Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Історія. Археологія

Меню розділу

Історія. Археологія

246. Актуальные вопросы истории, культуры, этнографии Юго-Восточного Крыма : материалы VI Междунар. науч. конф., 5-6 окт. 2013 г., пгт Новый Свет / Благотвор. орг. «Благотворительный фонд «Афинеон» [и др.] ; сост. О. С. Анисимова. - Судак ; Новый Свет : [Б. и.] ; Херсон : Гельветика, 2013. - 183 с. : рис., карты. - Библиогр. в конце ст.

247. Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 верес., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т; редкол.: В. Л. Федяєва [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2013. - 171 с. : табл., рис. - Текст укр., рос., пол. - Бібліогр. наприкінці ст.

248. Варавенко Галина Петрівна. Героїчне минуле Снігурівського краю. Галаганівка в роки Великої Вітчизняної війни : спогади, нариси / Г. П. Варавенко ; в авт. ред. - Херсон : Айлант, 2013. - 83 с. : фот.
Про події на Миколаївщині.

249. Высоцкий Анатолий Леонидович. Двадцать лет в «Белом доме»  / Анатолий Высоцкий ; в авт. ред. - Херсон : Айлант, 2013. - 187 с. : портр., фот., табл.
Херсонщина у 1976-1991 роках.

250. Висоцький Анатолій Леонідович. Історія мого роду : доповнення : [генеал. дослідж.] / Анатолій Висоцький ; в авт. ред. - Херсон : Айлант, 2013. - 31 с. : фот., схеми.
Розповідь про сім'ю О. П. Висоцького, а також названі нові нащадки одного із засновників с. Новокиївки Каланчацького району Євстахія (Остапа) Висоцького, які народилися у 2011-2013 рр.

251. Висоцький Андрій Анатолійович. Середня Азія та Іран. Історія, культура, література : навч. посіб. / А. Висоцький ; ред. Л. Б. Пасько. - Херсон : Айлант, 2013. - 187 с. : карти. - Бібліогр.: с. 166-175 та в підрядк. прим. - Інтернет-ресурси: с. 176. - Дод.: с. 177-178.
Посібник містить матеріали, необхідні для вивчення класичної поезії персів і таджиків IX - XV ст.: історико-літературні дані, окремі біографічні відомості про майстрів красного письменства, висвітлення жанрової та проблемно-тематичної своєрідності творів, контрольні питання й завдання. Навчальний посібник адресований вчителям світової літератури, студентам та учням загальноосвітніх шкіл.

252. Дніпровські лоцмани : нариси з історії та історіографії / В. М. Андрєєв [та ін.] ; авт. передм., ідеї та голов. ред. В. М. Андрєєв ; Херсон. держ. мор. акад., Херсон. держ. ун-т, Запорiз. наук. т-во ім. Я. П. Новицького, Запоріз. обл. краєзнав. музей. – Херсон : ХДМА, 2012. - 341, [10] с. : фот., карти. - Бібліогр. на боковиках. - Покажч. геогр. назв.: с. [314-349]. - Пам'яті Анатолія Васильовича Бойка присвяч.
Дане видання є одним з найбільш повних досліджень історії лоцманів дніпровських порогів та має непересічне значення для подальшого вивчення  минулого Півдня України.
Херсон, м., с. 38, 50, 51, 55, 56, 67, 68, 69, 71, 105, 138, 139, 156-158, 191, 212, 222, 234, 268, 269, 287, 288.
Херсонська губернія, с. 31,156.

253. З історії Херсонської губернії, 1803-1920 рр. : зб. док. : до 210-річчя створення Херсон. губ. / Держ. арх. Херсон. обл., Херсон. акад. ліцей ім. О. В. Мішукова при Херсон. держ. ун-ті Херсон. міськради ; упоряд. В. О. Лебідь, О. І. Стукалова, О. І. Шинкаренко ; авт. передм. В. Лебідь, Т. Лебідь. – Херсон : ХДУ, 2013. - 103 с. : іл. - (Бібліотечка архіву : засн. у 2000 р. ; вип. 17). - Текст рос. - Бібліогр. наприкінці док. – Іл.: с. 75-85. - Перелік док.: с. 86-90. - Імен. покажч.: с. 91-95. - Геогр. покажч.: с. 96-102.

254. Історія в документах : зб. наук. доп. арх. читань, 19 квіт. 2012 р., м. Херсон / Держ. арх. Херсон. обл. ; упоряд. І. Ю. Сінкевич. - Херсон : Айлант, 2012. - 83 с.
Матеріали збірника охоплюють питання, пов'язані із новітніми дослідженнями в галузі архівознавства, джерелознавства, регіональної історії. Видання адресоване історикам, краєзнавцям, викладачам, студентам і всім, хто цікавиться історією Херсонщини.

