Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Роди, жанри та тематичні групи музичного фольклору Херсонщини

Меню розділу
Роди, жанри та тематичні групи музичного фольклору Херсонщини
 
Дитячий фольклор
 
ДИТЯЧИЙ фольклор Херсонщини/Обл. Центр відродж. нац. культури. Від. фольклору; Розшифровка та упоряд. В. Желізняк, В. Другальова. - Херсон, 1994. - 22 с.
Дитячі пісні та ігри Херсонщини.
 
ДИТЯЧІ пісні та речитативи/АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського; Упоряд. Г.В. Довженюк, К.М. Луганська (нотний матеріал). - К.: Наук. думка, 1991. - 448 с.: ноти. - (Укр. нар. творчість).
Херсонська губ., с. 33, 69, 125, 136, 208, 246, 248, 257, 267, 275, 363, 390, 391, 393, 397, 399, 411, 415, 417, 418, 419, 420, 434.
Збур’ївка, с. Голопристанського р-ну, с. 89, 393.
 
МАКАРЕНКО О. Традиційно-культурна община шведів Причорномор’я //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. - Миколаїв, 2001. - С.127-133.
Пісня “Ми йдемо до школи” - зразок дитячого фольклору, с.130.
 
 
Календарні пісні
 
ВЕЛИКДЕНЬ в Україні: Нариси про Великодні свята з нар. піснями /Ред. В.Г.Мордань, В.М.Пономаренко; Худож. В.Г.Котляр; Слайд Т.І.Голяк. - К.: Муз. Україна, 1993. - 128 с.
Херсонщина, с.3,18,25,54,57,63,77.
 
ВЕСНЯНІ обряди, звичаї та свята українців: На допомогу працівникам клубних закладів і керівникам фольклор. колективів /Обл. Центр. відродж. нац. культури. - Херсон, 1993. - 29 с.: ноти.
Нотний дод.№1 “Веснянки”, с.17-20.
Нотний дод.№2 “Хороводні та ігрові веснянки”, с.21-26.
Нотний дод.№3 “Русальні пісні та хороводи”, с.27-29.
 
ВЕСНЯНІ співанки та обряди: Посіб. для вчителів мол. кл. та вихователів дит. садків /Склад. Тимченко Н.Ф. - Херсон: Традиція, 1993. - 23 с.: ноти. - (Світова літ. та фольклор в шк. вивченні).
 
ДРУГАЛЬОВ В. Календарно-обрядові пісні //Другальов В. Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини: За підсумками дослідж. фольклорно-етніч. експедицій до Голопристанського району. - Херсон, 2001. - С.ХІ-ХІІІ.
Нотний дод., с.1-11.
 
МАТЕРИАЛЫ для этнографии Херсонской губернии /Сост. В.Бессараб. - Петроград, 1916. - 571 с.
Святкові пісні, с.340-401.
 
МАТЕРІАЛИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /Уклад. В.Кисіль. - Херсон, 1996. - Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
ВЕСІЛЛЯ у с.Пролетарка. Ч.2; Музичний фольклор с.Нова Маячка: (російські весільні, рекрутські недавні [пісні], колядки) [Цюрупинський р-н]. - 75 с.: переважно ноти + 1 фотогр.
 
ЗИМОВІ календарні звичаї галичан Херсонщини. - 22 с.: переважно ноти.
 
ЗИМОВІ календарні пісні Херсонщини: (Андрія-Колядки). - 40 с.: переважно ноти.
 
ПІСНІ, звичаї села Нова Маячка: (масляна, рекрутські [пісні], війна 1941-1945 р.р.); Пісні (весільні, колядки), спогади, цілительство (вишіптування) у селі Виноградове (Чолбаси): Супроводжувальні розшифровки до мфк “Чолбаси, Нова Маячка 1-94” [Цюрупинський р-н] /Запис 1994 р. В.Кисіля. - 33 с.: переважно ноти.
 
