Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

17 липня

Меню розділу

17 липня

ЛАВРЕНЬОВ БОРИС АНДРІЙОВИЧ
[1891-1959]

письменник, драматург
(До 120-річчя від дня народження) 

Лавреньов [справжнє прізвище Сергеєв] Борис Андрійович народився в м. Херсоні у сім’ї службовців, де пройшло його дитинство та юність. Навчався у Херсонській гімназії (тепер гімназія № 20).
Мешкаючи і навчаючись в Херсоні, він захопився живописом: писав етюди й невеличкі картини, що експонувалися в рідному місті на різних виставках, і розглядав можливість присвятити життя малярській справі.
Складати вірші майбутній письменник почав у 14-річному віці, а його перший поетичний твір було надруковано у 1911 році у херсонській газеті „Родной край”.
У 1912 році у московському альманасі „Жатва” надруковано низку віршів та легенду „Маки”.
У 1915 році Лавреньов Б. А. закінчив юридичний факультет Московського університету. Світова війна, учасником якої він був у 1915-1916 роках, стала для майбутнього драматурга найвищою життєвою школою. Лютневі події 1917 року Лавреньов Б. А. зустрів у Москві, які пізніше описав у повістях „Ветер” та „Сорок первый”.
З-під пера письменника вийшло чимало нарисів, статей, оповідань про мужність та героїзм народу під час війни 1941-1945 років: „Подвиг”, „Люди большого сердца”, „Генерал Петров”, „Разведчик Вихров”, „Возвращение”, „Неукротимое сердце” тощо.
Більшість оповідань написані на документальній основі.
Драматургія митця представлена п’єсами: „Дым”, „Кинжал”, „Разлом”, „Враги”, „Песнь о черноморцах”, „За тех, кто в море”, „Лермонтов” та іншими.
Б. А. Лавреньов не поривав зв’язків з Херсонщиною, відвідував рідне місто, а враження підліткових та юнацьких років, проведених письменником у Херсоні, викладені на окремих сторінках його творів.
В автобіографічному матеріалі „Краткая повесть о себе”, написаному у 1958 році, він зазначив: „ … Когда смотришь с валов на ртутный блеск медленно текущей к морю водной глади, на широкое пространство плавень, на густые заросли камыша, на седые вербы над ериками, - невольно вспоминаешь незабвенные строки: „Чуден Днепр при тихой погоде!” Возле крепости разлегся на берегу уютный, ласковый город. Обилием зелени он похож на парк, и летом, когда цветут акации, улицы засыпаны душистой шуршащей пеной опавших лепестков, по которым идешь, как по ковру. Имя города – Херсон. В этом городе я родился 17 июля 1891 года”.
У статті „Моему юному другу”, написаній у 1957 році, письменник змалював життя Херсона початку XX століття.
„Моя первая академия”- публікація, присвячена Херсонській громадській бібліотеці (тепер ОУНБ ім. Олеся Гончара), читачем якої був він у 1901-1906 роках.
Б. А. Лавреньов – поет, автор оповідань, нарисів, повістей, фейлетонів, романіст, драматург, публіцист, літературний критик, мемуарист.
Твори Б. А. Лавреньова неодноразово екранізувалися. Одна з перших екранізацій відбулася у 1927 році. За мотивами оповідання „Звездный цвет” в Узбекистані було знято стрічку „Шакалы Равата”. Знімалися художні фільми за повістями „Ветер”, „Сорок первый”.
У Херсоні свято шанують пам’ять відомого земляка, його ім’я носять гімназія № 20, обласна юнацька бібліотека, одна з вулиць Комсомольського району міста; створено літературно-меморіаль-ний музей-квартиру у Херсонському краєзнавчому музеї.


