Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Відомі дослідники народної творчості нашого краю

Меню розділу
Відомі дослідники народної творчості нашого краю
 
ДУДКО В.І. Митрофан Александрович як фольклорист і етнограф //Нар. творчість та етнографія. – 1987. - №1. – С.25-31.
Митрофан Миколайович Александрович (1840-1881) – український письменник.
У статті згадується пісня “Їхав Харько з Жаботина…”, яку співають на Херсонщині.
 
МАКАРЕНКО О. М.Я.Береговський – дослідник музичного фольклору євреїв України //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.103-109.
Береговський Мойсей Якович (1892-1961) – єврейський музикознавець-фольклорист. У нарисі подано особливості фонографування, нотування вокальних та інструментальних зразків в Херсоні (с.104).
 
НАРОДНІ пісні в записах Івана Манжури /Упоряд., вступ. ст. і прим. Л.С.Каширіної; Худож. В.І.Лопата. – К.: Муз. Україна, 1974. – 351 с.: іл. – (Укр. нар. пісні в записах письменників).
Манжура Іван Іванович (1851-1893) – український поет, фольклорист, етнограф.
Херсонська губ., с.10.
 
ГРІНЧЕНКО М.О. Вибране /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії; Упоряд. і ред. М.Гордійчук. – К.: Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1959. – 531 с.: іл., нот.
Про те, як Шевченко Т.Г. згадував пісню “Тече річка невеличка”, яку наспівав йому солдат з Херсонської губернії, с.333-334.
 
МАКАРЕНКО О. Музичний фольклор євреїв у поліетнічному середовищі Причорномор’я //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.94-98.
Про знавця і збирача єврейського музичного фольклору Херсона М.Яновського, с.96.
 
 
Грица Софія Йосипівна
[1932],
український музикознавець, доктор мистецтвознавства
 
ГРИЦА С.Й. Мелос української народної епіки /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К.: Наук. думка, 1979. – 245 с.: ноти.
Розглядаються питання вивчення мелосу народнопісенної епіки у зв’язку з історичними і територіальними умовами її розвитку.
 
ІВАНИЦЬКИЙ А. Дослідження багатств українських народних пісень і дум //Нар. творчість та етнографія. – 2003. - №1/2. – С.35-38.
Про життя і творчість С.Й.Грици. Розглядається монографія “Мелос української народної епіки”.
 
 
Грінченко Борис Дмитрович
[1863-1910],
український письменник, вчений і громадський діяч
 
ГРІНЧЕНКО М.О. Вибране /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії; Упоряд. і ред. М.Гордійчук. – К.: Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1959. – 531 с.: іл., нот.
 
*ГРИНЧЕНКО Б. Литература украинского фольклора 1777-1900. – Чернигов, 1901.
 
*ГРИНЧЕНКО Б. Этнографические материалы [, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях]: Т.1-3[4]. – Чернигов, 1895-1899.
 
КОЗАР Л.П. Борис Грінченко як фольклорист: Автореф. дис. … /НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – К., 1997. – 24 с.
 
КОЗАР Л. Монументальне видання українського фольклору кінця ХІХ століття: (До питання про наук. основи чотиритомного фольклорного зібрання Б.Д.Грінченка) //Нар. творчість та етнографія. – 1997. - №4. – С.29-41.
Розглядається чотиритомне видання “Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях”.
 
КОЗАР Л. Фольклористична діяльність Б.Грінченка //Нар. творчість та етнографія. – 1996. - №2/3. – С.3-10.
Відомості про Херсонщину, с.5,6,10.
 
НАСІННИК О. Грінченко Б. у Херсоні //Наддніпрян. правда. – 1941. – 8 трав.
 
ПОГРЕБЕННИК Ф. Наша дума, наша пісня: Нариси-дослідж. – К.: Муз. Україна, 1991. – 207 с.: ноти.
Фольклористична діяльність Б.Грінченка, с.17,18,19,119.
 