ПІСНІ Херсонщини (календарні, весільні, ліричні, кичі). - 76 с.: переважно ноти.
 
ЩЕДРІВКИ, записані на Херсонщині. - 49 с.: переважно ноти.
 
ТАРАБУРА С. Символіка степу в календарній обрядовості Півдня України: [Наведено декілька пісень із зимового календарного циклу, які були записані на Херсонщині] //Південий архів. - Херсон, 2001. - Вип.ІХ. - С.289-293.
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні: Календарна обрядова лірика /Вступ. ст., упоряд. О.І.Дея. - К.: Держ. вид-во худож. л-ри, 1963. - 569 с.
Херсон, с.85,508 (“Кіт і миша”);
Херсонщина, с.333,531 (“Ось в городі вишня”);
Белозерка, с., с.492,545.
 
ЧУМАЧЕНКО А. Пасхальний фольклор //Христианин Таврии. - 1992. - №2.- Май.
 
 
Родинно-обрядові пісні
 
*ЖАРТІВЛИВІ пісні Херсонщини /Упоряд. Малінська Ф., Ткаченко Ю. - Херсон, 1970.
Збірка містить 50 пісень, окремо виділено родинно-побутові пісні.
 
МАТЕРІАЛИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /Уклад. В.Кисіль. - Херсон. Б.р. - Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
ПІСНІ села Пролетарка Цюрупинського району: (кичі, балади, поминальні оповіді); Пісні фольклорнго ансамблю села Виноградове та хору Виноградівської церкви: Супроводжувальні нотації до фонозаписів /Запис 1994 р. В.Кисіля. - 36 с.: переважно ноти.
 
СІМЕЙНО-ПОБУТОВІ пісні. - 36 с.: переважно ноти.
 
ФОЛЬКЛОР с.Пролетарки (Чалбурда) Цюрупинського району: Пісні початку ХХ-го ст.: Кичи, весільні звичаї, врятування дитини від розстрілу, родинні обряди, весільні пісні /Запис 1993 р. В.Кисіля. - 78 с.: переважно ноти.
 
ПІСЕННИЙ фольклор Херсонщини: (Лірич. пісні про кохання та родинний побут) /Обл. Центр відродж. нац. культури. Від. фольклору; Розшифровка і упоряд. В.Другальова. - Херсон, 1994. - 34 с.
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні: Родинно-побутова лірика. Ч.1: Пісні про кохання /Вступ. ст., упоряд., підготов. текстів та прим. Г.К.Сидоренко.-К.: Дніпро, 1964. - 586 с.
Херсонщина, с.127,453,541,561,
Збурівка, с. Голопристанського р-ну, с.125,126,541.
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні: Родинно-побутова лірика. Ч.2 /Упоряд., підготов. текстів та прим. Г.К.Сидоренко. - К.: Дніпро, 1965. - 527 с.
Херсонщина, с.164,165,398,488,501,
Збурівка, с. Голопристанського р-ну, с.87,484.
 
 
Весільні пісні
 
ВЕСІЛЬНІ пісні: В 2-х кн. Кн.1: Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Україна /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. та прим. М.М.Шубравської; Нот. упоряд. А.І.Іваницького. - К.: Наук. думка, 1982. - 271 с.: ноти. - Сер.: Укр. нар. творчість.
М.Скадовськ, с.86,149,399,559,571,572,573,577-579,728,729,799,826,827,850;
С.Василівка Горностаївського р-ну, с.583,828.
 
ДРУГАЛЬОВ В. Весільні пісні //Другальов В. Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини: За підсумками дослідж. фольклорно-етніч. експедицій до Голопристанського району. - 2001. - С.XIV-XV.
Нотний дод., с.12-28.
 
МАТЕРІАЛИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /Уклад. В.Кисіль. - Херсон.- 1996. - Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
БАЛАДИ, весільні, ліричні пісні с.Гаврилівка-Друга та Бабенківка-Друга Каланчацького району. - 80 с.: переважно ноти.
 
