Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

Бібліографічні посібники

Меню розділу

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ

М91
З-72
  ЗНАМЕННІ і пам’ятні дати на 2013 рік : календар / уклад. О. М. Жогалева; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон: ОУНБ ім. Олеся Гончара. - 1912. – 72 с.
     
К91
З-72
  ЗНАМЕННІ і пам’ятні дати Херсонщини на 2013 рік: бібліогр. покажч. / уклад. Г. П. Мокрицька; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон: ОУНБ ім. Олеся Гончара. - 2012. – 215 с.
     
В67755(2011)
91я1
М 54
  МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ України (2011): покажч. бібліогр. посіб.: [щорічник] / уклад. І.А. Ігнатецька; ред. В. О. Кононенко. - К.: НПБ України, 2012. – 271 с.
     
В70781
91я1
У 45
  УКРАЇНСЬКІ  метабібліографічні посібники (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): наук.-допом. бібліогр. покажч. третього ступеня /  авт.- упоряд. О. Л.  Промська;  наук.  ред. В.О. Кононенко. – К.: НПБ України, 2012. – 119 с.
     
Г4153-1
91.312
Г 13
  ГАЗЕТИ України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського: каталог: [у 2 ч.] / уклад. О. А. Вакульчук [та ін.]; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012 - .
Ч. 1. – 2012. – 567 с.
     
В71164
91.312
П 27
  ПЕРІОДИЧНІ видання Національної академії наук України, 2012 / упоряд. М. В. Язвинська; худож. оформ. Є. О. Ільницького. - К.: Академперіодика, 2012. – 679 с.
     
К91.9:4
Л 58
  ЛИМАР Анатолій Остапович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961-2013 рр. / уклад. В. В. Базалій [та ін.]. – Херсон: Грінь Д. С., 2013. – 996 с.: портр., фотогр.
     
К91.9:4
М 69
  МІХЕЄВ Євген Констянтинович – доктор сільськогосподарських наук, професор: бібліогр. покажч. наук. пр. за 1966-2012 рр. / уклад. В. В. Базалій. – Херсон: Айлант, 2012. – 71 с.: фот., портр.
     
К91.9:4
Ш 49
  ШЕРМАН Ісаак Михайлович: біобіліогр. покажч. наук. пр. за 1965-2013 рр. / уклад.  В. В. Базалій [та ін.]. – Херсон: Грінь Д. С., 2013. – 137 с.: портр., фот.
     
К91.9:45.3
43
  НЕЖЛУКЧЕНКО Тетяна Іванівна – учений зоотехнік: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976-2012 рр. / уклад. В. В. Базалій [та ін.]. – Херсон: Айлант, 2012. – 64 с.: портр., кольор. фот.
     
В11698(2011)
91.9:63.3(4УКР)
І-90
  ІСТОРІЯ України: наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2010 рік / упоряд. Т. Приліпко  [та ін.]; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна. – К.: Виниченко, 2012. – 616 с.
...за 2011 рік. – 643 с. – Бібліогр.: с. 636-642.
  .  
К91.9:63.52
Н 35
  НАЦІЇ і народності Херсонщини: минуле і сьогодення: анот. наук.-допом. бібліогр. покажч. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. / ОУНБ ім. Олеся Гончара, ДАХО; уклад. Л. М. Андрієнко [та ін.];  відп. ред. Л. І. Зелена; вступ. ст. Є. Г. Сінкевича, О. В. Устименка. – Херсон: ХДМ, 2012. – 276 с.: фот.
     
К91.9:65.9(4УКР)
Г 77
  ГРАНОВСЬКА  Людмила Миколаївна – доктор економічних наук, професор: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1994 - 2012 рр. / уклад.  В. В. Морозов, Н. В. Дудяк, С. М. Братішевська. – Херсон: Айлант, 2012.  – 82 с.: портр., кольор. фот.
     
В70838
91.9:67.1
Н 28
  НАРИСИ життя і творчості українських та російських вчених-правників ХVІІІ-ХХІ століть / авт. – упоряд. В. В. Лень [та ін.]; за заг. ред. В. В. Леня. – Запоріжжя:  Дніпр. металург, 2012. – 350 с. – Бібліогр.: с. 344 – 346 та підрядк. прим.
     
