Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК «АСКАНІЯ-НОВА»
ІМЕНІ Ф. Е. ФАЛЬЦ-ФЕЙНА НААН УКРАЇНИ

(1898)
(До 120-річчя з часу заповідання асканійського степу)

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна найстаріший степовий резерват миру, одне з 7 природних чудес України, що входить в сотню найбільш відомих заповідних територій планети, розташований у Чаплинському районі Херсонської області.

Етапи розвитку

1874 Зведені перші вольєри для утримання птахів та диких звірів.

1887 – Закладений ботанічний сад.

1898 – Створено заповідну ділянку площею більше 500 десятин, яка стала праядром теперішнього найбільшого в Європі (11054 га) заповідного типчаково-ковилового степу.

1919 – Декретом Ради Народних Комісарів УРСР «Асканія-Нова» оголошена народним заповідним парком.

1921 – Декретом Ради Народних Комісарів «Асканія-Нова» оголошена Державним степовим заповідником УРСР.

1932 – На базі заповідника утворено Всесоюзний науково-дослідний інститут гібридизації та акліматизації тварин імені М. Ф. Іванова.

1984 – Заповідник включено до Міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

1993 – Указом Президента України від 26 листопада (№563) установі надано статус біосферного заповідника.

1994 – Постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня (№213) визначено сучасну назву Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна.

Література

Про присвоєння імені Ф. Е. Фальц-Фейна Біосферному заповіднику «Асканія-Нова» : постанова Кабінету Міністрів України №213 від 2 квіт. 1994 р. // Зібр. постанов Уряду України. – 1994. – № 7. – С. 64.

Про відзначення 125-річчя з дня заснування дендрологічного парку «Асканія-Нова» : постанова Верховної Ради України від 15 трав. 2012 р. // Відом. Верховної Ради України. – 2013. – № 3. – С. 91, 92.

Актуальні питання збереження і відновлення степових екосистем : матерiали Міжнар. наук. конф., присвяч. 100-рiччю заповiдання асканiйського степу / ред. Гавриленко В. Г. ; Укр. акад. аграр. наук, Біосфер. заповiдник «Асканія-Нова» iм. Ф. Е. Фальц-Фейна. – Асканiя-Нова : [б. в.], 1998. – 362 c.

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» НААН – природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення (минуле, сьогодення, майбутнє) : навч.-метод. посіб. для екскурсоводів / В. С. Гавриленко [та ін.] ; редкол.: В. С. Гавриленко (голов. ред.) [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник «Асканія-Нова». – Асканія-Нова : [б. в.]; Дніпропетровськ : Половко Н. В., 2015. – 237 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – Термінол. слов.: с. 218-223. – Дод.: с. 224-235.

Борейко Владимир Евгеньевич. Аскания-Нова: тяжкие версты истории (1826-1993) : докум.-публицист. исслед. / В. Е. Борейко ; Киев. экол.-культ. центр. – Киев : КЭКЦ, 1994. – 157 с. – (История охраны природы ; вып. 1).

Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна : проблеми екомоніторингу та збереження біорізноманіття / Укр. акад. аграр. наук ; редкол.: В. С. Гавриленко (голов. ред.) [та ін.]. – Асканія-Нова : [б. в.], 1998. – 145 с. : карти, табл. – Бібліогр. у кінці ст.

Гавриленко Віктор Семенович. Асканія-Нова – поєднання краси таврійських степів і людського генія [Образотворчий матеріал] = ASKANIA-NOVA: a combination of beauty of the Taurian steppes and human genius : [фотоальбом] / В. С. Гавриленко ; пер. англ. Д. А. Забрудського, П. Горіапа ; наук. ред. В. А. Величко ; худож. оформ. І. Г. Хорошого ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. – Київ : Аграр. наука, 2015. – 263 с. : кольор. іл.