ВЕСІЛЬНІ звичаї та пісні у с.Чалбурда (Пролетарка) під Олешками (Цюрупинськом) /Запис 1993 р. В.Кисіля. - 94 с.: переважно ноти.
 
ВЕСІЛЬНІ пісні росіян з Нової Маячки; “Курське” весілля у Новій Маячці [Цюрупинський р-н]. - 22 с.: переважно ноти.
 
ВЕСІЛЛЯ у с.Пролетарка Ч.2; Музичний фольклор с.Нова Маячка: (російські весільні, рекрутські недавні [пісні], колядки) [Цюрупинський р-н]. - 75 с.: переважно ноти + 1 фотогр.
 
ВЕСІЛЛЯ Херсонщини. - 139 с.: переважно ноти.
 
ПІСНІ, звичаї села Нова Маячка: (масляна, рекрутські [пісні], війна 1941-1945 рр.); Пісні (весільні, колядки), спогади, цілительство (вишіптування) у селі Виноградове (Чолбаси) [Цюрупинський р-н]: Супроводжувальні розшифровки до мфк “Чолбаси, Нова Маячка 1-94” /Запис 1994 р. В.Кисіля. - 33 с.: переважно ноти.
 
ПІСНІ Херсонщини (календарні, весільні, ліричні, кичі). - 76 с.: переважно ноти.
 
ФОЛЬКЛОР с. Пролетарка (Чалбурда) Цюрупинського району: Пісні початку ХХ-го ст.: Кичі, весільні звичаї, врятування дитини від розстрілу, родинні обряди, весільні пісні /Запис 1993 р. В.Кисіля. - 78 с.: переважно ноти.
 
 
Епічні, історичні пісні
 
*ДУМА про Днепр и Каховку /Склав кобзар В.Перепелюк; Пер. з укр. Г.Литвака //Львів. правда. - 1952. - 21 верес.
 
ЗА владу Рад: Зб. революц. нар. пісень і віршів Херсонщини (1917-1920) /Упоряд. О.О.Мордвінцев. - Нова Каховка, 1957. - 170 с.
Відібрані кращі зразки фольклорних творів, у тому числі пісні літературного походження про героїчну боротьбу трудящих за перемогу Жовтневої революції, за владу Рад.
 
ЛАВРОВ Ф.І. Грими ж ти, слово про Каховку //Наддніпрян. правда. - 1951. - 27 черв.
 
ЛІЖДВОЙ М. Поезія героїчних років //Нар. творчість та етнографія. - 1958.- №1. - С.143-145.
Про збірник революційної поезії Херсонщини “За владу рад”, в якому подані народні частушки, прислів’я та приказки про Великий Жовтень.
 
МАТЕРІАЛИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /Уклад. В.Кисіль. - Херсон, 1996. - Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
ПІСНІ, звичаї села Нова Маячка: (масляна, рекрутські [пісні], війна 1941-1945 рр.); Пісні (весільні, колядки), спогади, цілительство (вишіптування) у селі Виноградове; Розшифровки до мфк “Чолбаси, Нова Маячка 1-94”[Цюрупинський р-н] /Запис 1994 р. - 33 с.: переважно ноти.
 
СПОГАДИ та пісні другої світової війни (30-ті, 40 роки). - 30 с.: переважно ноти.
 
ОЛЕЙНИКОВ М. Зібрати скарби народної поезії про Каховський плацдарм //Нар. творчість та етнографія. - 1961. - №1. - С.156-157.
Про народні пісні часів громадянської війни, зібрані на Херсонщині.
 
ПРАВДЮК О.Пісні січових стрільців: Запис 1996 р. - Херсон, 1996. - 22 с.
 
УКРАЇНСЬКІ народні думи та історичні пісні /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії; Упоряд. П.Д.Павлій, М.С.Родіна, М.П.Стельмах; Ред. К.Г.Гуслистого; Іл. М.Г.Дерегуса. - К.: Вид-во АН УРСР, 1955. - 659 с.: іл.
Херсонщина у піснях і думах, с.14,15,18,19,355,574,598,584
Думи, записані в Херсонській обл., с.109-110,397,398,584,615.
 