Г4119
91.9:72.4
Н 34
  НУКОВЦІ України ХХ-ХХІ століть: метабібліографія / уклад. М. Г. Железняк,  Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич. – К.: Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010.- 475 с.
     
В70409
91.9:72.3
С 40
  СТЕПАН Онисимович Сірополко (1872 - 1959): біобібліогр. покажч. / уклад., життєпис, хронологія життя і діяльн. Т. І. Ківшар; наук. ред. В. І. Попик; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. – 196 с.: портр.
     
В70724(1991-2011)
91.9:73
У 45
  УКРАЇНСЬКЕ документознавство (1991 - 2011): наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. М. С. Слободяник, О. А. Політова; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник. – К.: НПБ України, 2012. – 175 с. – Імен. покажч.: с. 165 – 174.
     
Д3275
91.9:74.03
Ч-12
  САВА Христофорович Чавдаров: (до 120-річчя від дня народження): біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. О. Пономаренко, С. П. Пєєва,  Л. М. Айвазова; наук.  ред. П. І. Рогова; авт. вступ. ст. Л. Д. Березівська, Л. С. Бондар. – К.: Нілан-ЛТД, 2012. – 130 с.: портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
     
В67167-2
91.9:74.58
В 55
  ВИЩА освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2: 2007-2011 рр. / авт. вступ. ст. Б. І. Корольов.  –  К.:  Нілан - ЛТД,  2012. – 663 с.
     
ПА566-15(1)
91.9:76.1
К 53
  КНИГА  в Україні, 1861 – 1917: матеріали до репертуару укр. книги: [бібліогр. покажч.] / зібрали С. Й. Петров,  С. С. Петров; упоряд., допов. та підгот.  В. С. Гоїнець [та ін.]; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К.: НБУВ, 1999 - .
Вип. 15, ч. 1: С – См. – 2012. – 587 с.
Вип. 15, ч.  2: Сн – Сю. – 2012. – 587 с.
     
В70685
91.9:78.3
Х 21
  ХАРКІВСЬКА державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка (1886-2011): кат. вид. б-ки та  публ. про її діяльність / уклад. О. П. Куніч [та ін.]; ред. Н. О. Стрілець, Є.О. Пахарук, С. М. Миценко. – Х.: ДНБ ім. В.Г. Короленка, 2011. – 454 с. - Бібліогр.: с. 447- 448. - (До 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка).
     

В71162
91.9:78.3
Ш 37
  ШЕВЧЕНКО Ірина Олександрівна: біобібліогр. покажч. / уклад.  О. В. Воскобойнікова-Гузєва, І. П. Антоненко. – К.: НАКККіМ, 2012. – 75 с.: портр.
     
ПА114-83
91.9:78(4УКР)
Б 59
  БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО і бібліографія України. Вип. 83: бібліогр. покажч. за ІІ півріч. 2011 р. / упоряд. О. М. Піхур; наук. ред. О. А. Політова. – К.: НПБ України, 2012. – 107 с.  
     
В71031
91.9:83.3
Г 65
  ОЛЕСЬ Гончар: біобібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Піхур  [та ін.]; наук. ред. В. О. Кононенко; худож. оформ. С. В. Демченко. – К.: Укр. письменник, 2013. – 759 с.: портр., фот., іл.
     
В70917
91.9:83.3(4УКР)
Д 75
  ВОЛОДИМИР Дрозд: «Письменник – лише уста народу»: біобібліогр. нарис / авт. нарису Л. Б. Тарнашинська; бібліогр. – упоряд. Г. В. Волянська, Т. М. Заморіна; наук. ред. І. О. Негрейчук. – К.: НПБУ, 2013. – 175 с.
     
В71068
91.9:83.3(4УКР)
Р 90
  ВОЛОДИМИР Григорович Рутківський: біобібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс; ред. М.Л. Десенко. - О.: ННБ ім. М. Горького, 2012. – 77 с.
     
В71067
91.9:83.3(4УКР)
С 91
  БОГДАН Іванович Сушинський: кат. вид. 1972 - 2012 / упоряд. Л. М. Бур’ян; ред. М. Л. Десенко. – О.: ННБ ім. М. Горького, 2012. - 86 с.: портр.
     
