Головна Ресурси бібліотеки Наші видання Дорогоцінний скарб народної душі Роди, жанри та тематичні групи музичного фольклору Херсонщини
Дорогоцінний скарб народної душі

Роди, жанри та тематичні групи музичного фольклору Херсонщини

Роди, жанри та тематичні групи музичного фольклору Херсонщини
 
Дитячий фольклор
 
ДИТЯЧИЙ фольклор Херсонщини/Обл. Центр відродж. нац. культури. Від. фольклору; Розшифровка та упоряд. В. Желізняк, В. Другальова. - Херсон, 1994. - 22 с.
Дитячі пісні та ігри Херсонщини.
 
ДИТЯЧІ пісні та речитативи/АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського; Упоряд. Г.В. Довженюк, К.М. Луганська (нотний матеріал). - К.: Наук. думка, 1991. - 448 с.: ноти. - (Укр. нар. творчість).
Херсонська губ., с. 33, 69, 125, 136, 208, 246, 248, 257, 267, 275, 363, 390, 391, 393, 397, 399, 411, 415, 417, 418, 419, 420, 434.
Збур’ївка, с. Голопристанського р-ну, с. 89, 393.
 
МАКАРЕНКО О. Традиційно-культурна община шведів Причорномор’я //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. - Миколаїв, 2001. - С.127-133.
Пісня “Ми йдемо до школи” - зразок дитячого фольклору, с.130.
 
 
Календарні пісні
 
ВЕЛИКДЕНЬ в Україні: Нариси про Великодні свята з нар. піснями /Ред. В.Г.Мордань, В.М.Пономаренко; Худож. В.Г.Котляр; Слайд Т.І.Голяк. - К.: Муз. Україна, 1993. - 128 с.
Херсонщина, с.3,18,25,54,57,63,77.
 
ВЕСНЯНІ обряди, звичаї та свята українців: На допомогу працівникам клубних закладів і керівникам фольклор. колективів /Обл. Центр. відродж. нац. культури. - Херсон, 1993. - 29 с.: ноти.
Нотний дод.№1 “Веснянки”, с.17-20.
Нотний дод.№2 “Хороводні та ігрові веснянки”, с.21-26.
Нотний дод.№3 “Русальні пісні та хороводи”, с.27-29.
 
ВЕСНЯНІ співанки та обряди: Посіб. для вчителів мол. кл. та вихователів дит. садків /Склад. Тимченко Н.Ф. - Херсон: Традиція, 1993. - 23 с.: ноти. - (Світова літ. та фольклор в шк. вивченні).
 
ДРУГАЛЬОВ В. Календарно-обрядові пісні //Другальов В. Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини: За підсумками дослідж. фольклорно-етніч. експедицій до Голопристанського району. - Херсон, 2001. - С.ХІ-ХІІІ.
Нотний дод., с.1-11.
 
МАТЕРИАЛЫ для этнографии Херсонской губернии /Сост. В.Бессараб. - Петроград, 1916. - 571 с.
Святкові пісні, с.340-401.
 
МАТЕРІАЛИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /Уклад. В.Кисіль. - Херсон, 1996. - Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
ВЕСІЛЛЯ у с.Пролетарка. Ч.2; Музичний фольклор с.Нова Маячка: (російські весільні, рекрутські недавні [пісні], колядки) [Цюрупинський р-н]. - 75 с.: переважно ноти + 1 фотогр.
 
ЗИМОВІ календарні звичаї галичан Херсонщини. - 22 с.: переважно ноти.
 
ЗИМОВІ календарні пісні Херсонщини: (Андрія-Колядки). - 40 с.: переважно ноти.
 
ПІСНІ, звичаї села Нова Маячка: (масляна, рекрутські [пісні], війна 1941-1945 р.р.); Пісні (весільні, колядки), спогади, цілительство (вишіптування) у селі Виноградове (Чолбаси): Супроводжувальні розшифровки до мфк “Чолбаси, Нова Маячка 1-94” [Цюрупинський р-н] /Запис 1994 р. В.Кисіля. - 33 с.: переважно ноти.
 
