Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Зміни до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів

Меню розділу

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

 05.08.2010 №832

Зареєстровано в

Міністерстві юстиції України

13 жовтня 2010 р.

за №922/18217

 

Про затвердження Змін до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 №731 (731-92-п) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 №69 (z0202-94), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.08.94 за №202/412 (із змінами), що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В. М.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк після його видання у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфименко Т.І.

Міністр                                                                                                                                  Ф.Ярошенко

 

ПОГОДЖЕНО:

Голова

Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва                                                                                                              М.Бродський

 

Міністр культури і туризму України                                                                                                                                           М.Кулиняк

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

05.08.2010 №832

 

Зареєстровано в

Міністерстві юстиції України

13 жовтня 2010 р.

за №922/18217

 

ЗМІНИ

до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків

(z0202-94)

 

1. У другому реченні підпункту "б" пункту 3 слова "один раз у п'ять років" замінити словами та цифрами "за рішенням керівника підприємства один раз на п'ять років або щорічно з охопленням інвентаризацією не менше 20 відсотків одиниць бібліотечного фонду з обов'язковим завершенням розпочатої інвентаризації цього майна в структурному підрозділі (у матеріально відповідальної особи) протягом тридцяти днів".

2. У підпункті "д" пункту 7 слово "резервів" замінити словами "забезпечень та резервів".

3. У пункті 9 слова та цифри "Інструкції Міністерства фінансів України про порядок одержання, витрачання, обліку, зберігання та транспортування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях, затвердженої 29 грудня 1992 року" замінити словами та цифрами "Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 6 квітня 1998 року №84 (z0271-98), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року за №271/2711".

4. У пункті 10 слова "приватизуються" та "оренду" замінити словами "приватизуються (корпоратизуються)" та "оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)" відповідно.

5. У пункті 11:

5.1. Підпункт 11.2 доповнити реченням такого змісту: "Інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії та у присутності матеріально відповідальної особи".

5.2. Підпункт 11.8 доповнити новими абзацами такого змісту:

"При інвентаризації бібліотечних фондів:

а) інвентаризаційною комісією визначається спосіб проведення інвентаризації; виявляються помилки, допущені при шифруванні документів, розстановці фонду, оформленні видачі документів користувачам, а також встановлюється заборгованість користувачів перед бібліотекою, виявляються дублетні документи, документи, що не відповідають профілю комплектування фонду підрозділу чи бібліотеки в цілому, та документи, що потребують ремонту, оправи тощо;

б) у разі встановлення факту відсутності документа проводиться його розшук у строк, визначений правилами користування бібліотекою щодо користування документом читачем, але не більше тридцяти днів".

5.3. У підпункті 11.10:

5.3.1. В абзаці першому:

слово "періодів" замінити словами ", періодів, забезпечень";

слово "створюваних" замінити словами "створюваних забезпечень та".

5.3.2. У підпунктах "а", "б", "в" і "д" слово "резерв" у всіх відмінках та числах замінити словом "забезпечення" у відповідних відмінках та числах.

5.3.3. У підпункті "г" слова та цифри "визнання кредитів (інших видів заборгованості) нестандартними при створенні небанківськими фінансовими установами страхового резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за такими кредитами (іншими видами заборгованості), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. №1182" замінити словами та цифрами "формування небанківськими фінансовими установами резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, іншими видами заборгованості, визнаними нестандартними, затвердженою розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 червня 2004 року №912 (z0782-04), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 червня 2004 року за №782/9381".

5.4. Підпункт 11.12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається відповідно до Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей" (217/95-ВР) та Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року №116 (116-96-п)".

 

Начальник

Управління методології

бухгалтерського обліку                                                                          В.М.Пархоменко

 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/Laws/main.cgi?nreg=z0922-10

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031