В70927
91.9:83.3(4УКР)
Т 82
  ЗІНАЇДА Павлівна Тулуб (1890 - 1964): біобіліогр. покажч. / уклад. А. М. Колесніченко [та ін.]; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]; вступ. ст.  М.  Г. Жулинського. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. – 144 с., [8] арк. фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.
     
***
     
В71069
20г(4РОС)д
Ш 18
  ШАЛИМОВ Н. А. Вернадский. Человек и ученый. Новые факты биографии: к 150-летию со дня рождения первого президента Укр. акад. наук.  В. И. Вернадского (1863 - 1945): [монография] / Н. А. Шалимов; вступ. ст. С. Р. Гриневецкого. – О.: ВМВ, 2013. – 354 с. – Библиогр.: с. 344 – 347.
     
В70136
28.04я73
Б 64
  БІРТА Г. О. Генномодифіковані організми: за і проти: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. -127 с. - Бібліогр.: с. 120-127.
     
В70165
28.5я73
Н 40
  НЕВЕДОМСЬКА Є. О. Ботаніка: навч. посіб. для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл. / Є. О. Неведомська, І. М. Маруненко, І. Д. Омері.  –  К.:  Центр  учб. л-ри,  2013. - 216 с.: рис., табл. – Слов. ботан. термінів: с. 195 – 215. – Бібліогр.: с. 216 та наприкінці лекцій.
     
В70164
28.864.41я73
М 29
  МАРУНЕНКО І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: навч. посіб. для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 182 с.: рис., табл. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – Слов. термінів:  с. 170-182.
     
В70141
30ця73
С 16
  САЛУХІНА Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів та послуг:  підруч. для студ. вищ. навч. закл. /  Н. Г. Салухіна, О. М.  Язвінська. – 2-ге вид., перероб.  та допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 424 с.: табл., мал. – Бібліогр.: с. 414-424. 
     
В70985
39.311-02я73
М 74
  МОВЧАН М. І. Проектування автомобільних доріг: навч. посіб. / М. І. Мовчан, Ю. М. Собко; за заг. ред. М. І. Мовчана. – Л.:  Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 113 с.: портр., мал., табл. – Бібліогр.: с. 100 – 112.
     
Г4177
39.335.6
Ф 84
  ФРАНЧУК Д. Н. Управляемость карта: теория и практика / Д. Н. Франчук; ред. Т. Винарская; худож. оформ. Д.  Франчука (мл.); фот. Л. Мищанчук, Ю. Демьяненко. – К.: Иван Федоров, 2007. – 319 с.: рис., табл., фот. – Библиогр., Интернет-ресурсы: с. 291 – 292.
     
М39.42-082.03я73
О-13
  ОБЕСПЕЧЕНИЕ безопасности плавания судов и предотвращение загрязнения окружающей среды: монография: учеб. пособ. / В.  И.  Дмитриев  [и др.];  под.  ред. В. И. Дмитриева, В. Е. Леонова. – Херсон: ХГМА, 2012. – 399 с.: рис., табл., фот. цв. – Библиогр.: с. 391 – 394.
     
М39.471я7
Л 64
  ЛИТНОВСКИЙ П. М. Судоводителям маломерных судов Херсонского региона: учеб.-практ. пособ. / П. М. Литновский; ред. И. Петров. – К.; Херсон: Просвіта, 2012. – 31 с.: рис. – Библиогр.: с. 31.
     
В69206
47
Н 32
  НАСТОЛЬНАЯ книга рыболова и охотника / сост. К. Сторожев; гл. ред. С.С. Скляр. – Х.; Белгород: Клуб семейного досуга, 2011.– 237 с.: рис. - (Популярная семейная энциклопедия). – Библиогр. и интернет-ресурсы: с. 233 -234.
     
М41.37я73
О-66
  ОРЛЮК А. П. Генетичний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / А. П. Орлюк, В. В. Базалій. - Херсон: Олді-плюс, 2013. - 2014 с.: мал., табл. - Бібліогр.: с. 214.
     
К41.43я73
М 21
  МАЛЯРЧУК М. П. Формування систем основного обробітку грунту в агробіогеоценозах на меліорованих землях південної посушливої та сухостепової грунтово-екологічних підзон України: навч. посіб. для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. П. Малярчук, Р. А. Вожегова, О. Є. Маяковська. - Херсон: Айлант, 2012. - 179 с.: рис., табл. - Бібілогр.: с. 164 - 179.
     
