Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Видання минулих років, що надійшли до бібліотеки протягом 2011 року

ВИДАННЯ МИНУЛИХ РОКІВ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО БІБЛІОТЕКИ ПРОТЯГОМ 2011 РОКУ

526. Анастасьєв Анатолій Миколайович. В обіймах степу : вибране / Анатолій Анастасьєв; ред. М.І.  Братан. - К. ; Херсон : Просвіта, 2010. - 143 с. : ноти.

527. Бережко-Камінська Юлія Миколаївна. Між видихом і вдихом : інтимна лірика / Юлія Бережко-Камінська; ред. В. Осташ, А. Луків; передм. І. Павлюка; худож. Ю. Бережко-Камінська; фотогр. Ю. Косін. - К. : АДЕФ-Україна, 2010. - 172 с. : портр., іл.

528. Біосферний заповідник "Асканія-Нова" - природоохоронна науково-дослідна установа міжнародного значення (минуле, сьогодення, майбутнє) : навч.-метод. посіб. для екскурсоводів / В.С. Гавриленко [та ін.]; редкол.: В.С. Гавриленко (голов. ред.) [та ін.]; ред. Н. І. Ясинецька (голова) [та ін.]; Біосфер. заповідник "Асканія-Нова". - Асканія-Нова: [б. в.], 2010. - 199 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст.

529. Братан Микола Іванович. У дорозі до нас: вірші та поеми / Микола Братан; редрада В. С. Загороднюк [та ін.]. - Херсон: Гілея, 2010. - 352 с. : кольор. фот.

530. Бутузов Александр Глебович. Аллегории Бытия: избр. стихотворения / Александр Бутузов. - Херсон: Айлант, 2010. – 175 с.: портр.

531. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Херсонська область : [монографія] / В.П. Андрущенко [та ін.]; редрада В. Г. Кремень (голова) [та ін.]; за заг. ред. Ю.І. Беляєва; Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. - К. : Знання України, 2010. - 447 с. : табл. - Бібліогр.: с. 444-447.

532. Вісник Таврійської фундацї (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. Вип. 7 / Херсон. держ. ун-т, Тавр. фундація (Осередок вивч. укр. діаспори) [та ін.]; редкол.: І. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. - К.; Херсон : Просвіта, 2010. - 291 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

533. Гавриленко Віктор Семенович. Взаємодія гусей та жу-равлів з агроценозами в регіоні біосферного заповідника "Асканія-Нова" і шляхи зменшення їх впливу : (аналіт. огляд з метод. вказівками) / В.С. Гавриленко, М.А. Листопадський; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. - Асканія-Нова : Андрєєва М. М., 2010. – 36 с. : кольор. фот. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 35-36.

534. Гайдамака Василь Васильович. Дніпровські мелодії : пісні / Василь Гайдамака; ред. Л. Лагутенко; худож. Т.М. Крюч-ковська. - Вид. 2-ге, допов. - Херсон : ХМД, 2010. - 42, [1] с. : іл.

535. Галашевский Павел. По линии судьбы : поэзия / Павел Галашевский; под ред. авт.; предисл. Л. Федоровской; ил. Н. Кислинской, Е. Цыганюк. - Херсон : Косарев С. И., 2010. - 74, [2] с. : портр., ил.

536. Голобородько Юрій Костянтинович. Зостанеться в серці назавжди : повісті / Юрій Голобородько. - Х. : Основа, 2010. - 256, [1] с.

537. Голубятников Константин Викторович. Розы Венеры - Марса Шипы : сб. поэзии / К.В. Голубятников; ред., худож. оформ. авт. - Малоформат. изд. - К. : Основа, 2010. - 79 с. : портр.; 140X95. - Текст рус., укр.

538. Гурепко Микола Михайлович. Неофеодали : роман / Микола Гурепко; ред. О. Косюк. - Херсон : Наддніпрян. правда, 2010. - 197, [2] с. : портр.

