Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

  

ВИДАННЯ МИНУЛИХ РОКІВ, ЩО НАДІЙШЛИ ДО БІБЛІОТЕКИ ПРОТЯГОМ 2010 РОКУ

436. Барвінок Віктор. Мої видумки / Віктор Барвінок. - [Херсон]: [б. в.], [2009?]. – 196 с.: портр.

437. Борсук М[ихаил] М[ихайлович]. Родные отголоски: сб. поэзии / Михаил Борсук. - Херсон: Штрих+, 2009. - 182 с.

438. Братан М[икола] І[ванович]. Берег Маклая: драм. поема / Микола Братан. - Херсон: Айлант, 2009. - 72 с.

439. Братан М[икола] І[ванович]. Експромти з посмішкою / Микола Братан; ред. В.І.  Жураківський. - К.; Херсон: Просвіта, 2009. - 24 с.: портр.

440. Братан М[икола] І[ванович]. Побите серце: драм. поема / Микола Братан; ред. О.В. Олексюк. - К.; Херсон: Просвіта, 2009. - 60 с.

441. Бутузов А[лександр] Г[лебович]. Свет вечерний: стихотворения / Александр Бутузов. - Херсон: Айлант, 2009. - 64 с.

442. Василенко М[икола] О[лександрович]. Довга дорога з тунелю : [оповід., повісті, ст. та тексти пісень з нотами] / Микола Василенко; переднє сл. І.П. Лопушинського; післямова, ред. В. Піддубняк. - Херсон: ХМД, 2009. - 268 с.: портр., ноти.

443. Вестник Херсонского национального технического университета. 2009, № 3 (36) / Херсон. нац. техн. ун-т; редкол.: Ю.Н. Бардачев (гл. ред.) [и др.]. - Херсон: Изд-во ХНТУ, 2009. - 247 с.: рис., табл. - Текст укр., рус. - Библиогр. в конце глав.   

444. Видавничий відділ: до 65-річчя Південноукр. регіон. ін-ту післядиплом. освіти пед. кадрів / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; упоряд. Л.А. Гончаренко, В.В. Кузьменко. - Херсон: Вид-во РІПО, 2009. - 68 с.: іл.

445. Видано в Херсоні,1842-1942: кат. місц. друку : [1634 бібліогр. записи] / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара; авт.-уклад. О.В. Лянсберг; відп. ред. Л.І. Зелена. - Херсон: ХМД, 2009. - 199 с. - Бібліогр.: с. 171-173. - Допом. покажч.: с. 174-197.

446. Вишиванка: херсон. літ.-худож. зб. Число 3 / Херсон. обл. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. "Молода Просвіта", літстудія ім. Василя Вишиваного Херсон. держ. ун-ту; голов. ред. та упоряд. В. Лубчак. - К.; Херсон: Просвіта, 2009. - 100 с.: іл., портр., фотo

447. Вісник Таврійської фундацї(Осередку вивчення української діаспори): літ.-наук. зб. Вип. 6 / Херсон. держ. ун-т, Тавр. фундація (Осередок вивч. укр. діаспори) [та ін.]; редкол.: І. Немченко (голов. ред.) [та ін.]. - К.; Херсон: Просвіта, 2009. – 323 с.: іл. - Бібліогр. в кінці ст.

448. Волкова В[алентина] К[онстантиновна]. Осознание красоты спасет мир / Валентина Волкова; под общ. ред. В.С. Волкова. - Изд. 2-е, доп. - Херсон: Олди-плюс, 2009. - 166 с.: портр. - (На пути к истине). - Библиогр.: с. 164.

449. Гайдамака В[асилий] В[асильевич]. Романтики моря: избр. стихи / Василий Гайдамака; ред. Л. Лагутенко; худож. Т. Крючковская. - Херсон: ХГТ, 2009. - 68 с.: портр., ил., ноты.

450. Гассиева В[ера] З[ахаровна]. Коста в Херсоне: итоги и перспективы изучения : монография / В.З. Гассиева; науч. ред. Л.П. Егорова; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования  "Северо-Осетин. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова". - Владикавказ: Изд-во СОГУ им. К.Л. Хетагурова, 2009. - 191 с.: портр. - Библиогр.: с. 187-189.