Гавриленко Віктор Семенович. Взаємодія гусей та журавлів з агроценозами в регіоні біосферного заповідника «Асканія-Нова» і шляхи зменшення їх впливу : (аналіт. огляд з метод. вказівками) / В. С. Гавриленко, М. А. Листопадський ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. – Асканія-Нова : Андрєєва М. М., 2010. – 36 с. : кольор. фот. – Бібліогр. та Інтернет-ресурси: с. 35-36.

Гавриленко Ніна Олександрівна. Атлас видів рослин «Червоної книги України», які культивуються в дендропарку «Асканія-Нова» / Н. О. Гавриленко ; в авт. ред. ; фот. Н. О. Гавриленко, В. С. Гавриленко ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц‑Фейна. – Асканія-Нова : [б. в.]; Дніпропетровськ : Половко Н. В., 2015. – 69 с. : кольор. фот., табл. – Бібліогр.: с. 65-66. – Покажч.: с. 67-68.

Задерейчук Алла Анатольевна. Создавая рай... История рода Фальц-Фейнов] / Алла Задерейчук, Василий Климов ; ред. О. В. Алеферко; соврем. фот. и рис. В. Климова. – Херсон : Надднепряночка, 2014. – 164 с., 21 л. цв. фот. : ил., рис., фот. – Крат. библиогр.: с. 164.

Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження : матеріали Міжнар. наук. конф. (18-22 верес. 2007 р. Асканія-Нова, Україна) / Укр. акад. аграр. наук [та ін.] ; редкол.: В. С. Гавриленко (голов. ред.) [та ін.]. – Асканія-Нова : Андрєєв О. В., 2007. – 123 с. : табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. у кінці ст.

Климов Василий Владимирович. «Аскания-Нова» [Изоматериал] : фотоальбом / Василий Климов ; фот., авт. текста, рис. и стихов В. Климов ; ред. текста и стихов О. В. Алеферко ; пер. на англ. Ю. Шарук. – Херсон : Наддніпряночка, 2008. – 116 с. : фот. цв., портр., рис. – Текст парал. рус., англ.

Климов Василий Владимирович. Аскания-Нова – земля заповедная [Изоматериал] : фотоальбом / Василий Климов ; гл. ред. О. В. Алеферко ; фот. и рис. авт. – Херсон : Надднепряночка, 2005. – 175 с. : рис., фот. цв.

Климов Василий Владимирович. Жемчужина Таврии – Аскания-Нова : путеводитель / Василий Климов ; фот., рис. авт. – Изд. 5-е. – Аскания-Нова : [б. и.] ; Херсон : Тимекс, 2011. – 79 с., [3] л. карт. : фот. цв.

Конспект фауни хребетних Біосферного заповідника «Асканія-Нова» : (з елементами популяц. аналізу) / В. С. Гавриленко [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна НААН України. – Асканія-Нова : [б. в.], 2010. – 119 с., [1] арк. карт. – Бібліогр.: с. 113-119. – Алф. покажч. латин. назв: с. 108‑112 .

7 природних чудес України. Біосферний заповідник «Асканія-Нова» / ініціатор: Фонд Миколи Томенка «Справедлива країна». – [Б. м. : б. в.], 2009. – 7 с. : кольор. іл.

Сто великих заповедников и парков / авт.-сост. Н. А. Юдина. – М. : Вече, 2009. – 411, [4] с. : ил. – (100 великих). – Библиогр.: с. 408-411.

Сторінки історії заповідника, с. 248-254.

Типчаково-ковиловий степ : біосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна УААН / карта склад. Є. П. Ведєньковим, О. Г. Ведєньковою ; текст та фото авт. – Херсон : Наддніпряночка, 2007. – 10 с. : кольор. іл. – Обкл. та текст укр. та рос.

Фальц-Фейн Владимир Эдуардович. Аскания-Нова / В. Э. Фальц-Фейн ; лит. ред. А. Г. Веретехин. – Киев : Аграр. наука, 1997. – 346, [2] с., [20] л. ил. портр.