ПОГРЕБЕННИК В.Д. Фольклористична діяльність Б.Д.Грінченка: (До 125-річчя з дня народж.) //Нар. творчість та етнографія. – 1988. - №6. – С.18-30.
Відомості про Херсонщину, с.20,25,28.
 
 
Дніпрова Чайка
(Василевська Людмила Олексіївна)
[1861-1927],
українська письменниця
 
НАРОДНІ пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах /Упоряд., вступ. ст. і прим. О.І.Дея та В.Г.Пінчука. – К.: Муз. Україна, 1974. – 215 с. – (Укр. нар. пісні в записах письменників).
 
ЗАПИСАНО Дніпровою Чайкою //Наддніпрян. правда. – 1975. – 23 лип.
Про вихід у світ книги “Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах”.
 
ДІЯЛЬНІСТЬ на Херсонщині відомих українських фольклористів Дніпрової Чайки (Л.О.Василевської) та А.Конощенка (А.М.Грабенка): Наук. довідка /Обл. краєзнав. музей; І.Ю.Калиниченко. – Херсон, 1996. – 12 с. – (Машинопис).
 
ДНІПРОВА Чайка і розвиток української культури: Тези міжвузів. наук. конф. “Дніпрова Чайка і розвиток української культури”, м.Херсон /ДПІ ім. Н.Крупської, обл. орг. укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, ОУНБГ; Відп. ред. І.В.Немченко; Худож. С.М.Чорний. – Херсон, 1991. – 112 с.
Фольклористична діяльність Дніпрової Чайки на Херсонщині, с.31,32,41,76,77,85.
Фольклор Півдня України, с.81-83.
 
КАЛИНИЧЕНКО І. “Адреса моя: Гімназична вулиця…” //Наддніпрян. правда. – 1996. – 26 груд.
Уривки спогадів А.М.Конощенка (Грабенка) та Г.А.Коваленка-Коломацького про життя Дніпрової Чайки у Херсоні, видрукуваних у журналах “Україна” і “Червоний шлях” в 1927 р.
 
КОНОЩЕНКО А. Дніпрова Чайка: (Спогади) //Україна. – 1927. - №5. – С.121-125.
Про перебування Дніпрової Чайки на Херсонщині та запис пісень у с.Збур’ївці Голопристанського р-ну, с.124-125.
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.12-24.
Діяльність Дніпрової Чайки на Херсонщині, с.16.
 
НЕМЧЕНКО І. Дніпрова Чайка і народна творчість //Нар. творчість та етнографія. – 1991. - №2. – С.70-77.
За матеріалами Херсонщини.
 
ПІНЧУК В.І. Дніпрова Чайка: Життя і творчість.- К.: Вища шк., 1984.- 118 с.
Про збірку фольклорних матеріалів “Українські пісні, що співають у Дніпровському уїзді Таврійської губернії” (с.88,89), запис пісень у с.Збур’ївці Голопристанського р-ну (с.95,96).
 
ПІНЧУК В. Пісні в записах Дніпрової Чайки //Нар. творчість та етнографія.– 1972. - №4. – С.86-87.
Пісні, записані на Херсонщині.
 
 
Конощенко (Грабенко) Андрій Михайлович
[1857-1932],
український радянський фольклорист-музикознавець
 
*УКРАЇНСЬКІ пісні з нотами /Зібрав А.Конощенко, перша сотня, вип.2, Одеса, 1909; друга сотня, Одеса, 1909; третя сотня, Одеса, 1909.
  
ДІЯЛЬНІСТЬ на Херсонщині відомих українських фольклористів Дніпрової Чайки (Л.О.Василевської) та А.Конощенка (А.М.Грабенка): Наук. довідка /Обл. краєзнав. музей; І.Ю.Калиниченко. – Херсон, 1996. – 12 с. – (Машинопис).
 
