Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Від укладача

Меню розділу

Від укладача

Виданням каталогу "Місцеві газети у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, 1865-2009" продовжено реалізацію задуму оприлюднення інформації про наявність у фондах періодичних видань, не відображених або частково відображених у довідково-пошуковому апараті книгозбірні, що допоможе більш повному включенню їх до читацького обігу.
Цьому сприяли вже видані каталоги журналів за 1944-1993 роки (1999) та за 1944-2005 роки (2007), "Періодичні видання XIX - першої чверті XX століття... Вип. 1. Журнали (1821-1925), ч. І. А-3", "Газети у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, 1946-2003" (2004).
У 1988 році було видано посібник "Місцеві газети у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. М. Горького, 1865-1987 рр." Це була перша спроба видання подібного каталогу. Він містить лише 124 найменування газет. З того часу фонд місцевих газет змінився кількісно, змінився його склад, умови зберігання і використання, характер запитів користувачів та ін. Тому виникла нагальна потреба у перевиданні цього каталогу, а точніше, у виданні нового, іншого за своїми характеристиками посібника.
У Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара зберігається найбільша у нашій області колекція місцевих газет, починаючи з 1865 року видання і до сьогодення. Вона становить вагому частину бібліотечного зібрання про область і має історико-культурну та наукову цінність, спрямовану на задоволення наукових, інформаційних, культурних та інших запитів користувачів.
Багато газет стали бібліографічною рідкістю, цінність яких полягає не лише в тому, що вони віддзеркалюють повсякденне життя краю. Газети містять документи місцевого значення про всілякі кампанії та події, які, як правило, більше ніде не публікувались. Приміром, інформація, що стосується історії області в цілому і окремих місцевостей, голодомору, колективізації, репресій, "чистки" в рядах партії, історії місцевих газет і т.д.
Все це надихає на максимальне інформування про ці документи, наближення їх до користувачів, інформування про наявність окремих номерів газет, створення певних зручностей для їхнього найшвидшого пошуку.
Каталог буде корисним для наукової роботи в усіх галузях історії, науки, техніки, культури. Він розрахований на використання науковцями, істориками, архівістами, журналістами, бібліотечними працівниками, краєзнавцями.
Фонд місцевих газет на час підготовки каталогу нараховує 2608 одиниць зберігання. В каталозі описано 330 назв місцевих газет, наявних у фонді нашої бібліотеки та 246 виявлених в інших бібліотеках. Відомості про наявність часописів, виданих починаючи з 2010 року, можна одержати з допомогою електронного каталогу надходжень періодики до бібліотеки.
У фонді багато лакун. Це сліди різного роду бурхливих подій, які свого часу відбувалися на території нинішньої Херсонщини: революції, війни, різні режими, "чистки", умови зберігання, а також недбале ставлення окремих осіб, від кого залежало забезпечення повноти надходження поточних випусків часописів. Майже відсутні газети починаючи з другої половини 20-х років по 1944 рік включно.
Так, відсутня головна газета області "Наддніпрянська правда" за 1935-1937, 1939, 1940 роки, окремими випусками збереглися газети за 1938, 1941 рр.
Не збереглися видання доби становлення та утвердження тоталітаризму в країні. Саме в цей період преса провадила велику агітаційно-пропагандистську та організаторську роботу у всіх сферах соціалістичного будівництва, і в зв'язку з цим газет виходило дедалі більше. Не всі вони збереглися у фонді бібліотеки. Та, на щастя, багато місцевих газет збереглися у фондах інших великих книгозбірень Санкт-Петербурга, Москви, Києва, інформацію про які надають бібліографічні посібники. Частково вони відображені в цьому посібнику.
До цього каталогу включено всі газети Херсонської області: обласні, міські, районні, одноденні, а також газети і окремо видані до них додатки, що друкувалися в найрізноманітнішій періодиці, - це був особливий тип видання, який свого часу набув великого поширення.
У фонді бібліотеки є мікрофільми окремих газет, інформація про кожну газету подана в межах відповідної назви друкованого видання в хронологічному порядку або окремим записом у відповідному розділі за алфавітом назв.
