Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00

1 - 197

На початок 

РЕЛІГІЇ СТАРОДАВНІХ СУСПІЛЬСТВ

1.БЕССОНОВА С.С. Религиозные представлення скифов.-К.: Наук. думка,1983.- 140 с.: ил.
Монографія присвячена дослідженню релігійних уявлень населення Степової Скіфії V-ІІІ ст. до н.е. Скіфська релігія розглядається в комплексі, включаючи міфологію, пантеон, конкретні форми релігії, семантику культово-міфологічних зображень.  

2.ГРУШЕВСЬКИЙ М.С. Духовна Україна: Зб. творів /Упоряд. та дод. І.Гирича, О.Дзюби, В.Ульяновського. - К.: Либідь, 1994. - 560 с. -(«Пам'ятки історичної думки України»).
Вміщено наукові і популярні праці з історії релігії та церкви в Україні. Висвітлюється загальна концепція їх розвитку зі стародавніх часів до початку XX ст.  

З.ЗАПРОВАДЖЕННЯ християнства на Русі: Іст. нариси /М.Ф.Котляр та ін.; Редкол.: Ю.Ю.Кондуфор (відп.ред.) та ін.-К.: Наук. думка, 1988. - 252, [4] с.: іл.
Монографія присвячена проблемам запровадження християнства в Київській Русі і виникнення православної церкви на східнослов'янських землях.
Північне Причорномор'я, с. 15,19,20.

4.ІСТОРІЯ релігії в Україні: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів /А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик та ін.; НАН України. Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди; За ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. - 735 с - (Вища освіта XXI ст.).
Вірування скіфів, с 36-38.
Вірування сарматів, с. 39-40.  

5.ОЛЬХОВСКИЙ В.С. Погребально-поминальная обрядность населения степной скифии (VII-III вв. до н.э.) /АН СССР. Ин-т археологии; Отв. ред. Мелокова А.И. - М.: Наука, 1991. - 256 с.

6.РУСЯЕВА А.С. Религия и культы античной Ольвии /АН Украины. Ин-т археологии; Отв. ред. В.А.Анохин. - К.: Наук. думка, 1992. - 256, 1 с.: ил.
В монографії вперше узагальнені дослідження релігійного світогляду населення Ольвії протягом її існування (VI ст. н.е. - IV ст. н.е.).

7.РЕЛІГІЯ сарматів. Релігія скіфів //Релігієзнавчий словник. - К.,1996.-С.280.

Вгору

КОНФЕСІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ

8.УКРАЇНА: Друга половина XX століття: Нариси історії /Панченко П.П., Плющ М.Р., Шевченко Л.А та ін.; Редкол.: Панченко П.П. (гол.ред.) та ін. - К.: Либідь, 1997. - 348 с.
Релігійні течії на Херсонщині, с. 218,225,277,325,337.

9.БЛАГОСЛОВИ, Господи, землю нашу и её людей!: [История и современная жизнь церкви на Херсонщине] //Новий погляд. - 2000. - 13 січ. - С. 1-3.

10.ЄЛІСЕЄВА Л. Відторгнені: [Про виїзд віруючих з області] //Ленін. прапор.-1990. - 13 січ.

11.КЛИМЕНКО І. Видатна українка з німецької родини: [Про засновницю Хорлів. порту, підприємницю, меценатку ХІХ-ХХ ст. С.Б.Фальц-Фейн, якою був розширений будинок лютеранської церкви в Асканії-Новій, під склепінням якого збиралися по черзі православні, євангелісти, римо-католики. Багато церков Дніпров. повіту існували за її рахунок, на її пожертви функціонував Олешківський монастир] //Нар. газ. - 1997. - №35. - Верес. - С. 6.

12.НАДТОКА Г.М. Міжконфесійні відносини в Україні на початку XX ст.: [Згадується Херсон. обл.] //Укр. іст. журн. -1998. - №5. - С. 86-99.

13.СЕМІНСЬКА. Релігійний рух на Херсонщині: [Характеристика угрупувань] //Наддніпрян. правда. - 1928. - 10 квіт.

14.СТЬІРАНКЕВИЧ К. Религиозное движение на юге России: [в т.ч. Херсон. губ.] //Слово. - 1880. - Авг. - С. 103-130.

Вгору

Доба руйнації. Антирелігійні заходи та їхні наслідки

15.ВЕРСТЮК В.Ф., Дроба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронолог. довід. - К.: Наук. думка, 1995. - 688 с.
Про ухвалення РНК УСРР декрету від 17.05.1919 р. про передачу майна монастирських, церковних та інших релігійних установ у відання Народного комісаріату соціального забезпечення, с. 329.
Про ухвалення ВЦВК декрету про конфіскацію церковних і монастирських цінностей. Москва. 27.ХІІ.1921 р., с. 349.

16.СПОВІДЬ на Голгофі: Альманах: Докум. нариси, спогади, ст., списки про репресії щодо церкви та духовних осіб на Херсонщині за роки тоталітарного режиму /Ред. наук.-докум. сер. кн. «Реабілітовані історією»; Ред.-упоряд. Вір- лич А.Е. -Херсон, 2001.- 208 с.

17.СУХОПЛЮЕВ И. Церковное контр-революционное движение на Украине //Октябрьская революция. Первое пятилетие. - Х., 1922. - С. 259-275.
Є згадка про опір вилученню церковних цінностей з храмів Херсонського повіту, с. 265.

18.УЛЬЯНОВСЬКИЙ В.І. Церква в українській державі 1917-1920 рр. (доба гетьманату Павла Скоропадського): Навч. посіб. /Гол.ред. Головко С. - К.: Либідь, 1997. - 312 с.
Херсонщина, с. 139,142,215.