539. Друга світова війна в історичній пам'яті України : за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам'яті / Укр. ін-т нац. пам'яті; упоряд. Л.С. Герасименко, Р.І. Пилявець; редкол.: І.Р. Юхновський (відп. ред.) [та ін.]. - К.; Ніжин : Лисенко М. М., 2010. - 247 с., [11] арк. карт: фот. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Херсон, м., с. 68,69
Херсонська область, с. 91
Згадка про російськомовну херсонську газету "Наш путь" (1942 р.), с. 105

540. Друзяка В'ячеслав Михайлович. Україна - мій біль і надія : поезії та пісні / В'ячеслав Друзяка; голов. ред. О.В. Олек-сюк; худож. О.О. Шилкін. - К. ; Херсон : Просвіта, 2010. - 177 с. : портр., кольор. фот., ноти.

541. Жарких-Шмигельский Валерий Борисович. Документы ХГДС : свидетельства, уставы, протоколы, отчеты, прогр., распоряжения, архив. фонд, летопись / В.Б. Жарких-Шмигельский, Д.В. Жарких; Дворян. Собр. Херсон. Губернии. - Херсон : [б. и.], 2010. - 202 с. : портр.

542. Жарких-Шмигельский Валерий Борисович. Херсонское Губернское Дворянское Собрание в отражениях прессой: 1991 2007 гг. / В.Б. Жарких-Шмигельский, Д.В. Жарких; Дворян. Собр. Херсон. Губернии. - Херсон : [б. и.], 2010. - 83, [1] с.

543. Живая история : альманах. Ч. 1 / Херсон. гор. Центр молодеж. инициатив "Тотем", Нем. фонд "Память, ответственность, будущее"; А. Юдин [и др.]; дизайн М. Афанасьева. - Херсон : Тотем, 2010. - 103 с. : фот., ил. - Текст рус, укр.
Спогади мешканців Херсона та області про події Великої Вітчизняної війни.

544. Живая история : альманах. Ч. 2 / Херсон. гор. Центр молодеж. инициатив "Тотем", Нем. фонд "Память, ответственность, будущее"; А. Юдин [и др.]; дизайн М. Афанасьева. - Херсон : Гилея, 2010. - 111 с. : фот., ил. - Текст рус, укр.
Спогади мешканців Херсона та області про події 40-х - 60-х рр. XX ст.

545. Заковоротний Дмитрий Иванович. Немцы-колонисты в Северном Причерноморье (1803-1944 гг.) : к 200-летию первых немец. поселений в Николаев. обл. / Д. И. Заковоротний. - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2009. - 150, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 148-149.

546. Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2011 рік : бібліогр. покажч. / уклад. Г.П. Мокрицька; відп. ред. Л.І. Зелена; Херсон. обл. бібл. т-во, обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон : ХОУНБГ, 2010. - 92 с. : іл. - Бібліогр. в тексті.

547. Иванова Лина Викторовна. Дневник одинокой души : [повесть] / Лина Иванова; ред. И.С. Цветкова. - Херсон : Айлант, 2010. - 46 с.

548. Казеева Нина Александровна. Моя любовь - Россия : поэзия / Нина Казеева; лит. ред. А. Барболина. - Херсон : Изд-во ІТ, 2010. - 56 с.

549. Кириллова Людмила Михайловна. Пилигримы, или Исповедь нелегалки / Людмила Кириллова. - Херсон : ШТРИХ+, 2010. - 351 с. : портр.
550. Книга Херсонщини' 2009 : анот. кат. місцевих вид. / Херсон. обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара; уклад. Г.П. Мокрицька; відп. ред. Л.І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2010. - 41, [1] с., [2] арк. кольор. іл.

551. Коковіхін Сергій Васильович. Наукові основи моделювання продуктивності польових культур при зрошенні : монографія / С.В. Коковіхін; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т землеробства півден. регіону . - Херсон : Айлант, 2010. - 219 с. : рис., табл. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 198-217.
У монографії висвітлені науково-методичні аспекти встановлення закономірностей формування продуктивного процесу сільськогосподарських культур в умовах зрошення Півдня України.

