Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Василь Васильович Хижняков

14.07.2021

Василь Васильович Хижняков народився 14 липня 1871 року в сім’ї міського голови м. Чернігова Василя Михайловича Хижнякова. У 1889 році Василь Васильович закінчив гімназію і вступив до імператорської військово-медичної Академії, яку закінчив в 1895 році, але за те, що його визнали «неблагонадійним» (в 1894 році був притягнений по справі партії «Народне право»), не отримав військового звання і був зарахований в запас. Таким чином він став земським лікарем і працював в різних губерніях. У 1895 р. він – епідемічний лікар в Саратовській губернії, а в 1896р. – завідуючий Полтавською земською психіатричною колонією. З лютого 1897 р. працює санітарним лікарем Олександрійського повіту. З Олександрії Василь Васильович переїхав до Єлисаветграда, де його було призначено земським санітарним лікарем. Він часто відвідував села повіту, робив санітарні огляди населення, передусім, сільськогосподарських працівників, вивчав стан побутових умов, харчування.

Найбільш плідною була діяльність Василя Хижнякова як санітарного лікаря Херсонського земства в 1897-1898 рр. Саме тут розкрилися його організаторські здібності, проявився творчий потенціал. На Херсонщині ще з 1890 року вперше почали створювати лікувально-продовольчі пункти (ЛПП), де лікарі обстежували працівників сільського господарства, надавали їм медичну допомогу. Херсонська губернія була піонером у справі створення ЛПП. В цю роботу включився і В.В.Хижняков, залучаючи до неї студентів. На Хижнякові, як на санітарному лікареві Єлісаветградського повіту, лежав обов’язок з організації в повіті лікувально-продовольчих пунктів та з керівництва роботою фельдшерського персоналу, обліковців, що їх обслуговували. За матеріалами досліджень, проведених на Олександрійщині та Єлісаветградщині, В. В. Хижняков написав наукову роботу «Про харчування сільськогосподарських робітників», яка була надрукована в медичному часописі «Врач».

Велике значення він надавав санітарній освіті, читав лекції, написав кілька брошур про запобігання захворюванню трахомою, дифтерією, сільськогосподарському травматизму. Ним була запропонована Картка обліку випадків травматизму у сільському господарстві. У Єлісаветграді Василь Васильович видав кілька книжок «Медико-санітарного огляду Єлісаветградського повіту», написав низку наукових праць з гігієни та санітарії. У 1899 р. ним було підготовлено та опубліковано дослідження «Зайшлі сільськогосподарські робітники в Херсонській губернії за даними, зібраними на лікувально-продовольчих пунктах». Услід за Н.І.Тезяковим В.В.Хижняков виявив вплив захворюваності зайшлих робітників на розповсюдження інфекційних захворювань в губернії, встановив рівень захворюваності та травматизму серед сільськогосподарських робітників. На підставі власних досліджень, а також окремих повідомлень дільничних лікарів Хижняков підготував доповідь до XIV губернського з’їзду лікарів «Положення робітників у сільському господарстві в санітарному відношенні», яку було опубліковано окремою брошурою в 1899 р. Праця автора являє собою глибоке соціально-гігієнічне дослідження, що висвітлює законодавчий, соціальний, медичний та гігієнічний аспекти охорони праці сільськогосподарських робітників.

У 1899 році Василь Васильович перебрався до Петербурга, де працював земським санітарним лікарем Петербурзької губернії. Водночас займався нелегальною революційною діяльністю. За це в квітні 1901 року Хижнякова В.В. арештовують, а потім висилають до Полтави. Саме в Полтаві він починає публікувати статті в місцевій пресі по земським питанням.

Після повернення у жовтні 1902 р. до Петербургу Хижняков залишає лікарську справу і стає професійним літератором. У 1903-1910 рр. він займає посаду секретаря Вільного економічного товариства і редактора праць Товариства. В 1903-1906 рр. приймає активну участь в організації та діяльності «Спілки визволення». Був членом редколегії газети «Наше життя», журналу «Без заголовку». В 1910-1917 рр. В.В. Хижняков працює в Московському губернському земстві в галузі кооперації. Викладає в народному університеті ім. А. Шанявського, де читає лекції з питань земської кредитної кооперації.

