Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Селище міського типу Білозерка

Меню розділу

СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БІЛОЗЕРКА
[1780]
(До 235-річчя з часу заснування)

Кургани-поховання, розкопки древніх поселень скіфів, сарматів, слов'янських племен Білозерщини нагадують про цікаве історичне минуле краю.
Білозерка – селище міського типу, райцентр. Розташована на березі Білого озера. Селище засноване у 1780 році як маєток генерал-поручика І.А. Ганнібала, одного з будівників м. Херсона. За часів Російської імперії село називалося Скадовка, Іванівка і було родовим маєтком херсонської гілки родини Скадовських. На кінець XYIII століття тут мешкало 205 жителів (в т.ч. 126 чоловіків і 79 жінок). Напередодні селянської реформи у Білозерці, яка у 1847 році стала містечком, налічувалося 107 дворів, 712 мешканців. Провідне місце у господарюванні належало зерновому господарству, набуло розвитку тваринництво, зокрема вівчарство. Діяли винокурний завод, рибальські угіддя. Білозерка була одним з небагатьох населених пунктів на Херсонщині, де селяни не мали купленої землі, а орендували у землевласника та у Благовіщенського монастиря, заснованого у 1883 році. Тут діяли волосна управа, православна церква, школа, позиково-ощадне товариство, лавка.
За переписом 1897 року кількість мешканців зросла до 1359 осіб (694 чоловічої статі та 665 – жіночої), з яких 1332 – православної віри.
Селище Білозерка до набуття статусу райцентру було волосним центром. У Білозерці, адміністративному центрі волості, у 1912 році мешкало 2046 чоловік, налічувалося 339 житлових будинків.
Перша світова та громадянська війни, голодомори та політичні репресії, війна 1941-1945 років не могли не вплинути на розвиток селища.
З 1939 року Білозерка – районний центр, з 1954 – селище міського типу. Населення 4,7 тис. осіб у 1959 р. та 9564 – у 2001 р.
Сьогодні у райцентрі функціонують підприємства по переробці сільськогосподарської продукції, мережа торгівельних підприємств, відділення Укрпошти, заклади охорони здоров’я, освіти та культури.

Література

Аналітичні матеріали по Білозерському району //Адміністративно-територіальна реформа: від моделювання до реалізації. – Херсон, 2009. – С. 35- 48.
Включені дані про історію та сучасність смт Білозерки.

Кузьмич В.В. Біле озеро та його цілющі джерела / В.В. Кузьмич // Видатні пам'ятки природи та архітектури Таврійського краю : матеріали IV обл. краєзнав. читань, 31 січ. 2014 р. – Херсон, 2014. – С.36-38. – Бібліогр. наприкінці ст.

Куценко Ю.Ю. Раскопки на Белозерском поселении в 2003-2004 гг. / Ю. Ю. Куценко // Наукові записки. Проблеми археології, етнографії, історії, історіографії, літературознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства, ономастики, соціології. – Херсон, 2004. – С. 76-79.

Оленковський М.П. Археологічні пам'ятки Білозерського району Херсонської області : археол. карта : [каталог-довідник] / Микола Петрович Оленковський ; Херсон. обл. інспек. по охороні пам'яток історії та культури. – Херсон : Айлант, 2004. – 74 с. – Бібліогр.: с. 51-53.
Смт Білозерка, с.6.

Орлова З.С. Из истории заселения Херсонщины : крат. справ. / З. С. Орлова, И.Д. Ратнер ; под ред. В.П. Рылеева ; Гос. архив Херсон. обл. – Херсон : Гор. тип., 1993. – 127 с. – Библиогр.: с. 123-126.
Про смт. Білозерку, с.62.

Серед степу широкого... Шевченкіана Херсонщини : [зб. творів херсон. авт.] : [присвяч. 200-літтю з дня народж. Т.Г. Шевченка] / редрада: В.С. Загороднюк, А.І. Кичинський, І.В. Корольова ; вступ. сл. В.С. Загороднюка. – Херсон : Гілея, 2014. – 191 с. : портр., кольор. фот. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Пам’ятник Т.Г. Шевченку у смт Білозерці, с. 186.