552. Константінова Вікторія Миколаївна. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки): монографія / Вікторія Константінова; наук. ред. А. В. Бойко; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня [та ін.]. - Запоріжжя: АА Тандем, 2010. - 594 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

553. Корнієнко Анна Михайлівна. Зорепад: вірші / Анна Корнієнко; за ред. авт. - Херсон: Графіка, 2010. - 137 с. : портр.

554. Краще в бібліотеках області : інформ. бюл. Вип. 3 / Херсон. обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара; уклад. Т.Л. Сватула; відп. ред. Л.І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2010. – 25 с.

555. Левченко Павел Степанович. Воспоминания армейского офицера : (повесть) / Павел Левченко. - Каховка : Гор. тип., 2010. - 200 с. : портр., фот.

556. Левченко Павел Степанович. Поэмы жизни : в 3 ч. / Павел Левченко. - Каховка :  Гор. тип., 2010. - 148 с. : ил., портр.

557. Лозицкий Франц Михайлович. Жизнь и гибель села Викторовки : [ист. моногр.] / Ф.М. Лозицкий; в авт. ред. - Новая Каховка : ПИЕЛ, 2010. - 75 с. : портр.
Про нині неіснуюче село Нижньосірогозького р-ну.

558. Любомская Елена Ивановна. ...И даль отзовется : стихи / Елена Любомская; ред. Л. Минина; рис И. Есаковой. - Херсон : Айлант, 2010. - 123 с. : портр., ил.

559. Максимюк Леонід Олександрович. По тернистих стежках : спогади та ліричні етюди / Л.О. Максимюк; за ред. А. Висоцького. - Херсон : Айлант, 2010. - 167 с.

560. Марченко Леонид Владимирович.  Друзья-всезнайки : рассказы для мл. и сред. шк. возраста / Леонид Марченко; худож. Виктор Хмель; ред. Н.  Жукова. - Херсон : Айлант, 2009. - 111 с. : ил.

561. Марченко Леонид Владимирович.  Клятве остались верны : о юных героях с Карантинного острова : докум.-худож. роман / Леонид Марченко; худож. К. Амелин. - Изд. 2-е, допов. - Херсон : Айлант, 2010. - 231 с. : фот., рис.
Про життя та подвиги юних героїв херсонської підпільної групи "Хлопчаки з Карантинного".

562. Марченко Леонид Владимирович.  Приключения Крайта и Кэгги : сказки для дошк. и мл. шк. возраста, для детей с огранич. возможностями / Леонид Марченко; худож. Ольга Кучерова; ред. Е. Любомская. - Херсон : Айлант, 2010. - 102 с. : ил.

563. Молода муза : темат. альм. Вип. 4 : За здоровий спосіб життя / Херсон. обл. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. "Молода Просвіта", обл. клуб молодих літераторів "Слово"; голов. ред., упоряд. О.В. Олексюк; редкол.: О.М. Кравець, І.І. Погорілий. - К. : Просвіта; Херсон : Євшан-Зілля, 2010. – 59 с.
У збірці вміщено твори письменників Херсонщини: Н. Кудрявченко, Т. Лазуткіної, В. Лубчака,   Д. Смолка, О. Куландри, А. Сумленної, М. Фемич, К. Чуприни та О. Швець.

564. Морозов Александр Александрович. Путь в вечность : сб. стихов / Александр Морозов; ред. А.П. Шабалова; предисл. В.П. Кулик. - Симф. : Таврия, 2010. - 100 с. : портр. - Текст рос., укр.

565. Народний музей історії Херсонського державного аграрного університету / Херсон. держ. аграр. ун-т; уклад. В.О. Ушкаренко [та ін.]; за ред. В.О. Ушкаренка і В.В. Морозова. - Херсон : Колос, 2010. - 17 с. : фот.

