Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

20 вересня

ЖУК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

[1883-1964], письменник, художник
(До 135-річчя від дня народження)

Жук Михайло Іванович народився в м. Каховці у сім’ї маляра. Він рано розпочав трудове життя. З восьми років працював на сезонних роботах на Дніпрі: здирав кору з колод на плотах. У 1896 роцї разом з батьками переїхав до Києва.

Під час навчання (1896-1899) у художній школі Миколи Мурашка – українського маляра й педагога – Михайло Жук виділявся як один із найбільш обдарованих і перспективних учнів. Протягом року він студіював у В. Сєрова у Московському училищі живопису, скульптури та архітектури. Після закінчення художньої школи не здійснилися мрії юнака поступити до Петербурзької Академії мистецтв, він виїжджає у Польщу, де у 1900 р. його зараховано на факультет монументально-декоративного живопису Краківської Академії мистецтв.

У Кракові близьким другом майбутнього художника став Б. Лепкий. У Львові М. Жук спілкувався з Нечуєм-Левицьким, М. Старицьким, М. Лисенком, П. Саксаганським, М. Садовським. Чернігів оточив його своєю інтелектуальною аурою: Б. Грінченко, М. Коцюбинський, М. Вороний, В. Самійленко, М. Чернявський, П. Циганок, І. Рашевський. Митець захопився фотографією і частим об’єктом фотографування була родина Коцюбинських. Завдяки цьому збереглася чимала колекція родинних фотографій Коцюбинських. Радість спілкування була обірвана смертю М. Коцюбинського, яка сталася в присутності М. Жука.

Найбільша письменницька активність Михайла Івановича припала на першу третину ХХ століття, коли було написано основну частину його художніх творів. Продовжуючи традиції розмаїття малярських інтересів, він працював й у різних літературних жанрах – ліричної поезії, настроєвого прозового малюнку, новели, критичної статті тощо. Часто в літературному виданні митець виступав не тільки як поет, прозаїк і критик, але і як художник.

Майже 40 років його творчість пов’язана з м. Одесою (1925-1964). Тут він викладав і був проректором Художнього інституту. Під його керівництвом почалося активне вивчення народного мистецтва.

Жук Михайло Іванович

У лютому 1931 р. художника було заарештовано. У наказі по інституту з’явилась дивовижна фраза «Звільнено з причини арешту». А невдовзі, вже без з’ясування причини, поновлено на роботі. Можна сказати, наслідки були не надто важкі – просидів у в’язниці близько півроку, проте в Одесі, а не десь на Соловках. Пізніше М. І. Жук напише: «… весенние дни. Окно с решеткой – те же темные петли, а за ними – такое же голубое небо. Целый день плывут белые облака, а вечером, в углу, где стоит параша, умирают последние лучи вечернего солнца… Как теперь, так и тогда я не знал и не знаю, что накопили против меня. Чувство боли, обиды сжимало грудь. Все время звучал один мотив – за что?». Але навіть коли причина незрозуміла, то натяк художник добре зрозумів.

У 1944 р., після звільнення Одеси від німецьких загарбників, М. Жук приступає до навчально-виховної роботи. Разом із студентами керамічного відділу відроджує керамічну майстерню: лагодить печі, гончарні круги…

В останні роки життя художник віддавав перевагу літературній діяльності: писав спогади, вірші, в яких почесне місце було відведено Одесі.

Мистецькі твори М. І. Жука експонувались в Україні та за кордоном. Він брав участь у першій виставці філії асоціації художників Червоної України в Херсоні. 

Помер Михайло Іванович Жук в м. Одесі.

Література

Горбачов Дмитро Омелянович. Авангард: Українські художники першої третини XX ст. [Образотворчий матеріал] = Avantgarde : Ukrainian Artists of the First Third of the 20th C. / Д. О. Горбачов ; упоряд. текст. та іл. матеріалів, вступ. ст., текстівки та розшир. анот. Дмитра Горбачова ; голов. ред. Н. Прибєга ; координатори проекту І. Степурін, Н. Прибєга ; пер. англ. К. Калиновської. – Київ : Мистецтво, 2016. – 319 с. – Парал. укр., англ.
Репродукції М. Жука, с.16-17.

Історія української культури : у 5-ти т. Т. 4, кн. 2 : Українська культура другої половини XIX століття / М. П. Бондар [та ін.] ; редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – 2005. – 1292, [1] с. : портр., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 1242-1264 та в підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 1266-1289.
Про М. Жука, с. 68, 101, 103, 134, 907, 917, 938, 939, 1078, 1079.

Каховка. Історія – сучасність / уклад. О. Карасевич, О. Вакулич, С. Л. Сидьолкіна ; заг. ред. О. Вакулич ; іст. нарис С. Л. Сидьолкіна ; фот. О. Катюха [та ін.]. – Вид. 2‑ге, допов., зі змін. – Херсон : Наддніпряночка, 2011. – 115 с. : кольор. фот., іл.
М. Жук, с. 26, 27 : фот.

Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. краєзн. конф. з міжнар. участю (14-15 верес.) / упоряд. М. В. Гончар. – Каховка; Херсон : Гілея, 2017. – 212 с.
Зі змісту: Роботи Михайла Жука в колекції Запорізького обласного художнього музею та на виставці «Спецфонд» (Національний художній музей України, 2015 р.) / Інеса Валентинівна Атаманчук. – С. 17-19; Постать Михайла Жука в українській культурі XX ст. / Денис Вікторович Костиря. – С. 175-178.

