Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Видання минулих років, що надійшли до бібліотеки протягом 2011 року

ВИДАННЯ МИНУЛИХ РОКІВ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО БІБЛІОТЕКИ ПРОТЯГОМ 2011 РОКУ

526. Анастасьєв Анатолій Миколайович. В обіймах степу : вибране / Анатолій Анастасьєв; ред. М.І.  Братан. - К. ; Херсон : Просвіта, 2010. - 143 с. : ноти.

527. Бережко-Камінська Юлія Миколаївна. Між видихом і вдихом : інтимна лірика / Юлія Бережко-Камінська; ред. В. Осташ, А. Луків; передм. І. Павлюка; худож. Ю. Бережко-Камінська; фотогр. Ю. Косін. - К. : АДЕФ-Україна, 2010. - 172 с. : портр., іл.

528. Біосферний заповідник "Асканія-Нова" - природоохоронна науково-дослідна установа міжнародного значення (минуле, сьогодення, майбутнє) : навч.-метод. посіб. для екскурсоводів / В.С. Гавриленко [та ін.]; редкол.: В.С. Гавриленко (голов. ред.) [та ін.]; ред. Н. І. Ясинецька (голова) [та ін.]; Біосфер. заповідник "Асканія-Нова". - Асканія-Нова: [б. в.], 2010. - 199 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст.

529. Братан Микола Іванович. У дорозі до нас: вірші та поеми / Микола Братан; редрада В. С. Загороднюк [та ін.]. - Херсон: Гілея, 2010. - 352 с. : кольор. фот.

530. Бутузов Александр Глебович. Аллегории Бытия: избр. стихотворения / Александр Бутузов. - Херсон: Айлант, 2010. – 175 с.: портр.

531. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Херсонська область : [монографія] / В.П. Андрущенко [та ін.]; редрада В. Г. Кремень (голова) [та ін.]; за заг. ред. Ю.І. Беляєва; Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. - К. : Знання України, 2010. - 447 с. : табл. - Бібліогр.: с. 444-447.

532. Вісник Таврійської фундацї (Осередку вивчення української діаспори) : літ.-наук. зб. Вип. 7 / Херсон. держ. ун-т, Тавр. фундація (Осередок вивч. укр. діаспори) [та ін.]; редкол.: І. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. - К.; Херсон : Просвіта, 2010. - 291 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

533. Гавриленко Віктор Семенович. Взаємодія гусей та жу-равлів з агроценозами в регіоні біосферного заповідника "Асканія-Нова" і шляхи зменшення їх впливу : (аналіт. огляд з метод. вказівками) / В.С. Гавриленко, М.А. Листопадський; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. - Асканія-Нова : Андрєєва М. М., 2010. – 36 с. : кольор. фот. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 35-36.

534. Гайдамака Василь Васильович. Дніпровські мелодії : пісні / Василь Гайдамака; ред. Л. Лагутенко; худож. Т.М. Крюч-ковська. - Вид. 2-ге, допов. - Херсон : ХМД, 2010. - 42, [1] с. : іл.

535. Галашевский Павел. По линии судьбы : поэзия / Павел Галашевский; под ред. авт.; предисл. Л. Федоровской; ил. Н. Кислинской, Е. Цыганюк. - Херсон : Косарев С. И., 2010. - 74, [2] с. : портр., ил.

536. Голобородько Юрій Костянтинович. Зостанеться в серці назавжди : повісті / Юрій Голобородько. - Х. : Основа, 2010. - 256, [1] с.

537. Голубятников Константин Викторович. Розы Венеры - Марса Шипы : сб. поэзии / К.В. Голубятников; ред., худож. оформ. авт. - Малоформат. изд. - К. : Основа, 2010. - 79 с. : портр.; 140X95. - Текст рус., укр.

538. Гурепко Микола Михайлович. Неофеодали : роман / Микола Гурепко; ред. О. Косюк. - Херсон : Наддніпрян. правда, 2010. - 197, [2] с. : портр.

