Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

21 березня

Меню розділу
21 березня
ГОШКЕВИЧ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
[1860-1928]
археолог, краєзнавець

(До 145-річчя від дня народження)
 

Гошкевич Віктор Іванович народився в Києві, в родині викладача духовної семінарії. Фахову освіту здобув на історичному відділенні історико-філологічного факультету Київського університету(1882-1886), де вивчав археологію під керівництвом відомих українських вчених В.Б.Антоновича і М.І.Петрова. Навчаючись в університеті, майбутній археолог одночасно працював в астрономічній обсерваторії та кореспондентом кількох київських газет.

У 1880-ті роки В.І.Гошкевич набув досвіду створення музеїв. (Він був співзасновником та творцем "Музею Церковно-Археологічного товариства" у Києво-Печерській Лаврі). Поступово його все більше почала цікавити археологія Південної України з її яскравими та скіфськими старожитностями.

З 1890 року Гошкевич В.І. обіймав посаду секретаря Херсонського губернського статистичного комітету. За 15 років роботи в комітеті ним підготовлено 11 статистико-економічних оглядів Херсонської губернії. Серед статистичних праць вченого особливої уваги заслуговує "Список населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении" (1896).

Гошкевич Віктор Іванович був активним громадським діячем. З 1898 по 1907 роки видавав газету "Юг".

Найбільша заслуга В.І.Гошкевича перед Україною, перед Херсонщиною - в його невтомній роботі на археологічній та історичній ниві. Він провів величезну кількість досліджень по вивченню давньої історії Південної України та історії запорізького козацтва.

У 1890 році ним започатковано прообраз першого херсонського музею. Спочатку це була музейна колекція при статистичному комітеті, яка пізніше переросла у справжній "Музей історії та старожитностей", один з кращих серед губернських музеїв тодішньої імперії. Відкриття музею відбулось 1 жовтня 1911 року в окремому будинку (сучасна адреса - Ушакова, 16).

У 1896 році В.І.Гошкевича обрано дійсним членом товариства історії та старожитностей.

У 1914 році його обрано членом-кореспондентом Московського археологічного товариства. У 1917-1920 роках дослідник збирав матеріали цієї доби - газети, плакати, листівки різних партій, фотографії, зразки зброї, картини, інвентар дореволюційної в'язниці.

У 1924 році при музеї засновано Товариство вивчення Херсонщини (Херсонське краєзнавче товариство).

Сумлінна праця археолога, краєзнавця отримала високу оцінку: у 1922 році В.І.Гошкевич був удостоєний звання Героя Праці.

Помер Гошкевич Віктор Іванович в м. Херсоні 2 березня 1928 року, де й був похований на міському цвинтарі. Зараз могила знаходиться на території Херсонського обласного краєзнавчого музею.

До річниці з часу смерті вченого вийшов останній випуск "Летописи" музею.

Праці

ЗАМОК князя Сименона Олельковича и летописный городец под Киевом. - К., 1890. - 27 с.

КЛАДЫ и древности Херсонской губернии: Кн.1. - Херсон, 1903. - 178 с.: ил.

СПИСОК населенных мест Херсонской губернии и статистические данные о каждом поселении /Сост. В.Гошкевич. - Херсон: Тип. губ. правл., 1896. - 582 с.

МОНЕТЫ и медали: Летопись музея. Вып.1 /Херсон. гор. музей. - Херсон: Типолитогр. насл. О.Д.Ходушиной, 1910. - 126 с.

ЛЕТОПИСЬ музея за 1909, 1910 и 1911 годы. Вып.2 /Сост. В.И.Гошкевич; Херсон. гор. музей древностей. - Херсон: Тип. С.Д.Ходушиной, 1912. - 86 с.: ил.

ДРЕВНИЕ городища по берегам низового Днепра: Летопись музея. Вып.3 /Херсон. музей древностей Херсон. края. - Херсон, 1913. - 31 с.: ил. - (Оттиск ИАК; Вып.47).

ЛЕТОПИСЬ музея за 1912 год. Вып.4 /Сост. В.И.Гошкевич. - Херсон: Изд. гор. упр., 1914. - 71 с.

ЛЕТОПИСЬ музея за 1913 год. Вып.5 /Сост. В.И.Гошкевич. - Херсон: Изд. гор. упр., 1915. - 44 с.

ЛЕТОПИСЬ музея за 1914 год. Вып.6 /Сост. В.И.Гошкевич. - Херсон: Изд. гор. упр., 1916. - 48 с.

ГДЕ был древний Одесс?: Летопись музея. Вып.7 /Херсон. гор. музей древностей Херсон. края. - Херсон, 1916. - 5 с.: ил., карт., план. - (Оттиск ЗООИД; Вып.32).

ЛІТОПИС музею: Червоні роки 1917-27. Вип.8. - Херсон, 1927. - 18 с., 1 арк. портр. Гошкевич В.І., с.1-3.

ЗВІТ про роботу Херсонського музею старожитностей і образотворчих мистецтв в 1922 р. (9 лют. 1923 р.) //Репресоване краєзнавство (20-30-і рр). - К., 1991. - С.370- 371.

Про нього

ХЕРСОНУ - 200 лет, 1778-1978: Сб. док. и материалов. - К.: Наук. думка, 1978. - 404 с. Гошкевич В.І., с.65,394.

АГУПКОВ М.В. Загадки Понта Эвксинского: Антич. география Сев.-Зап. Причерноморья. - М.: Мысль, 1985. - 160 с. Гошкевич В.І., с.17,131,132,136,137.

