Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

27 вересня

ГОЛОБОРОДЬКО ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

[1961], вчений-філолог, літературознавець, педагог, літературний критик

(До 55-річчя від дня народження)

Голобородько Ярослав Юрійович народився у м. Херсоні. Мати Євдокія Петрівна – вчений педагог, батько Юрій Костянтинович – письменник.

Голобородько Я.Ю. закінчив Херсонський державний педагогічний інститут (1982 р.). У 1982-1988 р.р. працював учителем в середніх школах с. Березова Лука Полтавської та с. Олександрівка Херсонської областей. Закінчив аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов. Голобородько Я.Ю. – викладач (1989-1994 р.р.), доцент, а згодом – професор, завідувач кафедрами Херсонського державного педагогічного університету та економіко-правового інституту; з 1997 р. він завідує кафедрою Херсонської академіії неперервної освіти. Автор понад 400 наукових, навчально-методичних та літературно-критичних праць. Сфера наукових інтересів – українська драматургія, театр і література другої половини ХIХ - ХХ століть, діалог літератур і художніх культур, теоретичні й практичні проблеми сучасної педагогіки. Фундатор наукового напрямку і концепції «таврієзнавство», у якому обґрунтував важливість дослідження Таврійського регіону в контексті духовно-історичних процесів України, Європи, світу.

Вчений філолог активно друкується у всеукраїнських та регіональних виданнях. Серед них – літературно-мистецькі часописи, журнали, науково-методичні журнали, альманахи, наукові видання, в яких публікує студії про українську літературу помежів’я ХХ – ХХІ століть і розвідки з різних аспектів таврієзнавства. Наукові, навчально-методичні й критичні праці професора Я.Ю.Голобородька активно використовуються у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України.  Він співавтор і ведучий циклу телевізійних передач «Літературна скарбниця Таврійського краю» (діє з 1992 р.), у якому досліджується творчість визначних, непересічних письменників Таврії, відкриваються невідомі сторінки таврійського літературного руху, а також аналізується діяльність митців різних національних культур, пов’язаних з Таврією. Співавтор мистецьких відеофільмів «Куліш і Таврія», «Куліш і Україна» (обидва – 1997 р.), у яких розповідається про життя й творчість українського драматурга світового масштабу Миколи Куліша.

Голобородько Ярослав Юрійович – член Асоціації українських письменників, лауреат літературної премії Національної спілки письменників України та Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ім. Олександра Білецького.

Голобородько Ярослав Юрійович

Література

Апокатастасис «Господніх зерен» : (рефлексії над кн. Григорія Гусейнова) / Ярослав Голобородько. - Х. : Основа, 2005. - 88 с.

Артеграунд. Український літературний істеблішмент : [зб. ст.] / Я. Ю. Голобородько ; ред. О. Шарговська. - К. : Факт, 2006. - 160 с.

Дискурс серця і буття : (діяльн.і творчість Анатолія Марущака) / Я. Ю. Голобородько. - Херсон : Персей, 2003. – 75 с. : фот.

Елізіум. Інкорпорація стратогем / Ярослав Голобородько ; худож.-оформ. В. Т. Сандуляк; голов. ред. Н. Є. Фоміна. - Х. : Фоліо, 2009. - 188 с. - (Сафарі : сер. засн. у 2005 р.).

Ель класіко: формація Тараса Федюка / Я. Ю. Голобородько. - К. : Факт, 2007. - 103 c.

Микола Куліш: сучасний погляд / Я. Ю. Голобородько. - Х. : Основа, 2004. - 144 с. - (Бібліотека журналу «Вивчаємо українську мову та літературу» : сер. засн. в 2004 р. ; вип. 2).

Літературний процес Таврійського краю : навч.-метод. посiб. / Я. Ю.  Голобородько ; в авт. ред. ; Херсон. держ. пед. ун-т. - Херсон : Айлант, 2000. - 126 с. - Бібліогр.: с. 124-125.

New Ukrainian Alternative : (знакові тексти помежів'я XX-XXI століть) / Я. Ю. Голобородько. - Х. : Основа, 2005. - 116 с.

