Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Світлій пам’яті прекрасної людини, науковця, краєзнавця

01.08.2020 13:15

Нещодавно пішов від нас у засвіти науковець, мудрий вчитель, який виховав не одне покоління педагогів, прекрасний, талановитий та золотий серцем чоловік. Павленко Віктор Якович  (01.01.1951 – 19.07.2020) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного університету. Віктор Якович все своє  життя присвятив історичній науці. Він був постійним користувачем та другом нашої книгозбірні.

Безцінним є його внесок у дослідження історії України. У центрі уваги Віктора Яковича Павленка були такі питання, як: історіографія та джерельна база дослідження явища народних рухів на Правобережній Україні у XVIII ст.; причини та наслідки голоду 1946-1947 рр.; опір селянства насильницькій колективізації сільського господарства у 50-ті роки ХХ ст. та ін.

Особливу увагу науковець приділяв дослідженню історії Херсонського краю. Зокрема, у праці «Запорозьке козацтво на території Херсонщини» він досліджував питання діяльності козацтва на херсонських землях з часу його зародження і до початку ХІХ століття, коли запорозьке козацтво, як таке, повністю зникає з сучасної території краю. Окремим питанням було дослідження осередків запорозького козацтва – Кам’янської, Олешківської та Нової січі, які існували на території Херсонщини.

 Неабиякий інтерес у Віктора Яковича викликало вивчення історії Державного біосферного заповідника Асканії-Нова у період кінця ХІХ – початку ХХІ ст. У роботі «Родина Фальц-Фейнів: сторінки історії» Віктор Павленко приділив увагу вивченню життя та діяльності непересічних особистостей, благодійників та меценатів – родини Фальц-Фейнів.

Віктор Павленко у дослідженні діяльності міських культурно-освітніх закладів на Півдні України в період «Українізації» висвітлив різноманітні форми та методи роботи клубів, бібліотек та інших закладів культури, гуртків, які в них створювались. Науковець звертає увагу на постійний контроль за сферою культури з боку влади та її ідеологізацію. 

У статті «Інтелігенція Херсонщини у справі “Спілки визволення України”» здійснено джерелознавчий аналіз кримінально-слідчих справ, що стосуються звинувачення української інтелігенції Херсонщини в участі у «контрреволюційній організації» з метою повалення радянської влади і встановлення буржуазно-демократичної республіки європейського типу. Автор виявляє і характеризує особливості слідчих справ, акцентує увагу на тому, що деякі з них викликають запитання. Ці матеріали містять багато інформації щодо діяльності української інтелігенції в галузі освіти і культури в період політики коренізації.

Віктор Павленко у праці «Протестантизм на Херсонщині в умовах демократизації українського суспільства» висвітлює становище та роль протестантських церков на території Херсонщини, відродження колишніх та виникнення нових протестантських громад, швидке зростання числа віруючих цих церков.

У статтях  науковця «Становлення міліції Херсонщини (1917-1923 рр.)»  та «З історії Херсонської міліції (20-ті роки ХХ ст.)» досліджено початковий період історії Херсонської міліції. Автор досліджує структуру, чисельний склад органів міліції, матеріальне забезпечення співробітників та їх діяльність, її успіхи та проблеми у боротьбі зі злочинністю.

Ми вдячні йому за дослідження історії Херсонщини. Його наукові праці навічно будуть зберігатися у фондах нашої бібліотеки.

Світла йому пам'ять.

 

ПАВЛЕНКО В. Я. : БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Павленко В. Я. Асканія-Нова : історія у світлі нового бачення / В. Павленко, А. Іванічева // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. 31-32. – С. 266-279.

2. Павленко В. Я. Внесок України в розвиток аграрної сфери Казахстану (50-ті роки ХХ ст.) / В. Павленко, А. Донець // Печатное слово. – Херсон, 2008. – № 4 (29). – С. 10-16.

3. Павленко В. Я. Голод 1946-1947 рр. в Україні : причини та наслідки / В. Павленко, Г. Луганський // Матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. міждисциплінарної конф. – Херсон : Вид-во РВВ «Колос», 2011. – С. 92-96.

4. Павленко В. Я. Діяльність міських культурно-освітніх закладів на Півдні України в період «Українізації» (20-ті роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Павленко // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал. – 2016. – № 1 (4). – С. 130-148. – Режим доступу : http: // sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/77

5. Павленко В. Я. З історії Херсонської міліції (20-ті роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Павленко // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал. – 2015. – № 1-2. – С. 166-176. – Режим доступу : http://sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/77

6. Павленко В. Я. Запорозьке козацтво на території Херсонщини / В. Павленко. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2012. – 56 с. 