ПІСНІ Херсонщини (календарні, весільні, ліричні, кичі). - 76 с.: переважно ноти.
 
ЩЕДРІВКИ, записані на Херсонщині. - 49 с.: переважно ноти.
 
ТАРАБУРА С. Символіка степу в календарній обрядовості Півдня України: [Наведено декілька пісень із зимового календарного циклу, які були записані на Херсонщині] //Південий архів. - Херсон, 2001. - Вип.ІХ. - С.289-293.
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні: Календарна обрядова лірика /Вступ. ст., упоряд. О.І.Дея. - К.: Держ. вид-во худож. л-ри, 1963. - 569 с.
Херсон, с.85,508 (“Кіт і миша”);
Херсонщина, с.333,531 (“Ось в городі вишня”);
Белозерка, с., с.492,545.
 
ЧУМАЧЕНКО А. Пасхальний фольклор //Христианин Таврии. - 1992. - №2.- Май.
 
 
Родинно-обрядові пісні
 
*ЖАРТІВЛИВІ пісні Херсонщини /Упоряд. Малінська Ф., Ткаченко Ю. - Херсон, 1970.
Збірка містить 50 пісень, окремо виділено родинно-побутові пісні.
 
МАТЕРІАЛИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /Уклад. В.Кисіль. - Херсон. Б.р. - Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
ПІСНІ села Пролетарка Цюрупинського району: (кичі, балади, поминальні оповіді); Пісні фольклорнго ансамблю села Виноградове та хору Виноградівської церкви: Супроводжувальні нотації до фонозаписів /Запис 1994 р. В.Кисіля. - 36 с.: переважно ноти.
 
СІМЕЙНО-ПОБУТОВІ пісні. - 36 с.: переважно ноти.
 
ФОЛЬКЛОР с.Пролетарки (Чалбурда) Цюрупинського району: Пісні початку ХХ-го ст.: Кичи, весільні звичаї, врятування дитини від розстрілу, родинні обряди, весільні пісні /Запис 1993 р. В.Кисіля. - 78 с.: переважно ноти.
 
ПІСЕННИЙ фольклор Херсонщини: (Лірич. пісні про кохання та родинний побут) /Обл. Центр відродж. нац. культури. Від. фольклору; Розшифровка і упоряд. В.Другальова. - Херсон, 1994. - 34 с.
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні: Родинно-побутова лірика. Ч.1: Пісні про кохання /Вступ. ст., упоряд., підготов. текстів та прим. Г.К.Сидоренко.-К.: Дніпро, 1964. - 586 с.
Херсонщина, с.127,453,541,561,
Збурівка, с. Голопристанського р-ну, с.125,126,541.
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні: Родинно-побутова лірика. Ч.2 /Упоряд., підготов. текстів та прим. Г.К.Сидоренко. - К.: Дніпро, 1965. - 527 с.
Херсонщина, с.164,165,398,488,501,
Збурівка, с. Голопристанського р-ну, с.87,484.
 
 
Весільні пісні
 
ВЕСІЛЬНІ пісні: В 2-х кн. Кн.1: Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Україна /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. та прим. М.М.Шубравської; Нот. упоряд. А.І.Іваницького. - К.: Наук. думка, 1982. - 271 с.: ноти. - Сер.: Укр. нар. творчість.
М.Скадовськ, с.86,149,399,559,571,572,573,577-579,728,729,799,826,827,850;
С.Василівка Горностаївського р-ну, с.583,828.
 
ДРУГАЛЬОВ В. Весільні пісні //Другальов В. Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини: За підсумками дослідж. фольклорно-етніч. експедицій до Голопристанського району. - 2001. - С.XIV-XV.
Нотний дод., с.12-28.
 
МАТЕРІАЛИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /Уклад. В.Кисіль. - Херсон.- 1996. - Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
БАЛАДИ, весільні, ліричні пісні с.Гаврилівка-Друга та Бабенківка-Друга Каланчацького району. - 80 с.: переважно ноти.
 
ВЕСІЛЬНІ звичаї та пісні у с.Чалбурда (Пролетарка) під Олешками (Цюрупинськом) /Запис 1993 р. В.Кисіля. - 94 с.: переважно ноти.
 
ВЕСІЛЬНІ пісні росіян з Нової Маячки; “Курське” весілля у Новій Маячці [Цюрупинський р-н]. - 22 с.: переважно ноти.
 
ВЕСІЛЛЯ у с.Пролетарка Ч.2; Музичний фольклор с.Нова Маячка: (російські весільні, рекрутські недавні [пісні], колядки) [Цюрупинський р-н]. - 75 с.: переважно ноти + 1 фотогр.
 
ВЕСІЛЛЯ Херсонщини. - 139 с.: переважно ноти.
 
ПІСНІ, звичаї села Нова Маячка: (масляна, рекрутські [пісні], війна 1941-1945 рр.); Пісні (весільні, колядки), спогади, цілительство (вишіптування) у селі Виноградове (Чолбаси) [Цюрупинський р-н]: Супроводжувальні розшифровки до мфк “Чолбаси, Нова Маячка 1-94” /Запис 1994 р. В.Кисіля. - 33 с.: переважно ноти.
 
ПІСНІ Херсонщини (календарні, весільні, ліричні, кичі). - 76 с.: переважно ноти.
 
ФОЛЬКЛОР с. Пролетарка (Чалбурда) Цюрупинського району: Пісні початку ХХ-го ст.: Кичі, весільні звичаї, врятування дитини від розстрілу, родинні обряди, весільні пісні /Запис 1993 р. В.Кисіля. - 78 с.: переважно ноти.
 
 
Епічні, історичні пісні
 
*ДУМА про Днепр и Каховку /Склав кобзар В.Перепелюк; Пер. з укр. Г.Литвака //Львів. правда. - 1952. - 21 верес.
 
ЗА владу Рад: Зб. революц. нар. пісень і віршів Херсонщини (1917-1920) /Упоряд. О.О.Мордвінцев. - Нова Каховка, 1957. - 170 с.
Відібрані кращі зразки фольклорних творів, у тому числі пісні літературного походження про героїчну боротьбу трудящих за перемогу Жовтневої революції, за владу Рад.
 
ЛАВРОВ Ф.І. Грими ж ти, слово про Каховку //Наддніпрян. правда. - 1951. - 27 черв.
 
ЛІЖДВОЙ М. Поезія героїчних років //Нар. творчість та етнографія. - 1958.- №1. - С.143-145.
Про збірник революційної поезії Херсонщини “За владу рад”, в якому подані народні частушки, прислів’я та приказки про Великий Жовтень.
 
МАТЕРІАЛИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /Уклад. В.Кисіль. - Херсон, 1996. - Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
ПІСНІ, звичаї села Нова Маячка: (масляна, рекрутські [пісні], війна 1941-1945 рр.); Пісні (весільні, колядки), спогади, цілительство (вишіптування) у селі Виноградове; Розшифровки до мфк “Чолбаси, Нова Маячка 1-94”[Цюрупинський р-н] /Запис 1994 р. - 33 с.: переважно ноти.
 
СПОГАДИ та пісні другої світової війни (30-ті, 40 роки). - 30 с.: переважно ноти.
 
ОЛЕЙНИКОВ М. Зібрати скарби народної поезії про Каховський плацдарм //Нар. творчість та етнографія. - 1961. - №1. - С.156-157.
Про народні пісні часів громадянської війни, зібрані на Херсонщині.
 
ПРАВДЮК О.Пісні січових стрільців: Запис 1996 р. - Херсон, 1996. - 22 с.
 
