Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Автореферати дисертацій

Меню розділу

Автореферати дисертацій

458. Адвокатова Надія Олександрівна. Управління інноваційною діяльністю взуттєвих підприємств в контексті забезпечення споживчої корисності туристичного продукту : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Адвокатова Надія Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ, 2013. - 21 с. : рис. - Бібліогр.: с. 16-18.

459. Аль-Суод Махмуд Мохаммад Салем. Моделювання стохастичних процесів в автономній електроенергетичній системі з газовим двигуном та їх впливу на роботу споживачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Аль-Суод Махмуд Мохаммад Салем ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ; Миколаїв : Румянцева Г. В., 2012 - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.

460. Бериславська Анна Володимирівна. Мотивація праці управлінського персоналу у забезпеченні зростання економічних результатів підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Анна Володимирівна Бериславська ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Айлант, 2013. - 20 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 15-17.

461. Біляєва Катерина Олександрівна. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при інвестуванні в інноваційні проекти : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Катерина Олександрівна Біляєва ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ, 2012. - 24 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 18-21.

462. Бражник Дмитро Олександрович. Моделі та методи підвищення стійкості до перешкод в оптичних системах ідентифікації : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Дмитро Олександрович Бражник ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В., 2012. - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 14-17.

463. Волкова Олена Володимирівна. Еколого-орієнтовані туристичні кластери в умовах соціалізації економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Олена Володимирівна Волкова ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Айлант, 2012. - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 15-18.

464. Воскресенська Олена Євгеніївна. Формування системи стратегічного маркетингового управління на туристичних підприємствах в умовах ринкової невизначеності : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Воскресенська Олена Євгеніївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський С., 2013. - 20 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 17-18.

465. Головенко Тетяна Миколаївна. Розроблення технології переробки стебел трести льону олійного з метою одержання нетканих матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Головенко Тетяна Миколаївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ, 2013. - 30 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 21-26.

466. Головко Олексій Володимирович. Моделі та методи обробки і передачі цифрової фото- та відеоінформації для прийняття рішень в автоматизованих інформаційних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Олексій Володимирович Головко ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ; Миколаїв : Рум’янцева Г.В., 2012. - 21 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 17-19.

467. Дідух Сергій Мирославович. Формування та оцінка інвестиційного потенціалу підприємств плодоовочевої консервної промисловості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Сергій Мирославович Дідух ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Астропринт, 2013. - 20 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 16-18.

468. Ємельянова Наталія Юріївна. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в процесі моніторингу транспортування рідкого чавуну : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Наталія Юріївна Ємельянова ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ; Севастополь : Кручинін Л. Ю., 2012 . – 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 17-18.

469. Іванюк Уляна Василівна. Формування стратегій фінансової діяльності туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Іванюк Уляна Василівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ХНТУ ; Івано-Франківськ : Віктор Дяків, 2013. - 20 с. : рис. - Бібліогр.: с. 16-17.

470. Карван Світлана Анатоліївна. Наукові основи розробки універсальних мийних композицій для хімічного чищення текстильних матеріалів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Карван Світлана Анатоліївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ; Хмельницький : Мельник А. А., 2013. - 44 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 35-41.

471. Кейван Олена Іванівна. Прогнозування попиту на послуги туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Олена Іванівна Кейван ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон: ХНТУ, 2012. - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.

472. Клевцов Костянтин Миколайович. Розвиток наукових основ ресурсозберігаючих технологій комплексної переробки луб'яних культур : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Костянтин Миколайович Клевцов ; Херсон. держ. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ, 2013. - 43 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 33-40.

473. Князєв Олександр Володимирович. Удосконалення технологічних процесів механічної обробки стебел трести льону олійного : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Олександр Володимирович Князєв ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ, 2012. - 23 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 18-20.

474. Кондратюк Людмила Миколаївна. Удосконалення технології фарбування активними барвниками шляхом хімічної інтенсифікації: автореф. дис. ... канд. техн. наук / Людмила Миколаївна Кондратюк ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ, 2012. - 24 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 17-20.

475. Корнієнко Ольга Миколаївна. Формування та забезпечення економічної безпеки туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. М. Корнієнко ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ,  2012. - 20 с. : табл., схеми. - Анот. укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 15-17.

476. Коровіна Олена Володимирівна. Управління життєвим циклом підприємств в контексті технологічних інновацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Олена Володимирівна Корові- на ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ; Кривий Ріг : Щербанюк С. Г. , 2012. - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-18.

477. Крючковський Віктор Володимирович. Моделі та інформаційні технології нормативної теорії прийняття рішень в умовах багатокритеріальності і інтервальної невизначеності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / В. В. Крючковський ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ, 2012. - 40 с. : граф., схеми. - Анот. укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 29-37.

478. Кузнецова Олена Геннадіївна. Удосконалення технології промивки вовняного волокна : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Олена Геннадіївна Кузнецова ; Херсон. нац. техн. ун т. - Херсон : ХНТУ, 2012. - 24 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 19 21.

