Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Лютий

Меню розділу

Лютий                         

НОВА КАХОВКА
[1952]  
(До 60-річчя з часу заснування)

Місто Нова Каховка - значний промисловий, торговельний, санаторно-курортний, лікувально-оздоровчий, спортивний і культурний центр Херсонської області. Це місто обласного підпорядкування, якому  підпорядковані м. Таврійськ, смт Дніпряни та села - Корсунка, Маслівка, Нові Лагері, Піщане, Обривки, Тополівка, Райське, Плодове.
Народження Нової Каховки нерозривно пов’язане зі спорудженням Каховської ГЕС.
Економіку міста представляють понад 970 підприємств різних форм власності. Економічну основу складають промисловість (переважає колективна форма власності) та малий бізнес. У місті зосереджено 20 великих підприємств, близько 50 малих, Каховська ГЕС, функціонують 2 лікарні та поліклініка, 2 дитячих санаторії, санаторій-профілакторій “Таврія”.
Освітню мережу міста представляють 20 загальноосвітніх шкіл, гімназія, техніко-економічний ліцей, приватна школа, політехнічний інститут, агротехнічний коледж, приладобудівний, електромеханічний технікум, міські профтехучилища та ліцеї.
 

Література

АВДАЛЬЯН М. Херсонский экономический административный район: (геогр. очерк). – Херсон: Кн.- газ. изд-во, 1960. – 129 с.
Нова Каховка, Каховська ГЕС, с. 27, 51, 52, 62 67, 70, 73, 77, 81, 96, 106, 117-118.
 
ДНЕПРОВСКИЙ каскад гидроэлектростанций: к 50-летию г. Новая Каховка /сост. Л. Неверова, С. Бородаенко; ред. Л. Неверова. - Новая Каховка, 2000. - 25 с.: фот., карты.

КАСЬЯНЕНКО. Є. Місто молодості – Нова Каховка /О. Касьяненко. – О.: Маяк, 1965. – 43 с.: іл.
НОВА Каховка /голов. ред. Мартинов А.; текст. підгот. Кугай Т.; фотогр. Пославський Г. – Ювіл. вип. – Нова Каховка: Пієл, 2002. – 24 с.: фот.
 
НОВА Каховка [Фотоальбом] /авт. тексту Ю. І. Сагайдак; авт. фотогр. С. М. Білозеров. – К.: Мистецтво,1966. – 32 с.: фот.

НОВА Каховка: фотонарис. – К.: Мистецтво, 1958. – 10 с.: іл., фот.
 
НОВАЯ Каховка. – К.: Гос. изд-во л-ры по строительству и архитектуре УССР, 1957. – 37 с.: ил.
    
ОЛЕНКОВСЬКИЙ М. П. Археологічні пам’ятки Нової Каховки: ареол. карта /Микола Оленковський; Херсон. обл. від-ня конгр. укр. інтелігенції, Херсон. обл. редкол. тому “Зводу пам’яток історії та культури України”. - Херсон: Айлант, 2005. - 31 с.: іл.

ПАСХИН Б.С. Город смотрит в завтра. – М.: “Фізкультура и спорт”, 1965. – 67 с.

ПЕКАРЕВА Н. С. Новая Каховка /Н. А. Пекарева; ред. П. А. Володина; Акад. строительства и архитектуры СССР, Ин-т теории и истории архитектуры и строит. техники. - М.: Гос. изд во л ры по строит. материалам, 1958. - 71 с.

САГАЙДАК Ю. І. Нова Каховка /Ю.Сагайдак. – К.: Мистецтво, 1966. – 32 с.: іл.

ГОРОД Новая Каховка //Книга скорби Украины: Херсонская область. - Херсон, 2003. - С.103-110.

НОВА Каховка - м. обласного підпорядкування Херсонської області //Янко М.П.  Топонімічний словник України: слов.-довід. - К., 1998. - С.246.

НОВА Каховка //Визначні місця України. – К., 1958. – С.625 629.