7. Павленко В. Я. Запорозьке козацтво на території Херсонщини / В. Павленко. – Вид. 2-е, допов. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. – 79 с.

8. Павленко В. Я. Запорозьке козацтво на території Херсонщини після ліквідації Запорозької Січі / В. Павленко // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – Вип.30. – С. 68-76.

9. Павленко В. Я. Інтелігенція Херсонщини у справі «Спілки визволення України» [Електронний ресурс] : джерелознавчі аспекти проблеми (20-30 роки ХХ ст.) / В. Павленко // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал. – 2017. – № 1(7). – С. 122-157. – Режим доступу : http: // sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/161.

10. Павленко В. Я. Історія України – від прачасів до сьогодення : [Рецензія] / В. Павленко, Л. Кулікова, Г. Батенко // Історичний журнал : ін-т політичних і етносоціальних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – № 1 (37). – С. 141-117.

11. Павленко В. Я. Народні рухи на Правобережній Україні у XVIII ст.: історіографія та джерела / В. Павленко, М. Батраков // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2008. – Вип. 28-29. – С. 393-399.

12. Павленко В. Я. Нова історія України. Частина І (середина XVII – кінець XVIII ст.). Завдання до самостійної роботи та методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу спеціальності 7.0103 «ПМСО. Історія» 8.01010303 «ПМСО. Історія» : навч.-метод. посіб. / В. Павленко. – Херсон : ХДУ, 2010. – 72 с.

13. Павленко В. Я. Новітня історія України (1900-1939 рр.) : навч.-метод. посіб. / В. Павленко. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2011. – 109 с.

14. Павленко В. Я. Новітня історія України : Неупереджений погляд  / В. Павленко // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2008. – Вип. 27. – С. 235-237. – Рец. на навч. посіб. «Курс лекцій з історії України». – Тернопіль, 2007. – Ч. 3-4. 

15. Павленко В. Я. Опір селянства насильницькій колективізації сільського господарства як вияв його ментальних засад (50-ті роки ХХ ст.) / В. Павленко, А. Донець // Печатное слово. – Херсон, 2009. – № 1 (31). – С. 53-58.

16. Павленко В. Я. Письмова угода кримських ханів із запорозькими козаками 1624 рр. : причини укладання, зміст та наслідки / В. Павленко, В. Базилевич // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2007. – Вип. 24. – С. 112-117.

17. Павленко В. Я. Підручник з історії : науковий та виховний аспекти / В. Павленко // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2008. – Вип. 28-29. – С. 369-374.

18. Павленко В. Я. Протестантизм на Херсонщині в умовах демократизації українського суспільства / В. Я. Павленко, Ю. К. Недзельська // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 1999 – Вип. 23. – 2006. – С. 61-64.

19. Павленко В. Я. [Рецензія] / В. Павленко, Л. Кулікова, Г. Батенко // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 231-235. – Рец. на навч. посіб. : «Курс лекцій з історії України» : у чотирьох частинах.

20. Павленко В. Я. Родина Фальц-Фейнів : сторінки історії / В. Павленко // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. – К.; Херсон : Просвіта, 2013. – Вип. 9. – С. 48-61.

21. Павленко В. Я. Сидір Білий – перший кошовий отаман чорноморського козацтва / В. Павленко // Херсонська область – 70 років історії : матер. наук.- практ. конф. (м. Херсон, 20 березня 2014 р.) / Херсонська держ. морська акад. – Херсон, 2014. – С. 117-121.

22. Павленко В. Я. Становлення міліції Херсонщини (1917-1923 рр.) [Електронний ресурс] / В. Павленко // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 177-186. – Режим доступу : http: // sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/42.

23. Павленко В. Я. Українські інакодумці : генетичні зв’язки та відмінності / В. Павленко // Південний архів. Історичні науки : зб. наук. пр. – Херсон, 2007. – Вип. 26. – С. 213-221.

24. Павленко В. Я. Херсонський інститут народної освіти у справі «Спілки визволення України» у 20-ті – на початку 30-х років ХХ століття (до 100-річчя Херсонського державного ун-ту) [Електронний ресурс] / В. Павленко // Scriptorium nostrum : електронний історичний журнал. – 2017. – № 1 (7). – С. 122-157. – Режим доступу : http: // sn.kspu.edu/index.php/sn/article/view/180.

25. Павленко В. Я. Херсонщина – козацький край / В. Павленко // Херсонщина від найдавніших часів до сьогодення / Цибуленко Л. О. [та ін.]. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. – С. 57-81.

 

Матеріал підготовлено колишньою студенткою Павленка В.Я.,
зав. сектором соціокультурної діяльності відділу обслуговування користувачів Семчишак С. В. та
головним бібліотекарем відділу наукової інформації та бібліографії Лянсберг О.В.

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425262728
2930