Твори

CОБРАНИЕ сочинений: в 8 т. / Борис Лавренев; сост. Е. М. Лавренева; ред. В. В. Буланова. – М.: Из-дво „Шихино”, 1995.
Т. 1: Произведения 1910-1925. – 432 с.- Содерж.: То было раннею весной…; Его смерть; Гала – Петер; Мишель; Жизнь отрока Нута; Марина; Звездный цвет; Происшествие; Ветер; Сорок первый; Рассказ о простой вещи; Лидочкино лихо; Моль; „ЗБ. 213.437”; Полынь-трава; Небесный картуз; Отрок Григорий; Конец Полковника Девишина; Срочный фрахт.
Т. 2: Произведения 1925-1928. – 423 с.- Содерж.: Крушение республики Итль (роман); Буйная жизнь (роман); Таракан; Граф Пузыркин; Мир в стеклышке; Таласа; Воздушная Мечта; Туман; Седьмой спутник; Сапоги; Погубитель.
Т. 3: Произведения 1928-1933. - 608 с.- Содерж.: Гравюра на дереве; Белая гибель; Лотерея мыса Адлер; Адрес судьбы; Жизнь продолжается; Синее и белое (роман); Тисяча девятьсот четырнадцатый; Дорога в будуще.
Т. 4: Произведения 1933-1938. – 427 с.- Содерж.: Воображаемая линия; Стратегическая ошибка; Обыкновенное дело; Большая земля; Отти; Комендант Пушкин; Чертеж Архимеда; Дворец Кшесинской; Выстрел с Невы; Обыкновенная операция.
Т. 5: Произведения 1938-1958. – 443 с.- Содерж.: Счастье Леши Широкова; Белый верблюд; Командиры; Парусный летчик; Встреча; Железный крест; Подвиг; Разведчик Вихров; Трубка; Деталь; Последний заплыв; Эволюция философии; Портрет; Случай на батарее; Прованское масло; Конец Степана Неруды; Старуха; Подарок старшины; Чайная роза; Личное дело; Внук Суворова; Североморские темпы; День как день; Холодный характер; Брательник; Трудный случай; Форт двоих; Маяк; Хорошая песня; Черноморская легенда; День рождения; В праздничную ночь; Возвращение; Аня из Гросс-Книппенхайна; Письмо; Врач; Искра; Братство; Чудо; Семейное купанье; Возвращение Одиссея; Находка; Парламентер; Рассказ о большом человеке; В канун октября.
Т.6: Драматические произведения 1925-1952. – 650 с.- Содерж.: Дым (Мятеж); Кинжал; Разлом; Враги; Мы будем жить!; Начало пути; Песнь о черноморцах; За тех, кто в море; Голос Америки; Лермонтов.
Т. 7: Очерки, статьи, фельетоны, выступления. – 553 с.
Т. 8: Автобиография, очерки, статьи, выступления, письма. – 550 с.


Література про життя та творчість

КАРДИН В. Борис Лавренев / В. Кардин. – М.: „Сов. Россия”, 1981. – 176 с. – (Писатели советской России).
БОРИС Андреевич Лавренев: художник и время: тезисы II всесоюз. лавренев. чтений, посвященных 100-летию со дня рожд. писателя-земляка / ХГПИ им. Н. Крупской, ХОУНБ им. А. М. Горького. – Херсон, 1991. – 101 с.

ГОЛОБОРОРДЬКО Ю. К. Поїздка до батька: нарис: [про перебування письменника в Херсоні] / Юрій Голобородько // Голобородько Ю. К. У років своя пам’ять: розповіді про письменників: оповідання, нариси, спогади / Юрій Голобородько. – Херсон, 2006. – С. 157-172.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Екстрім, екзотика, екстравагантність: (життєпоетика Б. Лавреньова) / Ярослав Голобородько // Півден-ний ареал. Консорціум літературної Таврії: роман-монографія / Ярослав Голобородько. – К., 2007. – С. 97-113.
ГОЛОБОРОДЬКО Я. Естетичні засади прози Бориса Лавреньова / Ярослав Голобородько // Південний архів: філол. науки. – Херсон, 2001. – Вип.IX - С. 200-204.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Літературний процес Таврійського краю: навч.- метод. посіб. / Ярослав Голобородько; Херсон. держ. пед. ун-т. – Херсон: Айлант, 2000. – 128 с.
Лавреньов Б., с. 39-56.

МАРУЩАК Е. А. Из архива Бориса Лавренева / Елена Марущак // Південний архів. – Херсон, 1998. – С.26-46.