УКРАИНСКИЕ народные думы /АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького; Отв. ред. серии А.А.Петросян;Изд. подгот. Б.П.Кирдан; Отв. ред. тома В.М.Гацак. - М.: Гл. ред. вост. л-ры, 1972. - 560 с.: ил. - (Эпос народов СССР).
Херсонщина в народних думах, с. 135, 147, 224-227, 231-233, 235, 236, 238-240, 242, 243-247, 250, 252-256, 398, 427, 555.
 
ЧОПОВСЬКИЙ В. “Ой, у лузі червона калина” //Укр. культура. - 1993. - №7.- С.32-33.
Згадується українська стрілецька пісня Р.Купчинського, що була записана на Херсонщині в 1918 р., с.32.
 
 
Ліро-епічні пісні
 
БАЛАДИ: Кохання та дошлюб. взаємини /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. та прим. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Іваницький (мелодії). - К.: Наук. думка, 1987. - 472 с.: ноти. - (Укр. нар. творчість).
Наведено фольклорні твори, які побутують в с.Дудчине на Каховщині, с.15,431;
С.Козачі Лагері Голопристанського р-ну, с.169,440
М.Херсон, с.352,353,455.
 
МАТЕРІАЛИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /Уклад. В.Кисіль. - Херсон, 1996. - Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
БАЛАДИ, весільні, ліричні пісні с.Гаврилівка-Друга та Бабенківка-Друга Каланчацького району. - 80 с.: переважно ноти.
 
БАЛАДИ Херсонщини. - 29 с.: переважно ноти.
 
ПІСНІ та романси про кохання. - 34 с.: переважно ноти.
 
ПІСНІ Херсонщини (календарні, весільні, ліричні, кичі). - 76 с.: переважно ноти.
 
ПІСЕННИЙ фольклор Херсонщини: Балади /Обл. Центр відродж. нац. культури. Від. фольклору; Розшифровка та упоряд. В.Другальова. - Херсон, 1995.- 12 с.
 
ПІСЕННИЙ фольклор Херсонщини: (Лірич. пісні про кохання та родинний побут) /Обл. Центр відродж. нац. культури. Від. фольклору; Розшифровка та упоряд. В.Другальова. - Херсон, 1994.- 34 с.
 
УКРАЇНСЬКІ народні ліричні пісні /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії; Упоряд. М.М.Гордійчук, А.М.Кінько, М.П.Стельмах; Відп. ред. М.Т.Рильський. - К.: Вид-во АН УРСР, 1960. - 686 с.: ноти.
Наведено пісні, які побутують в Новотроїцькому р-ні, с.578,581,582,661.
 
 
Суспільно-побутові пісні
 
ДРУГАЛЬОВ В. Соціально-побутова лірика: (козацькі та виряджальні пісні) //Другальов В. Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини: За підсумками дослідж. фольклорно-етніч. експедицій до Голопристанського району. - Херсон, 2001. - С.XVIII-XX.
Нотний дод., с.95-108.
 
*ЖАРТІВЛИВІ пісні Херсонщини /Упоряд. Малінська Ф., Ткаченко Ю. - Херсон, 1970.
Збірка містить 50 пісень, суспільно-побутові виділені в окремий розділ.
 
МАТЕРІАЛИ фольклорної експедиції: Пісні Херсонщини: (календарні, весільні, ліричні, кичі) /Уклад. В.Кисіль. - Херсон, 1996. - 76 с.: переважно ноти. - Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
НАЙМИТСЬКІ та заробітчанські пісні /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. С.Й.Грица, О.І.Дей, М.Г.Марченко. - К.: Наук. думка, 1975. - 574 с.: ноти. - Сер.: Укр. нар. творчість.
Представлені пісні, зібрані в Херсонській губ. (с.32,387,547) та на Херсонщині в цілому (с.35,57,96,523,525), в с.Кардашинка Голопристанського р-ну (с.166-167,531).
 