НОВА Каховка //Херсонська область: інформ. портрет регіону. – [Херсон, 1998]. – С.19-23.

НОВАЯ Каховка //История городов и сел УССР: Херсонская область. - К., 1983. - С.129-149.  

ХТО є хто на Херсонщині. Видатні земляки: [довід. біогр. вид.] /авт.-упоряд. В.В. Болгов; худож. оформ. І.В. Болгов. - К.: Укр. наук. т-во геральдики та вексилогії, 2005. - 288 с.: фот. - Іменний покажч.: с.278-283.
Символіка м. Нова Каховка, с.8;
Історія та сучасність міста, с.92-95.

БАТУРИН О. Энергия из ветра /Олег Батурин //Деловые новости. - 2002. - 10 янв. - С.13.

БАТУРІН О. Одісея першобудівника: [Кахов. ГЕС  І. Г. Руденка] /О. Батурін //Новий день. - 2002. - 14 лют. - С.15.

БАТУРИН О. Форум без инвестиций: [о междунар. инвестиц. форуме “Таврийские горизонты” ] /Олег Батурин //Новий день. - 2010. - 30 верес. (№40). - С.4.

БИРОВАШ М. Полвека на связи: [из истории телефон. связи]/М. Бироваш, Т.Джурабаева //Деловые новости. - 2002. - 14 нояб. - С.14.

БРУСИЛОВА А. Город, рожденный морем /А. Брусилова //Голос Украины. - 2002. - 28 февр. - С.3.  

ВИНОГРАДОВА Л. О хороших вещах непонаслышке: [об открытии нового торг. центра “Партнер”] /Л. Виноградова //Ключи. - 2008. - 26 июня (№28). - С.1.

ГЕНЕРАЛЬЧУК П. Город на песке /Генеральчук Полина //Ключи. – 2011. – 23 февр. (№9). – С.3.

ГУНЬКО О. Шаблею по будьонівці: [про герб міста] /О. Гунько //Деловые новости. - 2003. - 16 окт.

ДУДЧЕНКО М. Рукотворне диво: до 50-річчя Нової Каховки:[з історії залісення і озеленення міста] /М. Дудченко //Учитель. - 2002. - 24 січ. - С.6.

ЕРЕМЕНКО Л.О. О чем мечтали первостроители? /Л. Еременко //Деловые новости. - 2008. - 24 сент.(№39). - С.12.

ЖУКОВСКИЙ Я. Вместе с правдоукраинцами в Новой Каховке работал Александр Довженко /Я. Жуковский //Правда Украины. - 2002. - 27 нояб. - С.3.

ІЛЬЇНИХ О. Ф. Підприємству електромереж - 30 років: [“Херсонські магістральні електричні мережі”] /О. Ільїних //Нова Каховка. - 2006. - 16 берез. - (№11). - С. 1,4.

“КАПИТОШКА”: ход конем: [об открытии торг.-офис. Центра для матери и ребенка в городе]  //Деловые новости. - 2008. - 17 дек. (№51). - С.4.

КОЗАК І. Це було справжнє свято! /І. Козак //Нова Каховка. - 2002. - 7 берез. - С. 2.

КРАВЧЕНКО Ю. Новій Каховці 50 років /Ю. Кравченко, В. Третьяков //Поле. - 2002. - 28 лют.

КРУТЬКО Л. Оселя історії: [музей міста] /Л. Крутько //Тавр. час. - 2000. - 25 лют.  

КУСТОВА Н. У Новой Каховки теперь есть свой “OSKAR”! /Н. Кустова //Гривна. - 2008. - 27 дек. (№1). - С.8.

ЛЕБЕДЄВ В. Ще один завод: [маслоекстракційний] /В. Лебедєв //Маркет плюс. Херсон. - 2009. - 26 февр.(№9). - С.2.

ЛУГАНСЬКИЙ В. Пуск унікального в Україні заводу: [по переробці сої та ріпака  /В. Луганський //Кахов. зоря. - 2008. – 17 лип.(№57/58). - С. 1.