539. Друга світова війна в історичній пам'яті України : за матеріалами Укр. ін-ту нац. пам'яті / Укр. ін-т нац. пам'яті; упоряд. Л.С. Герасименко, Р.І. Пилявець; редкол.: І.Р. Юхновський (відп. ред.) [та ін.]. - К.; Ніжин : Лисенко М. М., 2010. - 247 с., [11] арк. карт: фот. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Херсон, м., с. 68,69
Херсонська область, с. 91
Згадка про російськомовну херсонську газету "Наш путь" (1942 р.), с. 105

540. Друзяка В'ячеслав Михайлович. Україна - мій біль і надія : поезії та пісні / В'ячеслав Друзяка; голов. ред. О.В. Олек-сюк; худож. О.О. Шилкін. - К. ; Херсон : Просвіта, 2010. - 177 с. : портр., кольор. фот., ноти.

541. Жарких-Шмигельский Валерий Борисович. Документы ХГДС : свидетельства, уставы, протоколы, отчеты, прогр., распоряжения, архив. фонд, летопись / В.Б. Жарких-Шмигельский, Д.В. Жарких; Дворян. Собр. Херсон. Губернии. - Херсон : [б. и.], 2010. - 202 с. : портр.

542. Жарких-Шмигельский Валерий Борисович. Херсонское Губернское Дворянское Собрание в отражениях прессой: 1991 2007 гг. / В.Б. Жарких-Шмигельский, Д.В. Жарких; Дворян. Собр. Херсон. Губернии. - Херсон : [б. и.], 2010. - 83, [1] с.

543. Живая история : альманах. Ч. 1 / Херсон. гор. Центр молодеж. инициатив "Тотем", Нем. фонд "Память, ответственность, будущее"; А. Юдин [и др.]; дизайн М. Афанасьева. - Херсон : Тотем, 2010. - 103 с. : фот., ил. - Текст рус, укр.
Спогади мешканців Херсона та області про події Великої Вітчизняної війни.

544. Живая история : альманах. Ч. 2 / Херсон. гор. Центр молодеж. инициатив "Тотем", Нем. фонд "Память, ответственность, будущее"; А. Юдин [и др.]; дизайн М. Афанасьева. - Херсон : Гилея, 2010. - 111 с. : фот., ил. - Текст рус, укр.
Спогади мешканців Херсона та області про події 40-х - 60-х рр. XX ст.

545. Заковоротний Дмитрий Иванович. Немцы-колонисты в Северном Причерноморье (1803-1944 гг.) : к 200-летию первых немец. поселений в Николаев. обл. / Д. И. Заковоротний. - Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2009. - 150, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 148-149.

546. Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2011 рік : бібліогр. покажч. / уклад. Г.П. Мокрицька; відп. ред. Л.І. Зелена; Херсон. обл. бібл. т-во, обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара. - Херсон : ХОУНБГ, 2010. - 92 с. : іл. - Бібліогр. в тексті.

547. Иванова Лина Викторовна. Дневник одинокой души : [повесть] / Лина Иванова; ред. И.С. Цветкова. - Херсон : Айлант, 2010. - 46 с.

548. Казеева Нина Александровна. Моя любовь - Россия : поэзия / Нина Казеева; лит. ред. А. Барболина. - Херсон : Изд-во ІТ, 2010. - 56 с.

549. Кириллова Людмила Михайловна. Пилигримы, или Исповедь нелегалки / Людмила Кириллова. - Херсон : ШТРИХ+, 2010. - 351 с. : портр.
550. Книга Херсонщини' 2009 : анот. кат. місцевих вид. / Херсон. обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара; уклад. Г.П. Мокрицька; відп. ред. Л.І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2010. - 41, [1] с., [2] арк. кольор. іл.