Виходячи із забезпечення зручності користування фондом визначена і структура каталогу, виокремлено три основних розділи: найстаріші газети з 1865 по 1943 рік, від часу звільнення області від окупації під час Великої Вітчизняної війни (1944 р.) до здобуття Україною незалежності (1991 р., серпень), газети періоду розбудови незалежної України (1991, серпень-2009 рр.).
В межах розділів газети згруповані за алфавітом першого слова їх назв.
Опис газет здійснений за чинними стандартами. За основу опису взято останній номер газети за останній рік, що зберігається в бібліотеці, мовою оригіналу. Застосовано багаторівневий опис.
Всі газети описані "de visu", в окремих випадках описи доповнені даними з бібліографічних посібників, довідників, інших джерел.
Зміни, що сталися у виданні, відбито у відповідних частинах опису або у примітках в кінці опису. Якщо газета виходила паралельно українською і російською мовами, або раніше російською, а пізніше українською, то кожна з них описана окремо.
Якщо газета започаткована до проголошення незалежності України і виходила під тією ж назвою в кінці 1991 і наступні роки, то вона розміщена в третьому розділі з посиланням на це в другому.
Кожний блок інформації про окрему газету містить такі відомості:
Заголовок. Основна назва. Паралельна назва. На кожний заголовок подається окремий опис.
У випадках перейменування газет відомості про зміну назви найбільш повно представлені в примітках до основного повного опису при останній назві видання під рубрикою "Назва". Попередні заголовки наводяться у відповідних місцях алфавітного ряду і пов'язані з основним описом газети посиланням " див. № ...". У попередніх назвах наводиться та назва, яка передувала та яка була після неї. Ці відомості вміщені також під рубрикою "Назва" в кінці опису.
Підзаголовок. Тут вказано, чиїм органом є газета, наводиться її характеристика, періодичність, читацьке призначення та інше.
Відомості про видання. В цій зоні вказані відомості про відповідальність: засновників, видавців, редакторів, додаткові відомості про видання.
Фіксується дата заснування газети та припинення її видання. Відомості про перерву у виданні, як правило, наводяться в області приміток до основного опису.
Якщо видання продовжує виходити, то після року заснування поставлено тире та інтервал з крапкою. Вразі відсутності офіційних відомостей про припинення видання, поставлено знак запитання в квадратних дужках ([?]).
В зоні вихідних даних вказується місце видання, ім'я видавця, або видавництво чи друкарня. Якщо назва останньої співпадає з назвою місця видання, то вона не вказується (наприклад, Каховка: міська друкарня). Далі наведено роки, за які газета зберігається у фонді бібліотеки.
В зоні специфічного позначення матеріалу подано відомості про фізичну характеристику газети: кількість шпальт (сторінок), розмір, супровідний матеріал, відомості про двомовність тексту, наклад.
Зона приміток містить відомості, які не наведені в інших частинах опису: розкриваються попередні і наступні назви, зміни у підназві, зміни стосовно періодичності, перерви у виданні, припинення видання, наявність додатків та ін.
При зміні окремих відомостей (наприклад, редактора) вони зазначаються в зоні нумерації саме в той рік, коли це сталося, і розповсюджуються на подальші роки до наступної зміни. Проте несуттєві зміни в підзаголовках не враховано. Зміни у нумерації та вказівки на місце зберігання газет стосуються лише одного року. Відомості про помилки в нумерації відносяться лише до вказаного року.
В найбільш старих газетах інколи зустрічаються випадки, коли газета підшита разом з виданням з іншою назвою. Для полегшення її розшуку в області приміток подано посилання на місце її зберігання.
Зона нумерації (специфікації) містить інформацію про наявні у фонді бібліотеки випуски газети за роками. Тут вказані порядкові номери випусків газети з урахуванням пропусків та валові номери на початку та в кінці року, інколи перша та остання дати виходу видання.
Довідково-пошуковий апарат посібника складається з алфавітного покажчика назв газет, іменного покажчика осіб, причетних до випуску газети, географічного покажчика місць видання та друкування газет. 
Відомості про наявність газет у фонді бібліотеки надали працівники відділу зберігання документного фонду Салобаєва О.В. (зав. сектором), Романюк Т.С. (голов. бібліотекар), Грищенко О.С. (провідний бібліотекар).

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25262728
293031