566. Науково-педагогічна діяльність Є. П. Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України : матеріали регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 50 річчю діяльн. вченого-педагога, 24 верес. 2010 р., м. Херсон / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; ред-кол.: А. М. Зубко [та ін.]. - Херсон : РІПО, 2010. - 275 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

567. Несин Юрий Николаевич. Кетцаль, викунья и ксеноп: сатира и юмор / Ю.Н. Несин; в авт. ред. - Херсон : Айлант, 2010. - 99 с. : портр.

568. Нижеголенко Валентина Михайлівна. Є каяття, та нема вороття : повісті, оповідання / Валентина Нижеголенко; ред. Н.Ф. Попова. - Херсон : Айлант, 2010. - 83 с. : портр.

569. Нижеголенко Валентина Михайлівна. Надкушений пуп : гуморески / Валентина Нижеголенко; ред. Н.Ф. Попова; худож. Т.М. Крючковська. - Херсон : Айлант, 2010. - 56 с. : портр.

570. Они служили Родине: автобиогр. воспоминания ветеранов воин. службы. Вып. 2 : Книга памяти моряков-подводников военно-морского флота, уроженцев г. Херсона и Херсонской области, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945. / Херсон. гор. Союз пенсионеров ВС и силовых структур. – Херсон : [б. и.], 2010. - 104 с. : ил.

571. Освіта Херсонщини : інформ.-аналіт. матеріали до серп. конф. пед. працівників 26 серп. 2010 р. / за заг. ред. Є.П. Кулькіної; уклад. М.Б. Кухарук [та ін.]. - Херсон : [б. в.], 2010. - 94 с. : граф., табл.

572. Основні показники діяльності бібліотек Херсонської області за 2009 рік : [стат. зб.] / Упр. культури і туризму Херсон. облдержадмін., обл. універс. наук. б-ка  ім. О. Гончара, обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова, обл. б-ка для дітей; підгот. С.О. Бондаренко [та ін.]; відп. ред. Л.І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2010. - 25 с.

Охорона здоров'я Херсонської області : поточ. бібліогр. покажч. 2010 рік / уклад. В. І. Гаркуша; Херсон. обл. наук. мед. б-ка. - Херсон : ХОНМБ, 2010.

573. 3 квартал. - 18 с.

574. 4 квартал. - 21 с.

575. Павлов Евгений Николаевич. Дифракция солнечного излучения вокруг Луны / Е.Н. Павлов; под ред. авт. - Новая Каховка : ПИЕЛ, 2010. - 23 с. : рис., табл.
В книзі наводяться результати вимірювання температури повітря та освітлення зеніту через 5 хвилин після сонячного затемнення, яке спостерігали 11 серпня 1999 р. в м. Новій Каховці.

576. Педченко Володимир Васильович. Argentum (Срібло): зб. віршів / Володимир Педченко; ред. О.В. Олексюк. - К. ; Херсон : Просвіта, 2010. - 32 с.

577. Постриган Людмила Іванівна. Письменники Херсонщини: біогр. довід. / Людмила Постриган. - 3-тє вид. - Херсон : Изд-во ІТ, 2010. - 24 с. : портр., іл. - Бібліогр.: с. 24.

578. Природа і природні ресурси Північного Причорно-мор'я: бібліогр. покажч. л-ри за 2008 рік. Вип. 38 / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. О.Г. Кушнір; ред. І.С. Шелестович. - О.: ОННБ ім. М. Горького, 2010. - 79 с. - Геогр. покажч.: с. 65-70. - Покажч. імен.: с. 71-78.

579. Пустова Тетяна Володимирівна. Обереги Таврійського краю : [антол. творчості поетів і прозаїків Нової Каховки] / Тетяна Пустова; ред. Л. Марченко; худож. В. Вітюнін. - Нова Каховка : Прогрес, 2010. - 132 с. : портр., іл. - Текст укр, рос.
Про життєвий та творчий шлях літераторів: А. М. Боровика, В. І. Ко-валенка, М. С. Черемиса,   Г. Ю. Біжика, В. І. Вітюніна, А. А. Яковлєва та інших.