М47.222я73
О-75
  ОСНОВИ рибоохорони: практикум: навч. посіб. для  підгот. фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.090201 «Водні біоресурси  та  аквакультура» у  вищ.  навч. закл. / І. А. Лобанов [та ін.]. - Херсон: Грінь Д. С., 2011. - 355 с.: кольор. іл. -  Бібілогр.: с. 351 - 353.
     
М47.28-2я73
Б 17
  Базалій В. В. Основи рибогосподарської генетики: навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 1303 «Водні біоресурси та аквакультура»  у  вищ.  навч.  закл.  ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. В. Базалій, І. М. Шерман, Ю. В. Пилипенко. - Херсон: Олді-плюс, 2007. - 275 с.: мал., табл. - Корот. тлумач. слов. термінів: с. 244 - 274. - Бібліогр. : с. 275.
     
М47.294я73
Ш 49
  ШЕРМАН І. М. Осетрівництво: підруч. для підгот. фахівців 6.090201 «Водні біоресурси  та  аквакультура» у  вищ.  навч. закл. ІІ-ІV  рівнів  акредитації / І. М. Шерман, В. О. Корнієнко, В. Ю. Шевченко. - Херсон: Олді-плюс, 2011. - 355 с.: мал., табл. - Бібліогр.: с. 338 - 345.
     
М47.298
Ш 40
  ШЕКК П. В. Биолого-технологические основы культивирования кефалевых и камбаловых:  монография / П. В. Шекк. - Херсон: Гринь Д. С., 2012. - 305 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 267 - 305.
     
М51.20
А 43
  АКТУАЛЬНІ питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій: міжнар. наук.-практ. конф.,  6-8 верес.  2012 р.,  м. Херсон: відповідно до реєстру МОЗ України: матеріали конф. / оргком.: Г. О. Слабкий (голова)  [та ін.]. - Херсон: ХМД, 2012. - 199 с.: мал., табл.
     
М51.20
Л 33
  ЛЕБЕДЕВ А. П. Букварь по здоровью для взрослых украинцев / А. П. Лебедев; в авт. ред. - Херсон: Айлант, 2012. - 127 с.: портр.
     
М51.23
К 57
  КОЕРБЕР К. Полноценное питание: концепция, соответствующая духу времени и устойчивого питания / К. Коербер, Т. Мэннле, К. Лейтцманн;  пер.  на  рус.  яз., предисл. А. А. Урсуленка. - Херсон: ТДС, 2012. - ХХХІІ, 511 с.: табл., рис. - На авантитуле тит. л. ориг. 2004 г. - Библиогр.: с. 461 - 500. - Интернет-ресурсы: с. 501.
     
Г4043
72.4(4УКР)611
Н 35
  НАЦИОНАЛЬНАЯ академия наук Украины, 1918-2008: к 90-летию со дня основания / А. С. Онищенко [и др.]; редкол.: Б. Е. Патон (гл. ред.) [и др.]; пер. с укр. Н. Г. Озеров, И. А. Синица; худож. оформ. А. В. Петропольский. - К.: КММ, 2008. - 669 с.: фот., рис. - Библиогр. в примеч.: с. 645-666 и в конце ст.
     
В70804
67.516
Ш 44
  ШЕЛУХИН  Н. Л. Правовое обеспечение использования транзитного потенциала Украины: монография / Н. Л. Шелухин; науч. ред.   Б.  В.  Деревянко. - Донецк: Кальмиус, 2012. - 127 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 94 - 96, 124 -127 и в подстроч. примеч. 
     
В69495
63.3(5АФГ)
Р 28
  РАШИД А. Талибан: Ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии / А. Рашид; ред. Е. Н. Воронина; пер. с  англ. М.  В.  Поваляева. - М.:  Библион - Рус.  кн., 2003. - 361 с. - Слов. терминов: с. 338 - 339. - Библиогр. : с. 340 - 344.
     
В69496
63.4(4УКР)
О-95
  ОЧЕРКИ истории и археологии Днестро-Бугского междуречья: [монография] / С. В. Иванова [и др.]; отв. ред. А. Н. Дзиговский; Ин-т  археологии  НАН  Украины. - К.: КНТ, 2012. - 298, [1] с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 257 - 297 и в подстроч. примеч.
     