КАЛИНИЧЕНКО І.Ю. Меморіальні експонати і архівні матеріали як носії історичної інформації при розкритті теми: “Життєвий і творчий шлях українського фольклориста-музикознавця і художника-аматора А.М.Конощенка (Грабенка)” //Проблемы музееведения и краеведения: (к 100-летию основания Херсонского музея древностей): Тезисы докл. юбил. конф.: Ч.4, окт. 1990 г. – Херсон, 1990. – С.31-33.
Про фольклористичну діяльність А.М.Конощенка на Херсонщині, с.32-33.
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.12-24.
Фольклористична діяльність А.М.Грабенка у Херсоні, с.15-16.
 
МАРУЩАК О. Андрій Грабенко //Ковчег. – 2000. – 17 груд.
Про зв’язок з Херсонщиною відомого етнографа та фольклориста.
 
СІКОРСЬКА І.М., Єфремова Л.О. Лист А.М.Грабенка до М.В.Лисенка //Нар. творчість та етнографія. – 1990. - №2. – С.64-67.
Згадуються народні пісні з Херсонщини, записані Лисенком під час його візиту до Єлисаветграда, с.65,67.
 
*Чернявський М. Конощенко Андрій (А.М.Грабенко) //Музика. – 1925. - №3.– С.135-138.
 
 
Костомаров Микола Іванович
[1817-1885],
український і російський історик, етнограф, письменник
 
*КОСТОМАРОВ Н. Историческое значение южнорусского песенного творчества //Беседа. – 1872. - №4,9.
 
ПОГРЕБЕННИК Ф. Наша дума, наша пісня: Нариси-дослідж. – К.: Муз. Україна, 1991. – 207 с.: ноти.
Фольклористична діяльність М.Костомарова, с.30.
 
 
Кропивницький Марко Лукич
[1840-1910],
український драматург, актор, режисер, композитор
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.12-24.
Пісні, записані М.Кропивницьким на Херсонщині, с.15.
 
ПЕРЕПЕЛИЦЯ П.П. Митець, етнограф, фольклорист: До 125-річчя з дня народж. М.Л.Кропивницького //Нар. творчість та етнографія. – 1965. - №3. – С.9-14.
Про фольклористичну діяльність на Херсонщині, с.13.
 
 
Лисенко Микола Віталійович
[1842-1912],
український композитор, основоположник української музики, фольклорист
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні в записах М.В.Лисенка: Ч.1. /Упоряд., вступ. ст. та прим. Л.О.Єфремової; Рец. З.І.Василенко. – К.: Муз. Україна, 1990. – 351 с.: ноти.
Про матеріали, зібрані на Херсонщині, с.25,266,340; в с.Карпівка, с.24.
 
ВАСИЛЕНКО З.І. Фольклористична діяльність М.В.Лисенка /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. – К.: Наук. думка, 1972. – 186 с.
Херсонщина, с.81,159.
Херсонська губ., с.82,170.
 
КВІТКА К.В. Коментарі до Лисенкових записів народних мелодій //Квіт- ка К.В. Вибрані статті: Ч.2. – К.: Муз. Україна, 1986. – С.43-67.
 
КВІТКА К.В. Коментарі та примітки до статті “Фольклористична спадщина Миколи Лисенка” //Квітка К.В. Вибрані статті: Ч.2. – К.: Муз. Україна, 1986. – С.68-77.
  
*КВІТКА К. Лисенко як збирач народних пісень /УАН. Повідомлення музично-етнографічного каб.: Ч.1. – К., 1923.
Перша частина цієї праці замикає розгляд джерел лисенкового збору народних мелодій в цілому.
 
КВІТКА К.В. Фольклористична діяльність Лисенка і сучасне йому українське громадянство //Квітка К.В. Вибрані статті: Ч.2. – К.: Муз. Україна, 1986. – С.4-42.
 