551. Коковіхін Сергій Васильович. Наукові основи моделювання продуктивності польових культур при зрошенні : монографія / С.В. Коковіхін; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т землеробства півден. регіону . - Херсон : Айлант, 2010. - 219 с. : рис., табл. - Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 198-217.
У монографії висвітлені науково-методичні аспекти встановлення закономірностей формування продуктивного процесу сільськогосподарських культур в умовах зрошення Півдня України.

552. Константінова Вікторія Миколаївна. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки): монографія / Вікторія Константінова; наук. ред. А. В. Бойко; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня [та ін.]. - Запоріжжя: АА Тандем, 2010. - 594 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

553. Корнієнко Анна Михайлівна. Зорепад: вірші / Анна Корнієнко; за ред. авт. - Херсон: Графіка, 2010. - 137 с. : портр.

554. Краще в бібліотеках області : інформ. бюл. Вип. 3 / Херсон. обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара; уклад. Т.Л. Сватула; відп. ред. Л.І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2010. – 25 с.

555. Левченко Павел Степанович. Воспоминания армейского офицера : (повесть) / Павел Левченко. - Каховка : Гор. тип., 2010. - 200 с. : портр., фот.

556. Левченко Павел Степанович. Поэмы жизни : в 3 ч. / Павел Левченко. - Каховка :  Гор. тип., 2010. - 148 с. : ил., портр.

557. Лозицкий Франц Михайлович. Жизнь и гибель села Викторовки : [ист. моногр.] / Ф.М. Лозицкий; в авт. ред. - Новая Каховка : ПИЕЛ, 2010. - 75 с. : портр.
Про нині неіснуюче село Нижньосірогозького р-ну.

558. Любомская Елена Ивановна. ...И даль отзовется : стихи / Елена Любомская; ред. Л. Минина; рис И. Есаковой. - Херсон : Айлант, 2010. - 123 с. : портр., ил.

559. Максимюк Леонід Олександрович. По тернистих стежках : спогади та ліричні етюди / Л.О. Максимюк; за ред. А. Висоцького. - Херсон : Айлант, 2010. - 167 с.

560. Марченко Леонид Владимирович.  Друзья-всезнайки : рассказы для мл. и сред. шк. возраста / Леонид Марченко; худож. Виктор Хмель; ред. Н.  Жукова. - Херсон : Айлант, 2009. - 111 с. : ил.

561. Марченко Леонид Владимирович.  Клятве остались верны : о юных героях с Карантинного острова : докум.-худож. роман / Леонид Марченко; худож. К. Амелин. - Изд. 2-е, допов. - Херсон : Айлант, 2010. - 231 с. : фот., рис.
Про життя та подвиги юних героїв херсонської підпільної групи "Хлопчаки з Карантинного".

562. Марченко Леонид Владимирович.  Приключения Крайта и Кэгги : сказки для дошк. и мл. шк. возраста, для детей с огранич. возможностями / Леонид Марченко; худож. Ольга Кучерова; ред. Е. Любомская. - Херсон : Айлант, 2010. - 102 с. : ил.

563. Молода муза : темат. альм. Вип. 4 : За здоровий спосіб життя / Херсон. обл. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. "Молода Просвіта", обл. клуб молодих літераторів "Слово"; голов. ред., упоряд. О.В. Олексюк; редкол.: О.М. Кравець, І.І. Погорілий. - К. : Просвіта; Херсон : Євшан-Зілля, 2010. – 59 с.
У збірці вміщено твори письменників Херсонщини: Н. Кудрявченко, Т. Лазуткіної, В. Лубчака,   Д. Смолка, О. Куландри, А. Сумленної, М. Фемич, К. Чуприни та О. Швець.

564. Морозов Александр Александрович. Путь в вечность : сб. стихов / Александр Морозов; ред. А.П. Шабалова; предисл. В.П. Кулик. - Симф. : Таврия, 2010. - 100 с. : портр. - Текст рос., укр.

565. Народний музей історії Херсонського державного аграрного університету / Херсон. держ. аграр. ун-т; уклад. В.О. Ушкаренко [та ін.]; за ред. В.О. Ушкаренка і В.В. Морозова. - Херсон : Колос, 2010. - 17 с. : фот.

