Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Березень

Меню розділу

Березень

ХЕРСОНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ГІМНАЗІЯ № 20 ІМ. БОРИСА ЛАВРЕНЬОВА
[1815]
(До 200-річчя з часу заснування)

Херсонська багатопрофільна гімназія №20 – перший середній учбовий заклад міста. Навчальний заклад відкрито у 1815 р. як чоловічу гімназію, в якій, на той час, нараховувалось 16 учнів. Спочатку гімназія була з 4-річним курсом навчання, потім стала семирічною. Вихованці закладу представляли майже всі верстви населення: дітей оберофіцерів, купців, міщан, дворян та іноземців. В гімназії вивчалися політична економія, комерційні науки, технологія і природознавство, а також запроваджувалися закон божий, російська мова і словесність, логіка.
У 1833 році при гімназії організовано благородний пансіон на 30 осіб. З 1861 року відкрито землемірно-таксоторні класи для підготовки приватних землемірів. У 1864 році одною з перших в Російській імперії Педагогічна Рада Херсонської чоловічої гімназії прийняла рішення «…про доцільність введення посади класного наставника». В Петербурзі і Москві посади наставників у гімназіях запровадили лише з 1871 року. З метою підвищення освітнього рівня майбутніх вихованців у 1865 р. при гімназії відкрито підготовчі класи. З 1865 року Херсонська гімназія ввела в навчальний план латинську мову, що дало підстави віднести її до розряду класичних. З цього часу починається новий етап в історії учбового закладу, який давав освіту на рівні престижних столичних навчальних закладів.

Сьогодні гімназія – багатопрофільний учбовий заклад, який співпрацює з кафедрами Херсонського та Дніпропетровського державних університетів. До складу гімназії входить чотирирічна початкова школа, яка готує учнів до вступу в гімназію (на пільгових умовах). У гімназії функціонує бібліотека, читальний зал, коп’ютерні класи, спортивні зали. Тут діє музей історії гімназії. Заклад – один із конкурентноспроможних та найпрестижніших навчальних закладів Херсонщини, це велика скарбниця життєвої мудрості, культури, яка формує в учнів міцний фундамент для побудови власної кар’єри, сприяє вихованню української еліти – сучасного і майбутнього цивілізованої європейської держави.
Гімназія пишається своїми випускниками, серед них: Тарле Є.В.(1874-1955) – історик, педагог; Андрієнко-Нечитайло (1894-1982) – український живописець і театральний художник; Картава І.Є.(1893-1962) – лікар-хірург, рятував людей від смерті під час голодомору 1932-1933 рр.; Лавреньов Б.А. (1891-1959) – письменник; Сільванський С.О. (1893-1937) – український історик-краєзнавець, бібліофіл; Атьков О.Ю.(1949) – льотчик-космонавт СРСР, Герой Радянського Союзу.

Література

Бобров В.В. Становлення та розвиток ліцеїв і гімназій Півдня України (XIX – початок XX ст.) / Володимир Вікторович Бобров; в авт. ред. –Херсон : Персей, 2001. – 158 с.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Херсонська область : [монографія] / В.П. Андрущенко [та ін.]; редрада: В. Г. Кремень (голова) [та ін.]; за заг. ред. Ю.І. Беляєва; Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. – К. : Знання України, 2010. – 447 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 444-447.
Про відкриття Херсонської губернської чоловічої гімназії, с.44.

Кадкіна С.М. До історії одного з найстаріших учбових закладів півдня України  Херсонської чоловічої гімназії / С.М. Кадкіна // Заселення півдня України. Проблеми національного та культурного розвитку : наук. доп. міжнар. наук.-метод. конф. (21- 24 трав. 1997 р.) – Херсон, 1997. – Ч.1. – С.158-160.

70-річний шлях Херсонської області – досягнення та перспективи розвитку : матеріали обл. наук.-практ. конф., 13 берез. 2014 р. / КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. облради ; за заг. ред. С.Г. Водотики, Ю. В. Кузьменко. – Херсон : [Б. в.], 2014. – 279 с. : табл., рис. – Бібліогр. наприкінці ст.
Про губернську чоловічу гімназію, с. 62.

Сквозь годы и судьбы. Современный Херсон [Изоматериал] : фотокнига-гид / авт.-сост. О. Алеферко, С. Алеферко; вступ. ст. В. Сальдо; фот. А. Альперта [и др.]; текстовки, расширен. аннот. к фото О. Алеферко [и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Херсон : Наддніпряночка, 2008. – 240 с. : фот. цв., портр., ил.
Про гімназію, с.65.

Херсон. Из прошлого в настоящее [Изоматериал] : фотоальбом / авт. проекта С. Алеферко, О. Алеферко; текст, науч. ред. С. Дяченко; соврем. снимки Н. Стрекаловского [и др.]. – Херсон : Наддніпряночка, 2010. – 152, [3] с. : цв. ил.
Перша чоловіча гімназія, с. 100.

Багненко Ю.К. Династии почти 100 лет : [о выпускниках гимназии – семье Багненко] /  Ю.К. Багненко // Вісті гімназії. – 2006. – Верес.-жовт.(№5). – С.7.