Симфонізм Михайла Жука // Голобородько Ярослав Юрійович. Південний ареал. Консорціум літературної Таврії : роман-монографія / Я. Ю. Голобородько. – Київ, 2007. – С. 87-96. – Бібліогр. наприкінці ст.

Українсько-польські культурні взаємини ХІХХХ століття / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Ін-т мистецтв Пол. АН, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтва ; редкол.: О. Федорук (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во М. П. Коця, 2003. – 293 с. – Текст укр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту: Вплив Станіслава Виспянського на творчість Михайла Жука / Ольга Лагутенко. – С. 46-60; Українсько-польські культурні взаємини: Михайло Жук – вихованець Краківської академії мистецтв / Ольга Школьна. – С. 60-70.

Жук Михайло Іванович (псевд. – О. Мігулес; 20.09 (02.10). 1882, м. Каховка, нині Херсон. обл. – 07.06.1964, Одеса) – живописець, графік, педагог і письменник // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2009. – Т. 9. – С. 651.

Жук Михайло Іванович (псевд. – О. Мігуельс; 20.IX (X) 1883, м. Каховка, тепер Херсон. обл. – 8.06.1964, м. Одеса) – укр. худож., письменник // Українська літературна енциклопедія : в 5-ти т. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 212.

Бузей Таїсія. Життєвий і творчий шлях Павла Тичини : «Сонячні кларнети» / Таїсія Бузей // Укр. мова та літ. Серія «Шкільний світ». – 2011. – Червень (№22/23). – С. 31-36 : фот.
У статті згадується про зв'язок українського письменника з художником М. Жуком.

Голобородько Ярослав Юрійович. Маляр, письменник, педагог: творча діяльність Михайла Жука / Я. Голобородько // Кахов. зоря. – 2008. – 21 лют.(№15/16). – С. 6; 2011. – 14 лип.(№57/58). – С. 4; 21 лип.(№59/60). – С. 7; 28 лип.(№61/62). – С. 6.

Коваленко Анатолій. До проблеми розуміння української абетки / Анатолій Коваленко // Персонал. – 2011. – N 1. – С. 128-136. – Бібліогр. наприкінці ст.
Тему розкрито на прикладі творчості українських та російських футуристів, в т.ч. Д. Бурлюка та М. Жука.

Козирод Іван. Михайло Іванович Жук : до 130-річчя від дня народж. / І. Козирод, Г. Мироненко // Образотворче мистецтво. – 2014. – N 3. – С. 62-65 : кольор. іл. 

Константинова Екатерина. Картинки с выставки : еще раз о «Великом и величественном»: судьбы семи шедевров / Екатерина Константинова // Зеркало недели. – 2013. – 31 авг.(№31). – С. 16 : фот. цв.
У статті є згадка про картину «Біле і чорне», яку присвятив художник письменнику П. Тичині.

Кудлач Володимир. На тлі жорстокої епохи квіти у розніженій душі : до 130-річчя від дня народж. Михайла Жука / В. Кудлач // Образотворче мистецтво. – 2014. – N 1. – С. 112-115 : кольор. іл. – Бібліогр. наприкінці ст.

Кузнецов Юрій. Тарас Шевченко і Михайло Коцюбинський : [в т.ч. вміщено портр. М. М. Коцюбинського, викон. худож. М. Жуком] / Юрій Кузнецов // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – N 3. – С. 4-6.

Поліщук Ярослав. «Я ніколи не працював як художник» : драма творчої самореалізації Михайла Жука / Я. Поліщук // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – N 1. – С. 120-130.

Семчук Дарія. Відлуння душі : за щоденником Ольги Кобилянської : [вміщено іл. картини «Панно “Лілеї”» худож. М. Жука] / Дарія Семчук // Укр. мова та літ. Серія «Шкільний світ». – 2008. – Травень (№17). – С. 18-20. – Бібліогр. наприкінці ст.

Скорик Богдан. Трикрилля Михайла Жука / Богдан Скорик // Літ. Україна. – 2013. – 24 жовт.(№41). – С. 16.

Тодорюк Світлана. Буковинська сторінка в біографії письменників : [вміщені портр. Л. Українки, М. Коцюбинського, В. Стефаника, викон. худож. М. Жуком] / С. Тодорюк // Укр. мова та літ. Серія «Шкільний світ». – 2008. – Травень (№17). – С. 3-5. – Бібліогр. наприкінці ст.

Фока Марія. «... О, що зі мною фарби ті зробили!» : про живопис. компонент худож. мислення Павла Тичини : [в т.ч. про творчий зв'язок поета з худож. М. Жуком, Ю. Михайлівим та О. Шовкуненком] / Марія Фока // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – N 3. – С. 92-102. – Бібліогр. наприкінці ст.

Чуприна Володимир Григорович. Майстер графічних портретів / В. Чуприна // Веч. Херсон. – 2011. – 17 февр.(№13). – С. 11.

«Шаланди линуть у безкрає море в рожевім блиску пружених вітрил» : Михайло Жук (1883-1964) // Шк. світ. Серія «Шкільний світ». – 2011. – Вересень (N36). – С. 17-19 : портр.

Школьна Ольга. Михайло Жук, який дуже голосно мовчав / О. Школьна // Образотворче мистецтво. –  2008. – N 3. – С. 38-43.

Знаменні і пам'ятні дати Херсонщини на 2018 рік

Календар подій

   1 2 3 4 5
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 3031