566. Науково-педагогічна діяльність Є. П. Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України : матеріали регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 50 річчю діяльн. вченого-педагога, 24 верес. 2010 р., м. Херсон / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; ред-кол.: А. М. Зубко [та ін.]. - Херсон : РІПО, 2010. - 275 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

567. Несин Юрий Николаевич. Кетцаль, викунья и ксеноп: сатира и юмор / Ю.Н. Несин; в авт. ред. - Херсон : Айлант, 2010. - 99 с. : портр.

568. Нижеголенко Валентина Михайлівна. Є каяття, та нема вороття : повісті, оповідання / Валентина Нижеголенко; ред. Н.Ф. Попова. - Херсон : Айлант, 2010. - 83 с. : портр.

569. Нижеголенко Валентина Михайлівна. Надкушений пуп : гуморески / Валентина Нижеголенко; ред. Н.Ф. Попова; худож. Т.М. Крючковська. - Херсон : Айлант, 2010. - 56 с. : портр.

570. Они служили Родине: автобиогр. воспоминания ветеранов воин. службы. Вып. 2 : Книга памяти моряков-подводников военно-морского флота, уроженцев г. Херсона и Херсонской области, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945. / Херсон. гор. Союз пенсионеров ВС и силовых структур. – Херсон : [б. и.], 2010. - 104 с. : ил.

571. Освіта Херсонщини : інформ.-аналіт. матеріали до серп. конф. пед. працівників 26 серп. 2010 р. / за заг. ред. Є.П. Кулькіної; уклад. М.Б. Кухарук [та ін.]. - Херсон : [б. в.], 2010. - 94 с. : граф., табл.

572. Основні показники діяльності бібліотек Херсонської області за 2009 рік : [стат. зб.] / Упр. культури і туризму Херсон. облдержадмін., обл. універс. наук. б-ка  ім. О. Гончара, обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова, обл. б-ка для дітей; підгот. С.О. Бондаренко [та ін.]; відп. ред. Л.І. Зелена. - Херсон : ХОУНБГ, 2010. - 25 с.

Охорона здоров'я Херсонської області : поточ. бібліогр. покажч. 2010 рік / уклад. В. І. Гаркуша; Херсон. обл. наук. мед. б-ка. - Херсон : ХОНМБ, 2010.

573. 3 квартал. - 18 с.

574. 4 квартал. - 21 с.

575. Павлов Евгений Николаевич. Дифракция солнечного излучения вокруг Луны / Е.Н. Павлов; под ред. авт. - Новая Каховка : ПИЕЛ, 2010. - 23 с. : рис., табл.
В книзі наводяться результати вимірювання температури повітря та освітлення зеніту через 5 хвилин після сонячного затемнення, яке спостерігали 11 серпня 1999 р. в м. Новій Каховці.

576. Педченко Володимир Васильович. Argentum (Срібло): зб. віршів / Володимир Педченко; ред. О.В. Олексюк. - К. ; Херсон : Просвіта, 2010. - 32 с.

577. Постриган Людмила Іванівна. Письменники Херсонщини: біогр. довід. / Людмила Постриган. - 3-тє вид. - Херсон : Изд-во ІТ, 2010. - 24 с. : портр., іл. - Бібліогр.: с. 24.

578. Природа і природні ресурси Північного Причорно-мор'я: бібліогр. покажч. л-ри за 2008 рік. Вип. 38 / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. О.Г. Кушнір; ред. І.С. Шелестович. - О.: ОННБ ім. М. Горького, 2010. - 79 с. - Геогр. покажч.: с. 65-70. - Покажч. імен.: с. 71-78.

579. Пустова Тетяна Володимирівна. Обереги Таврійського краю : [антол. творчості поетів і прозаїків Нової Каховки] / Тетяна Пустова; ред. Л. Марченко; худож. В. Вітюнін. - Нова Каховка : Прогрес, 2010. - 132 с. : портр., іл. - Текст укр, рос.
Про життєвий та творчий шлях літераторів: А. М. Боровика, В. І. Ко-валенка, М. С. Черемиса,   Г. Ю. Біжика, В. І. Вітюніна, А. А. Яковлєва та інших.