451. Гойдалки над степом: херсон. письм. – дітям / редрада Н. Звягінцева (упоряд.) [та ін.]. - Херсон: Наддніпряночка, 2009. - 296 с.: іл., фот. - (Літературні скарби Херсонщини)

452. Грає весілля нашХерсонський край: пісенний фольклор Херсонщини / авт.-уклад. В.В. Другальов; редкол.: Н. Вигоднер, С. Моспан. - Херсон: Наддніпряночка, 2009. - 178 с.: іл., фот.

453. Дудченко В[олодимир] В[ікторович]. Рисівництво в Україні: історія, агроресурсний потенціал, ефективність : [монографія] / В.В. Дудченко, Р.В. Морозов; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т рису УААН. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2009. - 108 с.: мал., табл. - Бібліогр.: с. 87-102. - Дод.: с. 103-106.

В монографії розглянуті сучасні проблеми підвищення ефективності виробництва рису на Херсонщині.

454. З історії українськогодержавотворення на Херсонщині. 1917-1921 : анот. перелік справ / Держ. арх. Херсон. обл.; редкол.: В. Боровик (голова) [та ін.]; авт.-упоряд. О.О. Марущак (кер.) [та ін.]. - Херсон: ХМД, 2009. - 222, [1] с.: іл. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). - Імен. покажч.: с. 209-212. - Геогр. покажч.: с. 213-220.

455. Знаменні і пам'ятнідати Херсонщини на 2010 рік: бібліогр. покажч. / уклад. Г.П. Мокрицька; відп. ред. Л.І. Зелена; Херсон. обл. бібл. т-во, обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара . - Херсон: ХОУНБГ, 2009. - 90 с.: іл. - Бібліогр. в тексті.

456. Кафедра менеджменту освіти:історія, реалії, перспективи : до 65-річчя від дня заснування Південноукр. регіон. ін-ту післядиплом. освіти пед. кадрів / Південноукр. регіон. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; упоряд. Є.П. Голобородько, О.Є. Панагушина, Н.В. Слюсаренко. - Херсон: Вид-во РІПО, 2009. - 40 с.: кольор. іл.

457. Кондрацов М[икола] Д[митрович]. Матросівці землі Херсонської: навч. посіб. для старшокласників, студ., учителів, які цікавляться історією рідного краю / М.Д. Кондрацов, Л.Д. Кондрацова; від. освіти при Верхньорогач. райдержадмін. - Первомаївка, 2009. – 46 с.

458. Кордюк А[натолій] М[иколайович]. Не сміхом єдиним і все ж...: зб. поезій / Анатолій Кордюк. - Херсон: Айлант, 2009. – 44 с.: іл., портр.

Краще в бібліотеках області: інформ. бюл. / обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара; уклад. Т.Л.  Сватула; відп. ред. Л.І. Зелена. - Херсон: ХОУНБГ, 2009.    

459. Вип. 1. - 21 с.

460.Вип. 2. - 19 с.

461. Кулішева криниця: (колектив зб.) / упоряд. В.І. Жураківський; передм., ред. М.І. Братан. - Херсон: Олді-плюс, 2009. - 199 с.: іл.

462. Левченко П[авел] С[тепанович]. Поэма "О Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." / Павел Левченко. - [Каховка]: гор. тип., 2009. - 132 с.: портр., ил. - Библиогр.: с. 130.

463. Левченко П[авел] С[тепанович]. Слово о ветеранах войны Каховки! / Павел Левченко. - [Каховка]: гор. тип., 2009. - 224 с.: портр., ил.

464. Лиховид О[лег] М[иколайович]. Скадовський фронт / Олег Лиховид; ред. О.М. Лиховид. - Скадовськ: АС, 2009. - 224 с.: іл. - Бібліогр.: с.221.

Література про Херсонськуобласть за … рік : бібліогр. покажч. / обл. унiверс. наук. б-ка iм. О. Гончара; уклад. В.Є. Деркач, С.М. Дем'янюк; відп. ред. Л.І. Зелена. - Херсон: ХОУНБГ, 2009.    