В70923
60.550.325.11
С 69
  СОЦІАЛЬНЕ научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді: наук.-метод. посіб. / І. В. Жадан [та ін.]; за ред. І. В. Жадан. - К.; Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. - 351 с.: табл. - Бібліогр.: с. 245 - 262.
     
В70203
60.550.420я73
Г 61
  ГОЛОВНІНА О. Г. Основи соціальної економіки: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Головніна. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К.: Центр учб. л-ри, 2013. - 647 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 593 - 603 та в підрядк. прим.
     
ПА610-41
60.550.567
С 69
  СОЦІОЛОГІЧНІ дослідження в бібліотеках: інформ.-аналіт. бюл. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - К.: НПБУ, 1992 - .
Вип. 41 / уклад. Т. Богуш; наук. ред. З. Савіна. - 2012.  - 39 с.: мал., табл. - Бібліогр.: с. 38-39, в тексті та в підрядк. прим.
     
Г4156
63.3(4УКР)46
Ч-96
  ЧУХЛІБ Т. В. Гетьмани України-Русі / Т. В. Чухліб; ред. Ю. Є. Єфременкова; худож. О. К. Перепелиця. - Донецьк: БАО, 2012. - 302 с., іл. - Бібліогр.: с. 299-302.
     
В70211
63.3(0)5я73
П 57
  ПОП Ю. І. Нова історія країн Азії і Африки (XVI - поч. XX ст.): підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. І. Поп; ред. Г.Т. Сенькович. - К.: Академія, 2012.- 374 с. - Термінол. слов.: с. 365 - 368. - Бібліогр.: с. 369 - 374.
     
Г4139
63.4(4УКР3)
Ф 53
  ФИЛИПЧУК М. А. Слов’янські поселення VІІІ-Х ст. в українському Прикарпатті: [монографія] / М. А. Филипчук; в авт. ред. - Л.: Астролябія, 2012. - 309 с. - Бібліогр.:  с. 280 - 301.
     
Д3127
63.3(4УКР)61
Х 76
  ХОМА І. Я. Січові Стрільці: створення, військ.-політ. діяльн. та збройна боротьба Січ. Стрільців у 1917-1919 рр. / Іван Хома; голов. ред. Н. В. Слюсаренко. - К.: Наш час, 2011. - 103 с.: іл., фот. - Бібліогр.: с. 97 - 103.
     
63.3(4УКР-4ХЕС)46
П 12
  ПАВЛЕНКО В. Я. Запорозьке козацтво на території Херсонщини / В. Я. Павленко;  уклад. В. Я. Павленко. - Херсон: Вишемирський В. С., 2012. - 55 с.: іл. - Бібліогр.: с. 48- 52.
     
В70552
63.3(49)=Сля73
Х 91
  ХРЕСТОМАТІЯ з історії західних та південних слов’ян. Давня доба, Середньовіччя: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В. І. Ярового; упоряд. В. І. Яровий [та ін.]. - К.: Либідь, 2011. - 415 с. - Бібліогр.: с. 399 - 407 та наприкінці ст.
     
В70194
65.050.214я73
П 76
  ПРИМАК Т. О. РR для менеджерів і маркетологів: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. О. Примак. - К.: Центр учб. л-ри, 2013. - 201 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 199 - 201.
     
Г4154-1
72.4(4)
А38
  АКАДЕМІЇ наук країн Європи: [монографія] / у 2 кн. / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.].-К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012.
Кн. 1 / Г. Індиченко [та ін.]. - 646 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Кн. 2 / О. С. Онищенко [та ін.]. - 1138 с.
     
В70554
65.050.286
С 91
  СУЧАСНЕ діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / за ред. В. М. Бріцина; уклали Н. Г.  Горголюк, І. А Казімірова. – 2-ге вид., виправ. і допов. – К.: Довіра, 2010. – 687 с. – Бібліогр.: с. 681 – 682.
     
В70179
65.052.9(4УКР)2я73
О-52
  ОКСАНИЧ О. Е. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Е.Оксанич, І.А.Волкова, О.О. Миронова. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 324 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 148-149.
     
