Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

8 грудня

Меню розділу

8 грудня     

ПАЧОСЬКИЙ ЙОСИП КОНРАДОВИЧ


[1864-1942], вчений натураліст
  (До 150-річчя від дня народження)

Пачоський Йосип Конрадович народився в польській сім'ї в м. Бєлгороді на Волині (тепер Рівненська область). Навчався в Рівненському реальному училищі, Уманському училищі землеробства і садівництва, працював лаборантом у Київському університеті.
За дорученням Київського товариства природознавців Пачоський Й.К. проводив дослідження флори і фауни Херсонської, Подільської, Волинської, Полтавської та Астраханської губерній, в Криму та на Дону. Двічі був і на Поліссі.
Восени 1897 р. Херсонська земська управа запросила  Й.К. Пачоського на посаду губернського ентомолога, в обов’язки якого входило вивчення та дослідження заходів боротьби із комахами шкідниками для сільського господарства. Він організував у м. Херсоні ентомологічний кабінет, на базі якого створено природничий музей Херсонського земства.  Й.К. Пачоський був не тільки видатним ботаніком, але і крупним зоологом, який  дослідив 230 видів птахів. В Херсоні, де вчений прожив більше 20 років, повністю розкрився його талант організатора, дослідника, теоретика. Кращі роботи написані в херсонський період життя. Вчений зібрав, визначив, препарував великі за обсягом колекції рослин, комах, птахів, риб, мінералів, які експонувались в музеї. Значну увагу приділяв охороні природи, особливо "захисним ділянкам" степу в маєтку "Асканія-Нова", вивчав їх з 1902 року. 3 1918 року Й.К.  Пачоський – професор ботаніки Херсонського політехнічного інституту, з 1922 – завідувач ботанічного відділу науково-степової станції державного заповідника "Чаплі" (тепер «Асканія-Нова»). Протягом 1887-1923 років як натураліст Пачоський Й.К. обстежив увесь південь Європейської частини Росії від Дунаю до Кавказу. Описав 16 нових видів квіткових рослин.
Велику увагу науковець приділяв розробці раціонального мисливського законодавства, популяризував заборону весняного й літнього полювання та введення пересувних строків відкриття мисливського сезону.  І в Україні з 1925 р. полювання у цей період заборонено.
3 1923 року вчений проживав в Польщі, де працював директором Біловезької Пущі, а з 1925 року – на кафедрі в Познанському університеті, з яким пов'язане його подальше життя. 
Й. К. Пачоський був широкоерудованою людиною, видатним вченим у галузі біологічної науки і талановитим музейником. Він володів польською та російською мовами, вважав себе «людиною двох культур». Коло його наукових інтересів та досліджень над-звичайно широке та різноманітне: флористика, фітоценологія, систематика, ботанічна географія, екологія, ентомологія, орнітологія, охорона природи. Його перу належить понад 300 ґрунтовних наукових праць, присвячених глибокому і всебічному вивченню складу та історії розвитку флори і рослинності середньої і південної частини східної Європи, головним чином України та Польщі, а також висвітленню загальних питань ботанічної і частково зоологічної науки. Він був одним із творців фітоценології – розділу ботаніки, який вивчає рослинні угруповання, і автором першого підручника з цієї дисципліни.
Пачоський Йосип Конрадович помер 14 лютого 1942 року від паралічу серця.  Його поховано на сільському кладовищі поблизу Сірославля в Польщі.
Сьогодні найбільш цінною частиною Херсонського краєзнавчого музею є колекція птахів південної України, зібрана вченим, його великий гербарій та наукові праці.  Його гербарні матеріали зберігаються в Гербарії Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Державному природничому музеї НАН України у Львові, Львівському державному університеті ім. І.І.Мечникова, Сімферопольському державному університеті ім. М. В. Фрунзе та інших наукових установах.
Вчені, шануючи ім’я Пачоського, на його честь назвали 10 видів вищих рослин, з яких волошка Пачоського та зіновать Пачоського занесені до Червоної книги України.


Література

II-гі наукові читання пам'яті Й. К. Пачоського: (до 130-i рiчницi вiд дня народж.): тези доп.,19-20 груд. 1994 р. /Херсон. краєзнав. музей; ред. В. М. Асламов. - Херсон: ОУНБ, 1994. - 78 c.

Пузанов И. И.  Выдающийся натуралист И. К. Пачоский /И. И. Пузанов, Т. М. Гольд. - М.: Наука, 1965. - 86 c.

V Ботанічні читання пам'яті Й. К. Пачоського: міжнар. наук. конф., 28 верес. - 01  жовт. 2009 р., м. Херсон: зб. тез доп. /Херсон. держ. ун-т; редкол.: М. Ф. Бойко (відп. ред.) [та ін.]. - Херсон: Айлант, 2009. - 125 с.