465. … 2008 ...Вип. 4. – 80 с. – Допом. покажч.: с. 64-76.                 

466. … 2009 ... Вип. 1. - 56 с. - Допом. покажч.: с. 45-53.

467.2009 ... Вип. 2. - 52 с. - Допом. покажч.: с. 40-48.

468. Мазепа і Херсонщина : [наук.-попул. іст.-мистец. зб.]. Вип. 1 / голов. ред. та упоряд. О.В. Олексюк. - К.; Херсон: Просвіта, 2009. - 106 с.: іл., ноти. - (Молодь Херсонщини на 2009 р.: обл. прогр.)

469. Міжнародний поетичний фестиваль"Ан-Тр-Акт" 2009: альманах : вірші / ред. О. Швець. - Херсон: ХМД, 2009. - 89 с.: іл.

470. Москаленко В[италий] А[фанасьевич]. Праздники сердечные: стихи давно минувших лет / Виталий Москаленко. - Херсон, 2009. - 28 с.

471. Нижеголенко В[алентина] М[ихайлівна]. Життя не зупиняється: зб. оповід. / Валентина Нижеголенко; ред. Н.Ф. Попова. - Херсон: Айлант, 2009. - 72 с.

472. Окрилені наукою: вчені-природознавціХерсонщини : біобібліогр. довід. / Херсон. обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова; уклад. Н.О. Попова; ред. С.Д. Коваль. - Херсон: [б. в.], 2009. - 32 с.: іл. - (Видатні краяни; вип. 1). - Бібліогр. в кінці ст.

473. Олексюк О[лег] В[асильович]. Блокнот: зб. пісень / Олег Олексюк; худож. Є.В. Зеленін; ред. В.Д. Трамбовецький; Херсон. обл. осередок Всеукр. молодіж. громад. орг. "Молода Просвіта". - К.; Херсон: Просвіта, 2009. - 47 с.: іл. - (Молодь Херсонщини на 2009 р.: обл. прогр.)

474. Олексюк О[лег] В[асильович]. Три крапки: зб. інтим. лірики / Олег Олексюк; ред. В.М. Мелещенко. - К.; Херсон: Просвіта, 2009. - 48 с.,[2] арк. кольор. іл.

475. Оленковський М[икола] П[етрович]. Сім природних чудес Херсонщини / Микола Оленковський; Херсон. обл. від-ня  Конгр. укр. інтелігенції. - Херсон: Айлант, 2009. - 49 с.: кольор. іл., карти. - (Сім чудес Херсонщини; вип. 2). - Бібліогр. в кінці ст.

476. Оленковский Н[иколай] П[етрович]. Эпиграветтская стоянка Дмытривка = Epigravettian Site Dmitrivka : [монография] / Н.П. Оленковский; Николаев. гос. ун-т им. В.А. Сухомлинского, ин-т истории и права [и др.]. - Херсон: Айлант, 2009. - 100 с.: рис., табл. – Тит. л. укр., рус., англ. - Библиогр.: с. 94-98.

У монографію включені результати досліджень пам'ятника археології у Каховському районі.

477. Охорона здоров'я Херсонськоїобласті: поточ. бібліогр. покажч. 2009 рік, 4 кв. / Херсон. обл. наук. мед. б-ка; уклад. В.І. Гаркуша. - Херсон: ХОНМБ, 2009. – 16 с.    

478. Пискорский В[иктор]. Пятилетка : [сб. стихов] / В. Пискорский. - Херсон: ХГТ, 2009. - 131 с.: портр.

479. Повіку бути хлібуй пісні: зб. пісень херсон. авт. / упоряд. В. Гребенюк; редрада Н. Федотова [та ін.]. - Херсон: ХМД, 2009. - 308 с. - (Пісенні скарби Херсонщини)

480. Полищук И[горь] К[онстантинович]. Опыт оценки населения мелких млекопитающих Биосферного заповедника "Аскания-Нова" погадочным методом / И.К. Полищук; под ред. авт.; Биосфер. заповедник "Аскания-Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна. - Аскания-Нова: Биосфер. заповедник "Аскания-Нова", 2009. - 54 с.: [42] ил., [12] табл. - Библиогр.: с. 48-53.

