Головна Ресурси бібліотеки Наші видання Ділове досьє директора ЦБС Ділове досьє директора ЦБС. Випуск 8 Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу сліпих

Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу сліпих

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією до творів, виданих у спеціальному форматі

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.61)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206; 2011 р., № 45, ст. 486):

1) частину третю статті 6 після слів "нечисленних національних меншин" доповнити словами "а також видання, аудійовані у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією або надруковані рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих";

2) частину п’яту статті 261 після слів "бібліотек України" доповнити словами "у тому числі видання, аудійовані у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією або надруковані рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих".

2. У пункті 6 частини першої статті 8 Закону України "Про обов’язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199) слова "примірник видань, аудіопродукції" замінити словами "примірник видань (у тому числі електронний варіант у відповідному форматі, що підлягає конвертуванню у спеціальний цифровий формат для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією), аудіопродукції, аудіовізуального твору з аудіодискрипцією".

3. У Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2009 р., № 39, ст. 557; 2014 р., № 5, ст. 62):

1) частину другу статті 4 після абзацу п’ятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"стимулює забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою в перекладі українською мовою на різних носіях, у тому числі адаптованих для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією;

забезпечує запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки;

розвиває вітчизняний напрям з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз даних;

створює умови та координує діяльність з функціонування електронних бібліотек, у тому числі у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією".

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

2) частину другу статті 24 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"сприяє створенню умов для функціонування електронних бібліотек, у тому числі аудіокниг, аудіодокументів у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.

4. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 43, ст. 214; 2003 р., № 35, ст. 271; 2014 р., № 2-3, ст. 41):

1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"аудіодискрипція (тифлокоментування) - створення окремої звукової доріжки із закадровим описом персонажа, предмета, простору або дії у відеопродукції для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією";

"спеціальний цифровий формат для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією - цифровий формат для запису аудійованої книги, яка має зручну навігацію і сприяє швидкому пошуку необхідного матеріалу (сторінка, розділ, параграф, таблиця тощо)";

2) у частині першій статті 21:

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) видання та відтворення випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодокументів, аудіокниг) з нанесенням спеціального цифрового формату для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією, розмітки для зручної навігації з метою розповсюдження між інвалідами по зору та осіб з дислексією, а також поповнення бібліотечних фондів спеціалізованих бібліотек, бібліотек навчальних закладів та центрів реабілітації для інвалідів і дітей - інвалідів по зору, громадських організацій сліпих, підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди по зору, крім випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з комерційною метою";

доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) адаптація існуючих і створюваних аудіовізуальних творів для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією шляхом застосування аудіодискрипції (тифлокоментування)".

5. У Законі України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46; 2014 р., № 2-3, ст. 41):

1) статтю 2 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"аудіодискрипція (тифлокоментування) - створення окремої звукової доріжки із закадровим описом персонажа, предмета, простору або дії у відеопродукції для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією";

"спеціальний цифровий формат для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією - цифровий формат для запису аудійованої книги, яка має зручну навігацію і сприяє швидкому пошуку необхідного матеріалу (сторінка, розділ, параграф, таблиця тощо)";

2) частину п’яту статті 8 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) примірники творів із звукозаписом, у тому числі у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією, призначених для некомерційного використання спеціалізованими бібліотеками, бібліотеками навчальних закладів та центрів реабілітації для інвалідів і дітей - інвалідів по зору, громадськими організаціями сліпих, підприємствами, установами, організаціями, де працюють інваліди по зору".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України                                                                                       П.Порошенко

м. Київ
25 грудня 2015 року
№ 927-VIII


Публікації документа:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/927-19

Відомості Верховної Ради України від 05.02.2016 — № 6, стор. 43, стаття 61

Голос України від 12.01.2016  — № 3

Офіційний вісник України від 22.01.2016 — № 4, стор. 22, стаття 232, код акту 80354/2016

Урядовий кур'єр від 20.01.2016 — № 11

Календар подій

     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 1617
18192021222324
25262728293031
Бібліотека працює:
з 9:00 до 18:00
п'ятниця – вихідний день
останній понеділок місяця –
санітарний день