19.АНТИПАСХАЛЬНА кампанія в Херсоні //Наддніпрян. правда.-1931.-12 квіт.

20.АНТИРЕЛІПЙНИЙ музей: [в Херсоні] //Наддніпрян. правда.-1930.-16 лют.

21.АНТИРІЗДВЯНА кампанія в Херсоні //Наддніпрян. правда.-1931.-7 січ.

22.БОРОТЬБА проти релігії - боротьба за соціалізм: Дзвони з молитовних будинків - на культпотреби населення. Безвірницький рух росте. Церкви - під культурні установи: [Скадов., Білозер. р-ни] //Наддніпрян. правда. - 1929. - 15 груд.

23.В НАСТУП на релігію - зброю ворожих сил: Різдвяну кампанію зробимо початком систематичної боротьби за культурну революцію, проти релігії, старого побуту, пияцтва й темряви: [Добірка ст.] //Наддніпрян. правда.-1928. -21 груд.

24.В ПЛАНОВИЙ бойовий наступ!: Миколаїв. та херсон. безвірники завтра складуть договір на посилення боротьби з релігією: [Добірка ст.] //Наддніпрян. правда. - 1929. - 6 верес.

25.В РІШУЧИЙ наступ на рештки чорної минувшини: Посилимо боротьбу з реліг. дурманом //Наддніпрян. правда. - 1928. - 28 жовт.

26.ВИКРИВАЙМО шкідливу контрреволюційну роботу куркулів та релігійних проповідників: [Високопіл. р-н] //Наддніпрян. правда.-1930. - 12 січ.

27.ВИКРИВАЙМО шкідницьку роботу релігійників: [Добірка ст. про антиреліг. виховання дітей, антипасхальну кампанію на Херсонщині. Ухвалення робітниками Берислав. з-ду «Червоний хлібороб» постанови про передачу приміщення синагоги під кінотеатр] //Наддніпрян. правда. - 1930. - 21 квіт.

28.ВИМОГУ трудящих Херсону задоволено: Дзвони - на індустріалізацію країни: [Про задоволення Херсон. окрвиконкомом вимог трудящих мас Херсона по вилученню дзвонів з усіх молитовень міста] //Наддніпрян. правда. - 1929. - 21 груд.

29.ГАМРЕЦЬКИЙ Ю.М. Православна церква на Україні на зламі епох (1917- 1918 рр.): [Згадки про церк. і монастирські землі Херсон. та Тавр. губ.] //Укр. іст. журн. - 1989.-№11.-С. 52.

30.ГЕЙКО С. «Замилити очі усьому світові»: [Про вилучення церк. цінностей на початку 20-х років під час голодомору] //Наддніпрян. правда.-1989. - 22 січ.

31.ГЕРМОНЕНКО. Церкву - під сільбуд: [с. Каїри Горностаїв. р-ну] //Наддніпрян. правда. - 1929. - 4 груд.

32.ГЕТЬ свято сліпої віри - пасху!: [Трудящі євреї Херсона повинні відповісти 100%-ю явкою на роботу під час пасхальних днів] //Наддніпрян. правда. -1931. - 30 берез.

33.ГОРБАТЕНКО. Синагогу - під будинок єврейської культури: (Гопри) //Наддніпрян. правда. - 1930. - 3 січ.

34.ГОРНОСТАЕВ Е. Как заставили молчать колокола: [30-е годы] //Христианин Таврии. -1993. - Нояб.

35.ДВАДЦЯТЬ п'ять тисяч проти: Собори - під палаци культури, дзвони перелити на машини. Велична демонстрація трудящих Херсону за нове, незадурманене життя //Наддніпрян. правда. - 1929. - 14 груд.

36.ДЗВОНИ - до фонду індустріалізації - цього вимагають трудящі Херсону //Наддніпрян. правда. - 1929. - 20 жовт.

37.ДЗВОНИ - на індустріалізацію: Собор - під антирелігійний музей: [м.Херсон] //Наддніпрян. правда. - 1929. - 3 верес.

38.3А НОВИЙ побут - проти релігії: Перетворити кубла дурману на будинки культури. Дзвони - заводам //Наддніпрян. правда. - 1929. - 26 груд.

39.3АКРИТИ контрреволюційні кубла: Церкви та синагоги - під будинки культури, дзвони - на культурно-соціальні потреби трудящих: [Успенський та Катерининський собори, набережна та північна синагоги м.Херсона] //Наддніпрян. правда. -1929.- 24 груд.

40.3АМІСТЬ церкви - школа: (с. Ольгівка Горностаїв. р-ну); Релігійники зривають колективізацію і сівбу: [Берислав. р-н] //Наддніпрян. правда.-1930. -20 квіт.

41.3МИЧКА херсонських безвірників з миколаївськими: Діяльність херсон. та миколаїв. спілок войовничих безвірників //Наддніпрян. правда. - 1929. - 11 верес.

42.3НЯЛИ дзвони для індустріалізації: [с. Чулаківка Голопр. р-ну] //Наддніпрян. правда. - 1930. - 8 січ.

43.КОМСОМОЛ та антирелігійна пропаганда: [на Херсонщині] //Наддніпрян. правда - 1928. - 11 лип.

44.КР. І. За антирелігійне виховання дитинства: [в Херсоні] //Наддніпрян. прав-да. - 1930. - 21 квіт.

45.КРАВЕЦЬ І. Проти релігії - ворога жовтня: [Заходи на Херсонщині] //Наддніпрян. правда. - 1929. - 7 листоп.

46.КРАВЕЦЬ І. Спілку войовничих безвірників - у багатомільйонну організацію //Наддніпрян. правда. - 1930. - 25 лют.

47.КРАВЕЦЬ І. Трудяща молодь і релігія [на Херсонщині] //Наддніпрян. правда.- 1929. - 3 листоп.