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ пісні /Упоряд. і передм. О.М.Хмілевської; Худож. В.Є.Перевальський, А.Ф.Павленко. - К.: Дніпро, 1985. - 331 с.: іл. - (Б-ка укр. усної нар. творчості).
Представлено фольклор с.Збур’ївки Голопристанського р-ну (с.25,310), м.Херсона (с.83,314), смт Білозерки (с.84,85,314), інших населених пунктів Херсонщини (с.105,106,279,280,315,323).
 
УКРАЇНСЬКІ народні пісні: Пісні суспільно-побутові /Упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. та прим. О.М.Хмілевської. - К.: Муз. Україна, 1967. - 735 с.
Наведено пісні, які побутують в
с.Збур’ївка Голопристанського р-ну, с.65,599,600,679,708;
с.Строганівка Чаплинського р-ну, с.101,102,681;
смт Білозерка, с.493-495,703 та в інших населених пунктах Херсонщини, с.128,331,332,489,490,492,525,526,683,702,704.
 
 
Козацькі пісні
 
*АНДРИЕВСКИЙ М. Казацкая дума о трёх Азовских братьях в пересказе с объяснениями и разбором её. - О., 1884.
 
ДРУГАЛЬОВ В. Соціально-побутова лірика: (козацькі та виряджальні пісні) //Другальов В. Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини: За підсумками дослідж. фольклорно-етніч. експедицій до Голопристанського району. - Херсон, 2001. - С.XVIII-XX.
Нотний дод., с.95-108.
 
КОЗАЦЬКІ пісні /Упоряд. та вступ. ст. О.М.Хмілевської; Худож. Т.С.Зубковський. - К.: Муз. Україна, 1969. - 302 с.: іл. - (Із джерел укр. пісні).
Одним з джерел при упорядкуванні цієї збірки була праця Д.Еварницького “Малороссийские народные песни, собранные в 1878-1905 гг.”, до якої увійшли пісні, записані і в Херсонській губернії.
 
КОЗАЦЬКІ пісні: Репертуар. зб. на допомогу керівникам самодіяльних вокально-хорових колективів та фольклорних ансамблів /Обл. Центр відродж. нац. культури; Упоряд. В.Гребенюк, В.Другальов. - Херсон, 1993. - 20 с.
 
МАКАРЕНКО О. Історичний зміст південноукраїнського пісенного фольклору: (на прикладі козацьких пісень) //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. - Миколаїв, 2001. - С.41-55.
Запис А.Скальковським козацьких пісень від бандуристів Херсонської губ., с.47.
 
ТКАЧЕНКО Ю. Відгомін минувшини //Ленін. прапор. - 1969. - 4 груд.
Про козацькі народні пісні на Херсонщині.
 
 
Чумацькі пісні
 
ДРУГАЛЬОВ В. Їхали чумаки //Телескоп. - 1997. - Черв.
Чумацькі пісні на Херсонщині.
 
РУДЧЕНКО И.Я. Чумацкие народные песни. - К.: Тип. М.П.Фрица, 1874. - 257 с.
В праці використані матеріали, зібрані
в Херсонській губ. в цілому (с.7,12,13,14,15,22) та
в Херсонському повіті зокрема (с.167,168,186-188,224,243).
 
ЧУМАЦЬКІ пісні /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Іваницький (мелодії). - К.: Наук. думка, 1976. - 542 с.: ноти, іл.
Представлені матеріали, зібрані на Херсонщині, с.54, 88, 112, 223, 224, 297, 324, 474, 477, 496, 506, 510, 513, 518, 520, 527, 531, 
в с. Білозерка, с. 56, 67, 470,
в Каховці (с. 471),
в Бериславі (с. 471).
 