Письменники і Херсон : нариси, есе / Я. Ю. Голобородько. - Херсон : Персей, 2003. - 125 с. : фот.

Південний ареал. Консорціум літературної Таврії : роман-монографія / Я. Ю. Голобородько ; ред. О. Шарговська. - К. : Факт, 2007. - 400 с. - Бібліогр. у кінці гл.

Поетика Яра Славутича : монографія / В. Бойченко, І. Гайдаєнко, Я. Голобородько [та ін.]; упоряд. І. Лопушинський ; Херсон. держ. пед. ун-т. - 2-ге вид., допов. - Х. ; Херсон : Регіон-інформ, 2003. - 242 с.

Поетична меритократія: Василь Герасим'юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк / Я. Ю. Голобородько ; ред. О. Шарговська. - К. : Факт, 2005. - 108 с.

Світ таврійських письменників: імена, долі, твори : експерим. підруч.-хрестоматія / Ярослав Голобородько ; в авт. ред. - Херсон : Персей, 2001. - 424 с. : портр. - Бібліогр.: с.418-420.

Українська література. 11 кл. : програмнi тексти, iлюстрацii, пояснення, завдання, тести. Вип. 11 : Микола Куліш / авт.-упоряд. Я. Ю. Голобородько. - К. : Всеувито : АртЕк, 2001 - 62 с. - (Усе для школи).

Хронологія слова: письменники українського півдня : навч. посiб. / Я. Ю. Голобородько. - Херсон : Олдi-Плюс, 2001. – 143 с. - Бібліогр. в кінці ст. 

Художні константи Миколи Куліша : автореф. дис. ... д-ра фiлол. наук / Я. Ю.Голобородько, Київ. ун-т iм.Т. Г. Шевченка. - К. : КДУ, 1997. - 40 с.

Художньо-естетична цивілізація Миколи Куліша : монографія / Я. Ю. Голобородько. - Херсон : ХДПI, 1997. – 312 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Духовна скарбниця Херсонщини : метод. розробка до спецкурсу / Ярослав Голобородько, Херсон. держ.пед.ін-т ім.Н.К.Крупської. - Херсон : ХДПІ, 1995. - 17 c.

Микола Куліш: аспекти життя й творчості : метод. рек. та матеріали для вчителя / Ярослав Голобородько, Херс. держ. пед. ін-т ім. Н.К. Крупської. - Херсон : ХОУНБГ, 1995. - 18 c.

Публікації в збірниках та часописах

Антитоталитарный роман : Несколько проблем замечаний / Ярослав Голобородько.// Константы : альм. соц. исслед.- Херсон, 1994. - Т. 1, № 2. - С. 137-142. - Библиогр. в конце ст.

Іван Дзюба: струмені пульсуючої свідомості : до 80-річчя з дня народж. / Ярослав Голобородько // Степ : літ.-худож. альм. - Херсон, 2011. - №20. - С. 8-11.

Життя і поезія Євгена Фоміна [уродженця м. Каховки] / Ярослав Голобородько // Степ : лiт.-худож. альм. - Херсон, 2006. - №14. - С.228-238.

Категорія національного в українській педагогіці : (просвітницька й освітянська діяльн. Миколи Куліша) / Ярослав Голобородько // Зб. наук. пр. Педагогічні науки. - Херсон, 2002. - Вип. 26. - С. 33-41. - Бібліогр. наприкінці ст.

Методологічні засади вивчення культурософії рідного краю / Ярослав Голобородько // Зб. наук. пр. Педагогічні науки. - Херсон, 2001. - Вип. 19. - С. 24-28.

Наративна архітектоніка Тараса Шевченка : (партитура «голосов» поеми «Відьма») / Ярослав Голобородько // Серед степу широкого... Шевченкіана Херсонщини. - Херсон, 2014. - С. 118-126. - Бібліогр. наприкінці ст.; Слово і час. - 2014. - N 1. - С. 16-20. - Бібліогр. наприкінці ст.

Педагогічні аспекти таврієзнавства : [історія] / Ярослав Голобородько // Зб. наук. пр. Педагогічні науки. - Херсон, 2000. - Вип. 13. - С. 22-24.