48.КУЛЬТУРОЮ переможемо релігію //Наддніпрян. правда. - 1928. - 12 квіт.

49.КУСТАРІ - за відібрання синагоги: [Пропозиції щодо організації херсон. Палацу євр. культури] //Наддніпрян. правда. - 1928. - 25 серп.

50.МАЙХЛЕР Л. Відкриття антирелігійного музею в Херсоні //Наддніпрян. правда. - 1930. - 4 трав.

51.МАСОВОЮ сівбою, ударною роботою на заводах відповімо на попівсько -куркульську пасху: 1931-й раз обдурюють. Релігія - ворог колективізації //Наддніпрян. правда. - 1931. - 8 квіт.

52.НА АНТИРЕЛІГІЙНОМУ фронті. Культсекція в ... церкві //Наддніпрян. прав-да. -1929. - 2 черв.

53.ПАСИЧНИК Е. «Враги народа» - мифы и реальность: [Приведены цифровые данные о конфискации церк. имущества, репрессиях священнослужителей и верующих Херсонщины] //Новий погляд. - 1999. -5 лют. - С. 10.

54.ПЕРХНЯК М. Рубанівські церкви. Де вони?: [Руйнування реліг. споруд у 30- 40 р.р. у Великолепет. р-ні] //Тавр. вісті. - 1994. - 23 верес.

55.ПОСИЛИМО наступ на некультурність, що гальмує будівництво нового життя: [Добірка матеріалів про антиреліг. роботу в Херсоні] //Наддніпрян. правда. -1929. - 7 листоп.

56.ПРИЛУЧАЙТЕСЬ до лав войовничих безвірників: Геть реліг. дурман. 6 жовт. трудящі євреї працюватимуть. Церкви й синагоги - під школи, музеї, гуртожитки. Новий загін безвірників //Наддніпрян. правда. - 1929. - 5 жовт.

57.ПРОЛЕТАРІ, рвіть з релігією: [Добірка ст. про події у Голопр. та Кахов. р-нах] //Наддніпрян. правда. - 1930. - 5 січ.

58.ПРОТИ релігійних свят. Замість них - революційні свята. Дамо відсіч непманам і рабинам //Наддніпрян. правда. -1929. - 27 квіт.

59.ПРОХАЧ. Церкву - під сільбуд. Проти попа - 700 безвірників: [с. Велика Благовіщенка Горностаїв. р-ну] //Наддніпрян. правда. - 1929. - 14 листоп.

60.РВІТЬ релігійні кайдани, що перешкоджають будувати соціалізм!: за культурну революцію - проти рабських пережитків //Наддніпрян. правда. -1931. - 4 січ.

61.РЕЛІПЙНИКИ зривають колективізацію і сівбу: [Качкарів., тепер Берислав. р-н] //Наддніпрян. правда. - 1930. - 20 квіт.

62.РЕЛІПЯ - ворог соціалістичного будівництва: Антиреліг. демонстрація в Херсоні. Антиреліг. вечір у металістів. Дзвони зняли: [з усіх церков Херсона. Залишено найбільшої ваги дзвін - 300 пудів - на дзвіниці колишнього Успенського собору, що відбиває час] //Наддніпрян. правда. - 1930. - 8 січ.

63.РЕЛІПЯ - гальмо соцбудівництва: Про людські очі. Антирелігійна декада. Антирелігійне виховання в 6-ій ФЗС. //Наддніпрян. правда. - 1931. - 5 черв.

64.СІЛЬБУД - ініціатор відібрання церкви: [с. Станіслав Білозер. р-ну] //Наддніпрян. правда. - 1929. - 5 груд.

65.У НАСТУПАХ на релігію: Протиріздвяна кампанія - бойовий наступ на релігію. Попи на хлібозаготівлях. Перебудуймо будинки реліг. культів на гуртожитки червоного студентства: [Добірка ст.] //Наддніпрян. правда. - 1929. - 22 груд.

66.ЦЕРКВИ і синагоги - під культурні установи: [м. Каховка] //Наддніпрян. правда. - 1929. - 17 груд.

67.ШИРОКИМ фронтом проти релігії поведемо маси на боротьбу з релігією: Змагання пожвавило антиреліг. роботу. Голос робітників майстерні ім.Комінтерну. Зламаємо реліг. традиції //Наддніпрян. правда. -1929. -1 жовт.

68.ШИРШЕ антирелігійний фронт: Посилити антиреліг. роботу серед школярів. По-ударному розгорнути антиреліг. роботу//Наддніпрян. правда. -1931. - 18 трав.

Вгору

Релігійно-національне відродження та етноконфесійні традиції

69.[В ОБЛВИКОНКОМІ зареєстровано статути релігійних громад: Української православної церкви в с. Любимівка Нововоронцов. р-ну, в с.с. Гаврилівка та Олексіївка Каланч. р-ну; Римсько-католицької церкви в с.Миколаївка Великолепет. р-ну] //Наддніпрян. правда. - 1995. - 27 лип.

70.ГОРИ, свіча злагоди!: [Інтерв'ю з В.М.Панченком, нач. від. у справах релігій облдержадміністрації, про діяльність реліг. конфесій в області] /Розмову вела Т.Скороход //Новий день. - 1996. - 13 трав.

71.ДАНІ про кількість релігійних громад в Україні: (Станом на 1 січ. 1998 р.): [В т.ч. по області] //Укр. слово. - 1998. - 23 квіт. - С. 7.

72.3АРЕЄСТРОВАНО нові релігійні громади: [УПЦ в с.Першокостянтинівка Чаплин. р-ну та свідків єгови у смт Новотроїцьке] //Наддніпрян. правда. -1998. - 13 серп.