Асламов В.М. Утворення та діяльність природничо-історичного музею Херсонського земства (1897-1906) за матеріалами звітів губернського ентомолога Й.К. Пачоського /В.М. Асламов //Музей і XXI сторіччя: зб. наук. пр.- Херсон, 2000. – С.96.

Безлуцька О. П. Внесок Й. К. Пачоського в становлення та розвиток вітчизняної ентомології: [в т.ч. про діяльн. вчен. на території Херсон. губ.] /О.П. Безлуцька // Наукові записки. Проблеми археології, історії, історіографії, джерелознавства, музеєзнавства, природознавства, фалеристики, нумізматики, соціології: [за матеріалами читань 18 берез. 2010 р.]. - Херсон, 2010. –  С. 52-65. - Бібліогр. у кінці ст.

Безлуцька О. П. Джерельна база дослідження діяльності Й. К. Пачоського /Олена Безлуцька //Південний архів. Історичні науки. – Херсон, 2007. – Вип.24. – С.65-68. - Бібліогр. у кінці ст.

Володимир Іванович Вернадський і Україна: [у 2 кн.] Кн. 2: Вибрані праці / В. І. Вернадський; авт.-уклад. О. С. Онищенко [та ін.]; авт. вступ. ст. О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна. - 2011. - 583 с. - Дод.,тит. арк. рос., англ. - Бібліогр. в підрядк. прим. - Наук.-допом. апарат: с. 383-583.
Про Й. К. Пачоського, с. 474,475.

Історія української культури: у 5 т. Т.4, кн.1: Українська культура першої  половини XIX століття /Л. Ф. Артюх [та ін.]; редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. - 2008. - 1006, [1] с.: кольор. іл., портр. - Бібліогр.: с.969-990 та в підрядк. прим. - Імен. покажч.: с.992-1003.
Про зв'язок Й. К. Пачоського з м. Херсоном, с. 682, 934.

Костюк М. В. Пачоський Йосип Конрадович: ботанік-флорист, систематик, геоботанік і географ рослин / М. В. Костюк //Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. - К., 2007. - С. 462-465. - Бібліогр. у кінці ст.

Пиворович В. Б.  Херсон и его жители в фотографиях, портретах, документах: [альбом] /В. Б. Пиворович, С. Н. Беляев. - Херсон: [Б. и.], 2011. - 300 с.: цв. ил., фот.
Пачоський Й.К., с.103.

Хлєбнікова Л.В.  Й.К. Пачоський - видатний природознавець Херсонщини /Л.В. Хлєбнікова //Історія географічних досліджень: матеріали обл. краєзнав. читань. - Херсон, 2012. - С.72-78. - Бібліогр. наприкінці ст. 

Бойко М. Ф. Ботанічний форум:міжнар. наук. конф. "V ботанічні читання пам'яті Й. К. Пачоського" : [пройшов у ХДУ та в Херсон. краєзнав. музеї] / М. Ф. Бойко // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - 2009. - N11. - С. 184-188.

Дерюжина А.  Вдячні нащадки пам'ятають: [вченого, натураліста, природознавця] / Алла Дерюжина //Наддніпрян. правда. - 2007. - 23 лют.(№14). - С. 6.

Дерюжина А. В. Из глубины благодарной памяти /А. В. Дерюжина // Ветеран. - 2007. - 11 верес.(№9). - С. 2.

Дрогобич Н. Ю. Міжнародна наукова конференція "IV ботанічні читання пам'яті Й. К. Пачоського": [в м. Херсоні] /Н. Ю. Дрогобич //Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова". - 2004. - N6. - С. 140.

Філончук З. В. Видатний ботанік і ентомолог Юзеф Пачоський / З. В. Філончук // Географія та економіка в сучасній шк. - 2012. - N 3. - С. 46-47. - Бібліогр. наприкінці ст.

Херсон в личностях //Potemkin City. - 2012. - N 3. - С. 14-15: фот. цв.

Окрилені наукою: вчені-природознавці Херсонщини: біобібліогр. довід. /Херсон. обл. б-ка для юнацтва ім. Б. Лавреньова; уклад. Н. О. Попова; ред. С. Д. Коваль. - Херсон: [Б. в.], 2009. - 32 с.: іл. - (Видатні краяни ; вип. 1). - Бібліогр. в кінці ст. - До 65-річчя утворення Херсон. обл.
Пачоський Й.К., с.25-26.

Пачоський Йосип Конрадович //Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2004 рік: бібліогр. покажч. – Херсон, 2003. – С.84-88.

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 2526
2728293031