479. Кулинич Едуард Михайлович. Підвищення ефективності автоматизації процесів керування технологічними комплексами приготування газобетону : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Едуард Михайлович Кулинич ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В.С., 2013. – 20 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 15-18.

480. Куник Олександра Миколаївна. Розробка технології фарбування бавовняних тканин активними барвниками із застосуванням катіонних полімерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Олександра Миколаївна Куник ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ, 2013. - 24 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 18-21.

481. Мєняйло-Басиста Ірина Олександрівна. Розроблення технології переробки стебел соломи льону олійного з метою одержання целюлозовмісних напівфабрикатів : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Мєняйло-Басиста Ірина Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ, 2013. - 28 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 20-24.

482. Мінакова Тетяна Павлівна. Система менеджменту якості освітніх послуг з підготовки фахівців для туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Тетяна Павлівна Мінакова ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ; Х. : Рейтинг, 2012 . - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-18.

483. Незвещук-Когут Тетяна Семенівна. Удосконалення управління діяльністю туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Тетяна Семенівна Незвещук-Когут ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Айлант, 2012. - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.

484. Нездойминога Олена Олександрівна. Стратегічне управління інноваційною діяльністю переробних підприємств в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. О. Нездойминога ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Айлант, 2012. - 20 с. : граф., схеми, табл. - Анот. укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 16-18.

485. Несін Юрій Миколайович. Система підвищення кваліфікації вчителів у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Несін Юрій Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Херсон : Айлант, 2012. - 20 с. : рис. - Бібліогр.: с. 16-17.

486. Нестерова Лідія Олександрівна. Фізико-хімічні основи фарбування бавовняних текстильних матеріалів, підготовлених низькотемпературними способами : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Лідія Олександрівна Нестерова ; Херсон. держ. техн. ун-т. - Херсон: ХНТУ, 2013. - 48 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 36-43.

487. Овчинникова Марина Олександрівна. Формування збалансованої господарської політики підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук / М. О. Овчинникова ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Айлант, - 2012. - 20 с. : граф., схеми, табл. - Анот. укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 16-17.

488. Олексенко Сергій Володимирович. Управління конкурентоспроможністю підприємств продовольчого комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Сергій Володимирович Олексенко ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Айлант, 2013. - 20 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 15-17.

489. Пелик Леся Василівна. Розвиток наукових основ проектування фільтрувальних текстильних матеріалів для пилогазоочисних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Леся Василівна Пелик ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ; Л. : Друк вид-ва ЛКА, 2012. - 40 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 34-37.

490. Подать Володимир Михайлович. Управління підвищенням прибутку туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Володимир Михайлович Подать ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Айлант, 2012. - 20 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.

491. Поливода Владислав Володимирович. Система керування процесом зберігання зерна на хлібоприймальному підприємстві : автореф. дис. ... канд. техн. наук / В. В. Поливода ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В.С., 2012. – 20 с. : граф., схеми, табл. - Анот. укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 17-18.

492. Поливода Оксана Валеріївна. Оптимізація оперативного керування вологозабезпеченням в іригаційній системі : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Поливода Оксана Валеріївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В.С., 2013. - 24 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 19-21.

493. Посторонко Валерій Михайлович. Маркетингове оцінювання конкурентного потенціалу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Валерій Михайлович Посторонко ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ; Хмельницький : РВЦ ХНУ, 2013. - 20 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 16-17.

494. Радванська Наталія Володимирівна. Удосконалення системи економічної безпеки корпоративного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Наталія Володимирівна Радванська ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В.С., 2013. - 20 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 16-18.

495. Рожков Сергій Олександрович. Розвиток методів і засобів ефективного управління технологічними комплексами текстильного виробництва : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / С. О. Рожков ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В.С., 2012. - 40 с. : граф., схеми, рис. - Анот. укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 34-37.

496. Рязанцев Олександр Іванович. Інформаційні технології забезпечення екологічної і техногенної безпеки промислового регіону (Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк) : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Олександр Іванович Рязанцев ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ; Сєвєродонецьк : ПЄТІТ. - 36 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 28-34.

497. Сулевський Володимир Валерійович. Вартісно-орієнтоване управління підприємствами з перероблення та консервування фруктів і овочів : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Володимир Валерійович Сулевський ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Астропринт, 2013. - 20 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 15-17.

498. Толмачов Володимир Сергійович. Удосконалення методів контролю якості лляного волокна на основі сенсорного анализу : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Володимир Сергійович Толмачов ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ; Глухів : РВВ пед. ун.-ту, 2012. - 24 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 17-20.

499. Хапов Денис Вікторович. Синтез моделей оцінювання розвитку та інвестиційної привабливості регіонів : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Денис Вікторович Хапов ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Айлант, 2012. - 22 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 17-19.

500. Шамілєва Ельвина Ескендерівна. Використання трудового потенціалу в контексті забезпечення вигід підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук  / Шамілєва Ельвина Ескендерівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : ХНТУ ; Сімф. : Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2013. - 20 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 15-18.

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 232425262728
2930