73.3ВЕРНЕННЯ керівників церков і релігійних організацій області «За злагоду і порозуміння в суспільстві» //Гривна. - 1999. - 22 квіт. - С. 1; Ефір. -1999. - 8 квіт.- С. 1.

74.ЛЕБІДЬ В. Формування громадянського суспільства в контексті релігійної політики: [Є дані про мережу реліг. громад області станом на 1 жовт. 2001р.] //Поле. - 2001. - 12 жовт.- С. 2.

75.ЛУКОМСЬКА І. До якої церкви ви належите?: [Результати опитувань. Є дані по Херсон. обл.] //Веч. Київ. - 1998. - 15 квіт. - С. 6.

76.ПАНЧЕНКО В.М. Богові - свічка...: [Про діяльність реліг. конфесій області розповідає нач. від. у справах релігій облдержадміністрації] /Записала Кирпа Т. //Наддніпрян. правда. - 1998. - 13 січ.

77.ПАНЧЕНКО В. Парафіянам зараз не до сутичок: [Відродження реліг. об-нь на Херсонщині] //Новий день. - 1993. - 10 квіт.

78.ПАНЧЕНКО В. Релігійне життя на Херсонщині: Процеси і проблеми //Наддніпрян. правда. - 1993. - 25 листоп.

79.ПАНЧЕНКО Г.С., Панченко В.М. Відродження етноконфесійних традицій в релігійному житті сучасної Херсонщини //Півд. архів. - 1997. - №7. - С. 88-89.

80.[ПРО передачу культових споруд Херсонщини релігійним громадам] //Наддніпрян. правда. - 1992. - 2 жовт.

81.ПРО повернення релігійним організаціям культового майна //Новий день.-1992. - 4 квіт.

82.ПРО реєстрацію статутів релігійних громад: [УПЦ КП Свято-Миколаїв. парафії в с. Надеждівка Білозер. р-ну, Новоапостольської церкви в с. Любимівка Кахов. р-ну] //Наддніпрян. правда. - 1999. - 8 верес.

83.РЕЛІПЙНА карта України: [Є Херсон. обл.] //Веч. Київ.-1996.- 20 груд,- С. 12.

84.РЕЛІПЙНА статистика Херсонщини //Православна Таврія. - 1999. -№5.-Серп.- С. 4.

85.РЕЛІПЙНІ організації в областях України, Києві та Криму: Станом на 1 січ. 2000 р.: [Є згадка про Херсон. обл.] //Людина і світ. - 2000. - №1. - Січ.-лют. - С. 30-33.

86.РЕЛІПЙНІ організації в областях України, Києві та у Криму: Станом на 1 січ. 2001 р.: [Наведені дані по Херсон. обл.] //Людина і світ. - 2001. - №1. - С. 42.

87.СКОРОХОД Т. Дорога до храму //Ленін. прапор. - 1990. - 15 груд.

88.ШУБА О. Взаємозв'язок національного та релігійного відродження в процесі утвердження української державності //Нар. творчість та етнографія.-2000.-№1. - С. 46-62.
Згадується Херсонська область як найменш насичена релігійними організаціями, с 53.

89.ЯЦЕНКО Андрей: В Херсоне религиозные организации уживаются довольно мирно //Булава. - 2000. - 6 лип. - С. 2.

90.ПЕРШИЙ міжконфесійний фестиваль християнської пісні: [в м.Херсоні] //Вісті з України. - 1997. - 30 січ.

Вгору

Архівні документи

91.УСТАВЬІ и описи имущества религиозных общин Херсонского уезда. 11 февр. 1923-11 марта 1923. - Ф.р., оп.1, д.744, 38 л.

92.УСТАВЬІ, договоры на аренду молитвенных домов и описи имущества церквей Скадовского района. 22 апр. 1923 - 24 апр. 1924. - Ф.р. 2, оп.6, д. 1366, 184 л.

93.УСТАВЬІ религиозных общин, договоры на аренду помещений церквей и синагог Скадовского района. 28 апр. 1923-18 мая 1923. - Ф.р. 2, оп.6, д.1376, 32 л.

94.ПОСТАНОВЛЕНИЯ и циркуляры Народного Комиссариата Юстиции и Губисполкома по отделению церкви от государства; Сведения о количестве церквей, синагог, священнослужителей и прихожан по Херсонскому уезду. 12 окт. 1921 - 6 февр. 1923. - Ф.р. 1887, оп.1, д. 694, 80 л.

95.ПРОТОКОЛЬІ заседаний Херсонской уездной комиссии по отделению церкви от государства; Циркуляр народного комиссариата юстиции о запрещении религиозным общинам производства бракоразводных дел; Арендные договоры и описи имущества молитвенных домов; Списки церквей, синагог и др. молитвенных домов г.Херсона и уезда; Сдаточная опись передачи дел ликвидационной комиссии по отделению церкви от государства от Херсонского уездного юридического отдела. 15 апр. 1921-21 февр. 1923. - Ф.р. 1887, оп.1, д. 695, 5 л.

96.ПРОТОКОЛЬІ заседаний Херсонской уездной комиссии по отделению церкви от государства и материалы ее ликвидации. 17 нояб. 1921-2 мая 1922. - Ф.р. 1887, оп.1, д. 696, 36 л.

97.ПРОТОКОЛЬІ заседаний Херсонской уездной комиссии по отделению церкви от государства; Описи имущества закрытых церквей, синагог и молитвенных домов. 22 сент. 1921-8 апр. 1922. - Ф.р. 1887, оп.1, д. 698, 116 л.

98.3АЯВЛЕНИЯ религиозных общин и описи имущества церквей, синагог и молитвенных домов Бериславского района. 22 сент. 1921-14 нояб. 1921. -Ф.р. 1887, оп.1, д. 705, 45 л.

