Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

24 квітня

Меню розділу

24 квітня

БОЖКО САВА ЗАХАРОВИЧ
[1901-1947]

прозаїк
(До 110-річчя від дня народження) 

Божко Сава Захарович народився у с. Крутоярівці на Донеччині (тепер Межівського району на Дніпропетровщині) у багатодітній селянській родині. Пас громадську худобу. Навчався у сільській школі, пізніше Павлоградській учительській гімназії. Закінчив Комуністичний університет ім. Артема (Харків).
Працював журналістом у редакціях газет „Червоний кордон” (Кам’янець-Подільський), „Студент революції”, „Селянська правда”(Харків).
Друкуватись почав у 1917 році. Він належав до письменників, які у пореволюційний час розвивали в Україні жанр роману. У 1930 році побачив світ його перший роман „В степах”, високо оцінений критикою. Зокрема І. Микитенко так відгукнувся на появу цього твору: „Книга Сави Божка „В степах” є най-визначніший твір у цілій сучасній українській літературі. У творі письменник реалістично відтворив стан суспільства на зламі двох віків: селян, робітників, шахтарів і закордонних підприємців.
Більшість персонажів письменника є експресивними, рельєфними, імпульсивними натурами, які виразно передають сутність і особливості національного характеру.
Твори і творчість Сави Божка відзначаються культурою багатогранності”.
З 1932 року С. З. Божко працював викладачем політекономії в Херсонському педагогічному інституті та Всеукраїнському заочному інституті масової партосвіти.
Трагічні події для митця розпочалися у 1935 році. У другій половині 1930-х ідеологічну і психологічну кампанію проти прозаїка було не лише продовжено, а й посилено. Майже три роки С. Божко жив і працював у надзвичайно важкій морально-психологічній атмосфері, а потім настала черга соціально-фантасмагорійних подій.
25 червня 1938 року в результаті розгляду його персональної справи у Миколаївському обласному управлінні НКВС визначено, що він є „одним з активних учасників антирадянської націоналістичної організації, за завданням якої веде підривну контрреволюційну роботу”, а 27 червня 1938 року його заарештовано і засуджено до 5 років ув’язнення у виправно-трудовому таборі. Покарання письменник відбував у м. Ухті (Росія) до 1942 року, під час Великої Вітчизняної війни працював у дивізійній, а потім у фронтовій газетах.
У післявоєнні роки Сава Захарович Божко співробітничав у херсонській газеті „Наддніпрянська правда”.
Реабілітовано українського письменника лише у 1960 р., через багато років після його смерті.
У школі № 12 м. Красноармійська Донецької області створено музей письменника-земляка, де зібрано свідчення про його трагічну, але разом з тим яскраву долю людини, котра любила життя і свій рідний край.


Твори

В СТЕПАХ: роман / Сава Божко; передм., прим. А. О. Ковтуненка. – К.: Дніпро, 1986. – 576 с.

НАД КОЛИСКОЮ Запоріжжя: іст. повість / Сава Божко // Заклятий козак. – К., 1994. – С. 20-60.
ЗАЧЕПИЛІВКА: [урив. з роману „В степах”] / Сава Божко // Донбас. – 1993. – № 1/2. – С. 155-161.


Публікації про життєвий та творчий шлях

БОЖКО Сава // З порога смерті: письменники України – жертви сталінських репресій. – К., 1991. – Вип. 1. – С. 68-70.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Епік реформеної доби: (клейноди Сави Божка) / Ярослав Голобородько // Голобородько Я. Ю. Пів-денний ареал. Консорціум літературної Таврії: роман-моногр. / Ярослав Голобородько. – К., 2007. – С. 225-243. - Бібліогр. в кінці ст.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Епічність прози Сави Божка / Ярослав Голобородько // Голобородько Я. Ю. Хронологія слова: письмен-ники українського півдня: навч. посіб. / Ярослав Голобородько. – Херсон, 2001. – С. 106-130.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Сава Божко / Ярослав Голобородько // Голобородько Я. Ю. Письменники і Херсон / Ярослав Голобо-родько. – Херсон, 2003. – С. 44-47.

КОВТУНЕНКО А. Сава Божко і його роман „В степах” / А. Ковтуненко // Божко С. З. В степах / Сава Божко. – К., 1986. – С. 3-14.

ТРИБУШНА Л. Кати перо його ламали / Людмила Трибушна // Забуттю не підлягає: нариси, спогади, оповідання. – Херсон, 1994. – С. 154-159.

ЧУХОНЦЕВА Н. Образ степу в романі Сави Божка „В степах” / Н. Чухонцева, С. Тарабура // З Україною в серці: зб. ст. – Херсон, 1996. – С. 94-98.

БОЖКО Сава Захарович [11 (24).IV 1901, х. Крутоярівка, тепер село Межів. р-ну Дніпропетров. обл. – 21. IV 1947, с. Слов’янка Межів. р-ну Дніпропетров. обл.] // Енциклопедія сучасної України. – К., 2004. – Т. 3. – С. 176.

БОЖКО Сава Захарович [11 (24).IV 1901, х. Крутоярівка, тепер село Межів. р-ну Дніпропетр. обл. – 21. IV 1947, с. Слов’янка тих же р-ну й обл., похований у Крутоярівці] // Українська літературна енциклопедія: В 5-ти т. – К., 1988. – Т. 1. – С. 205.

АККАЗІЄВА Т. Документи – свідки трагічної долі Сави Божка / Тетяна Акказієва // Джерела. – 2001. – 26 квіт.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Кати перо його ламали: (до 100-річчя від дня народж. Сави Божка) / Ярослав Голобородько // Учитель. – 2001. – 8 листоп.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Макрообраз українських реформ у прозі Сави Божка / Ярослав Голобородько // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2005. - № 11. – Листоп. – С. 7-14.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Сава Божко – епік реформеної доби: есе / Ярослав Голобородько // Вітчизна. – 2002. - № 9/10. – С. 132-141.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Силуети великої реформації / Ярослав Голобородько // Вісн.НАН України. – 2005. - № 8. – Серп. – С. 52-62.

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Творчість Сави Божка / Ярослав Голобородько // Дивослово. – 2004. - № 4. – С. 8.

ДЕМСЬКА-БУДЗУЛЯК Л. Гендерна інтерпретація жіночих та чоловічих образів в українській літературі кінця XIX – початку XX ст. / Л. Демська-Будзуляк // Слово і час. – 2005. - № 4. – С. 10-17.

ДОЦЕНКО Ю. Божа іскра Сави Божка / Юрій Доценко // Україна козацька. – 2010. – Черв.(№ 11/12). – С. 14.

ЗУБОВИЧ В. Конфлікти доби й авторська манера митця / В. Зубович // Слово і час. – 2002. - № 9. – С. 27-29.

КОСТИРЯ І. Запізнілі відвідини: до 100-річчя від дня народж. С. Божка / І. Костиря // Літ. Україна. – 2001. – 17 трав. – С. 11.

БОЖКО Сава // Письменники радянської України. 1917-1987: біобібліогр. довід. – К., 1988. – С. 80.

БОЖКО Сава Захарович // Знаменні і пам’ятні дати Херсон-щини на 2001 рік: бібліогр. покажч. – Херсон, 2001. – С. 10-14.

БОЖКО Сава Захарович // Українські письменники: біобі-бліогр. слов. У 5-ти т. – К., 1965. – Т. 4. – С. 114-116.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 232425262728
293031