АЛЕКСЕЕВА И.Л. Изучение первобытной эпохи Одесским обществом истории и древностей. В.И.Гошкевич //Проблемы археологии Северного Причерноморья: К 100-летию основания Херсон. музея: Тез. докл. юбил. конф. - Херсон, 1990. - Ч.3. - С.65-67.

БЫЛКОВА В.П. Археологическая деятельность В.И.Гошкевича //Проблемы археологии Северного Причерноморья: К 100-летию основания Херсон. музея древоностей: Тез. докл. юбил. конф. - Херсон, 1990. - Ч.3. - С.67-69.

ВИСНОВОК наукового комітету НКО України на звіт про роботу Херсонського музею старожитностей і образотворчих мистецтв в 1922 р. (2 квітня 1923 р.): [Оцінка діяльності В.І.Гошкевича] //Репресоване краєзнавство (20-30-і роки). - К., 1991. - С.374.ГРАКОВ В.Н. Малые городища и селища скифского времени на Нижнем Днепре //Граков В.Н. Каменское городище на Днепре. - М., 1954. - С.151-165. Матеріали дослідження, с.151-155.

ДОБРОЛЮБСКИЙ А.О. Тайны причерноморских курганов. - О.: Маяк, 1989.- 224 с. Діяльність Гошкевича В.І., с.25-29.

ИСТОРИЯ городов и сел Украинской ССР: Херсон. обл. - К.: Гл. ред. УСЭ, 1983. - 667 с.: ил. Гошкевич В.І., с.10,89,90,627.

ОЛЕНКОВСЬКИЙ М.П. Вчені - археологи - учні та послідовники В.І.Гошкевича //Музей і ХХІ сторіччя: Зб. наук. праць. - Херсон, 2000. - С.88-95.

РЕПРЕСОВАНЕ краєзнавство (20-30-і роки) /Ін-т історії України, Всеукр. спілка краєзнавців, М-во культури України. - К.: Рідний край, 1991. - 478 с. Гошкевич В.І., с.365,374,378-380.

СЕМЕНОВ-ЗУСЕР С.А. Скифская проблема в отечественной науке, 1692-1947. - Х., 1947. - 191 с. Гошкевич В.І., с.66,81-82,158.

СІНКЕВИЧ І.Ю. Херсонська губернська вчена архівна комісія //Заселення Півдня України: Проблеми національного та культурного розвитку. - Херсон, 1997.- Ч.1. - С.103-107.

ЧЕРНАЯ Е.Д. В.И.Гошкевич - первый исследователь Каменской Сечи //Проблемы музееведения и краеведения: К 100-летию основания Херсон. музея древностей: Тез. докл. юбил. конф. - Херсон, 1990. - Ч.4. - С.47-50.

ГОШКЕВИЧ Віктор Іванович (21.ІІІ.1860-2.ІІІ.1928) - укр. рад. археолог //Радянська енциклопедія історії України. - К., 1969. - Т.1. - С.451.

БАХМАТОВ С. Почетные граждане Херсона //Вік. - 2003. - 9 жовт. - С.15.

БЕЛЫЙ Д. Тайны кладов Херсонской губернии //Недвижимость города. - 1997. - 31 янв.-14 февр.

ВІКТОР Іванович Гошкевич (21.ІІІ.1860-2.ІІІ.1928) //Константи. - 1996. - №2(5). - С.77-80.

ВОДОТИКА С. Невтомний краєзнавець //Пам'ять століть. - 1997. - №5. - С.95-102.

ВОДОТИКА С.Г. Невтомний краєзнавець: Віктор Іванович Гошкевич //Південний архів. - 1998. - С.65-85.

ГОРНОСТАЄВ Є. Світло незгасимої віри //Наддніпрян. правда. - 1994. - 22 жовт.

ДОЦЕНКО А. Художественный музей в Херсоне: [Об участии В.И.Гошкевича в сборе худож. ценностей] //Ефір. - 1996. - 27 трав. - С.11.

ОЛЕНКОВСЬКИЙ М. Віктор Іванович Гошкевич //Наддніпрян. правда. - 1995. - 20 лип.

ОЛЕНКОВСЬКИЙ М. В.І.Гошкевич - засновник Херсонського краєзнавчого музею //Наддніпрян. правда. - 2000. - 15 берез.

ОЛЕНКОВСЬКИЙ М. Вчений, журналіст, людина //Тавр. регіон. - 2000. - 23 берез.

ТАРНАЕВА И. Семья в контексте времени //Губерния. - 1996. - Янв. - С.20-21.

ГОШКЕВИЧ Віктор Іванович (1860-1928): Наук.-допом. покажч. /ОУНБ ім. О.М.Горького; Склад. Н.М.Диба, Г.П.Мокрицька. - Херсон, 1993. - 17 с.

ГОШКЕВИЧ Віктор Іванович //Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2000 рік: Бібліогр. покажч. - Херсон, 2000(1999). - С.26-33.

ДОКУМЕНТИ обласного державного архіву
Ф.р. оп.1, спр.103, арк.136-140
Ф.р.2, оп.3, спр.29, арк.41
Ф.р.413, оп.1, спр.49, арк.182
Ф.р.413, оп.1, спр.408, арк.1-2
Ф.р.431, оп.4, спр.207, арк.91
Ф.р.1887, оп.3, спр.507, арк.83
Ф.р.1979, оп.3, спр.570, арк.118-152

 

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22232425262728
293031