Поетичні контури Ігоря Павлюка / Ярослав Голобородько // Степ : лiт.-худож. альм.- Херсон , 2008. - № 16. - С. 8-19.

Розмикання реальності : (есей про Тумаса Транстрьомера - лауреата Нобелів. премії з літ. 2011 р.) / Ярослав Голобородько // Степ : літ.-худож. альм. - Херсон, 2012. - № 21. - С. 23-27.

Таврієзнавство у системі освіти / Ярослав Голобородько // Зб. наук. пр. Педагогічні науки. - Херсон, 2001. - Вип. 25. - С.21-24.

Учитель, директор, письменник : (пед. універсалії К. Й. Голобородька) / Я. Ю. Голобородько // 70-річний шлях Херсонської області - досягнення та перспективи розвитку : матеріали обл. наук.-практ. конф. - Херсон, 2014. - С. 31-35.

Про директора ЗОШ с. Станіслава Білозерського району у 1946-1967 р.р.

Фольклорність, «прокласичність», модерність - бренд Анатолія Кичинського / Ярослав Голобородько // Степ : лiт.-худож. альм. - Херсон, 2007. -  № 15 . - С. 13-21; Кур'єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. - 2010. - N11/12. - С. 403-411.

Формування світогляду особистості засобами новітньої літератури - сучасний дискурс / Ярослав Голобородько // Зб. наук. пр. Педагогічні науки. – Херсон, 2003. - Вип. 35. - С. 27-30.

Автономна аналітика «гранд-критика» : до 80-річчя члена-кореспондента НАН України Григорія Сивоконя / Ярослав Голобородько // Вісн. НАН України. - 2011. - N 8. - С. 48-53 : фот.

Актуальний ноесис Павла Загребельного / Ярослав Голобородько // Кур'єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. - 2011. - N 9/10. - С. 314-319.

Акцентна графіка книжкового модуля [С. Колісника і Т. Яровенко про В. Винниченка] / Ярослав Голобородько // Слово і час. - 2015. - N 6. - С. 107-110. - Бібліогр. наприкінці ст.

Аспектні оази Володимира Винниченка : роздуми над монограф. дослідж. / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2014. - N 2. - С. 2-6. - Бібліогр. наприкінці ст.

Вербальна сенсорика Мар’яни Савки / Ярослав Голобородько // Укр. мова та літ. - Сер. «Шкільний світ». - 2011. - N 13/16. - С. 79-83.

Про творчість української поетеси, дитячої письменниці, літературознавця, публіциста.

Вербальний скульптор доби : про життя і прозу Івана Григурка / Ярослав Голобородько // Укр. мова й літ. в сучасній шк. - 2012. - N 6. - С. 16-19.

Вітражі спогадів і документів / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2011. - N 4. - С. 37.

Про книгу «Сторінки історії. Олесь Гончар».

Вона розповідає не людські історії - вона розповідає життя / Ярослав Голобородько // Віче. - 2013. - N 23. - С. 28-29 : портр.

Про канадську письменницю Еліс Манро, яка отримала Нобелівську премію в галузі літератури 2013 року.

Дзвінка Матіяш: конструкт текстового лото / Ярослав Голобородько // Укр. мова та літ. - Сер. «Шкільний світ». - 2011. - Квітень (N 13/16). - С. 84-86.

Ді-джей української прози Сергій Жадан / Ярослав Голобородько // Слово і час. - 2010. - N10. - С. 100-107.

Михайло Драгоманов: погляд на укр. літ. / Я. Ю. Голобородько // Вивч. укр. мову та літ. - 2011. - N 27. - С. 35-39 : фот.

Енергетична стильність глибини : (Монади М. Жулинського) / Ярослав Голобородько //Слово і час. - 2010. - N8. - С. 20-23.

Енігматика. Гостросюжетність. Інфернальність : проза Василя Шкляра / Ярослав Голобородько // Укр. мова та літ. - 2010. - N13(квіт.). - С. 16-19.

Епічна географія глибини : поет. інкрустації Ліни Костенко / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2010. - N6. - С. 2-6.

Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2012. - N 1. - С. 31-34.

Життєвий шлях - «духовні автобани» : до 80-річчя академіка Івана Дзюби / Ярослав Голобородько // Вісн. НАН України. - 2011. - N 7. - С. 65-70.