580. Пустовая Татьяна Владимировна.  Птичка певчая : [сб. песен] / Татьяна Пустовая; предисл. В. Кулика. - Новая Каховка : Прогресс, 2010. - 36 с. : портр., ил. - Текст рус., укр.

581. Пыталев Петр Иванович. Бухта Омега : (повести и рассказы) / Петр Пыталев; ред. В. Басыров. - Симф. : ДОЛЯ, 2010. - 503 с., [4] л. фот.

582. Саблук Петро Трохимович. Анатолій Антонович Фесина: людина, вчений, громадянин (1929-2005) / П.Т. Саблук, А.С. Дзагалов; ред. О.О.  Аврамчук. - К. : ННЦ "Ін-т аграр. екон.", 2010. - 142, [1] с. : фот.
Про українського вченого, уродженця с. Сергіївки Каховського р-ну.

583. Савченко Катерина Миколаївна. Золото нетлінної душі : спроба худож. життєпису / Катерина Савченко; світлини М.І. Адамського. - Херсон : Айлант, 2010. - 71 с. : портр., іл.
Про зв’язок осетинського поета К. Л. Хетагурова з м. Херсоном.

584. Сергей Сильванский - от Херсона до Москвы : биобиблиогр. очерк и науч.-вспом. указ. лит. / ХОУНБ им. О. Гончара; сост. О.В. Лянсберг, В.А. Черников; отв. ред. Л.И. Зеленая. - Херсон : ХГТ, 2010. - 73, [1] с., [2] л. ил. - Имен. указ.: с. 71-72.

585. Серебряков Леонід Борисович. "Васю, давай!" : новели-фейлерески / Л.Б. Серебряков; під ред. авт. - Херсон : Косарєв С. І., 2010. - 39 с. - Бібліогр. наприкінці новел.

586. Симоненко Василь Андрійович. Василь Симоненко. Поетичні переклади Людмили Степаненко / Василь Симоненко; за ред. Я.О.  Довгана; поет. пер. рос. Людмили Степаненко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 87 с. : портр. - Текст парал. укр., рос.

587. Статистичний щорiчник Херсонської області за 2009 рік [Електронний ресурс] / Голов. упр. статистики у Херсон. обл.; за ред. В. А. Вознюка. - Електрон. дан. (49,7 МГ). - Херсон : [б. в.], 2010. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

588. 120 раритетів Херсонського краєзнавчого музею / Т.Г. Братченко [та ін.]; дизайн М. Афанасьєв; Херсон. обл. краєзнав. музей. - Херсон : Гілея, 2010. - 126, [2] с. : кольор. іл. - Текст парал. укр., англ.

589. Суганяк Анатолій Степанович. Витоки любові : поезії / Анатолій Суганяк; ред. О.В. Олексюк. - К. ; Херсон : Просвіта, 2010. - 47 с.

590. Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. Вип. 65 / Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т"; редкол.: В. О. Ушкаренко (голов. ред.) [та ін.]; англ. пер.В. Г. Чекановича. - Херсон : Айлант, 2009. - 331 с. : рис., табл. - Резюме англ. - Бібліогр. у кінці ст. - Імен. покажч.: с. 327.

591. Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. Вип. 73 / Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т"; редкол.: В.О. Ушкаренко (голов. ред.) [та ін.]; англ. пер. В.Г. Чекановича. - Херсон : Айлант, 2010. - 369 с. : рис., табл. - Резюме англ. - Бібліогр. у кінці ст. - Імен. покажч.: с. 365.

592. Токар Ніна Гаврилівна. Легенди і бувальщини нашого краю : збірка / Ніна Токар. - Херсон : Айлант, 2010. - 46 с. : портр., іл.
Збірка містить легенди і бувальщини, записані в с. Кірове Бериславского району та навколишніх з ним селах Херсонської та Миколаївської областей.