481. Руденко М[ихайло] Г[ригорович]. Два образи : [зб. творів] / Михайло Руденко. - Х.: Основа, 2009. - 89 с.: портр.

482. Серебряков Л[еонід] Б[орисович]. А все-таки буде весна / Леонід Серебряков; під ред. авт. - Херсон: Косарєв, 2009. - 48 с.: портр., ноти.

483. 7 природних чудес України. Біосферний заповідник "Асканія-Нова" / ініціатор Фонд Миколи Томенка "Справедлива країна". - Б.м., 2009. - 7 с.: кольор. іл.

484. Слепченко Л.А.Первоцветы в дендропарке "Аскания-Нова" / Л.А. Слепченко, З.А. Петренко; фотогр. А.В. Самойленко, В.С. Гавриленко, Н.А. Гавриленко; Укр. акад. аграр. наук. - Аскания-Нова: Биосфер. заповедник "Аскания-Нова", 2009. - [32] с.: цв.ил.

485. Сусоров В[іктор] Д[митрович]. Революційні події 1905-1907 років на Херсонщині : [монографія] / В.Д. Сусоров; за ред. авт. - Херсон: Айлант, 2009. - 348 с.: іл. - Бібліогр.: с. 314-345.

486. У круговерті доліі часу: до 80-річчя Миколи Каляки : біобібліогр. покажч. / обл. б-ка для  юнацтва ім. Б. Лавреньова; уклад. Н.Ф. Попова; ред. С.Д. Коваль. - Херсон: [б. в.], 2009. - 18 с. - (Літературне краєзнавство). - Бібліогр.: с. 13-16.

487. Форостян А[натолій] Ф[едорович]. Розвиток естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України (друга половина XIX - початок XX століття): монографія / Анатолій Форостян, Херсон. держ. ун-т. - К.; Херсон: Просвіта, 2009. - 164 с. - Бібліогр.: с.114-130.

488. Фронтовий щоденник лейтенантаІвана Виперайленка (липень - серпень 1941 р.) / Держ. арх. Херсон. обл.; упоряд. О. Стукалова. - Херсон: ХМД, 2009. - 24 с. - (Бібліотечка архіву: започатк. у 2000 р.; вип. 11). - Текст укр, рос.

489. Херсонщина талантами багата... / обл. центр нар. творчості; ред. Н. Вигоднер; дизайнер В. Кулакова. - Херсон: Наддні-пряночка, 2009. - 19 с.: кольор. фот., портр.

490. Чанин С[ергей] В[асильевич]. Великий род великого человека: науч.-попул. очерк и док.-худож. повесть / Сергей Чанин; ред. кн. авт. - Кривой Рог: СТПРЕСС, 2009. – 176 с.: ил. - Библиогр.: с. 169-170.

Т. Г. Шевченко і Херсонщина, с. 87-122.

491. Чернышенко Н[аталья] И[вановна]. Полынь - трава горькая : [роман] / Наталья Чернышенко. - Херсон: ХГТ, 2009. - 308 с.

492. Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета= Чистый город. Чистая река. Чистая планета: 1-й Екол. Форум, 19-20 листоп. 2009, м. Херсон / Херсон торгово-пром. палата. - Херсон: [б. в.], 2009. - 145 с.: табл. - Тит. арк., обкл. та текст укр., рос. - Бібліогр. наприкінці окр. ст.

493. Чистякова С[вітлана] М[иколаївна]. Моя доля – фрілансер / Світлана Чистякова. - Херсон: Айлант, 2009. - 136 с.: іл. - Дод. тит. арк. рос. - Текст укр., рос.

494. Ярова М[арія] П[антеліївна]. Рядові історії: (зб. іст. оповід. з життя Голопристанщини) / Марія Ярова. - Херсон: Айлант, 2009. - 102 с.: іл.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031