В’ялих М. Його ім’я [Б.А. Лавреньова] носить наша гімназія / М. В’ялих // Вісті гімназії. – 2006. – Верес.-жовт. ( №5). – С.6.

Гімназії – 196 років // Вісті гімназії. – 2011. – Берез.-квіт.(№1). – С. 1.

До 200-річного ювілею в тандемі з найкращими! // Вісті гімназії. – 2013. – Листоп. – груд.(№3).
На запитання газети відповідають випускники Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 ім.Бориса Лавреньова: Ю. М. Бардачов, ректор Національного технічного університету; Л. Є. Пєтухова, декан факультету дошкільної і початкової освіти Херсонського державного університету; В. В. Бова, заступник начальника департаменту з благоустрою міста при міському виконавчому комітеті; Ю.С. Спірін, завідуючий Центром ендоваскулярної хірургії обласної клінічної лікарні.

Захаров А. Старейшему учебному заведению Херсона – 195 лет / Александр Захаров // Гривна. – 2010. – 11 марта(№11). – С.17.

Зубрис Г.И. Все лучшее я получил в школе / Г.И. Зубрис // Вісті гімназії. – 2005. – Листоп.-груд.(№6). – С. 3.

Із творчої лабораторії вчителів української словесності // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2012. – №6. – С.20.
З досвіду роботи україністів гімназії.

[Історія та сучасність гімназії] // Вісті гімназії. – 2010. – Січ.-лют.(№1). – С. 1-3.

Марченко Л.В. Про війну після війни / Леонід Марченко // Ветеран. – 2013. – Груд.(№12).
Про презентацію однойменної збірки нарисів учнів гімназії про ветеранів і учасників Великої Вітчизняної війни, яка відбулася в навчальному закладі.

Митрошенко І.М. Вони ведуть за собою ...: [перелік директорів гімназії з часів заснування до сьогодення] / І.М. Мітрошенко // Вісті гімназії. – 2004. – №2. – С.6.

Митрошенко І.М. Гортаючи сторінки минулого : [гімназії, в т.ч. про її випускників: академіка Є.В. Тарле, розвідницю М. Фортус, космонавта О. Атькова та письм. Б. Лавреньова] / І.М. Митрошенко // Вісті гімназії. – 2010. – Січ.-лют.(№1). – С. 4.

Омельчук С.А. Витяг зі статуту гімназії №20 ім. Бориса Лавреньова м. Херсона / С.А. Омельчук // Вісті гімназії. – 2004. – №2. – С.4-6.

Омельчук С. Доторкнутися до зірок : [про візит до гімназії її випускника 1966 р., Героя Рад. Союзу, льотчика-космонавта О. Атькова] / Сергій Омельчук // Освіта України. – 2007. – 22 черв. (№46/47). – С. 3.

Омельчук С. Творча зустріч херсонських та львівських гімназистів : [в м. Херсоні] / С. Омельчук // Освіта України. – 2007. – 17 квіт.(№29). – С. 3.

Орлова З.С. Найстаріший учбовий заклад / З.С. Орлова // Наддніпрян. правда. – 1963. – 19 груд.

Плачкова К.Н. Програма пошуку, відбору, підтримки та розвитку обдароваих дітей «Дитяча обдарованість» / К.Н. Плачкова, Я.М. Косован, Ю.В. Синиціна // Обдарована дитина. – 2010. – №7. – С.2-8.
З досвіду роботи вчителів гімназії.

Савун Т.В. Незабутня мандрівка «Гімназійною галактикою талантів» / Т.В. Савун, Н. А. Бабич // Вісті гімназії. – 2013. – Листоп.-груд.(№3).
Про форум творчої обдарованої молоді у навчальному закладі.

Савун Т.В. Партнерство заради майбутнього / Т.В. Савун, Н.А. Бабич // Вісті гімназії. – 2012. – Верес.-жовт.(№2).
Про урочисте підписання угоди про співпрацю Херсонської багатопрофільної гімназії №20 ім. Бориса Лавреньова та Херсонського національного технічного університету.

Савченко О.В. Інновації як чинник суспільного розвитку / О.В. Савченко, К.В. Волик // Вісті гімназії. – 2010. – Верес.-жовт.(№2). – С. 3.

Стецько І. Є і медаль «за людяність»: до 185-річчя херсон. гімназії №20 ім. Б.Лавреньова / І. Стецько // Херсон. вісн. – 2000. – 18 лют.(№7).

Стецько І.П. Херсонська школа-гімназія №20 крупним планом / І.П. Стецько // Джерела. – 1996. – Верес.(№35/38). – С.14-15.

Стецько І. Хто ми такі? Чого ми домоглися? / І. Стецько // Завуч. – 2002. – №15. – Трав. – С.3-4.

Херсонській багатопрофільній гімназії № 20 ім. Б. Лавреньова виповнюється 195 років : [добірка ст.] // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2010. – N4. – (вкладка «Методичний банк»).

Цеховлес О.І. Шановні батьки, любі учні! / О.І. Цеховлес // Вісті гімназії. – 2011. – Верес.-жовт.(№2). – С. 3: кольор. фот.

Якубовська Л. На шляху до наукових вершин / Лоліта Якубовська, Тетяна Савун // Вісті гімназії. – 2013. – Лют.-берез.(№31).

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031