УКРАЇНСЬКІ народні думи та історичні пісні /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії; Упоряд. П.Д.Павлій, М.С.Родіна, М.П.Стельмах; Ред. К.Г.Гуслистого; Іл. М.Г.Дерегуса. - К.: Вид-во АН УРСР, 1955. - 659 с.: іл.
Херсонщина у піснях і думах, с.14,15,18,19,355,574,598,584
Думи, записані в Херсонській обл., с.109-110,397,398,584,615.
 
УКРАИНСКИЕ народные думы /АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького; Отв. ред. серии А.А.Петросян;Изд. подгот. Б.П.Кирдан; Отв. ред. тома В.М.Гацак. - М.: Гл. ред. вост. л-ры, 1972. - 560 с.: ил. - (Эпос народов СССР).
Херсонщина в народних думах, с. 135, 147, 224-227, 231-233, 235, 236, 238-240, 242, 243-247, 250, 252-256, 398, 427, 555.
 
ЧОПОВСЬКИЙ В. “Ой, у лузі червона калина” //Укр. культура. - 1993. - №7.- С.32-33.
Згадується українська стрілецька пісня Р.Купчинського, що була записана на Херсонщині в 1918 р., с.32.
 
 
Ліро-епічні пісні
 
БАЛАДИ: Кохання та дошлюб. взаємини /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. та прим. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Іваницький (мелодії). - К.: Наук. думка, 1987. - 472 с.: ноти. - (Укр. нар. творчість).
Наведено фольклорні твори, які побутують в с.Дудчине на Каховщині, с.15,431;
С.Козачі Лагері Голопристанського р-ну, с.169,440
М.Херсон, с.352,353,455.
 
МАТЕРІАЛИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /Уклад. В.Кисіль. - Херсон, 1996. - Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
БАЛАДИ, весільні, ліричні пісні с.Гаврилівка-Друга та Бабенківка-Друга Каланчацького району. - 80 с.: переважно ноти.
 
БАЛАДИ Херсонщини. - 29 с.: переважно ноти.
 
ПІСНІ та романси про кохання. - 34 с.: переважно ноти.
 
ПІСНІ Херсонщини (календарні, весільні, ліричні, кичі). - 76 с.: переважно ноти.
 
ПІСЕННИЙ фольклор Херсонщини: Балади /Обл. Центр відродж. нац. культури. Від. фольклору; Розшифровка та упоряд. В.Другальова. - Херсон, 1995.- 12 с.
 
ПІСЕННИЙ фольклор Херсонщини: (Лірич. пісні про кохання та родинний побут) /Обл. Центр відродж. нац. культури. Від. фольклору; Розшифровка та упоряд. В.Другальова. - Херсон, 1994.- 34 с.
 
УКРАЇНСЬКІ народні ліричні пісні /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії; Упоряд. М.М.Гордійчук, А.М.Кінько, М.П.Стельмах; Відп. ред. М.Т.Рильський. - К.: Вид-во АН УРСР, 1960. - 686 с.: ноти.
Наведено пісні, які побутують в Новотроїцькому р-ні, с.578,581,582,661.
 
 
Суспільно-побутові пісні
 
ДРУГАЛЬОВ В. Соціально-побутова лірика: (козацькі та виряджальні пісні) //Другальов В. Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини: За підсумками дослідж. фольклорно-етніч. експедицій до Голопристанського району. - Херсон, 2001. - С.XVIII-XX.
Нотний дод., с.95-108.
 
*ЖАРТІВЛИВІ пісні Херсонщини /Упоряд. Малінська Ф., Ткаченко Ю. - Херсон, 1970.
Збірка містить 50 пісень, суспільно-побутові виділені в окремий розділ.
 
МАТЕРІАЛИ фольклорної експедиції: Пісні Херсонщини: (календарні, весільні, ліричні, кичі) /Уклад. В.Кисіль. - Херсон, 1996. - 76 с.: переважно ноти. - Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
НАЙМИТСЬКІ та заробітчанські пісні /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. С.Й.Грица, О.І.Дей, М.Г.Марченко. - К.: Наук. думка, 1975. - 574 с.: ноти. - Сер.: Укр. нар. творчість.
Представлені пісні, зібрані в Херсонській губ. (с.32,387,547) та на Херсонщині в цілому (с.35,57,96,523,525), в с.Кардашинка Голопристанського р-ну (с.166-167,531).
 