99.ОПИСИ имущества церквей, синагог и молитвенных домов, ведомости прихода денежных сумм; Списки церквей, синагог, молитвенных домов Херсона. 10 окт. 1921-29 дек. 1921. - Ф.р. 1887, оп.1, д. 706, 93 л.

100.ДОГОВОР на аренду помещений, описи имущества церквей, синагог г.Херсона и уезда. 10 апр. 1922-2 янв. 1923. - Ф.р. 1887, оп.1, д. 714, 416 л.

101.ДОГОВОРЬІ на аренду молитвенных домов, описи имущества и приходо-расходные ведомости церквей г.Херсона. 8 апр. 1922-2 янв. 1923. -Ф.р. 1887, оп.1, д. 715, 41 л.

102.ДОГОВОРЬІ на аренду молитвенных домов, описи имущества церквей, синагог г.Олешки и волости [Цюруп. р-н]. 24 апр. 1922 - 12 сент. 1922. - Ф.р. 1887, оп.1, д, 717, 8 л.

10З.ДОГОВОРЬІ на аренду молитвенных домов, акты и описи имущества по Сейдеминухской волости [Великоалександр. р-н]. 8 марта 1922 - 26 марта 1922. - Ф.р. 1887, оп.1, д. 721, 31 л.

104.ОПИСИ имущества церквей Чалбасской волости [Цюруп. р-н], договоры на аренду молитвенных домов. 26 апр. 1922-2 мая 1922. - Ф.р. 1887, оп.1, д. 733, 65 л.

105.ПРОТОКОЛЬІ заседаний и уставы религиозных общин, описи имущества молитвенных домов г.Херсона. 11 февр. 1923 - 17 марта 1923. - Ф.р. 1887, оп.1, д. 736, 180 л.

106.ПРОТОКОЛЬІ общих собраний верующих, уставы религиозных общин, описи имущества церквей, синагог с.Львово Тягинской волости [Берислав. р-н]. 15 февр. 1923 - 29 марта 1923. - Ф.р. 1887, оп.1, д. 741, 32 л.

107.УСТАВЫ религиозных общин, описи имущества церквей и молитвенных домов г.Херсона. 1 янв. 1923 - 13 февр. 1923. - Ф.р. 1887, оп.1, д. 745, 146 л.

108.ДОГОВОРЫ на аренду церковных помещений и синагог, уставы и описи имущества церквей Большесейдеминухской волости [Великоалександр. р-н].13 февр. 1923 - 21 февр. 1923. - Ф.р. 1887, оп.1, д, 746, 59 л.

109.СВЕДЕНИЯ и переписка с уполномоченным по делам религиозных культов о регистрации общин, наличии действующих молитвенных домов. 1945 г. - Ф.р.1979, оп.12, д. 15, 49+1 л.

110.ДОКЛАДЬІ, сведения о деятельности православной церкви, наличии действующих церквей и молитвенных домов; Список духовенства. 1946 г. - Ф.р.1979, оп.12, д. 28, 293+3 л.

111.ДОКЛАДЬІ, сведения о деятельности религиозных общин. 1946 г. -Ф.р.1979, оп.12, д. 29, 132+2 л.

112.0ТЧЁТЬІ и сведения о наличии и деятельности религиозных общин; Перечень общин. 1947 г. - Ф.р. 1979, оп.12, д. 37, 129+1 л.

113.ДОКУМЕНТЬІ о деятельности религиозных общин. 1948 г. - Ф.р.1979, оп.12, д. 46, 254 л.

114.0ТЧЁТЬІ и сведения о деятельности религиозных общин. 1949 г. - Ф.р.1979, оп.12, д.75, 167 л.

115.ДОКУМЕНТЬІ о деятельности религиозных общин. 1950 г. - Ф.р.1979, оп.12, д. 85, 112л.

116.ДОКУМЕНТЬІ о деятельности религиозных общин. 1951 г. - Ф.р.1979, оп.12, д.95, 173 л.

117.ДОКУМЕНТЬІ о деятельности религиозных общин. 1952 г. - Ф.р.1979, оп.12, д.109, 266 л.

118.ДОКУМЕНТЬІ о деятельности религиозных общин и групп. 1953 -1954 гг. - Ф.р. 1979, оп.12, д.123, 192 л.

119.ОТЧЁТЬІ, справки, сведения о деятельности религиозных общин. 1954 г. - Ф.р. 1979, оп.12, д.132, 129 л.

120.ОТЧЁТЬІ и сведения о деятельности религиозных общин и групп. 1955- 1956 гг. - Ф.р. 1979, оп.12, д.138, 177 л.

121.ОТЧЁТЬІ и сведения о наличии, регистрации и деятельности религиозных общин. 1956 г. - Ф.р. 1979, оп.12, д.152, 158 л.

122.ДОКУМЕНТЬІ о деятельности религиозных общин и групп. 1957 г. - Ф.р.1979, оп.12, д.166, 193 л.

123.0ТЧЁТЬІ и сведения о деятельности религиозных общин и групп. 1958 г. - Ф.р. 1979, оп.12, д.179, 119 л.

124.ОТЧЁТЬІ и сведения о деятельности религиозных общин и групп. 1959 г. - Ф.р. 1979, оп.12, д.203, 137 л.

125.0ТЧЁТЬІ, сведения о деятельности религиозных общин. 1960 г. - Ф.р. 1979, оп.12, д.225, 130 л.

126.ОТЧЁТЫ и докладные записки о деятельности религиозных общин. 1961г.- Ф.р. 1979, оп.12, д.238, 145 л.

127.0ТЧЁТЬІ и докладные записки о деятельности религиозных общин. 1962 г.- Ф.р. 1979, оп.12, д.248, 107 л.