580. Пустовая Татьяна Владимировна.  Птичка певчая : [сб. песен] / Татьяна Пустовая; предисл. В. Кулика. - Новая Каховка : Прогресс, 2010. - 36 с. : портр., ил. - Текст рус., укр.

581. Пыталев Петр Иванович. Бухта Омега : (повести и рассказы) / Петр Пыталев; ред. В. Басыров. - Симф. : ДОЛЯ, 2010. - 503 с., [4] л. фот.

582. Саблук Петро Трохимович. Анатолій Антонович Фесина: людина, вчений, громадянин (1929-2005) / П.Т. Саблук, А.С. Дзагалов; ред. О.О.  Аврамчук. - К. : ННЦ "Ін-т аграр. екон.", 2010. - 142, [1] с. : фот.
Про українського вченого, уродженця с. Сергіївки Каховського р-ну.

583. Савченко Катерина Миколаївна. Золото нетлінної душі : спроба худож. життєпису / Катерина Савченко; світлини М.І. Адамського. - Херсон : Айлант, 2010. - 71 с. : портр., іл.
Про зв’язок осетинського поета К. Л. Хетагурова з м. Херсоном.

584. Сергей Сильванский - от Херсона до Москвы : биобиблиогр. очерк и науч.-вспом. указ. лит. / ХОУНБ им. О. Гончара; сост. О.В. Лянсберг, В.А. Черников; отв. ред. Л.И. Зеленая. - Херсон : ХГТ, 2010. - 73, [1] с., [2] л. ил. - Имен. указ.: с. 71-72.

585. Серебряков Леонід Борисович. "Васю, давай!" : новели-фейлерески / Л.Б. Серебряков; під ред. авт. - Херсон : Косарєв С. І., 2010. - 39 с. - Бібліогр. наприкінці новел.

586. Симоненко Василь Андрійович. Василь Симоненко. Поетичні переклади Людмили Степаненко / Василь Симоненко; за ред. Я.О.  Довгана; поет. пер. рос. Людмили Степаненко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 87 с. : портр. - Текст парал. укр., рос.

587. Статистичний щорiчник Херсонської області за 2009 рік [Електронний ресурс] / Голов. упр. статистики у Херсон. обл.; за ред. В. А. Вознюка. - Електрон. дан. (49,7 МГ). - Херсон : [б. в.], 2010. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

588. 120 раритетів Херсонського краєзнавчого музею / Т.Г. Братченко [та ін.]; дизайн М. Афанасьєв; Херсон. обл. краєзнав. музей. - Херсон : Гілея, 2010. - 126, [2] с. : кольор. іл. - Текст парал. укр., англ.

589. Суганяк Анатолій Степанович. Витоки любові : поезії / Анатолій Суганяк; ред. О.В. Олексюк. - К. ; Херсон : Просвіта, 2010. - 47 с.

590. Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. Вип. 65 / Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т"; редкол.: В. О. Ушкаренко (голов. ред.) [та ін.]; англ. пер.В. Г. Чекановича. - Херсон : Айлант, 2009. - 331 с. : рис., табл. - Резюме англ. - Бібліогр. у кінці ст. - Імен. покажч.: с. 327.

591. Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. Вип. 73 / Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т"; редкол.: В.О. Ушкаренко (голов. ред.) [та ін.]; англ. пер. В.Г. Чекановича. - Херсон : Айлант, 2010. - 369 с. : рис., табл. - Резюме англ. - Бібліогр. у кінці ст. - Імен. покажч.: с. 365.

592. Токар Ніна Гаврилівна. Легенди і бувальщини нашого краю : збірка / Ніна Токар. - Херсон : Айлант, 2010. - 46 с. : портр., іл.
Збірка містить легенди і бувальщини, записані в с. Кірове Бериславского району та навколишніх з ним селах Херсонської та Миколаївської областей.