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ пісні /Упоряд. і передм. О.М.Хмілевської; Худож. В.Є.Перевальський, А.Ф.Павленко. - К.: Дніпро, 1985. - 331 с.: іл. - (Б-ка укр. усної нар. творчості).
Представлено фольклор с.Збур’ївки Голопристанського р-ну (с.25,310), м.Херсона (с.83,314), смт Білозерки (с.84,85,314), інших населених пунктів Херсонщини (с.105,106,279,280,315,323).
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні: Пісні суспільно-побутові /Упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. та прим. О.М.Хмілевської. - К.: Муз. Україна, 1967. - 735 с.
Наведено пісні, які побутують в
с.Збур’ївка Голопристанського р-ну, с.65,599,600,679,708;
с.Строганівка Чаплинського р-ну, с.101,102,681;
смт Білозерка, с.493-495,703 та в інших населених пунктах Херсонщини, с.128,331,332,489,490,492,525,526,683,702,704.
 
 
Козацькі пісні
 
*АНДРИЕВСКИЙ М. Казацкая дума о трёх Азовских братьях в пересказе с объяснениями и разбором её. - О., 1884.
 
ДРУГАЛЬОВ В. Соціально-побутова лірика: (козацькі та виряджальні пісні) //Другальов В. Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини: За підсумками дослідж. фольклорно-етніч. експедицій до Голопристанського району. - Херсон, 2001. - С.XVIII-XX.
Нотний дод., с.95-108.
 
КОЗАЦЬКІ пісні /Упоряд. та вступ. ст. О.М.Хмілевської; Худож. Т.С.Зубковський. - К.: Муз. Україна, 1969. - 302 с.: іл. - (Із джерел укр. пісні).
Одним з джерел при упорядкуванні цієї збірки була праця Д.Еварницького “Малороссийские народные песни, собранные в 1878-1905 гг.”, до якої увійшли пісні, записані і в Херсонській губернії.
 
КОЗАЦЬКІ пісні: Репертуар. зб. на допомогу керівникам самодіяльних вокально-хорових колективів та фольклорних ансамблів /Обл. Центр відродж. нац. культури; Упоряд. В.Гребенюк, В.Другальов. - Херсон, 1993. - 20 с.
 
МАКАРЕНКО О. Історичний зміст південноукраїнського пісенного фольклору: (на прикладі козацьких пісень) //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. - Миколаїв, 2001. - С.41-55.
Запис А.Скальковським козацьких пісень від бандуристів Херсонської губ., с.47.
 
ТКАЧЕНКО Ю. Відгомін минувшини //Ленін. прапор. - 1969. - 4 груд.
Про козацькі народні пісні на Херсонщині.
 
 
Чумацькі пісні
 
ДРУГАЛЬОВ В. Їхали чумаки //Телескоп. - 1997. - Черв.
Чумацькі пісні на Херсонщині.
 
РУДЧЕНКО И.Я. Чумацкие народные песни. - К.: Тип. М.П.Фрица, 1874. - 257 с.
В праці використані матеріали, зібрані
в Херсонській губ. в цілому (с.7,12,13,14,15,22) та
в Херсонському повіті зокрема (с.167,168,186-188,224,243).
 
ЧУМАЦЬКІ пісні /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Іваницький (мелодії). - К.: Наук. думка, 1976. - 542 с.: ноти, іл.
Представлені матеріали, зібрані на Херсонщині, с.54, 88, 112, 223, 224, 297, 324, 474, 477, 496, 506, 510, 513, 518, 520, 527, 531, 
в с. Білозерка, с. 56, 67, 470,
в Каховці (с. 471),
в Бериславі (с. 471).
 