В70170
65.053.9(4УКР)я73
Ф 59
  ФІНАНСОВИЙ аналіз: навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Т. Д. Косова [та ін.]; за заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 438 с.: табл., рис. – Бібліогр.: с. 383 – 390. – Глосарій:  с. 391 – 409.
     
В70198
65.09я73
А 50
  АЛІЄВА-БАРАНОВСЬКА В. М. Глобальний  бізнес: навч. посіб.-довід. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. –  К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 558 с. – Бібліогр. на початку та наприкінці гл.
     
М65.9(4УКР)
Р 64
  РОЗВИТОК національних економік в умовах глобальної нестабільності: І Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 лют. 2013 р., Одеса / за заг. ред. С. О. Якубовського [та ін.]. – Херсон: Гельветика, 2013. – 279 с.: рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. та Інтернет -ресурси наприкінці ст.
     
 М65.9(4УКР)-55я43
П 78
  ІННОВАЦІЙНИЙ розвиток економіки України: зб. наук. пр. з актуал. пробл. екон. наук / Наук. орг. «Перспектива»; в авт. ред. – Херсон;  Д.:  Гельветика,  2013.  – 323 с.: мал., табл. – Текст укр., рос. – Бібілогр. наприкінці ст.
     
Г4193
66.0
К 55
  КОБЕЦЬ Р. Засади комунікативного супроводу державної політики: [посібник] / Р. Кобець. – К.: Інтерньюз – Україна: К. І. С., 2013.–185 с.: табл. – Дод.: с. 102-185. – Інтернет-ресурси в дод.: с. 173-185.
     
В71082
66.3(4УКР)
К 66
  КОРЖ В. Т. Практична філософія україництва: патріот. нотатки і комент. на тему ліквідації незалежності / В. Т. Корж; ред. Є. Голибард; іл. О. Смаль.– К.: Фенікс, 2013. – 266 с.: іл., табл.
     
В70763
63.1(4УКР)5-8
Ю 83
  ЮРЧУК В. І. П’ятдесят літ на сторожі української науки та культури: монографія / В. І. Юрчук; ред. В. Д. Бондар. – К.: Персонал, 2012. – 223 с.: фот. – Бібліогр.:  с. 174-213.
     
М67.9(4УКР)301.0
Л 96
  ЛЮТІКОВ П. С. Феномен юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права: монографія / П. С. Лютіков; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Херсон: Гельветика, 2013. – 251 с. – Бібліогр.: с. 220-251.
     
В70845
67.9(4УКР)301.15
Д 36
  ДЕРЕВЯНКО Б. В. Адміністративно-правове регулювання надання послуг у сфері освіти: монографія / Б. В. Деревянко. – Донецьк: Кальміус, 2012. – 526 с. – Бібліогр.: с.  475-526  та  наприкінці розд.
     
М67.9(4УКР)74
З-21
  ЗАКУРІН М. К. Адміністративно-правове регулювання діяльності господарських судів: монографія / М. К. Закурін. – Херсон: ХМД, 2013. – 203 с. – Бібліогр.: с. 182-203.
     
В70132
67.622я73
А 47
  АЛЄКСЄЄВ О. О. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський.–  К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 277 с. – Бібліогр. наприкінці розд.
     
Г4175
73
Р 64
  РОЗВИТОК ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища: монографія / О. С. Онищенко [та ін.]; ред. Т. Дубас, Л. Степченко, Ю. Шлапак. – К.: НВЦ   НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. – 245 с.: мал., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
     
В43353-15
76.113(4УКР)
Р 85
  РУКОПИСНА та книжкова спадщина України: археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; редкол.: Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К.: НБУ ім. В. І. Вернадського, 1993 - .
Вип. 15 / ред. Н. М. Зубкова. – 2012. – 347 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
Вип. 16 / ред. Н. М. Зубкова. – 2012. – 544 с.
     
Г3923
76.116.3(4УКР)
Д 76
  ДРУКАРНЯ Почаївського Успенського монастиря та її стародруки: зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУ  ім. В. І. Вернадського, 2011. – 260 с.: іл. – Бібліогр.: с. 247-261 та наприкінці ст. і в підрядк. прим.
     