В 1918 році переїхав до сім’ї у Чернігів. До 1922 року він працював у кооперативному будівництві в Україні. В 1922 р. повернувся до Москви, працював у «Книгоспілці», потім консультантом у кооперативних організаціях.

Пропагував кооперативний рух зі сторінок газет, журналів, книг. Видав декілька книжок з питань кредитування та кооперації. Останні роки життя працював у Центральній медичній бібліотеці бібліографом. У 1940 р. у видавництві Академії наук вийшла книга В.Хижнякова «Бібліографія Бурят-Монголії за 1890-1936 рр. – охорона здоров’я», у 1947 році – книга «Антон Павлович Чехов як лікар», ще одна – в 1951 році, це була «Творчість Мєчнікова і література про нього». Видання цієї книжки Василь Васильович не дочекався.

Останні роки життя В.В.Хижняков здебільшого жив у придбаному ним невеликому маєтку в селі Кезі Чернігівського повіту, але від земських і міських справ не відійшов, залишаючись земським повітовим та губернським гласним, а також гласним міської думи. Він помер у 1949 році. Повідомлення про його смерть надрукувала лише одна газета – «Вечерняя Москва».

В.В.Хижняков у своїх спогадах писав: «Если бы я не оставлял по долгу медицины и оставался врачом, то, думаю, что моя жизнь и моя медицинская работа оставили бы больше следов в медицине, чем те, которые я вижу теперь».

Про нього:

1. Гончарова, С. В.В. Хижняков – санітарний лікар Херсонського земства [Текст]: [біографічні відомості (1871-1949 рр.)] / С. Гончарова // Агапіт. – 1999. – № 11. – С. 38-39.

2. Гончарова С.Г. В.В. Хижняков – типичный представитель земской демократической интеллигенции конца ХІХ начала ХХ вв. // Интеллигент в провинции: тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции. 4-5 февраля 1997 г. Выпуск 1. – Екатеринбург: УрГУ, 1997. – 230 с. – Редакционная коллегия: М.Е.Главацкий, профессор (отв. редактор); М.И.Кондрашева, профессор; Р.Т.Москвина, доцент; О.Ф.Русакова, профессор.

3. Кохан, А. Василь Хижняков – лікар, публіцист, громадський діяч [Текст]: [про медичну діяльність в Херсонській губернії у 90-х роках ХІХ ст.] / А. Кохан // Медична газета України. – 1997. – № 10, березень. – С. 8.

4. Кохан, А. Василь Хижняков – лікар, публіцист, громадський діяч: його праці заслуговують на повернення із забуття [Текст]: [про медичну діяльність на Херсонщині у 90-х роках ХІХ ст.] / А. Кохан // Ваше здоров’я. – 2001. – 12 жовтня. – С. 14.

Його публікації:

1. Хижняков В.В. Пришлые сельскохозяйственные рабочие в Херсонской губернии. По данным, собранным на лечебно-продовольственных пунктах Херсонского Губернского Земства / В.В. Хижняков. – Херсон: Тип. О.Д.Ходушиной, 1899. – 145 с.

2. Хижняков В. В. Пришлые сельскохозяйственные рабочие в Херсонской губернии. По данным, собранным на лечебно-продовольственных пунктах Херсонского Губернского Земства / В.В. Хижняков // Доклады XIV съезду врачей и представителей земских и городских управ Херсонской губернии. – Вып. I. – Херсон, 1899. – C. 461-605.

3. Хижняков В.В. Трахома в Херсонской губернии (на основании данных 8-летней регистрации больных во врачебных амбулаториях и поголовных осмотров учеников, призывающихся в присутствиях и сельскохозяйственных рабочих / В.В. Хижняков // Доклады XIV съезду врачей и представителей земских и городских управ Херсонской губернии. – Вып. I. – Херсон, 1899. – C. 97-152.

 

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 3031