міськрада 206, 281

Таврія 15, 18, 46, 369

Тягинка, с., Бериславський р-н 28, 29, 65, 88

 

Україна 25, 51, 107, 109

- Південь 4, 101, 108, 110, 111, 118, 230, 371

- Схід 20, 24, 206-212

Ушкалка, с., Верхньорогачицький р-н 260

 

Федорівка, с-ще, Каховський р-н 24

Херсон, м.  3, 8, 9, 11-14, 21, 23, 30, 32, 33, 35-37, 40, 49, 56, 57, 75, 79, 122, 126, 146, 158, 159, 161, 163-167, 169, 172, 174, 175, 177, 201, 203, 206, 216,  217, 219-221, 224, 226, 227, 229, 234-245, 248, 249, 251-255, 257, 261, 265, 266, 269, 270, 272-275, 280, 282, 284, 287- 289, 291, 294, 297, 300, 307, 308, 313-316, 318-324, 326, 342, 343, 345-347, 372, 374, 378, 379

“Херсон”, міжнародний аеропорт 71

Херсонська губернія 25, 35, 232, 233, 371

Херсонський морський торговельний порт 73

Хорватія 177, 282, 284

Хорли, с., Каланчацький р-н 7, 139, 351

“Хортиця”, національний заповідник 31

Хрещенівка, с., Нововоронцовський р-н 131

 

Чаплинка, смт 223

Чаплинський р-н 100, 184

Чорнобаївка, с., Білозерський р-н 80-83, 89-96, 354

Чорноморський біосферний заповідник 49

Чорнянка, с., Каховський р-н 5

 

Щасливцеве, с., Генічеський р-н 10, 173, 188

Перелік періодичних видань, матеріали з яких вміщені у покажчику

Журнали

 

Кіно-театр

Міжнародний туризм

Украинский туризм

Український тиждень

Газети

Агропартнер

 

Високе поле

Вісник Олешшя

Вісті

 

Говорить Нова Каховка

Голопристанський вісник

Голос Таврії

Голос України

Гривна

Гривна. Субботний выпуск

 

Днепровский проспект

 

Жайвір

 

Зоря Херсонщини

 

Каховские новости

Каховська зоря

Ключи

Культура і життя

 

Літературна Україна

 

Маяк

 

Наддніпрянська правда

Нова Каховка

Нове життя

Новий день

 

Православна Таврія

Приазовська правда

Придніпровська зірка

Прямо в руки

 

Рідна Пристань

Рідний край

 

Сегодня

Сільські новини

Слава праці

Слово Просвіти

 

Таврійські вісті

Трудова слава

 

Україна молода

Урядовий кур’єр

 

Херсонский портовик

 

Червоний промінь

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031