128.ДОКЛАДЬІ и сведения о деятельности религиозных общин. 1963 г. - Ф.р.1979, оп.12, д.261, 79 л.

129.ДОКЛАДЬІ и сведения о деятельности религиозных общин. 1964 г. -Ф.р.1979, оп.12, д.273, 108 л.

130.0ТЧЁТ и справки о деятельности религиозных общин. 1965 г. - Ф.р. 1979, оп.12, д.282, 51 л.

Вгору

ХРИСТИЯНСТВО

131.ДАНІ про кількість релігійних громад в Україні: [в т.ч. по Херсон. обл. на 1.01.98: УПЦ КП-12; УГКЦ-6; УАПЦ-6] //Укр. слово. - 1998. - 23 квіт. - С.7.

132.ДАНІ про кількість християнських організацій, що діють в Україні, станом на 01.01.1998 р. [в т.ч. Херсон. обл.] //Независимость. -1998.-27 мая-С. 13.

133.ДЕРЖАВНИЙ реєстр національного культурного надбання (пам'ятки містобудування і архітектури України) //Пам'ятки України. - 2000. - №2/3. -С.1-74.

М.Херсон: Катерининський собор, Греко-Софіївська церква, Свято-Духівський собор із дзвіницею, Миколаївська церква, с. 147-148; Корсунський монастир, с. 148; Григорівський Бізюків монастир, с. 148; Введенська церква (м.Берислав), с. 148.

134....И НЕ ПЕЧАЛЬТЕСЬ, потому что радость пред Господом - подкрепление для нас [О І, II, III междунар. фест. христианского творчества в Херсоне] //Христос есть ответ. - 2000. - Июнь.

135.КОСЯНЧУК І. Прес-служба облдержадміністрації повідомляє: [Про обговорення з представниками реліг. конфесій обл. меморандуму християн. конфесій про несприйняття силових дій у міжконфесійних відносинах] //Наддніпрян. правда.- 1997. - 9 серп.

136.НОВІ релігійні громади: [Зареєстровані парафії УПЦ в с.Фрунзе Геніч. р-ну, в с.Корсунка і с.Плодове Новокахов. міськради, в с.Сергіївка Кахов. р-ну; євангельських християн-баптистів у с.Інгулець Білозер. р-ну; Помісної церкви християн віри євангельської в с.Богданівка та с.Семенівка Кахов. р-ну] //Наддніпрян. правда.- 1999. - 23 квіт.

137.КАЛИНИЧЕНКО І. Християнські мелодії для світського залу: [За ініціативою Херсон. облдержадміністрації, міськвиконкому та ряду реліг. конфесій відбувся фест. християнської пісні в Херсоні] //Голос України. -1997. -31 січ.

138.ШАЛУХИН В. Праздник Троицы объединил християн разных стран и национальностей: [г.Херсон] //Херсон. вісн. - 1999. - 5 черв.

139.ШАЛУХИН В. Христианский фестиваль в Херсоне: [О 2-м Междунар. фест. музыки, песни и поэзии, посвященном празднику Святой Троицы] //Херсон. вісн.-1998. - 13 черв.

Вгору

Місцева традиційна обрядовість. Релігійні свята

140.БЛАГОСЛОВЕННЯ та від'їзд до церкви. Релігійна церемонія в XVI столітті. Вихід з церкви. Другорядна роль релігійної церемонії //Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. - К., 1995. - С. 249-257.

141.ВЕЛИКДЕНЬ в Україні: Нариси про Великодні свята з нар. піснями /Ред. В.Г.Мордань, В.М.Пономаренко; Худож. В.Г.Котляр; Слайд Т.І.Голяк. - К.: Муз. Україна, 1993. - 128 с.
Херсощина, с. 3,18,25,54,57,63,77.

142.ВОРОПАЙ О. Звичаї нашого народу: Етногр. нарис. В 2-х т. Т.1. -Репринт. вид. - Мюнхен: Укр. вид-во, 1958. - 449 с.
Різдвяні свята в с. Іванівка, с 134.

143.ГНАТЮК В.М. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків //Українці, народні вірування. Повір'я. Демонологія. - К., 1991. - С. 383-406.

144.ИСТОРИЯ, культура, этнография и фольклор славянских народов: VIII Между-нар. съезд славистов, Загреб-Любляна, сент. 1978 г.: Докл. сов. делегации /АН СССР, Сов. ком. славистов. - М.: Наука, 1978. - 518 с
Свято Івана Купала, кінець XIX ст., с 391.

145.КУЛЬТУРА і побут населення України: Навч. посіб. для вузів /В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко. - К.: Либідь, 1991. - 232 с.: іл.
Календарні обрядові свята, с 117-118,130-137.

146.КУРОЧКІН О.В. Новорічні свята українців: традиції і сучасність. - К.: Наук. думка, 1978. - 191 с.
Свято Миколи на Херсонщині, с. 43.

147ЛЮБАК Л.В. Різдвяні свята Каховщини: [м.Каховка та с.Малокаховка] //Таврійський степ. - Каховка - К., 1999.- С.28-29.

148.МАТЕРИАЛЫ для этнографии Херсонской губернии /Сост. В.Бесса-раб. - Петроград, 1916. - 571 с.
Святкові пісні, с. 340-401.

149.НОВЕ духовне і національне пробудження: Кінець XVIII - перша пол. XIX ст. //Культура українського народу: Навч. посіб. /В.М.Русанівський, Г.Д.Вервес, М.В.Гончаренко та ін. - К.: Либідь, 1994. - 272 с.: іл.

150.НОВОРОССИЙСКИЙ народный календарь на 1890 год. - О.: Тип. «Пчёлки», 1889. - 56 с.
Нариси про церковні та календарні свята в історичному ракурсі.