 
Рекрутські пісні
 
МАКАРЕНКО О. Про взаємини між українським музичним фольклором та іноетнічним у Північному Причорномор’ї //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. - Миколаїв, 2001. - С.56-58.
Нотний дод.: Пісня з Херсонщини “Через гору кам’яну” (с.151).
 
МАТЕРІАЛИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /Уклад. В.Кисіль. - Херсон.- Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
ВЕСІЛЛЯ у с.Пролетарка. Ч.2; Музичний фольклор с.Нова Маячка: (російські весільні, рекрутські недавні [пісні], колядки) [Цюрупинський р-н]. - 1996. - 75 с.: переважно ноти, 1 фотогр.
 
ПІСНІ, звичаї села Нова Маячка: (масляна, рекрутські [пісні], війна 1941-1945 рр.); Пісні (весільні, колядки), спогади, цілительство (вишіптування) у селі Виноградове (Чолбаси): Супроводжувальні розшифровки до мфк “Чолбаси, Нова Маячка 1-94” [Цюрупинський р-н] /Запис 1994 р. В.Кисіля. - Б.р. - 33 с.: переважно ноти.
 
РЕКРУТСЬКІ ПІСНІ: (Виряджання до армії). - Б.р. - 17 с.: переважно ноти.
 
 
Побутові пісні
 
БАЛАДИ: Родинно-побутові стосунки /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Іваницький (мелодії). - К.: Наук. думка, 1988. - 528 с., ноти. - (Українська народна творчість).
Херсонщина, с.12,96,153,154,242,243,352,477,482,491,501;
Херсонська губ., с.75,475;
Дудчине, с. Каховського р-ну, с.26,27,308,309,470,497;
Тягинка, с. Бериславського р-ну, с.484;
Збур’ївка, с. Голопристанського р-ну, с.237,238,411,491,506;
Херсон, м. с.351,501.
 
ДРУГАЛЬОВ В. Побутова лірика: (колискові і ліричні пісні, балади, жартівливі пісні) //Другальов В. Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини: За підсумками дослідж. фольклорно-етніч. експедицій до Голопристанського району. - Херсон, 2001. - С.XV-XVIII.
Нотний дод., с.29-94.
 
ЖАРТІВЛИВІ пісні: Родинно-побутові /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. О.І.Дей, М.Т.Марченко (тексти), А.І.Гуменюк (мелодії). - К.: Наук. думка, 1967. - 800 с.: іл. - (Українська народна творчість).
Херсонська обл., с.82,709.
 
*ЖАРТІВЛИВІ пісні Херсонщини /Упоряд. Малінська Ф., Ткаченко Ю. - Херсон, 1970.
Збірка містить 50 пісень. Окремо подано розділ “Родинно-побутові жартівливі пісні”.
 
ПІСЕННИЙ фольклор Херсонщини: Жартівливі пісні /Обл. Центр відродж. нац. культури; Розшифровка та упоряд. Другальова В.В. - Херсон, 1994. - 18 с.
До збірника увійшли фольклорні твори, записані в різних селах у період з 1990 по 1994 рр.
 
ПІСЕННИЙ фольклор Херсонщини: (Лірич. пісні про кохання та родинний побут) /Обл. Центр ввідродж. нац. культури. Від. фольклору; Розшифровка та упоряд. Другальова В.В. - Херсон, 1994. - 34 с.
 
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ пісні /Упоряд. і передм. О.М.Хмілевської; Худож. В.Є.Перевальський, А.Ф.Павленко. - К.: Дніпро, 1985. - 331 с.: іл. - (Б-ка укр. усної нар. творчості).
Представлено фольклор
с.Збур’ївки Голопристанського р-ну, (с.25,310);
м.Херсона, (с.83,314);
смт Білозерки (с.84,85,314);
інших населених пунктів Херсонщини (с.105,106,279,280,315,323).

Календар подій

     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 1617
18192021222324
25262728293031
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день