ШЕВЧУК О. Пісні в записах Миколи Лисенка //Нар. творчість та етнографія.– 1993. - №1. – С.83-87.
Херсонщина, с.85.
 
 
Максимович Михайло Олександрович
[1804-1873],
український вчений-природознавець, історик, фольклорист і письменник
 
УКРАЇНСЬКІ пісні. Видані М.Максимовичем /Підгот. вид. і розвідка М.Попова. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 34 с. – Фотокоп. з вид. 1827 р.
Пропонований збірник, який вперше вийшов у 1827 р., став важливою подією в історії літератури і фольклору як у вітчизняному, так і у всеслов’янському масштабах.
 
*СБОРНИК украинских песен, издаваемый Михайлом Максимовичем: Ч.1.– К., 1849.
 
ВАСИЛЬЕВ М.К. Рекрутчина в малорусской песне: (Этнограф. очерк) //Киев. старина. – 1889. – Т.26. – С.354-376, 615-630.
Історичне дослідження, проведене за матеріалами експедицій П.Чубинського, Головацького, Максимовича та ін.
 
ПОГРЕБЕННИК Ф. Наша дума, наша пісня: Нариси-дослідж. – К.: Муз.Україна, 1991. – 207 с.: ноти.
Фольклористична діяльність М.Максимовича, с.30,40,44,45,46.
 
  
Рябков Павло Захарович
[1848-1926],
етнограф, фольклорист
 
РОЗУМЕНКО Ю.Г. Етнографічна діяльність П.З.Рябкова //Нар. творчість та етнографія. – 1988. - №5. – С.40-43.
Про етнографічну діяльність Рябкова у Херсоні та Херсонській області.
 
ЧЕГОТ М. Архів Павла Рябкова //Нар. творчість та етнографія. – 1968. - №1. – С.109.
Згадують етнографічні фольклорні матеріали про м.Берислав, уривки чумацьких пісень.
 
 
Сокальський Петро Петрович
[1832-1887],
український вчений, композитор, фольклорист
 
*МАЛОРУССКИЕ и великорусские песни, собранные П.П.Сокальским. – М.; СПб., [б.г.].
Наведена записана в Херсонській губернії пісня “Лелю, баба, лелю, діду”, яка виконувалась маленькими дівчатками увечорі на початку весни сидячи на приступках хати.
 
КАРИШЕВА Т. Збірник пісень. Фортепіанна творчість //Каришева Т. Петро Сокальський: Життя і творчість. – Вид. 2-е., перероб. – К., 1978. – С.111-135.
Запис Сокальським народних пісень на Херсонщині, с.114.
 
КАРИШЕВА Т. Петро Сокальський: Життя і творчість. – Вид. 2-е, перероб.– К.: Муз. Україна, 1978. – 190 с.: ноти.
Автор докладно висвітлює життєвий і творчий шлях Петра Сокальського – композитора, визначного громадського діяча, фольклориста, вченого. Його діяльність в Україні в другій половині ХІХ ст.. стала величезним вкладом у скарбницю української культури. Книжку написано на основі вивчення архівних матеріалів та преси.
 
  
 
Тобілевич Софія Віталіївна
[1860-1953],
українська актриса, фольклористка, письменниця
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні в записах Софії Тобілевич /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. С.В.Мишанич (тексти), М.В.Мишанич (мелодії); Вступ. ст. та прим. С.В.Миша-нича.– К.: Наук. думка, 1982. – 423 с.: ноти.
Херсон, с.23;
Херсонщина, с.25,38,121,129,220,243,244,294,399,403,411,414,416,419;
Кардашинка, с. Голопристанського р-ну с.126,129,136,186,187,245,399, 400,403,404.
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.12 – 24:
Діяльність С. Тобілевич на Херсонщині, с.16.
 