 
Рекрутські пісні
 
МАКАРЕНКО О. Про взаємини між українським музичним фольклором та іноетнічним у Північному Причорномор’ї //Макаренко О. Нариси з історії етномузичної культури Півдня України. - Миколаїв, 2001. - С.56-58.
Нотний дод.: Пісня з Херсонщини “Через гору кам’яну” (с.151).
 
МАТЕРІАЛИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ /Уклад. В.Кисіль. - Херсон.- Машинопис. - Розмножено ОУНБГ.
 
ВЕСІЛЛЯ у с.Пролетарка. Ч.2; Музичний фольклор с.Нова Маячка: (російські весільні, рекрутські недавні [пісні], колядки) [Цюрупинський р-н]. - 1996. - 75 с.: переважно ноти, 1 фотогр.
 
ПІСНІ, звичаї села Нова Маячка: (масляна, рекрутські [пісні], війна 1941-1945 рр.); Пісні (весільні, колядки), спогади, цілительство (вишіптування) у селі Виноградове (Чолбаси): Супроводжувальні розшифровки до мфк “Чолбаси, Нова Маячка 1-94” [Цюрупинський р-н] /Запис 1994 р. В.Кисіля. - Б.р. - 33 с.: переважно ноти.
 
РЕКРУТСЬКІ ПІСНІ: (Виряджання до армії). - Б.р. - 17 с.: переважно ноти.
 
 
Побутові пісні
 
БАЛАДИ: Родинно-побутові стосунки /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Іваницький (мелодії). - К.: Наук. думка, 1988. - 528 с., ноти. - (Українська народна творчість).
Херсонщина, с.12,96,153,154,242,243,352,477,482,491,501;
Херсонська губ., с.75,475;
Дудчине, с. Каховського р-ну, с.26,27,308,309,470,497;
Тягинка, с. Бериславського р-ну, с.484;
Збур’ївка, с. Голопристанського р-ну, с.237,238,411,491,506;
Херсон, м. с.351,501.
 
ДРУГАЛЬОВ В. Побутова лірика: (колискові і ліричні пісні, балади, жартівливі пісні) //Другальов В. Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини: За підсумками дослідж. фольклорно-етніч. експедицій до Голопристанського району. - Херсон, 2001. - С.XV-XVIII.
Нотний дод., с.29-94.
 
ЖАРТІВЛИВІ пісні: Родинно-побутові /АН УРСР. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського; Упоряд. О.І.Дей, М.Т.Марченко (тексти), А.І.Гуменюк (мелодії). - К.: Наук. думка, 1967. - 800 с.: іл. - (Українська народна творчість).
Херсонська обл., с.82,709.
 
*ЖАРТІВЛИВІ пісні Херсонщини /Упоряд. Малінська Ф., Ткаченко Ю. - Херсон, 1970.
Збірка містить 50 пісень. Окремо подано розділ “Родинно-побутові жартівливі пісні”.
 
ПІСЕННИЙ фольклор Херсонщини: Жартівливі пісні /Обл. Центр відродж. нац. культури; Розшифровка та упоряд. Другальова В.В. - Херсон, 1994. - 18 с.
До збірника увійшли фольклорні твори, записані в різних селах у період з 1990 по 1994 рр.
 
ПІСЕННИЙ фольклор Херсонщини: (Лірич. пісні про кохання та родинний побут) /Обл. Центр ввідродж. нац. культури. Від. фольклору; Розшифровка та упоряд. Другальова В.В. - Херсон, 1994. - 34 с.
 
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ пісні /Упоряд. і передм. О.М.Хмілевської; Худож. В.Є.Перевальський, А.Ф.Павленко. - К.: Дніпро, 1985. - 331 с.: іл. - (Б-ка укр. усної нар. творчості).
Представлено фольклор
с.Збур’ївки Голопристанського р-ну, (с.25,310);
м.Херсона, (с.83,314);
смт Білозерки (с.84,85,314);
інших населених пунктів Херсонщини (с.105,106,279,280,315,323).
Дорогоцінний скарб народної душі

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031