151.ПОНОМАРЬОВ А. Українська етнографія: Курс лекцій. - К.: Либідь,1994. - 320 с.: іл.
Календарні свята й обряди, с. 285-294.

152.САПІГА В.К. Українські свята та звичаї. - К.: Т-во «Знання» України, 1993.- 112с.
Зимові свята, с. 18,35.
Весняні свята, с. 41,48,55,61,63.

153.СКУРАТІВСЬКИЙ В.Т. Вінець /Худож. В.М.Кущ. - К.: Вид-во УСГА,1994. - 240 с, [12] арк. іл.
Свят-вечір на Півдні України, с. 28, на Херсонщині, с.30;
Весняні свята на Півдні України, с. 69, на Херсонщині, с. 102,104;
Літні свята на Херсонщині, с. 120,148,160.

154.СКУРАТІВСЬКИЙ В.Т. Дідух: Свята укр. народу /Іл. і худож. оформлення О.Коваля, Н.Коваль. - К.: Освіта, 1995. - 272 с.: іл.
Зимові свята на Півдні України, с. 13,56, на Херсонщині, с. 15,45;
Весняні свята на Півдні України, с. 127,131, на Херсонщині, с. 91,100,114;
Літні свята на Півдні України, с. 136, на Херсонщині, с. 169.

155.СКУРАТІВСЬКИЙ В.Т. Місяцелік: Укр. нар. календар /Ред. В.Пасс; Худож. Є.Сендзюк; Іл. підібрав, систематизував Ю.Белітко.-К.: Мистецтво, 1993. - 208 с.: іл.
Весняні свята на Півдні України, с. 20,56, на Херсонщині, с. 49,51;
Зимові свята на Півдні України, с. 172, на Херсонщині, с. 173,194.

156.СКУРАТІВСЬКИЙ В. Святки /Ред. О.Корніяка; Худож. Ф.Гуменюк, Ю.Назаренко. - К.: Вид-во «Українознавство», 1995. - 120 с.: іл. - (Б-ка журн. «Пам'ятки України»; Кн. 15).
Зимові свята на Півдні України, с 7,8, на Херсонщині, с. 10,32,33;
Весняні свята на Херсонщині, с. 53,55;
Літні свята на Херсонщині, с. 63,64,76,77,81.

157.СОСЕНКО К. Різдво - Коляда і Щедрий вечір: Культуролог. оповідь /Передм. Коломієць В.Р. - К.: Укр. письменник, 1994. - 286 с.

158.ТРАДИЦІЙНА обрядовість нашого народу /Херсон. обл. Палац культури. Від. фольклору та етнографії. - Херсон, 1992. - 57 с.
Календарні свята й обряди: Різдво, Новий рік, Хрещення, Стрітення, Великдень, Трійця, Івана Купала, Маковія, Спаса, Покрова, Св. Андрія, с. 4-38.

159.УКРАЇНСЬКА минувшина: Іл. етногр. довід. - 2-е вид. /АП.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна та ін. - К.: Либідь, 1994. - 256 с: іл.
Свята й обряди календарного циклу, с. 182-200.

160.ХРИСТИЯНСЬКІ свята та обряди /Респ. Центр духовної культури; Уклад. М.Р.Новиченко. - К., 1992. - 20 с.
Найважливіші свята та обрядові таїнства православ'я.

161.ЧЕРНЯВСКАЯ С.А. Обряды и песни с.Белозёрки Херсонской губернии. - Б.м., б.г. - 85 с. - Ксерокоп.
Вербна неділя, с 12.
Трійця, с. 14-18.

162.ЧУБИНСЬКИЙ П. Мудрість віків: (Укр. народознав. у творчій спадщині Павла Чубинського) /Упоряд. Горкавий С., Іванченко Ю.: У 2 кн. Кн.2. - К.: Мистецтво,1955.- 224 с.: іл.

163.БОРИСЕНКО В. Календар народних свят //Наука і суспільство. -1991. -№12.-С. 57-60.
Святвечір на Півдні України, с. 58.

164.ВІДРОДЖУЄМО традиції //Нар. трибуна. - 1992. - 6-12 січ.
Святки, Хрещення, 14 січня в Україні, зокрема на Півдні.

165.ВОЗРОЖДЕНИЕ традиций: [крестного хода к Днепру и освящения воды] //Православна Таврія.-2001. - №2. - Лют. - С.5.

166.ЖАКОМІНА О. Міське свято Покрови Богородиці: Відбулося за ініціативою Херсон. орг. Всеукр. ліги жінок 11 жовт. у Центрі культури та дозвілля //Херсон. вісн. - 1997. - 18 жовт.

167.[ОПИСАНИЕ церковных ритуалов: литургии и освящения воды на Соборной площади г.Херсона 6 янв. 1901г.] //Юг. -1901. - 9 янв.

168.СКІБЧИК Л. Відродження свята: [Андрія у Берислав. р-ні] //Маяк. -1992.- 1 січ.

169.СКУРАТІВСЬКИЙ В. Свята нашого народу //Вітчизна.-1991.- №2. - С.190-192.
Свято Стрітення на Херсонщині, с 191.

170.ХРОНИКА: [Описание освящения воды 6 янв. в Успенском соборе Херсона] //Юг. - 1905. - 8 янв.

171.ЧУМАЧЕНКО А. Пасхальний фольклор: [Херсонщини] //Христианин Тав-рии. - 1992. - №2. - Май.

172.ШИЛОВ Ю. Найглибший корінь Русі //Укр. культура. - 1992. - №7. -С.34-36.
Свято Великодня на Херсонщині, 36.