Статистичний щорiчник Херсонської області за 2013 рік / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Херсон. обл.; за ред. В.А. Вознюка. – Херсон : [Б. в.], 2014. – 503 с. : іл. , табл. –  Предм.-алф. покажч.: с. 498-503.
Білозерський район, с. 22, 23,52, 60-62, 81-83, 91, 96, 103, 108-114, 117-118, 123, 126-127, 130, 135-141, 144, 149-150, 158, 161, 163-165, 174-175, 197, 201, 204, 209 -210, 212, 222-227, 243-246, 264-267, 294, 294, 296-297, 300, 305, 308-310, 321-322, 324, 345, 370-376, 379-380, 384-388,  390-397, 400, 414-416, 422, 427-430, 434-436, 439, 445, 457-460, 463-466, 470-471

Стежками Білозерського краю : турист. мандрівка / Білозер. центр. б-ка ; голов. ред. Л.Л. Шишкіна. – Білозерка : Білозерська центральна б-ка, 2009. – 20 с. : кольор. фот. 

Херсонщина – колиска дитячого оздоровлення, відпочинку та туризму = Kherson Region - the cradle of children`s treatment, recreation and tourism : ІІІ Міжнар. турист. форум, [16 трав. 2013 р., м. Скадовськ] / авт. проекту Упр. туризму та курортів Херсон. облдержадмін. ; заг. ред. Т.О. Волинець, О. Алєферко ; пер. англ. О. Яцюк. – Херсон : Наддніпряночка, [2013]. – 31, [1] с. : кольор. фот. , кольор. іл.
Білозерський район, с. 13.

Хто є хто на Херсонщині. Видатні земляки. Вип. 1: [довід.-біогр. вид.] / авт.-упоряд. В.В. Болгов; худож. оформ. І.В. Болгова. – К. : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, 2005. – 288 с. : фот. – Покажч. імен: с. 278-283.
Білозерський район, с. 124-129.

Чернявская С.А. Обряды и песни с. Белозерки Херсонской губернии, зап. Соф. Андр. Чернявской / Софья Андреевна Чернявская. – Херсон : ОУНБ им. Олеся Гончара, 2002. – 60 c. – Вых. дан. ориг.: Харьков: Тип. Губернскаго Правления (Отд. оттиски из Харьк. Сборника Ист.-Филолог. Общ-ва), 1893 г. – Ксерокопия.

История Херсона : малая иллюстрир. энцикл. Ч. 1 : XVIII век. «Благополучный град Херсон» / предисл. В.В. Сальдо; сост. П.Е. Осьминин, И.Н. Илиади; под общ. ред. С.Н. Черевко. – 2009. – 186 с. : ил. – Хронология: с. 6-12. – Указ.: с. 13-16. – Прил.: с. 56-65. –  Библиогр.: с. 183-185.
Про придбання Скадовським Б.Б. маєтку Білозерка у 1898 р., с.45.

Горлова Н. З історії заселення Білозерки / Ніна Горлова // Придніпр. зірка. – 2013. – 1 берез.(№9); 8 берез.(№10).

Дяченко С.А. Белозерка Скадовских. Имения Херсонского края : [страницы истории ] / Сергей Дяченко // Вгору. – 2007. – 20 груд.(№51). – С. 8,9.

Каменська Л. Основа спортивної слави : [Білозер. район. комплекс. ДЮСШ] / Людмила Каменська // Придніпр. зірка. – 2010. – 17 верес. (N38). – С. 7.

Нагірняк Н. До 230-річчя заснування Білозерки : [сторінки історії] / Ніна Нагірняк // Придніпр. зірка. – 2010. – 15 жовт.(№42). – С. 8.

Ружина В. Вулицями мого села / Вікторія Ружина // Придніпр. зірка. – 2013. – 4 січ.(№1).

Сахно В. Білозерській просвіті – 100 років / В. Сахно // Придніпр. зірка. – 2011. – 11 берез(№10). – С. 5.

Сахно В. Білозерці – 225! / В. Сахно // Придніпр. зірка. – 2005. – 21 жовт.(№42). – С.5.

Нелепенко Т.П. Видатні вчені і Херсонщина / Т.П. Нелепенко // 70-річний шлях Херсонської області – досягнення та перспективи розвитку. – Херсон, 2014. – С. 182-185.
Скадовський Г.Л., с. 183-184;
Скадовський С.М., с. 184.

Кирпа Т. Единственный в мире слепоглухой ученый [О.И. Скороходова] – родом из Белозерки / Татьяна Кирпа // Гривна – 2013. – 30 мая(№23). – С. 15.

Сосна А. Сергей Бондарчук – гений из Белозерки / Анастасия Сосна // ТелеКомпас «Гривна» : прил. к газ. «Гривна». – 2010. – 19-26 авг.(№34). – С. 1.

На нотi високiй... : поезії. – Бiлозерка : ВАТ «Херсон. мiська друк.», 2000 – 57 c.
Збірка поезій присвячена 220-річчю з часу заснування смт Білозерки

Білозерка // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 2010 рік: бібліогр. покажч. – Херсон, 2009. – С. 57-58.

Календар подій

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22232425262728
2930