В70847
76.125.1(4УКР)
Ч-25
  ЧАСТО П. І. Вільне слово американської України: до 120-річчя «Свободи», україномов. вид. Укр. Нар. Союзу, всегромад. газ. українців США (1893-2013) / П. І. Часто; ред. авт.; передм. Л. Рудницького, С. Качарай; худож. оформ. Е. Слуцької. – Нью-Йорк: Ukrainian Book; Ужгород: TIMPANI, 2012. – 816 с.: фот. – Бібліогр.: с. 811-814.
     
М81.432.1-43
Л 64
  ЛІТІКОВА О. І. Concise English - Ukrainian Vocabulary for Engine Cadets: для курсантів ІІ-ІV курсів ден. та ІІ-V курсів заоч. від. / [О. І. Літікова, О. В. Токарева]; Херсон. держ. мор. акад. - Херсон: Айлант, 2012. - 54 с.: табл.
     
М81.411.1
Д 31
  ДЕМЧЕНКО В. М. Українська мова: зорові та слухові особливості сприйняття структурних елементів: монографія / В. М. Демченко. – Херсон: Вид-во  КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. – 103 с. – Бібліогр.: с. 103 та в підрядк. прим.
     
Д3283
82.3(4УКР)-44-002.5я2
В 65
  ВОЙТОВИЧ В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович; голов. ред. С. В. Головко; худож. оформ. і ред. О. Григора. – Вид. 3-тє. – К.: Либідь, 2012. – 662 с.: іл. – Бібліогр.: с. 642-663 та в тексті.
     
В71062
83.3(4УКР)6-8
Ф 42
  ФЕНОМЕН Олеся Гончара в духовному просторі українства: зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України [та ін.]; редкол.: М. І.  Степаненко (голов.  ред.) [та ін.]. – Полтава: НПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – 347 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
     
В70686
83.3(4РОС)5-8
С 77
  СТАРОСТЕНКО Т. Н. Эпоха великого царя глазами маленького классика: [исслед. ист. драматургии Л. А. Мея, посвящ. периоду правления царя Иоанна IV Грозного]: монография / Т. Н. Старостенко; в авт. ред. – Х.: НТМТ, 2012. – 162 с.: портр. – Библиогр.: с. 146-161.
     
В69903
86.391.3
К 82
  КРИЖАНОВСЬКА О. О. Таємниці організації: масонський рух в Україні: поява, склад та орг. структура / О. О. Крижановська; голов. ред. Н. І. Слюсаренко. – К.: Наш час, 2010. – 200 с.: іл. – Слов. термінів: с. 172-183. – Бібліогр.: с. 184-198 та в підрядк. прим.
     
Г3926
63.3(4УКР)6
М 64
  МИРОНЕЦЬ Н. І. Джерела історичної пам’яті / Н. І. Миронець; редкол.: П. С. Сохань (голова) [та ін.]. - К.: Віпол, 2008. - 397 с.: портр. - Бібліогр. наприкінці ст.
     
В70163
88.22я73
Ш 37
  ШЕВЦІВ М. В. Зоопсихологія з основами етології: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Шевців, М. М. Філоненко. – К.:  Центр учб. л-ри,  2013.  – 240 с.:  мал., табл. – Ключові поняття.: с. 229-236.– Бібліогр.: с. 232-238.
     
В70159
88.37я73
М 82
  МОСКАЛЕЦЬ В. П. Психологія особистості: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Москалець. – К.: Центр учб. л-ри,2013. – 260 с.: рис. – Термінол. слов.: с. 242-258. – Бібліогр.: с. 259-260.
     
М88.84я73
Ш 36
  ШЕБАНОВА В. І. Психологічна реабілітація дітей, які зазнали насильства: для студ. І-Vкурсу за спец. «Психологія» / В. І. Шебанова, С. Г. Шебанова. – Херсон: ХДУ, 2013. – 172 с. – Бібліогр.: с. 141-170.
     
М74.204.2я73
Г 65
  ГОНЧАРЕНКО Л. А. Розвиток полікультурної компетентності педагогів загальноосвітніх закладів: навч. посіб. / Л. А. Гончаренко, А. М. Зубко, В. В. Кузьменко. - Вид. 3-тє. - Херсон: Вид-во КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти», 2013. - 215 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 203-212. - Слов. термінів: с. 213-215.

 

Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали. Випуск 1 (148)

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25262728
293031