Вгору

Православні спільноти і культові споруди

173.ИОВ, єпископ. Православные историко-философские чтения в Херсоне: [Из докл., прочитанных на конф.] //Православная Таврия. - 1998. -Дек. - С.5.

174.3АРЕЄСТРОВАНО релігійні громади: [Православні: в сс. Токарівна, Садове Білозер. р-ну; Архангельська Слобода, Малокаховка Кахов. р-ну; Одрадо-Кам'янка Берислав. р-ну] //Наддніпрян. правда. - 1995. - 4 берез.

175.МАКАРЕНКО Р. В обласній держадміністрації: [Зареєстровані статути 6 УПЦ та 2 УПА громад] //Наддніпрян. правда. - 1998. - 21 лип.

176.НАДТОКА Г.М. Міжконфесійні відносини в Україні на початку XX ст. //Укр. іст. журн. - 1998. - №5. - С. 86-99.
Згадуються православні громади області, с. 89.

177.НОВІ релігійні громади: [Про реєстрацію статутів реліг. громад: УПЦ Свято-Миколаїв. парафії у с.Федорівка Кахов. р-ну та парафії Святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері Софії в с.Новопавлівка Каланч. р-ну; УПЦ КП Свято-Покровської парафії в Комсомол. р-ні м.Херсона; парафії Святих апостолів Петра і Павла у с.Томина Балка Білозер. р-ну та Успіння Пресвятої Богородиці в с.Новософіївка Голопр. р-ну] //Наддніпрян. правда. - 1998. - 18 квіт.

178.ПРЕС-СЛУЖБА облдержадміністрації повідомляє: [Про реєстрацію громад УПЦ в с.Цукури Кахов. р-ну, с.Новомихайлівка та с.Новопокровка Новотр. р-ну і в м.Херсоні] //Наддніпрян. правда. - 1999. - 28 трав.

179.ХЕРСОНСКОЕ благочиние: [Стат. данные о кол-ве общин, уровне образования духовенства города, восстановлении и стр-ве храмов] //Православна Таврія. - 2001. - №2. - Лют. - С.5.

Вгору

Православна церква Запорізької Січі

180.[ГЕНАДІЙ, ієромонах. 1835р.]. Уривки з «Повісті Бізюкова монастиря» ієромонаха Генадія про роль запорожців у освоєнні Південної України. З фондів ІР НБУ. Ф.5, спр.760, арк.3-4 //Південна Україна ХУІІІ-ХІХ століття: Зап. наук.-дослід. лаб. історії Південної України ЗДУ. - Запоріжжя, 1998.- Вип.З. - С.82-83.

181.ІСТОРІЯ православної церкви в Україні: Зб. наук. праць /НАН України. Від-ня релігієзнавства ін-ту філософії. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 292 с.
Православ'я і Запорізька Січ. Православна церква після скасування Січі, с. 177-190.

182.ІСТОРІЯ релігії в Україні: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів /А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик та ін.; НАН України. Ін-т філософії; За ред. А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. - 736 с. - (Вища освіта XXI ст.).
Православна церква Запорізької Січі, с. 188-200.

183.* ЛЕВИЦЬКИЙ О. Церковна справа на Запоріжжі у XVIII ст. //Записки Українського наукового товариства в Києві. - 1912. - Т.10. - С. 49-75.

184.ЛИМАН І.І. Особливості релігійності запорозьких козаків //Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття: Зап. наук.-дослід. лаб. історії Південної України ЗДУ. - Запоріжжя, 1996. - Вип.2. - С. 78-85.

185.* ЛИМАН І.І. Церква в духовному світі запорозького козацтва. -Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1997. - 61 с.

186.ЛИМАН І. Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734-1775). -Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1998. - 180 с. - Бібліогр.

187.МИЦИК Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: Іст. розповіді про запоріз. козаків /Худож.-оформлювач К.Д.Ткаченко. - Д.: Промінь, 1990. - 302 с: іл.
Про церковні будівлі як визначні пам'ятки архітектури козацького бароко, с. 259-263.

188.* НАДХИН Г.П. Церковные памятники Запорожья. - [Б.м., б.г.]. - 31 с.

189.[НОГАЧЕВСКИЙ Н.Ф.] Смесь: Памятники Запорожья в окрестностях Бизюкова монастыря: (Из путевых заметок Н.Ф.Ногачевского) //Записки императорского Одесского общества истории и древностей.-О.,1895.- Т.18. - С.1-4.

190.ЯВОРНИЦЬКИЙ Д.І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. Т.1 /Пер. з рос. І.І.Сварника; Упоряд. іл. О.М.Апанович; Худож. В.М.Дозорець. - Л.: Світ, 1990. - 319 с.: іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.
Церковний лад у запорозьких козаків, с. 192-223.

191.ЗАПОРІЗЬКОЇ Січі православна церква - інституалізована релігійність запорозьких козаків //Релігієзнавчий словник. - К., 1996. - С. 119.

192.АПАНОВИЧ О.М. В якого бога вірила Січ: [Опис та фогогр. останньої січової церкви в с.Покровське, тепер територія Кахов. моря] //Людина і світ. -1990.-№6. -С.2-11.

193.АПАНОВИЧ О.М. Запорозька церква: автономність і демократичність //Уряд. кур'єр. - 1993. - 30 берез. - С.8.

194.БЕРЕЖКО О. Церква на Запорізькій Січі //Вісн. Олешшя. -1998. -18 берез.

195.БУРКО Д. Доля січової церкви //Історичний календар. 2000. - К., 1999. - С. 185-186.

196.ЩЕРБАК В. Козацтво і православ'я //Київ. старовина.- 1993. - №5. -С. 71-76.

Церква на Херсонщині: історія та сучасність

Календар подій

     1 2
3 4 5 6 789
10 11 12 13 141516
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27282930
31