МАРУЩАК О. О. Листи з особистого архіву Б. Лавреньова як важливий чинник при вивченні життя та творчості письменника (херсон. період) / Олена Марущак // Південний архів: іст науки. – Херсон, 2001. – Вип. 6. – С. 47-52.

МАРУЩАК О. О. Письменник і час: (з листування Б. А. Лавреньова 30-х років) / Олена Марущак // Музей і XXI сто-річчя: зб. наук. пр. – Херсон, 2000. – С. 65-71.

МУСИЙКО В. В. Образ В. Ю. Лермонтова в творчестве Н. И. Лорера и Б. А. Лавренева / Виктория Мусийко // Наукові записки. Проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології. – Херсон, 2004. – С. 87-91.
ПАРАСКЕВИЧ П. К. Херсон і Херсонщина у духовному розвитку Бориса Лавреньова / П. Параскевич // Голобородь-ко Я. Ю. Письменники і Херсон / Ярослав Голобородько. – Херсон, 2003. – С. 57-88.

ЛАВРЕНЕВ Борис Андреевич [5 (17). VII. 1891, Херсон – 7. I. 1959, Москва] – рос. писатель // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1966. – Т. 3. – Столб. 956-957.

ЛАВРЕНЬОВ Борис Андрійович [5 (17). VII. 1891, Херсон – 7. I. 1959, Москва] – рос. письменник // Українська літературна енциклопедія. – К., 1995. – Т. 3. – С. 120 .

ЛАВРЕНЕВ Борис Андреевич: 1891-1959: русский писатель, драматург: 110 лет со дня рожд. // Знаменательные даты ’ 2001: универс. иллюстр. календарь для работников б-к и любителей книги, науки, словесности. – М., 2000. – С. 266.

ИЗ АРХИВА Бориса Лавренева // Летопись Причерноморья. – 2000. - № 4. – С. 39-53.

ІСТОМІНА Є. Залюблений у Херсонщину / Є. Істоміна // Вісн. Олешшя. – 2006. – 8 лип. - С. 8.

ЛАЗАРЕВА М. А. Любовь и ненависть как единство полярных противоположностей (аксиологический аспект прозы Б. Лавренева) / М. Лазарева // Вестн. Моск. ун-та. Филология. – 2001. - № 5. – С. 86-94.

ЛЕЙДЕРМАН Н. “Сорок первый“ Бориса Лавренева: опыт самокритики канона / Н.Лейдерман // Литература. Первое сентября.- 2008. – 1 янв. – 15 янв. (№ 1). – С. 40-43.
МАРУЩАК Е. „Неизбежная!..”: [о вдове писателя Е. М. Лавреневой] / Елена Марущак // Херсон-элита. – 1997. - № 3. – С. 28-29.

МУСИЙКО В. Слово о писателе / Виктория Мусийко // Летопись Причерноморья. – 2000. - № 4. – С. 32-39.

МУСІЙКО В. Херсон і херсонці в епістолярній спадщині Бориса Лавреньова / Вікторія Мусійко // Константи. – 2007. - № 1 (13): Архівалії Херсонщини. – С. 78-81.

СИДЬОЛКІНА С. У сузір’ї великих імен / Світлана Сидьолкіна // Кахов. зоря. – 2005. – 22 верес. - С. 5.

УХВАРИНА И. Лавреневу – писателю, земляку и человеку: [115 лет со дня рожд.] / И. Ухварина // Вгору. – 2006. – 20 лип. (№ 29). – С.7.

ЛАВРЕНЕВ Борис Андреевич: биобиблиогр. указ. / ХОУНБ им. А. М. Горького; сост. А. П. Мокрицкая, Л. И. Зеленая; науч. консультант С. И. Беляева; ред. Л. И. Зеленая. – Херсон, 1991. – 59 с. – (К 100-летию со дня рождения).

РОМАНТИК моря і революції: бібліогр. нарис / авт.-уклад. Л. Г. Дубенчук, С. Д. Коваль, О. О. Марущак; Херсон. обл. б-ка для юнацтва ім. Б. А. Лавреньова, Херсон. обл. краєзнав. музей. - Вид. 2-ге. – Херсон, 2004. – 19 с. – (Літературне краєзнавство).

Календар подій

      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 212223
24252627282930