255. Карти і плани у фондах Державного архіву Херсонської області : покажчик / Держ. арх. Херсон. обл. ; авт.-упоряд. Т. Іващенко [та ін.]. - Херсон : Айлант, 2012. - 160 с. : 20 іл. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). - Імен. покажч.: с. 111-120. - Геогр. покажч.: с. 121-136. - Дод.: с. 137-140.
Тематичний покажчик включає картографічні документи, які були виявлені під час перегляду фондів до 1917 року.

256. Комишан Лідія Павлівна. Працею уславлені, Вітчизною відзначені : нариси, спогади / Л. П. Комишан, В. Д. Сусоров ; під ред. авт. - Херсон : Айлант, 2012. - 123 с. : фот.
Про мешканців села Бобровий Кут Великоолександрівського району, які у повоєнний період були нагороджені орденами і медалями в різних галузях сільського господарства та на педагогічній ниві.

257. Куликова Лилия Борисовна. Экологическая культура античности = The Ecological Culture of Antiquity : монография / Л. Б. Куликова ; пер. на англ. В. Б. Костюк. - Херсон : ХГМА, 2012. - 533 с., [20] л. цв. ил. - Тит. л., текст парал. рус., англ. - Библиогр.: с. 503-511.
У монографії розглянуто в історичній ретроспективі важливі для сучасності питання екології та як їх розуміли і вирішували стародавні греки. Видання адресоване учням, студентам, учителям, науковим працівникам, а також усім, хто цікавиться проблемами екології, античної історії, міфології.

258. Марченко Леонид Владимирович. Из племени орлиного : к 70-летию со дня гибели основной группы юных героев-херсонцев, казненных 22 авг. 1942 г. : для сред. и ст. шк. возраста / Л. В. Марченко ; худож. К. Амелин. - Херсон : Айлант, 2012. - 27 с. : фот.
Про діяльність підпільної групи «Хлопці з Карантинного острова» у м. Херсоні, про те, які книги їм присвячені, які пам’ятники на їх честь встановлені.

259. Оленковский Николай Петрович. Неолит Присивашья = Neolithic of the Sivash Region : монография / Н. П. Оленковский ; Херсон. обл. отд-ние конгр. укр. интеллигенции (обществ. орган археол. наследия Херсонщины). - Херсон : Айлант, 2012. - 174 с. : рис., фот., табл. - Обл., тит. л., коммент. к рис., фот., заключение парал. рос., англ. - Библиогр.: с.123-129. - Ил.: с.131-174.
У монографії вміщені результати досліджень пам'ятників неоліту.

260. Павленко Віктор Якович. Запорозьке козацтво на території Херсонщини / В. Я. Павленко ; уклад. В. Я. Павленко ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2012. - 55, [1] с. : іл.- Бібліогр.: с. 48-52. - Дод.: с. 53-[56].
Про події на Херсонщині у XV-XVIII ст.

261. Партизанський і підпільний рух на Херсонщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 р.р.) : довідник / Херсон. обл. орг. ветеранів України ; уклад. А. О. Луганська, О. О. Марущак, Л. М. Фролова ; вступ. сл. В. Куценко. - Херсон : ХМД, 2013. - 40 с., [2] арк. фот.

262. Секкер Анатолий Валентинович. Мазепинщина / А. В. Секкер. - 2-е изд., перераб. и доп. - Херсон : Гринь Д. С., 2012. - 319, [3] с. : ил. ; [6] л. ил. - На обл. авт. не указан. 
У даній книзі зроблено спробу проаналізувати таке специфічне явище в українській історії та ідеології, як мазепинщина. Видання адресоване історикам та широкому загалу читачів.

263. Сильванский Сергей Александрович. Старый Херсон. I. Греческое предместье : [очерк] / С. А. Сильванский. - [Репринт. воспр. изд. 1928 г.]. - Херсон : Наддніпряночка, [2013]. - 45, [1] с. : ил, ; [6] л. ил. + 1 прил. (8 с.). - (Раритетное издание) (Библиотека С. А. Сильванского). - Библиогр.: с. 41-42. - Прил.: Уютная старина, воспетая Сильванским.
Історія м. Херсона.

264. Федченко Александр Федорович. «Поиски и приобретения» / Александр Федорович Федченко. - Херсон : ХДУ, 2013. - 83 с.
Сторінки історії СРСР XX століття.

265. Харченко Анатолій Григорович. Каланчак та його околиці : (іст. та геогр. нарис) Ч. 2. / А. Г. Харченко. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 325, [1] с. : кольор. іл., карти. - Текст укр., рос. - Бібліогр.: с. 306-325.
Історичний нарис містить ряд невідомих, маловідомих фактів та подій Каланчацького району у XIX-XX ст.

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 192021
22232425262728
2930