МИШАНИЧ С.В. Фольклорний доробок С.В.Тобілевич //Нар. творчість та етнографія. – 1980. – № 5. – С. 29 – 39.
Херсонщина, с. 33
Херсон, м., с. 32
 
ПОГРЕБЕННИК Ф. Наша дума, наша пісня: Нариси-дослідж. – К.: Україна, 1991. – 207 с.: ноти.
Фольклористична діяльність С.Тобілевич, с.107.
 
ШАЛАТА М.Й. Краса, відкрита заново /Нар. творчість та етнографія. – 1983. – № 5. – С.72 -75.
Про збірник “Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич”. Херсонщина, с.73
  
 
Цвєтко Сергій Ілліч
[1884-1946],
педагог, етнограф, фольклорист
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етнографічної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С. 12-24.
Діяльність С.Цвєтка на Херсонщині, с. 18.
 
МАКАРЕНКО О. С. І. Цвєтко – дослідник художньої культури та побуту болгар Півдня України //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С. 86-93.
Згадується доповідь Цвєтка С. І. за темою ‘’Весільний звичай і пісні у болгар на Херсонщині’’, с.88,
Запис пісень на Херсонщині, с.92.
 
 
Яворницький Дмитро Іванович
[1855-1940],
український, фольклорист, письменник
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні, наспівані Д. Яворницьким: Пісні та думи з арх. вченого /Упоряд., вступ. ст., прим. та комент. М.М.Олійник –Шубравської., нотний матеріал підгот. О.В.Шевчук. – К.: Муз. Україна, 1990.- 454 с.; ноти.
Херсонщина, с. 9,16, 20;
Фаліївна (Садове), с. Білозерського р-ну, с.326;
Хутір Шариков Херсонського повіту, с. 388, 390, 406, 418, 390, 394.
 
*ЭВАРНИЦКИЙ Д.И. Малороссийские народные песни, собрание в 1878 -1905 гг. – Екатеринослав, 1906.
До збірки увійшли пісні, записані в Херсонській губернії
 
МАКАРЕНКО О. Південноукраїнський музичний фольклор у записах та наукових дослідженнях //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. – Миколаїв, 2001. – С.12-24.
Про збірку пісень, записаних Д.Яворницьким на Херсонщині, с.17.
 
ОЛІЙНИК М. Фольклористично-етнографіна діяльність Д.І.Яворницького //Нар. творчість та етнографія. - 1965. - № 6. – с.40-47.
Херсонська губ., с. 42,44.
 
ОЛІЙНИК–ШУБРАВСЬКА М.М. Збірка українських народних пісень, записаних з голосу Д.І.Яворницького //Нар. творчість та етнографія. – 1990. - №6. – С.18-27.
Херсонщина, с.21,23
 
ШУБРАВСЬКА М.М. Народні пісні в записах Д.І.Яворницького //Нар. творчість та етнографія. – 1989. - №1. – С.27–32.
Про збирацьку діяльність на Херсонщині, с. 28,30.
 
ШУБРАВСЬКА М.М. Д.І.Яворницький: Життя, фольклористично-етнографічна діяльність /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав. фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Відп. ред. К.Г.Гуслистий. – К.: Наук. думка, 1972.- 254 с., 11 с. фотогр.
Херсонщина, с. 154, 179,222.
 
ЯВОРНИЦКИЙ (Эварницкий) Дмитрий Иванович //История Акад. наук Украинской ССР. – К., 1979. - С.743.
 
 
Ястребов Володимир Миколайович
[1855-1898],
український етнограф, археолог
 
*НАРОДНЫЕ песни Херсонского края /Сообщ. В. Ястребов. //Киев. старина.- 1894.- Кн.3 (т.44).
 
ЧЕРНЕЦЬКИЙ В.Невтомний шукач: (до 70-річчя від дня смерті В. Ястребова) //Нар. творчість та етнографія. - 1969 - № 4. – С.63-64.
Про дослідження на Херсонщині.
Дорогоцінний скарб народної душі

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031