Ясинецька Наталія Іванівна. Зоопарк «Асканія-Нова» = Зоопарк «Аскания-Нова» / Н. І. Ясинецька ; фот. В. С. Гавриленко [та ін.] ; Біосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна УААН. – Асканія-Нова : [б. в.] ; Армянськ : Андрєєва М. М., 2008. – 20 с. : кольор. іл. – Текст укр., рос.

Ясинецька Н. І. Колекція тварин зоопарку «Асканія-Нова» – національне надбання України = Коллекция животных зоопарка «Аскания-Нова» – национальное достояние Украины / Н. І. Ясинецька ; фот. І. Бережний [та ін.] ; Біосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна УААН. – Херсон : Наддніпряночка, 2006. – 32 с. : фот.

Каталог колекції птахів зоопарку Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна / О. С. Мезінов, В. М. Зубко ; Укр. акад. аграр. наук, Біосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. – Н. Каховка : Новокахов. міськ. друк., 2007. – 80 с. : рис., табл. – Дод.: с. 73-80.

Каталог колекції ссавців зоопарку Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна УААН / Укр. акад. аграр. наук, Біосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна ; авт.-уклад. Н. І. Ясинецька [та ін.]. – Асканія-Нова : Андрєєва М. М., 2008. – 66 с. : іл. – Бібліогр.: с. 49-65.

Каталог рослин дендрологічного парку «Асканія-Нова» / Н. О. Гавриленко, А. Ф. Рубцов, Л. О. Слепченко ; Укр. акад. аграр. наук, Біосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. – Асканія-Нова : Андрєєв О. В., 2003. – 116 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 111-112. – Покажч. латин. назв родів та родин : с. 113-116.

Асканийское чудо // Новый фаворит. – 2009. – № 2. – С. 34‑39.

Воробйова Н. 125 років дендропарку «Асканія-Нова» / Наталія Воробйова // Рад. Таврія. – 2012. – 25 трав.(№21).

Гавриленко В. С. Віхи історії та розвиток дендрологічного парку «Асканія-Нова» / В. С. Гавриленко // Вісті Біосфер. заповідника «Асканія-Нова». – 2012. – № 14. – С. 19-21. – Бібліогр. наприкінці ст.

Гавриленко В. С. У поєднанні з природою справа людини живе вічно : до 150-річчя від дня народж. Ф. Е. Фальц-Фейна / В. С. Гавриленко, Н. Ю. Дрогобич // Вісн. НАН України. – 2013. – N 4. – С. 76-85.

Гетьман В. Заповідна, Фальц-Фейнова, «Асканія-Нова» / В. Гетьман // Наук. світ. – 2009. – № 3. – С. 26-29.

Найденова В. А. Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн: патриот и меценат / В. А. Найденова, Ю. Гузеев, Д. Винничук // Тваринництво України. – 2013. – № 4. – С. 36-37.

Рижов П. Музей під відкритим небом… / П. Рижова // Акценти. – 2009. – 17 черв.(№23). – С. 3.

Ясинецька Н. І. Урочисте відкриття пам'ятника Фрідріху Едуардовичу Фальц-Фейну, засновнику біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна УААН / Н. І. Ясинецька // Вісті Біосфер. заповідника «Асканія-Нова». – 2009. – N 11. – С. 189-192.

Ясинецкая Н. И. Заповедной степи в Аскании-Новой – 100 лет : [о мероприятиях, посвящ. юбилею заповедника] / Н. И. Ясинецкая, Н. А. Гавриленко // Вісті Біосфер. заповідника «Асканія-Нова». – 2000. – N 1. – С. 155-173.

Бібліографічний покажчик праць науковців Біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна НААН за 2006-2015 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна ; упоряд. Н. І. Ясинецька. – Асканія-Нова : [б. в.]; Дніпропетровськ : Половко Н. В., 2015. – 92 с.

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна Української академії аграрних наук : бібліогр. покажч. праць за 1995-2005 роки / Біосфер. заповідник «Асканія-Нова» УААН ; упоряд., передм. Н. І. Ясинецька. – Асканія-Нова : Андрєєва М. М., 2005. – 78 с.

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2018 рік

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20212223242526
2728293031