Імпреза фемінності (театр одного поета) / Ярослав Голобородько // Слово і час. - 2013. - N 9. - С. 94-97.

Про творчість української поетеси, юриста, журналіста, громадської діячки Л.А. Золотоноші.

Інтелектуальна Sемантика Pочуттів : [у віршах херсон. поета А. Марущака] / Ярослав Голобородько // Кур'єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. - 2010. - N5/6. - С. 421-428.

Інтелектуальні портали Михайла Драгоманова / Ярослав Голобородько // Слово і час. - 2011. - N 9. - С. 3-15.

Ірраціональні модуси Галини Пагутяк : літературознав. есей / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2012. - N 11. - С. 2-5.

Канадський крок до українського Нобеля : про лауреатку Нобелів. премії з літ. 2013 р. [Еліс Манро] / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2014. - N 1. - С. 10-11.

Кадри життя «поза кадром» : у контексті 90-річчя від дня народж. Євгена Матвєєва / Ярослав Голобородько // Наддніпрян. правда. - 2012. - 4 лип.(№50).

Про актора і кінорежисера, народного артиста СРСР, уродженця с. Новоукраїнки Скадовського району.

Колізей медитацій : есей про Тараса Федюка - лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2010. - N9. - С. 14-16.

Ліна Костенко: потвердження канону / Ярослав Голобородько // Метод. діалоги- журн. для вчителів укр. мови й літ. - 2012. - N 11. - С. 9-12 : фот.

Лабіринти пам'яті Патріка Модіано : про Нобелів. лауреата 2014 р. / Ярослав Голобородько // Зарубіжна літ. в шк. України. - 2015. - N 4. - С. 58-64. - Бібліогр. наприкінці ст.

Про французького письменника.

Літературознавець психоаналітичного напряму : (до 160-річчя від дня народж. Дм. Овсянико-Куликовського) / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2013. - N 2. - С. 2-6. - Бібліогр. наприкінці ст.

Літературознавчі монади Миколи Жулинського : стаття третя з триптиха про укр. літ. критиків «Деміурги аналітики» / Ярослав Голобородько // Метод. діалоги- журн. для вчителів укр. мови й літ. - 2012. - N 7/8. - С. 34-38.

Маріо Варгас Льоса - «картограф людського опору, бунту й поразки» : премія 2010 року : [нобелів. премія в галузі літ. перуан. прозаїку і драматургу] / Ярослав Голобородько // Всесвіт. літ. та культура в навч. закл. України. - 2013. - N 12. - С. 32-33.

Менестрелі : літературознав. тетраптих / Ярослав Голобородько // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - N 9. - С. 109-120.

Ментальні «фішки» доби в текстах Оксани Забужко / Ярослав Голобородько // Вивч. укр. мову та літ. - 2010. - N7. - С. 19-22.

Моделі поведінкових практик («Power Point» для Ігоря Нижника) / Ярослав Голобородько // Слово і час. - 2014. - N 9. - С. 111-118.

Герта Мюллер: канва долі й вектори творчості : (про творчість нім. письменниці, лауреата Нобелів. премії з літ. 2009 року) / Ярослав Голобородько // Зарубіжна літ. в шк. - 2011. – N 8. - С. 2-6.

Нова зірка на літературному небосхилі / Ярослав Голобородько // Віче. - 2012. - N 23. - С. 50-51.

Про китайського письменника, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури Мо Яня.

Подвижник «української ідеї» : до 170-річчя від дня народж. М. П. Драгоманова / Ярослав Голобородько // Вісн. НАНУ. - 2011. - N 10. - С. 49-61.

«Поет у повітрі»: поетика концептів і концепцій : про лірику Василя Герасим'юка - лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2010. - N5. - С. 7-12.

Прагмафілософія Тараса Шевченка. (Семантика «голосових» партій поеми «Відьма») / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2014. - N 3. - С. 2-4. - Бібліогр. наприкінці ст.

Проблемні аспекти української поезії XXI століття / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2014. - N 7/8. - С. 57-59.