МЫ строили, и, наконец, построили: [интервью первостроителя Кахов. ГЭС] /записал В. Луганский /Тавр. час. - 2002. - 1 берез.
    
МІСТО-сад над Дніпром. Народження. Становлення //Нова Каховка. - 2002. - 21 лют. - С. 2-3, 6.

НЕВЕРОВА Л. Архитектура будущего: взгляд из пришлого /Л. Неверова //Деловые новости. - 1999. - 16 апр.  

НЕВЕРОВА Л. Ода времени и поколению /Л. Неверова //Деловые новости. - 1999. - 19, 26 марта.
    
НЕКРАСОВА В. Симпатичный универсам: [об открытии в городе магазина “Симпатик”] /В. Некрасова //Нова Каховка. - 2006. - 1 черв. (№22). - С.5.

НОВЫЙ банк в Новой Каховке: [об открытии отд-ния Николаев. регион.  упр. ” Банка “ Финансы и кредит”, ООО]  //Нова Каховка. - 2007. - 10 трав. (№ 19). - С. 4.

НЕЩЕРЕТ О. Чи знаєте ви, що…?: до 45-річчя м. Нова Каховка /О. Нещерет //Нова Каховка. - 1997. - 20 січ.
    
НОВІЙ Каховці - 50 //Кахов. зоря. - 2002. - 1 берез. - С. 1.

НОВОЙ Каховке - 55! //Новий день. - 2007. - 1 берез (№9).   С. 1.
    
ПАУКШЕН-ШАПОВАЛОВА С. Новая Каховка: портрет на заре юности /С. Паукшен-Шаповалова //Учитель. - 2002. - 28 лют.

ПІДДУБНЯК В. Соєвий гігант Таврії: [олієекстракційний з-д]/В. Піддубняк //Новий день. - 2008. - 24 лип.(№30). - С.19.

ПРУДИУС С. Днепровский проспект - душа Новой Каховки: [из истории строительства] /С. Прудиус //Днепров. проспект. - 2003. - 27 февр. - С. 4.

ПУТИЛОВА Т. Куранты в миноре и герб с клинком /Т. Путилова //Нова Каховка. - 2008. - 18 черв. (№25). - С.1,2.

ПУТИЛОВА Т. Потомки богов: [из истории города] /Т. Путилова //Ключи. - 2006. - 28 сент.(№39). - С.12.
    
“СЕДЬМОЕ небо” ищите в “Партнере”: [об открытии торг. центра] //Деловые новости. - 2008. - 25 июня (№26). - С.4.    

СМИРНОВ С. Порт Каховка: [к 40-летию Новокахов. речпорта] /С. Смирнов //Нова Каховка. - 2002. - 21 берез. - С.13.    

ЯКОВЛЕВСКАЯ О. “Хочу жить в Новой Каховке” /О. Яковлевская  //Новий день. - 2004. - 10 черв. (№24). - С.15.

ВАРЛАМОВА И. Г. Мы из Новой Каховки: повесть /И.Г.Варламова, Н. Д. Вигилянский. – М.: Сов. писатель, 1961. – 206 с: ил.

ДОВЖЕНКО О. Поема про море /О. Довженко //Довженко О. Кіноповісті. Оповідання /Олександр Довженко. – К., 1986. – С. 476-560.

КРАСУНЕ Вічність: поетич. альм. – Нова Каховка: “Прогрес”, 2002. – 308 с.
Поетична збірка новокаховських авторів присвячена 50-річчю з часу заснування м. Нова Каховка.

ПАЛИЙЧУК Б. Новая Каховка: роман в стихах /Б. Палийчук. – К.: Рад. письменник,1953. – 174 с.

ЮЩЕНКО О. Дівчині з Нової Каховки /О. Ющенко //Ющенко О. Сповідь: поезії  /О. Ющенко. – К., 1971. – С. 68.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031