593. У постійному науковому пошуку : (до ювілею В. В. Кузьменка) / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; упоряд. В.К. Сидоренко, Н.В. Слюсаренко, Л.А. Гончаренко. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - Херсон : РІПО, 2010. – 31 с. : портр.
Про науковця, видавця, завідувача кафедри педагогіки і психології Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів м. Херсона.

594. Федоровская Лада Константиновна. Пред таинством любви... : избранное / Лада Федоровская; под ред. авт. - Херсон : Косарев С. И., 2010. - 420 с.

595. Філософія життя : (до 60-річчя з дня народж. А. М. Зубка) / упоряд. Л.А. Гончаренко, С.Ф. Одайник. - Херсон : РІПО, 2010. - 107 с. : фот. - Бібліогр.: с. 46-54.
У книзі подаються біографічні відомості про професора кафедри менеджменту освіти, ректора Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів м. Херсона.

596. Херсон. Из прошлого в настоящее: фотоальбом / авт. проекта С. Алеферко, О. Алеферко; текст, науч. ред. С. Дяченко; современ. снимки Н. Стрекаловского [и др.]. - Херсон : Наддніпряночка, 2010. - 152, [3] с. : цв. ил.

597. Херсонский Благовещенский женский монастырь. - Херсон : [б. и.], 2010. -   16 с., [6] л. фот.

598. Херсонщина аграрна / авт.-упоряд. Юрій Пащенко, Ольга Алєферко; ред.О. Алєферко; вступ. ч. М.М. Костяка, О. Гонтар; фото Н. Матусевич, А. Гаюк,  Д. Жильцова. - Галузеве презентац. вид. - Херсон: Наддніпряночка, 2010. - 247, [10] с. : кольор. іл., портр.

599. Чари Сірогозщини / авт. тексту Ю.В. Безух; худож. С. Джепарова; фотогр. Ю.В. Безуха [та ін.]. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 20 с. : кольор. фот., іл.
З історії смт Нижніх Сірогоз.

600. Чернышенко Наталья Ивановна. Зов раненой птицы: [роман] / Н.И. Чернышенко; ред. Н. Михайлова, А. Куницкая. - Херсон : ХГТ, 2010. - 227 с.

601. Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета : 2-й Міжнар. Екол. Форум, 18-19 листоп. 2010, м. Херсон / Херсон. Торгово-пром. палата [та ін.]. - Херсон : [б. в.], 2010. – 195 с. : рис., табл. - Тит. арк., обкл. та текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці окр. ст.

602. Шматов Николай Александрович. Это было под Большой Лепетихой (декабрь 1943 г. - январь 1944 г.) / Николай Шматов; сост. В. Мильчев; предисл. Е. Карташова; худож. оформ. Ю. Головко; Ин-т истории Украины НАН Украины, Запорож. отд-ние [и др.]. - Запорожье: Запорож. науч. о-во им. Я. Новицкого, 2010. - 91 с. : ил. - (Забытые дневники ; вып. 2). - Тит. л., текст укр., рус. - Библиогр. в подстроч. примеч.

603. Щербина Анатолій Олександрович. Проталина : вірші, мініатюри, пісні / Анатолій Щербина; ред. Т.М. Щерба. - К. ; Херсон : Просвіта, 2010. - 107 с. : портр., ноти.

604. Ярова Марія Пантеліївна. Відпале гілля: роман / Марія Ярова; ред. О.В. Олексюк. - К. ; Херсон : Просвіта, 2010. - 174, [1] с.

605. Ярова Марія Пантеліївна. Сіль рідної Землі: повість / Марія Ярова. - Херсон : Айлант, 2010. - 111 с. : іл. - Бібліогр.: с. 110.

Календар подій

1 2 3 4 567
8 9 10 11 12 13 14
15 161718192021
22232425262728
293031    
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день