Проекції як структурування образу / Ярослав Голобородько // Слово і час. - 2012. - N 2. - С. 101-106. - Рец. на кн. : Врублевська Валерія Василівна. Шарітка з Рунгу : роман / Валерія Врублевська. - К.: Вид. центр "Академія", 2007.

Просвітитель і культурний діяч : [до 110-річчя від дня народж. засл. вчителя України К. Й. Голобородька з с. Станіслава Білозер. р-ну] / Ярослав Голобородько // Херсон. вісн. - 2010. - 22 лип.(№29). - С. 13.

Психологічні зрізи Ольги Кобилянської : (про роман В. Врублевської «Шарітка з Рунгу») / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2012. - N 12. - С. 2-5.

Силуети інтелектуального лідера : (Іван Дніпровський про Миколу Хвильового) / Ярослав Голобородько // Укр. літ.в ЗОШ. - 2012. - N 9. - С. 2-6.

Споглядні візії Софії Андрухович / Ярослав Голобородько // Метод. діалоги- журн. для вчителів укр. мови й літ. - 2013. – N 4/5. - С. 27-32.

Про творчість української письменниці, перекладачки, публіцистки.

Субісторії Наталки Сняданко: між безмежністю і безкінечністю / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2014. - N 11. - С. 6-10.

Техніка Модіано, або як вигравати мистецькі перегони / Ярослав Голобородько // Слово і час - 2015. - N 7. - С. 52-67. - Бібліогр. наприкінці ст.

Про творчість французького письменника Патріко Модіано.

Тонкий лірик і проникливий філософ: поет. шлях Євгена Фоміна / Ярослав Голобородько // Кахов. зоря. - 2011. - 11 серп.(№65/66) - С. 4.

Тумас Транстрьомер: життєпростір поетичного мислення : (есей про володаря літ. Нобеля – 2011 [швед. поета]) / Ярослав Голобородько // Зарубіжна літ. в шк. - 2013. - N 4. - С. 12-17.

У пошуках секретного шифру : (про збірку Людмили Тарнашинської «Його величність час») / Ярослав Голобородько // Вивч. укр. мову та літ. - 2012. - N 7. - С. 36-37.

Українська література як філософія відкриття : рефлексії над новим романом [«Що записано в книгу життя: Михайло Коцюбинський та інші»] Михайла Слабошпицького - лауреата Нац. премії України ім. Тараса Шевченка / Ярослав Голобородько // Укр. літ. в ЗОШ. - 2013. - N 6. - С. 2-7. - Бібліогр. наприкінці ст.

Філософія безкінечного розвою (у контексті дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського) / Ярослав Голобородько // Зарубіжна літ. в шк. - 2014. - N 19/20. - С. 2-4.

Формула Гегеля і поезія «Місця Сили» (спостереження над естетичними інтенціями Павла Щириці) / Ярослав Голобородько // Слово і час. - 2014. - N 11. - С. 103-107.

Микола Хвильовий очима сучасника : (з есею Івана Дніпровського «Микола Хвильовий») / Ярослав Голобородько // Вивч. укр. мову та літ. - 2013. - N 12. - С. 32-35.

Художній салон поета Анатолія Марущака / Ярослав Голобородько // Вивч. укр. мову та літ. - 2014. - N 19/21. - С. 92-95.

Ювілей таврійського барона [мецената, журналіста Е.О. Фальц-Фейна] / Ярослав Голобородько // Віче. - 2012. – N 1. - С. 51

Голобородько Ярослав Юрійович // Каляка Микола Михайлович. Літературна лоція Херсонщини (XVII - початок XXI ст.) : сучас. літ.-краєзнав. регіон. довід. : у 2-х т. - К. : Херсон, 2009 – Т.1. - С. 90-91.

Голобородько Ярослав Юрьевич (27.09.1961, Херсон) - доктор филологических наук // Элита Херсонской области : [1800 биографий] : биогр. справ. 2009 г. - Херсон, 2009.– С. 145-146: фот.

Шпиталь Анатолій. Нові лауреати премії імені Олександра Білецького : [в т.ч. Голобородько Я. Ю.] / А. Шпиталь // Слово і час. - 2012. - N 1. - С. 125.

Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2016 рік

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031