593. У постійному науковому пошуку : (до ювілею В. В. Кузьменка) / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; упоряд. В.К. Сидоренко, Н.В. Слюсаренко, Л.А. Гончаренко. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Херсон : РІПО, 2010. – 31 с. : портр.
Про науковця, видавця, завідувача кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів м. Херсона.

594. Федоровская Лада Константиновна. Пред таинством любви... : избранное / Лада Федоровская; под ред. авт. - Херсон : Косарев С. И., 2010. - 420 с.

595. Філософія життя : (до 60-річчя з дня народж. А. М. Зубка) / упоряд. Л.А. Гончаренко, С.Ф. Одайник. - Херсон : РІПО, 2010. - 107 с. : фот. - Бібліогр.: с. 46-54.
У книзі подаються біографічні відомості про професора кафедри менеджменту освіти, ректора Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів м. Херсона.

596. Херсон. Из прошлого в настоящее: фотоальбом / авт. проекта С. Алеферко, О. Алеферко; текст, науч. ред. С. Дяченко; современ. снимки Н. Стрекаловского [и др.]. - Херсон : Наддніпряночка, 2010. - 152, [3] с. : цв. ил.

597. Херсонский Благовещенский женский монастырь. - Херсон : [б. и.], 2010. -   16 с., [6] л. фот.

598. Херсонщина аграрна / авт.-упоряд. Юрій Пащенко, Ольга Алєферко; ред.О. Алєферко; вступ. ч. М.М. Костяка, О. Гонтар; фото Н. Матусевич, А. Гаюк,  Д. Жильцова. - Галузеве презентац. вид. - Херсон: Наддніпряночка, 2010. - 247, [10] с. : кольор. іл., портр.

599. Чари Сірогозщини / авт. тексту Ю.В. Безух; худож. С. Джепарова; фотогр. Ю.В. Безуха [та ін.]. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 20 с. : кольор. фот., іл.
З історії смт Нижніх Сірогоз.

600. Чернышенко Наталья Ивановна. Зов раненой птицы: [роман] / Н.И. Чернышенко; ред. Н. Михайлова, А. Куницкая. - Херсон : ХГТ, 2010. - 227 с.

601. Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета : 2-й Міжнар. Екол. Форум, 18-19 листоп. 2010, м. Херсон / Херсон. Торгово-пром. палата [та ін.]. - Херсон : [б. в.], 2010. – 195 с. : рис., табл. - Тит. арк., обкл. та текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці окр. ст.

602. Шматов Николай Александрович. Это было под Большой Лепетихой (декабрь 1943 г. - январь 1944 г.) / Николай Шматов; сост. В. Мильчев; предисл. Е. Карташова; худож. оформ. Ю. Головко; Ин-т истории Украины НАН Украины, Запорож. отд-ние [и др.]. - Запорожье: Запорож. науч. о-во им. Я. Новицкого, 2010. - 91 с. : ил. - (Забытые дневники ; вып. 2). - Тит. л., текст укр., рус. - Библиогр. в подстроч. примеч.

603. Щербина Анатолій Олександрович. Проталина : вірші, мініатюри, пісні / Анатолій Щербина; ред. Т.М. Щерба. - К. ; Херсон : Просвіта, 2010. - 107 с. : портр., ноти.

604. Ярова Марія Пантеліївна. Відпале гілля: роман / Марія Ярова; ред. О.В. Олексюк. - К. ; Херсон : Просвіта, 2010. - 174, [1] с.

605. Ярова Марія Пантеліївна. Сіль рідної Землі: повість / Марія Ярова. - Херсон : Айлант, 2010. - 111 с. : іл. - Бібліогр.: с. 110.

Календар подій

     1 2
3 4 5 6 789
10 11 12 13 141516
17 18 19 20 21 22 23
24252627282930
31